Zeleň pro koně a jejich lidi: Cesty a cestičky

17. 10. 2011 Jana Syrová Autor fotek: Petr Švehla, archiv Lom Horní Dvorce

Není nad to dostat se suchou nohou z jednoho konce svého areálu na druhý. Nebo snad potřebujete zpevnit povrch pro dopravu materiálu, parkování či příjemné venkovní posezení? A co koně? Cesty a cestičky se hodí vždy, takže se nyní podíváme na pár tipů, jak si je svépomocí vyrobit.

Příjezdové cesty, pěší cesty, dvory či nádvoří, terasy dávají každé stáji, domu a okolí jedinečný vzhled. Budování komunikací a chodníků je třeba věnovat nemalou pozornost. V klidu si projděte místa, kde budete chtít zpevněné plochy vybudovat. Ideální je načrtnout celou situaci v měřítku. Navržené cesty, plochy a schody musí fungovat, tzn. že musí skutečně sloužit svému účelu. Nedojte tak ke kolizním místům, kde například neprojede traktor, nebo se neotočí kamion, který vám právě dovezl seno. Zvažte tedy veškerou frekvenci aut, koní a lidí na daném místě. Nezapomínejte, že v cestě mohou být překážky typu kanalizační poklop, strom nebo šířka brány či dveří. Berte v úvahu případné položení kabelů, osvětlení či již stávající vedení.

Základní rozměry

 • Šířka cesty by měla být minimálně 1,2 m, aby se po ní bez problému mohl procházet člověk, který např. nese sedlo nebo zavazadla apod. Bude-li cesta z jedné strany osázená, doporučuji šířku zvětšit.
 • Dlažba do výšky 60 mm slouží pro pochozí chodníky.
 • Dlažba výšky 80 mm je vhodná na pojezdové plochy pro vozidla do 3,5 t.
 • Minimální plocha pro přístřešek na auto je 2,6 x 5,2 m.
 • Parkovací místo 2,5 x 5 m.
 • Rozměr terasy s posezením 3,5 x 3,5 m.

Materiály pro budování základů a spárování

Dobrý základ pod vydlážděné plochy je alfou a omegou, bez něhož byste měli pramalou radost ze své stavby svépomocí. Materiály pro zemní práce se dají koupit v místní pískovně, štěrkovně nebo lomu, popř. v prodejně stavebnin. Jelikož se jedná o materiál relativně těžký, je vhodné zajistit si jeho dopravu, popřípadě si sehnat přívěs a do štěrkovny zajet vícekrát.

 • Spodní vrstva - suť - tvrdá hornina (žula, čedič, porfyt,...) o velikosti 3-7 cm. Doporučuje se 30-40 cm silná vrstva pro plochy vystavené vyšší zátěži nebo tam, kde jen těžko odtéká povrchová voda. Vrstvu je potřeba zhutnit deskovým vibrátorem.
 • Mrazuvzdorný štěrk - neboli stěnový štěrk. Směs křemene o různé velikosti. Používá se pro nejspodnější vrstvu, protože se díky svým vlastnostem za mrazu nemění.
 • Ostrohranný štěrk - používá se jak pro přímý podklad málo frekventovaných ploch, ale vhodný je zejména pro spárování. Kaménky se ve spárách zaklíní a přispívají tak k velmi dobré pevnosti dláždění.
 • Písek - dává se jako druhá vrstva na suť nebo přímo na obrostlou půdu. Hodí se stejně jako ostrohranný štěrk na spárování. Musí být zcela prost od organických látek, jinak není možné zaručit v průběhu let jeho zhutnění a odvod vody.
 • Křemenný písek - materiál vhodný pro spárování dlaždic a kabřince.
 • Beton a malta - betonové lože se dává na podklad ze suti. Doporučená tloušťka je minimálně 20 cm a sklon 3 %. Je nutné vybudovat bednění z prken, aby se beton neroztékal. Materiál se nanáší ve vrstvách a zhruba po 10 cm se dává ocelové pletivo. Po pěti dnech - po vytvrzení - je možné položit dlaždice. Betonáž se neprovádí, když hrozí mrazy, nebo pokud jsou vytrvalé deště a ani přímé sluneční záření není ideální pro vysychání betonu.

Nezbytní pomocníci - stroje, nástroje a nářadí

Řadu nářadí najdeme doma, zbytek musíme půjčit u firem specializovaných na pronájem nářadí. Vyplatí se sledovat cenové rozdíly mezi jednotlivými firmami.

