Vzdělávací kurz pro všechny - nově i western!

14. 11. 2011 Tisková informace

AKTUALIZACE - rozšíření i na westernovou variantu // Na jaře roku 2012 máte možnost absolvovat vzdělávací kurz jezdectví: Cvičitel - instruktor - pro "všechny". V článku vám přinášíme podrobnosti.

AKTUALIZACE 3. 1.

Na základě zájmu je možné otevřít i kurz pro příznivce westernového ježdění, zaměřený na tuto disciplínu na turistických jízdárnách, soukromých rančích apod. Podmínky zůstávají stejné, praktická zkouška bude probíhat z předepsané úlohy reiningu.

Pod článkem najdete aktualizovaný soubor s informacemi.

Vzdělávací zařízení Brno (akreditace MŠMT dne 18.2.2010, garant MVDr. Eva Nesňalová,CSc.) ve spolupráci s HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s. a pod záštitou Zlínské oblasti ČJF pro Vás připravil vzdělávací kurz cvičitel - instruktor - pro „všechny".

Kromě sportovního - závodního - jezdectví se v současné době rozvíjí rekreační a hobby jezdectví a k rozvoji cestovního ruchu přispívá stále více aktuální agroturistika. Roste poptávka po odborně proškolené pracovní síle, neboť množící se počty úrazů mají většinou původ v neznalosti a neodbornosti.

HYJÉ - koně Zlínského krajeSoučasné vzdělávání v České jezdecké federaci - cvičitel jezdectví - je zaměřeno ke sportovnímu jezdectví - přípravě jezdce pro závodní činnost, podmínkou je jezdecká licence ČJF. Praktická zkouška (drezura „L" a parkur) je však pro uchazeče, kteří se chtějí věnovat jen rekreačním a hobby jezdcům velmi obtížně splnitelná - předpokladem k úspěšnému absolvování je uchazeč se sportovní ambicí a dobrý, jezdecky vzdělaný kůň.

Na základě pozitivního ohlasu po konání pilotního kurzu v roce 2010 v jezdeckém areálu JK DERBY v Bohuňovicích a účasti na kurzu v 2011, vypíše toto zařízení v roce 2012 vzdělávací kurz pro nezávodící jezdeckou veřejnost, mající zájem o vzdělání a poté spolupráci při přípravě jezdců ve výcviku v jízdě na koni v turistických jízdárnách,soukromých rančích a pod.

Podmínkou účasti v kurzu je věk min. 18 let a základní teoretické a praktické znalosti v jezdectví - jezdecká licence ČJF není podmínkou.
Kurz je zajištěn vysoce odbornými lektory. Absolvování kurzu - 115 hodin (výuka teoretická a praktická) formou víkendového studia (so + ne) je ukončeno zkouškou před komisí. Zkouška se skládá z části teoretické (písemný test a ústní zkouška) a praktické (drezura st. Z a parkur do 80 cm - jako zkouška vedení a ovládání koně), dále vedení výcvikové hodiny a lonžování koně se začátečníkem.

Absolventi kurzu jsou schopni vést výcvik v jízdě na koni na jízdárně i v terénu pro rekreační a hobby ježdění, a pro agroturistiku za dodržení zásad bezpečnosti. Kurz je vhodný také pro osoby, které zajišťují přípravu a vedení koní v hiporehabilitaci jako základní vzdělání pro navazující speciální kurz v této oblasti.

ČJF - Zlínská oblastNa základě Osvědčení o rekvalifikaci (vhodné též pro uplatnění uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce) lze požádat o vydání živnostenského listu (vázaná činnost). Kvalifikace nebude vyznačena v licenci ČJF.

Poplatek za kurz činí 10.000 Kč, splatný bankovním převodem nebo v hotovosti.

Vzdělávací kurz bude vypsán v roce 2012:
na jaře (duben- červen) v JK DERBY v Bohuňovicích u Olomouce po 6 víkendů.

Praktickou část vzdělávání lze absolvovat na vlastním koni, nebo v omezeném počtu je možné zapůjčení koně.

Další informace a přihlášky: enesnalova@draci.cz nebo tel. 604 176 856. K organizačnímu zajištění kurzu je nutné poslat přihlášky co nejdříve, nejpozději však do 15. února 2012.

Během ledna 2012 budou předběžné přihlášky upřesněny a další komunikace bude potom vedena s potencionálními zájemci - písemná přihláška, rozpis jednotlivých víkendů a další informace.

Podobné články
Vlastní odchovaný plemenný hřebec

Lucie společně se svým manželem vybudovala vlastní domovskou stáj v Nizozemsku a v prostředí s vysokými equinároky a equistandardy se jí podařilo…

Baloo při CCI3-S ve Strzegomi

Adéla svého valacha Chestertona od základů připravila na úroveň S v drezuře, ST* ve skocích a ST ve všestrannosti a Chesterton je aktuálně třetí…