Koně Kinští – beseda a přehlídka

19. 10. 2010 Lenka Gotthardová

Svaz chovatelů koní Kinských zve všechny chovatele a příznivce těchto koní na Národní přehlídku koní Kinských, která se uskuteční v sobotu 23. 10. od 9 hod. v Hradištku u Sadské. Součástí odpoledního chovatelského programu budou i ukázky koní Kinských pod sedlem a v zápřeži.

koně KinskýchPosuzování koní proběhne od 9 hodin. Po obědě budou vyhlášeni šampioni přehlídky a shlédneme chovatelské ukázky.

V závislosti na počtu předvedených koní budou hodnoceny tyto kategorie:
  • hříbata narozená v roce 2010,
  • klisny (roční až tříleté, čtyřleté až osmileté, devítileté a starší),
  • klisny s letošním hříbětem,
  • hřebci (roční až tříletí, čtyřletí až osmiletí, devítiletí a starší),
  • valaši (roční až tříletí, čtyřletí až osmiletí, devítiletí a starší).
Soutěžit se bude o následující tituly:
  • Šampion hříbat,
  • Šampionka klisen,
  • Šampion hřebců.

Tyto koně bude kromě stávající komise hodnotit také dlouholetý a zkušený inspektor chovu koní z Porýní-Westfálska Franz-Josef Coenen. Zároveň je na páteční pozdní odpoledne (18 hod.) připraveno s tímto zahraničním hostem společenské posezení a beseda v klubovně na Hradištku.

Franz-Josef Coenen

Velké upracované ruce, široký úsměv, statná postava a rozhodný krok jsou základní rysy F.-J. Coenena. Nepatří k těm, kteří se ke své inspektorské a poradenské činnosti dopracovali pouze teoretickým vzděláváním. Vlastní bohatá praxe již od nejrannějšího mládí a následné studium zemědělského inženýrství byly zhodnoceny nejdříve na hospodářství zděděném po otci a pak na vlastním statku. A protože o své se člověk vždy zpravidla stará nejlépe, nepřijde mu posléze, že by se měl jinak chovat ve státní službě. Takže i ve funkci inspektora chovu koní a hospodářských zvířat v Porýní-Westfálsku pracuje F.-J. Coenen uvážlivě, zodpovědně a pro chovatele velmi přínosně. Často má za úkol nejenom zvířata posuzovat, třídit a zapisovat do příslušných plemenných knih, ale řada chovatelů se na něho obrací o radu, jaké hříbě si mají pořídit. Často musí za chovatele dojet na aukce a koupit pro ně vhodná zvířata. Jak je to těžký úkol, není třeba zdůrazňovat.

Franz-Josefa Coenena jsme zažili na mezinárodních jezdeckých závodech CHIO v Cáchách, kde již dlouhé roky připravuje bohatý doprovodný chovatelský program. V letošním roce mohli diváci obdivovat nejen prezentaci zástupců velkého počtu plemen koní, různé druhy zemědělských a selských povozů a dětský program s neuvěřitelně pestrou paletou poníků. Špičkovým číslem bylo předvedení čtyřiceti plemenných hřebců ze státních hřebčínů a hřebčinců v Německu. Franz-Josef řadu čísel zasvěceně komentoval a když se dostal z prostoru kolbiště mezi tribuny, nemohl projít pár kroků bez toho, aniž by nemusel každých deset metrů zastavit, s někým pohovořit nebo se pozdravit.

Rodiče F.-J. Coenena byli chovateli koní a skotu a tak on i jeho čtyři bratři měli dostatek příležitostí mezi koňmi vyrůstat. Otec byl aktivním jezdcem a děti od malička vedl k ježdění a správné péči o koně. Každý z hochů měl své čištění a věci na koně - sedlo, uzdečku, ale také postroje a vozík. Kluci začínali již ve 3-4 letech pečovat o shetlandské poníky a jezdit. Nejraději ze všech ale jezdil Franz-Josef a to mu zůstalo do dnešních dnů. Všichni bratři zůstali svým způsobem věrni zemědělství, nejstarší je profesorem na Veterinární universitě v Hannoveru, druhý ředitelem cukrovaru a ostatní dva vlastní firmu se zemědělskou technikou. To se v současné době stává velmi zřídka, aby jablka nepadala příliš daleko od stromu.

Koňské sedlo již dávno F.-J. Coenen vystřídal za kozlík na kočáru. Jedná se však stále o závodní kočár a Franz-Josef se aktivně účastní soutěží čtyřspřeží. Kdysi rád choval, předváděl a zapřahal chladnokrevné koně, nyní se věnuje jezdeckým poníkům a v budoucnu bude možná zapřahat teplokrevníky. Další jeho životní radostí je určitě i to, že všechny jeho tři děti jsou nadšenými koňaři, jezdí s ním na závody jako přísedící nebo samy závodí, včetně syna Daniela, který je již v kádru B německé reprezentace v soutěžích čtyřspřeží pony.

Předvádění koní je koníček

Pro F.-J. Coenena je vzorová prezentace koní velkým hobby. V šedesátých letech nastal díky postupující mechanizaci zemědělství obrovský úpadek chovu koní a chovatelské práce nejen v Porýní. S tím se F.- J. Coenen nechtěl smířit, a proto celý rok cestoval po Německu, aby se naučil, jak se správně mají předvádět koně, jak má být dvojice připravena a že nejen kůň ale i předvádějící musí být v "TOP" formě.

U Coenenů se v šedesátých a sedmdesátých letech chovali hlavně chladnokrevní koně a tak Franz-Josef připravoval jejich předvádění nejprve pro chovatelské přehlídky, a když si tam vydobyli úspěchy, byli později zváni i na vystoupení při jezdeckých závodech. Tak se chovatelská etika a umění předvádění koní šířily mezi jezdeckou veřejností. Diváci v Německu jsou většinou značně odborně vzdělané publikum, dobré výsledky, předvedení a snahu dokáží ohodnotit a zaslouženě odměnit potleskem a nadšeným jásotem. Spolupráce F.-J. Coenena s pořadateli významných jezdeckých závodů, včetně nejoblíbenějších a prestižních v Cáchách, trvá již čtvrté desetiletí.

Cílem F.-J. Coenena je zlepšení chovu koní ve všeobecném měřítku. Tento cíl je však nikdy nekončící diskusí a prací, neboť i přes současnou vynikající počítačovou techniku a kompletní servis podkladů vždy neplatí, že dobré a dobré dá ještě lepší, ale že příroda má své zákony. Při současné úrovni chovatelské práce v Německu je důležité brát na zřetel, že již není bezpodmínečně nutná orientace pouze na vítěze, že také druhý a třetí kůň v pořadí je velice dobrý. Další momentem, který činí chovatelskou práci nekonečnou, je neustálé posouvání chovatelských cílů dále a výše, takže všichni skuteční chovatelé koní mají do konce života co dělat.

Velmi se těšíme na Vaši účast. Více informací na www.schkk.cz.

přehlídka koní Kinských

Podobné články

Hasiči přijeli v sobotu do obce Nosislav na Brněnsku. Kůň ležel uvnitř stáje na zemi a nemohl se několik hodin zvednout.

Michaela Pavlisová a její Franklin

Diamond Czech Pony a Jezdecká stáj U ryzáčka… Co je spojuje? A jak se člověk dostane od vrcholového sportu k chovu connemara pony? Cesta je to velmi…