 • vibrační strojDeskový vibrátor - s jeho pomocí lze zhutnit vrstvu o tloušťce až 40 cm. Manipulace je s ním relativně snadná, ušetří mnoho sil a času. Je nutné zajistit dopravu k místu použití, jedná se o poměrně těžký stroj.
 • Vibrační dusadlo - vykoná dobré služby především na malých plochách, kde je potřeba velmi pevný podklad, jeho obsluha je poněkud obtížnější.
 • Zhutňovací válce - podklad je zhutňován dvěma vibrujícími válci. Je vhodný i na jižpoloženou dlažbu. Lze si zapůjčit ochranné potahy, aby nedošlo k poškození dlažby.
 • Úhlová bruska, rozbruska, řezačka pro řezání za mokra - pomocí těchto nářadí lze formovat dlažbu do požadovaných tvarů. U úhlové brusky a rozbrusky vzniká velké množství prachu.
 • Příklepová vrtačka - s pravým i levým chodem
 • Kamenické kladívko
 • Míchačka na beton
 • Větší stroje - nakladač, minibagr

Z čeho dláždit?

Pro dlažby a cesty ve stájích je nejdůležitějším kritériem tvrdost materiálu, neklouzavost i pro okované koně, snadná údržba, mrazuvzdornost a objem financí, které jste ochotni investovat. Následují popis a rozdělení materiálů by měl sloužit jako pomoc při orientaci a rozhodování. Samotná volba už je jen na vás.

Prastaré produkty země - přírodní kámen

Přírodní kámen je většinou o něco dražší než umělý. Finance se ale dají uspořit tím, že přímo oslovíte kamenické firmy ze svého okolí a vyžádáte si nabídku různých kameníků a firem produkující přírodní kámen z vaší lokality. Vynaložené finance na přírodní kámen se vám vrátí v dlouhé životnosti a vysoké estetické hodnotě.

Nejhrubější dělení přírodních kamenů spočívá v rozlišení tvrdé a měkké horniny, což má rozhodující význam jak pro zpracování, tak pro použití kamene.

přírodní kámenMezi tvrdé horniny patří například:
- žula a rula - mají hrubozrnnou strukturu, vyskytují se v odstínech od světle do tmavě šedé
- porfyt - nabízí odstíny červené barvy, je však dražší než žula
- čedič - zbarven šedě až černě a vyniká na malých plochách, velmi dobře se zpracovává

Mezi měkké horniny patří:
- vápenec - převládají šedé až nažloutlé barevné tóny
- travertin - bývá velice křehký
- vápenaté tufy - na jeho ne zcela hladkém povrchu se daří mechům a lišejníkům
- pískovec - velmi dobře se zpracovává a má vcelku dobrou odolnost
- břidlice - je velmi trvanlivá a její krása vyniká v nahrubo štípaných nepravidelných deskách.

Betonové dlažby

Beton je dle obsahu použitých příměsí vlastně přírodní produkt. Cement, písek, ostrohranný štěrk, barviva a voda se smísí a po vytvrdnutí poskytnou produkt podobných vlastností jako přírodní kámen. Betonové prvky jsou vhodnou alternativou pro ty, kteří chtějí ušetřit finance a zároveň mít nápaditou a vcelku odolnou dlažbu.

zámková dlažbaPrefabrikované dlažby a dlaždice

Jsou známé také jako zámková dlažba. Je velice pevná a vyhovuje i nejvyšším nárokům, nevýhodou je její velice hladký povrch.

Keramika
 • kabřinec - vypaluje se při zvlášť vysokých teplotách, udržuje si svou strukturu po mnoho staletí a tudíž je odolný i při velkém mrazu. Je velice dobrou alternativou pro přírodní kámen především tam, kde není dostatek vhodného přírodního kamene;
 • duté cihly - nejsou vhodné pro dláždění, nejsou mrazuvzdorné a časem se rozpadají;
 • keramické dlaždice - volte pouze mrazuvzdornou dlažbu pro venkovní použití. Ne zcela ideální materiál ke koním.
Ekologická a zatravněná dlažba

Jsou vhodné na méně frekventovaná místa, na parkoviště a plochy, kde se vytváří nepříjemné bahnité plochy. Je zapotřebí pouze vykopat půdu do hloubky dlaždic, urovnat, opatřit kvalitní zeminou a položit deskové prvky. Spáry a mezery se vyplní zeminou smíchanou s travním osivem, popř. i hnojivem a opatrně se vše zalije. Během několika týdnů budete mít trávník, který leccos vydrží.

