Pohár Jezdectví 2005

Pravidelně do redakce dostáváme dotazy, jak že se počítá Pohár Jezdectví v disciplínách skoky a drezura (výkonnostní žebříček jezdců). Přesná pravidla byla sice uveřejněna v květnovém čísle časopisu Jezdectví, pro úplnost je však ještě uvádíme v elektronické podobě.

1. Do Poháru Jezdectví 2005 (dále jen „žebříček“) se kvalifikují všichni jezdci s licencí ČJF, kteří v roce 2005 startovali alespoň na třech různých závodech pořádaných rozdílnými subjekty.

2. Body do žebříčku se získávají ve skokových a drezurních soutěžích stupňů:
- ST, T a TT u soutěží konaných na území ČR, pokud v nich dokončí alespoň pět různých jezdců z nejméně třech rozdílných jezdeckých klubů.
- odpovídajících našim stupňům ST, T a TT u soutěží konaných v zahraničí, pokud v nich dokončí alespoň pět různých jezdců. Podmínkou započtení zahraničních výsledků je jejich doložitelnost oficiální výsledkovou listinou potvrzenou pořadateli závodů nebo existence elektronické verze výsledkové listiny na oficiálních internetových stránkách pořadatele nebo příslušné národní federace.

3. Pokud jezdec startuje v jedné soutěži se dvěma nebo více koňmi, počítá se mu vždy jen nejlepší výsledek.

4. Výsledek jezdce v soutěži se přepočte na body do žebříčku podle přepočtových tabulek. Výsledky dosažené na CSIO, CSI, CDIO, CDI a na MČR se násobí koeficientem 1,3. U národních skokových soutěží označených dvěma hvězdami se výsledky jezdců násobí koeficientem 1,1.

5. V jednom kalendářním roce se jezdci započítává do skokového žebříčku třicet nejlepších výsledků a do drezurního žebříčku patnáct nejlepších výsledků.

6. Vítězem Poháru Jezdectví v příslušném roce se stane jezdec, který má k 31. 12. toho roku nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů na prvním, druhém nebo třetím místě rozhoduje nižší součet umístění v započtených soutěžích.

Přepočtová tabulka skoky:

  0 tr. b. 0,01 - 4 tr. b. 4,01 - 8 tr. b. 8,01 - 12 tr. b.
ST 200 b. 150 b. 100 b. 0 b.
T - TT 600 b. 400 b. 300 b. 200 b.

Přepočtová tabulka drezura:

  76 - 80,99 % 71 - 75,99 % 66 - 70,99 % 61 - 65,99 % 56 - 60,99 % 51 - 55,99 % 46 - 50,99 % 41 - 45,99 % do 40,99 %
TT 30 b. 26 b. 22 b. 18 b. 14 b. 11 b. 8 b. 5 b. 3 b.
T 20 b. 17,5 b. 15 b. 12,5 b. 10 b. 7,5 b. 5 b. 2,5 b. 1 b.
ST 12,5 b. 11 b. 9,5 b. 8 b. 6,5 b. 5 b. 3,5 b. 1,5 b. 0,5 b.
Podobné články

Hned dvěma světovými unikáty se může pochlubit milovická rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Díky využívání…

Je sama sobě šéfovou i nejpilnějším zaměstnancem a svět koní nezná jen z vyprávění, ale i z praxe. Nebojí se riskovat a experimentovat, je kreativní,…