Koně Kinští – beseda a přehlídka

19. 10. 2010 Lenka Gotthardová

Svaz chovatelů koní Kinských zve všechny chovatele a příznivce těchto koní na Národní přehlídku koní Kinských, která se uskuteční v sobotu 23. 10. od 9 hod. v Hradištku u Sadské. Součástí odpoledního chovatelského programu budou i ukázky koní Kinských pod sedlem a v zápřeži.

koně KinskýchPosuzování koní proběhne od 9 hodin. Po obědě budou vyhlášeni šampioni přehlídky a shlédneme chovatelské ukázky.

V závislosti na počtu předvedených koní budou hodnoceny tyto kategorie:
  • hříbata narozená v roce 2010,
  • klisny (roční až tříleté, čtyřleté až osmileté, devítileté a starší),
  • klisny s letošním hříbětem,
  • hřebci (roční až tříletí, čtyřletí až osmiletí, devítiletí a starší),
  • valaši (roční až tříletí, čtyřletí až osmiletí, devítiletí a starší).
Soutěžit se bude o následující tituly:
  • Šampion hříbat,
  • Šampionka klisen,
  • Šampion hřebců.

Tyto koně bude kromě stávající komise hodnotit také dlouholetý a zkušený inspektor chovu koní z Porýní-Westfálska Franz-Josef Coenen. Zároveň je na páteční pozdní odpoledne (18 hod.) připraveno s tímto zahraničním hostem společenské posezení a beseda v klubovně na Hradištku.

Franz-Josef Coenen

Velké upracované ruce, široký úsměv, statná postava a rozhodný krok jsou základní rysy F.-J. Coenena. Nepatří k těm, kteří se ke své inspektorské a poradenské činnosti dopracovali pouze teoretickým vzděláváním. Vlastní bohatá praxe již od nejrannějšího mládí a následné studium zemědělského inženýrství byly zhodnoceny nejdříve na hospodářství zděděném po otci a pak na vlastním statku. A protože o své se člověk vždy zpravidla stará nejlépe, nepřijde mu posléze, že by se měl jinak chovat ve státní službě. Takže i ve funkci inspektora chovu koní a hospodářských zvířat v Porýní-Westfálsku pracuje F.-J. Coenen uvážlivě, zodpovědně a pro chovatele velmi přínosně. Často má za úkol nejenom zvířata posuzovat, třídit a zapisovat do příslušných plemenných knih, ale řada chovatelů se na něho obrací o radu, jaké hříbě si mají pořídit. Často musí za chovatele dojet na aukce a koupit pro ně vhodná zvířata. Jak je to těžký úkol, není třeba zdůrazňovat.

Franz-Josefa Coenena jsme zažili na mezinárodních jezdeckých závodech CHIO v Cáchách, kde již dlouhé roky připravuje bohatý doprovodný chovatelský program. V letošním roce mohli diváci obdivovat nejen prezentaci zástupců velkého počtu plemen koní, různé druhy zemědělských a selských povozů a dětský program s neuvěřitelně pestrou paletou poníků. Špičkovým číslem bylo předvedení čtyřiceti plemenných hřebců ze státních hřebčínů a hřebčinců v Německu. Franz-Josef řadu čísel zasvěceně komentoval a když se dostal z prostoru kolbiště mezi tribuny, nemohl projít pár kroků bez toho, aniž by nemusel každých deset metrů zastavit, s někým pohovořit nebo se pozdravit.

Rodiče F.-J. Coenena byli chovateli koní a skotu a tak on i jeho čtyři bratři měli dostatek příležitostí mezi koňmi vyrůstat. Otec byl aktivním jezdcem a děti od malička vedl k ježdění a správné péči o koně. Každý z hochů měl své čištění a věci na koně - sedlo, uzdečku, ale také postroje a vozík. Kluci začínali již ve 3-4 letech pečovat o shetlandské poníky a jezdit. Nejraději ze všech ale jezdil Franz-Josef a to mu zůstalo do dnešních dnů. Všichni bratři zůstali svým způsobem věrni zemědělství, nejstarší je profesorem na Veterinární universitě v Hannoveru, druhý ředitelem cukrovaru a ostatní dva vlastní firmu se zemědělskou technikou. To se v současné době stává velmi zřídka, aby jablka nepadala příliš daleko od stromu.

Koňské sedlo již dávno F.-J. Coenen vystřídal za kozlík na kočáru. Jedná se však stále o závodní kočár a Franz-Josef se aktivně účastní soutěží čtyřspřeží. Kdysi rád choval, předváděl a zapřahal chladnokrevné koně, nyní se věnuje jezdeckým poníkům a v budoucnu bude možná zapřahat teplokrevníky. Další jeho životní radostí je určitě i to, že všechny jeho tři děti jsou nadšenými koňaři, jezdí s ním na závody jako přísedící nebo samy závodí, včetně syna Daniela, který je již v kádru B německé reprezentace v soutěžích čtyřspřeží pony.

Předvádění koní je koníček

Pro F.-J. Coenena je vzorová prezentace koní velkým hobby. V šedesátých letech nastal díky postupující mechanizaci zemědělství obrovský úpadek chovu koní a chovatelské práce nejen v Porýní. S tím se F.- J. Coenen nechtěl smířit, a proto celý rok cestoval po Německu, aby se naučil, jak se správně mají předvádět koně, jak má být dvojice připravena a že nejen kůň ale i předvádějící musí být v "TOP" formě.

U Coenenů se v šedesátých a sedmdesátých letech chovali hlavně chladnokrevní koně a tak Franz-Josef připravoval jejich předvádění nejprve pro chovatelské přehlídky, a když si tam vydobyli úspěchy, byli později zváni i na vystoupení při jezdeckých závodech. Tak se chovatelská etika a umění předvádění koní šířily mezi jezdeckou veřejností. Diváci v Německu jsou většinou značně odborně vzdělané publikum, dobré výsledky, předvedení a snahu dokáží ohodnotit a zaslouženě odměnit potleskem a nadšeným jásotem. Spolupráce F.-J. Coenena s pořadateli významných jezdeckých závodů, včetně nejoblíbenějších a prestižních v Cáchách, trvá již čtvrté desetiletí.

Cílem F.-J. Coenena je zlepšení chovu koní ve všeobecném měřítku. Tento cíl je však nikdy nekončící diskusí a prací, neboť i přes současnou vynikající počítačovou techniku a kompletní servis podkladů vždy neplatí, že dobré a dobré dá ještě lepší, ale že příroda má své zákony. Při současné úrovni chovatelské práce v Německu je důležité brát na zřetel, že již není bezpodmínečně nutná orientace pouze na vítěze, že také druhý a třetí kůň v pořadí je velice dobrý. Další momentem, který činí chovatelskou práci nekonečnou, je neustálé posouvání chovatelských cílů dále a výše, takže všichni skuteční chovatelé koní mají do konce života co dělat.

Velmi se těšíme na Vaši účast. Více informací na www.schkk.cz.

přehlídka koní Kinských

Podobné články

Hned dvěma světovými unikáty se může pochlubit milovická rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Díky využívání…

Je sama sobě šéfovou i nejpilnějším zaměstnancem a svět koní nezná jen z vyprávění, ale i z praxe. Nebojí se riskovat a experimentovat, je kreativní,…