Svět koní 4/2012: Progresivní chov parkurových koní v Zangersheide

2. 8. 2012 Reinbergerová Anna Autor fotek: archiv časopisu, Josef Malinovský

Před pár dny vyšlo další číslo dvouměsíčníku Svět koní. Co vše v něm najdete? Článek o klonování koní, letních problémech koní, dámách v sedle, hřebčíně Zangersheide, ...

Hřebčín Zangersheide, který se nachází nedaleko belgicko-holandských hranic v městečku Lanaken, je v oblasti šlechtění koní známým a poměrně neobvyklým fenoménem. Svým dravým a moderním přístupem dává podněty k častým debatám mezi chovatelskou veřejností. Navzdory odpůrcům a kritikům je však stále úspěšnější a oblíbenější a počet členů tohoto svazu utěšeně roste.

Prostě to nejlepší

Motem, které se podobně jako modrožlutý leitmotiv promítá do veškeré činnosti tohoto chovatelského sdružení, je „simply the best" - tedy prostě to nejlepší. Moto odráží celkovou chovatelskou koncepci, která zahrnuje výzkum nových možností v chovu koní, především v oblasti biotechnologií a dědičnosti zdraví, dále zahrnuje výrazný podíl marketingu sportovní činnosti a v neposlední řadě klade důraz na cílené a promyšlené připařování. Koneckonců podrobný a systematický připařovací plán stál u zrodu tohoto sportovního plemene, zaměřeného výhradně na produkci skokových koní.

Historie chovu

Koně se v Zangersheide objevili počátkem 70. let, kdy zde sportovní i chovatelský nadšenec Léon Melchior založil parkurovou stáj. Protože věděl, že bez kvalitního chovu nejsou kvalitní koně, zabýval se kromě sportu také selekcí klisen pro své nové stádo. Během 70. let prošly Melchiorovou stájí stovky hannoverských klisen, u kterých byly analyzovány nejen rodokmeny, ale především výkonnost jejich potomků. Také zdravotní stav pohybového aparátu byl prověřován pomocí RTG snímků. Výsledné základní stádo asi padesáti klisen bylo připuštěno dnes již legendárním anglonormanským hřebcem Almé. Tehdy to byl mladý kůň, kterého si Léon Melchior všiml v soutěžích a na základě neobyčejného sportovního projevu jej vybral pro svůj chov. Klisny z tohoto spojení byly následně partnerkami další legendy, hřebce Ramiro. Konečně v roce 1985 zde na jednu sezónu působil šampion plemeníků, anglonormanský Cor de la Bryere. Z těchto spojení vzešlo mnoho koní, kteří se výborně projevili na parkuru i ve sportu.

Zakladatelka Heureka Z

Nejvýznamnější zakladatelkou byla holštýnská klisna Heureka Z (po Ganeff), narozená v roce 1960, velmi úspěšná skokanka, která mimo jiné vyhrála také Velkou cenu Cách a byla druhá ve slavném Hamburském derby. V roce 1972 odešla do chovu a dala mnoho významných potomků, zejména s již zmíněnými hřebci Almé a Ramiro, kteří až později ke svému jménu získali slavný suffix Z. Tato klisna je mimo jiné babičkou úspěšné Ratiny Z, která se narodila její dceři Argentině Z (Almé) po hřebci Ramiro.

Aristo ZZástupci v českém chovu

Úspěch propracovaného systému šlechtění na sportovní výkonnost a návaznost připařovacích plánů na sebe nenechal dlouho čekat. Koně s typickým písmenem Z za jménem zaplavili evropská kolbiště a o jejich kvalitě se začalo v chovatelských kuloárech hovořit stále častěji. V současné době mnoho plemenných knih zapisuje a používá „Z" plemeníky. I v našem chovu jsou příslušníci této populace nebo jejich potomci významně zastoupeni. Například kůň roku Aristo Z, písecký plemeník Quick Lauro Z nebo svého času u chovatelů velmi oblíbený Catango Z. Dalšími plemeníky, kteří mají ve svém rodokmenu předky ze Zangersheide, jsou například tito: All My Dreams, Carol (Ramiro Z), Colato R (Carthago Z), Catango HT (Catango Z), Limited, Comero (Rebel Z), Elmero B (Ramiro Z x Almé Z).

Plemenná kniha Zangersheide

Samotná plemenná kniha byla založena až po zhruba dvaceti letech intenzivní chovatelské práce, v roce 1992. Je velmi liberální a otevřená, pružně se přizpůsobuje moderním trendům a globalizaci, velký důraz je také kladen na marketing a podporu chovatelů. Je, stejně jako ostatní chovatelské dokumenty, vedena ve 4 jazycích - anglicky, německy, holandsky a francouzsky. Jelikož Francouzi jsou velcí nacionalisté a vyžadují individuální přístup, byla v roce 2004 založena dceřiná organizace Z-France, která se věnuje pouze frankofonním chovatelům. Založení dalších dceřiných společností pro jednotlivé oblasti Evropy je intenzivně projednáváno, takže je možné, že v případě zájmu našich chovatelů dojde i k založení tuzemské dceřiné pobočky.