Měkké cesty

Ideální cesty, kde se pohybují pouze koně. Pokryv je tvořen z přírodních materiálů a zahradních odpadů. Používá se drcená kůra nebo štěpka. Tyto cesty potřebují postranní opory, aby se lehký materiál neroznášel po okolí.

Kůra i štěpka se musí pokládat na vodopropustnou a nosnou vrstvu. Při budování se odstraní travní drn, prostor se vyplní ostrohranným štěrkem nebo pískem. Navrch se aplikuje kůra a štěpka v tloušťce minimálně 10 cm. Vše by mělo být zhutněno.

Krok za krokem - aneb jak vybudovat podklad pro dlažbu

Ještě než začnete s výkopovými pracemi, musí být jasné, na jakou zátěž má být vydlážděná plocha dimenzována. Na frekventovaných místech musí být podklad silný a mrazuvzdorný. Podklad vybudovaný v nezámrzné hloubce zabraňuje zvedání povrchové vrstvy v období mrazů a následnému nepravidelnému poklesu.

Další faktory ovlivňující sílu podkladu jsou nadmořská výška a propustnost půdy v dané klimatické oblasti. Písek a štěrk jsou relativně málo problematické, ale jílovité či bažinaté půdy mohou způsobit značné potíže.

Souvrství pro velmi frekventovaná místa s pojezdem automobilů

vrstvy cesty- dlažba nebo desky

- písek nebo ostrohranný štěrk min. 5 cm

- suť nebo mrazuvzdorný štěrk min. 40 cm

 

- rostlá zemina

 

- celková hloubka výkopu 50 - 60 cm

Souvrství pro středně frekventovaná místa a místa k posezení

vrstvy cesty- dlažba nebo desky

- písek nebo ostrohranný štěrk min. 5 cm

- suť nebo mrazuvzdorný štěrk min. 30 cm

- rostlá zemina

 

- celková hloubka výkopu 40 cm

Souvrství pro vedlejší cesty s propustným podložím

vrstvy cesty- dlažba nebo desky
- písek nebo ostrohranný štěrk min. 5 cm

- suť nebo mrazuvzdorný štěrk min. 5 cm; rostlá propustná zemina

 

- celková hloubka výkopu min. 10 cm

Souvrství pro pokládku desek z přírodního kamene

vrstvy cesty- desky

- písek a ostrohranný štěrk nebo písek a cement 7 - 12 cm

- suť nebo mrazuvzdorný štěrk min. 40 cm

- rostlá zemina

 

- celková hloubka výkopu 60 - 80 cm
- sklon 2 %

Důležité na konec

Výkop zeminy je relativně namáhavá práce, při které se může podcenit množství materiálu, které se musí odebrat. Pokud zemina nemá jiné využití, je nutné ji odvézt na nejbližší skládku zemin.

zajímavá dlažba před ZOO JihlavaPřed navezením vrstev podkladu je dobré zeminu zhutnit deskovým vibrátorem. U většiny zemin to není problém, pouze u bažinaté půdy je vhodné navézt část sutí, položit vodopropustnou textilii. Ta zabrání nadměrnému promíchání podkladu s nevhodnou půdou a její nestabilitě.

Nezapomínejte na spád, který zaručí odvod vody. Měl by být 2 %. V tomto spádu by měla být vyhotovena podkladní vrstva.

Každá vrstva podkladu by měla být zhutněna.

Horní hrana dlažby by měla být ve stejné výšce s terénem - trávníkem. Umožní se tak snadné sekání trávy a dlažba nepůsobí odděleně.
Prorůstání plevele výrazně omezuje vodopropustná textilie uložená do podkladu.

Téměř všechny zpevněné plochy vyžadují postranní oporu, které se docílí pomocí zpevněných okrajů.

Nebojte se kombinovat různé materiály, např. keramiku s betonovými prvky. Vytvářejte jednoduché vzory. Tímto vyzdvihnete výsledný efekt.

Podobné články

V minulém díle jsme se bavili o výsadbě dřevin u koní a kolem koní, o vhodných druzích do pastevních sadů a pouze lehce jsme naťukli ochranu kmene…

Kdo je nespokojen s holými pastvinami bez křoví a stromů, bez remízků a lesíků? Věřte, že každý, kdo má koně venku a je posedlý zvláštním druhem…