Nový seriál: Zeleň pro koně a jejich lidi

2. 3. 2011 Jana Syrová Autor fotek: Karolína Havlová

Začíná březen a příjemné slunečné počasí dává tušit brzký příchod jara. Až rozmrzne zem, mnozí z nás začnou předělávat nebo jen upravovat okolí svých domů, ale také stájí, začnou připravovat jízdárny, výběhy a pastviny na novou „venkovní“ sezónu. Proto jsme se rozhodli jarnímu pastevnímu řádění věnovat březnové téma měsíce a k tomu i zbrusu nový seriál z pera Bc. Jany Syrové.

Úvod

Bude to seriál o zeleni u koní. Vždyť komu by se nelíbilo mít okolo sebe lahodně upravené prostředí protkané trávníky, stromky či keři, které bude na pohled příjemné? Ale nejen to. Komu by se nelíbilo mít okolí stájí, zahrádky, či výběhy a pastviny nejen hezké, ale hlavně funkční - v zimě bez větru, v létě stín, v dešti bez bahna a co nejdéle dostatečně zelené? Pak je tento seriál určen právě vám!

Najdete zde nejen přehled naprostých „zahradnických" zásad a zákonitostí, ale i různé vychytávky a rady, jak si to vše namyslet a třeba i realizovat s co nejmenšími náklady a co nejpřátelštěji k přírodě.

Seriál se bude zabývat například těmito oblastmi:
  • Travní porosty v jezdeckých areálech (pastviny, parkurová závodiště, štěrkové trávníky vhodné např. pro parkování, okrasné trávníky) včetně přehledu vhodných travin a jejich směsí;
  • Listnaté a jehličnaté stromy a keře - např. jak správně zasadit strom či vhodnost různých stromů na jednotlivá stanoviště;
  • Živé ploty, půdopokryvné dřeviny a osázení svahů;
  • Obecné představení problematiky a pravidel návrhu cest, komunikací a zeleně (tzn. jak se postupuje při jakémkoli návrhu, jak se vyvarovat nejčastějších chyb, jak poznat správný školkařský materiál, obecně vhodnost jednotlivých druhů stromů, keřů a rostlin ke koním, v jakém poměru kombinovat listnaté a jehličnaté dřeviny, atd.);
  • Cesty a dlažby, odvodnění terénu a úpravy terénu;
  • Kámen, dřevo a doplňková výsadba (jaký kámen použít, jak ho usadit do terénu, trvalky a balkonovky, ale třeba i jak jako krytinu na venkovních boxech lze použít zelenou střechu).

zeleň pro koně a jejich lidi

Samozřejmě témat je spousta a další mohou přibýt, pokud vy jako čtenáři vyjádříte svůj záměr v komentářích pod články.

Pokud bude zájem, autorka navrhuje věnovat některý z dílů konkrétnímu řešení - podle zaslaného půdorysu, fotek a popisu zpracuje jednoduchý návrh úprav včetně kalkulace.

Takže hurá do toho, ještě během dnešního dne můžeme začít. A to rovnou tam, kde začíná i život rostlin: půdou.

Podobné články

V minulém díle jsme se bavili o výsadbě dřevin u koní a kolem koní, o vhodných druzích do pastevních sadů a pouze lehce jsme naťukli ochranu kmene…

Kdo je nespokojen s holými pastvinami bez křoví a stromů, bez remízků a lesíků? Věřte, že každý, kdo má koně venku a je posedlý zvláštním druhem…