Testace hřebců

Zajímavé je, že zde neexistuje testace mladých zvířat formou zkoušek výkonnosti. Hříbata a klisny je možno do plemenné knihy zapsat v podstatě bez větších komplikací, pouze na základě doloženého pedigree. Ročně jde do selekce hřebečků asi 30 hříbat z vlastního chovu a 10 hříbat z ostatních chovů, které hřebčín od původních majitelů vykupuje do svého vlastnictví. Hřebečci jsou ve věku 2,5 roku předvybráni komisí do chovu a dostanou dočasnou připouštěcí licenci do věku 5 let, kdy jsou opětovně hodnoceni. Selekčními kritérii jsou zde: rodokmen, zdravotní stav, na který je kladen velký důraz, charakter a skokové schopnosti. Sám Léon Melchior tvrdí, že pro hodnocení plemeníka je velmi důležitá vlastní výkonnost a také výkonnost potomstva. Dále si velmi cení charakteru, „lehké nohy" a síly odrazu. U mladých hřebců pochopitelně vlastní výkonnost v soutěžích chybí, u starších koní z jiných plemenných knih však může být součástí selekčních kritérií. U plemeníků starších 13 let se také posuzuje úroveň jejich potomstva.

Krevní složení plemeníků

Pro připouštěcí sezónu 2012 je v Lanakenském hřebčíně licentováno 24 plemeníků, přičemž největší podíl (13 hřebců) přísluší k holštýnské plemenné knize. Vzhledem k jejímu skokovému zaměření se není čemu divit. Sedm hřebců pochází z vlastního chovu, jsou tedy plemeno „Z". Po jednom je zastoupen hřebec vestfálský, holandský, rýnský a oldenburský. Jen jeden plemeník je vysoko v krvi a je po anglickém plnokrevném otci. Pokud nahlédneme do rodokmenů současných plemeníků, najdeme v nich mnoho slavných jmen moderního chovu sportovních koní, například Clinton, Cassini I, Ratina Z, Contender, Capitol I, Calleto I, Caretino... Celkem je zde uchovněno 370 plemenných hřebců pocházejících z různých chovatelských svazů. Velice zajímavý je fakt, že jedním z mladých hřebců licentovaných pro letošní sezónu je klon hřebce Chellano Z. Tento bělouš se v roce 2006 fatálně zranil a musel být uspán, před smrtí však došlo k odběru jeho buněk a v roce 2008 se narodil jeho klon, který je pojmenován Chellano Alpha Z.

Hodnocení sportovní výkonnosti

Catango ZVýkonnost na sportovních kolbištích je pro toto plemeno, vzhledem k absenci zkoušek výkonnosti, vlastně jediným přímým ukazatelem úspěšné chovatelské práce. Aby bylo možno porovnávat koně závodící v různých zemích a na různých úrovních, sestavili v Zangersheide metodiku hodnocení koní dle bodového hodnocení jednotlivých soutěží. Čím obtížnější a prestižnější soutěž, tím vyšší bodové ohodnocení za určité umístění kůň dostane. Každoročně jsou pak sestavovány žebříčky nejlepších koní podle tohoto bodového ohodnocení, přičemž pro deset nejlepších koní je připravena finanční odměna v celkové výši 30 000 eur. Od roku 2005 byl zaznamenán rapidní nárůst počtu koní v tomto žebříčku, který je pravidelně uveřejňován na internetových stránkách hřebčína.

Marketingová podpora chovu

Kromě finanční odměny pro deset nejlepších sportovních koní však v chovatelském sdružení Zangersheide nalezneme mnoho jiných podpůrných a motivačních aktivit pro chovatele. Pro mladé koně od hříběcího věku až do sedmi let je určen Z-festival, což je každoroční přehlídka pro chovatele z celého světa, na které mohou prezentovat a porovnávat své mladé naděje. Samozřejmostí jsou předváděcí dny plemenných hřebců. Velmi významným počinem je světový šampionát mladých koní, který se v Lanakenu koná každoročně koncem září. Je určen pro pěti- až sedmileté koně a je bohatě dotován, v minulém roce činila celková dotace 140 000 eur, přičemž startující v šampionátu neplatí startovné. Kromě samotného šampionátu se při této příležitosti pořádá i mnoho jiných akcí, zajímavou je například soutěž pro osmileté a starší plemeníky, velkým lákadlem je i přidružená aukce „Z" koní. Kromě bohaté podpory soutěží však chovatelský svaz Zangersheide pamatuje i na chovatele, jejichž koně se do závodů nekvalifikovali. Každoročně rozdá více než 100 000 eur v chovatelských subvencích, například v tzv. chovatelské loterii, kdy se podpora rozděluje na základě náhodného vylosování chovatele.

Bez ekonomiky to nejde

Lanakenský hřebčín zkrátka nikdy nezahálí. Svou orientací na obchodní stránku věci a moderní biotechnologie může být někomu trnem v oku. Nesmíme však zapomínat na to, že ekonomika chovu je důležitou součástí chovatelské práce a neodsuzujme tedy a priori tento moderní a netradiční přístup k chovu koní. Důkazem úspěšné chovatelské práce pana Melchiora a jeho týmu je zejména masivní nárůst počtu registrovaných koní v posledních pěti letech a také stále se zvyšující zájem chovatelů i jezdců o koně „s písmenem Z".

TitulkaA co všechno na vás v novém čísle časopisu Svět koní, které je již v prodeji, čeká?
  • Klonování koní
  • Velká výstava malých koní
  • Dámy v sedle
  • Aby váš kůň dobře prožil léto
  • Hřebčín Trakény - trakénský kůň
  • Přeskokové řady
  • Progresivní chov v Zangersheide
  • Suffolkský kůň
  • Tarpan
Podobné články

Všechno jednou končí... Tak bychom mohli uvést upoutávku na poslední vycházející číslo časopisu V sedle. Editorial a článek o sarkoidech si přečtěte…

Celá staletí si vědci lámou hlavu nad orientačním smyslem koní. Někteří koně najdou i v cizím prostředí vždy cestu domů, jiní zabloudí i za vlastním…