Kam jdou naše peníze

VV ČJF se po řadu let neúspěšně potýká s jedním z hlavních problémů, kterým je propagace jezdeckého sportu ve veřejnosti. Jak byli delegáti konference ČJF v dubnu t. r. informováni, byla uzavřena smlouva s firmou Peron s paušální platbou 40 000 Kč měsíčně, tedy téměř půl milionu Kč ročně. Jaký je však efekt těchto vynaložených peněz?

Máme za sebou měsíc červenec, ve kterém proběhla mistrovství ČR ve všech třech hlavních sedlových disciplínách. Sledoval jsem proto v tisku, jaký bude ohlas těchto vrcholných akcí. Bohužel žádný jsem nenašel. Možná jsem nebyl v hledání dosti důsledný, ale v běžných periodikách nebyla zpráva žádná. Chápu, že propagovat jezdecký sport např. v lednu nebo v únoru je obtížné, ale pokud ani mistrovské soutěže nejsou dostatečným podkladem pro to, aby o nich bylo alespoň stručně informováno, pak nevím, za co uvedená reklamní agentura peníze bere. Za částku půl milionu Kč bych si představoval nejen publikaci výsledků, ale především publikaci upoutávek na konání akcí před jejich termínem, aby se případní oslovení mohli daných akcí zúčastnit.

Takto mám pocit, že značné peníze plynoucí mimo jiné z našich členských příspěvků a licenčních poplatků, které byly v nedávné době nehorázně navýšeny, jdou velmi snadno do kapes různých podnikatelů. Jaká je tedy kontrola uvedené smlouvy ze strany VV? Nevím, jak a zda vůbec ve VV někdo kontrolu plnění dané smlouvy dělá. Já jako řadový člen ČJF jsem však nezaznamenal žádnou změnu v úrovni propagace našeho sportu před uzavřením uvedené smlouvy a ani po něm.

Když byla konference ČJF informována o uzavření dané smlouvy, vyjádřilo několik málo delegátů pochybnost o správnosti především oné paušální odměny a navrhovali prověření této smlouvy revizní komisí. Plénum konference však tento návrh neakceptovalo /ostatně jako vždy, když se jedná o kontrolu práce VV/. Možná i z nedůvěry v práci revizní komise. Vždyť po řadu let se delegáti konference ze zprávy revizní komise ani nedozvěděli, s jakým rozpočtem ČJF hospodaří.

Proto i nadále bude zřejmě pokračovat letité tápání v zajišťování propagace našeho sportu. Ale on je to uzavřený kruh s dalekosáhlými následky. Totiž není-li propagace, není zájem veřejnosti a není-li zájem veřejnosti, nejsou ani sponzoři, nejsou-li sponzoři, nejsou ani peníze, nejsou-li peníze, nejsou ani úspěchy, nejsou-li úspěchy, není na čem stavět propagaci, a tak stále dokola. A přitom v posledních letech byla řada úspěchů, které mohly být propagačně využity.

Ovšem ve světě peněz musí být úspěchy většinou penězi podloženy /kromě těch náhodných/. A tak až budou potřeba další peníze, zřejmě je VV opět najde nejspíš v kapsách členů ČJF. To je však velmi primitivní způsob a pouze svědčí o úrovni práce VV.

Příbuzné články:

Podobné články

Hned dvěma světovými unikáty se může pochlubit milovická rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Díky využívání…

Je sama sobě šéfovou i nejpilnějším zaměstnancem a svět koní nezná jen z vyprávění, ale i z praxe. Nebojí se riskovat a experimentovat, je kreativní,…