Der Hannoveraner 4/2010: Kvalita chovu

22. 4. 2010 Dr. Werner Schade

Ve čtvrtek se můžete těšit na "pozvánku" k přečtení květnového čísla měsíčníku Der Hannoveraner. Podívejme se ještě ve zkratce, o čem se zde psalo v dubnu: jedním z hlavních témat byly stěžejní body chovu hannoverských koní a s tím spojená úvaha o souvislosti exteriéru koní s jejich výkonností.

Titulka Der Hannoveraner 4/2010Jedná se o druhý z celkem tří formulovaných směrů chovu, který se zabývá ukazateli kvality. Konkrétně jde o význam stavby hřbetu a zadních nohou koně, protože ty mají vysoký vliv na výkonnost koně. Schopnost vyvíjet posuvnou a nosnou sílu přes pružící hřbet a stabilní spojení s oblastí beder je jedním z hlavních požadavků na sportovní koně všech jezdeckých disciplín. Dalšími vlastnostmi vedoucími ke zhodnocení hlavních linií chovu budou fundament a kvalita kopyt.

Na základě této myšlenky formuluje výběrová komise hannoverské plemenné knihy hlavní směry chovu: Posouzení stavby hřbetu má v chovu sportovních koní všech disciplín velký význam. Proto se bude při selekci koní usilovat o energický krok přes silný, uvolněný hřbet s ohledem na optimální vývoj nosné síly pod jezdcem a s tím související zlepšení pohybu koně. Znovu by se měla zlepšit také kvalita kopyt a fundamentu.

Proč se zabývat zrovna těmito atributy?

Díky energickému pohybu s dostatečným došlapováním pod težiště by měl být kůň schopen vytvořit dostatek nosné síly. Krom toho musí sportovní kůň dokázat rychle a bez větší námahy nalézt rovnováhu pod jezdcem. Spolu s dobrým taktem ve všech chodech musí toto vést k celkově dobrému projevu koně.

Při selekci koní se bude usilovat o energický krok přes silný, uvolněný hřbet s ohledem na optimální vývoj nosné síly pod jezdcem a s tím související zlepšení pohybu koně. Znovu by se měla zlepšit také kvalita kopyt a fundamentu.

Při testaci sportovní výkonnosti je nutné, aby byl kůň schopný vytvořit pozitivní napětí. Schopnost shromáždit se je přitom jedním z hlavních pilířů všech disciplín. Tyto spolu související požadavky vycházejí ze stavby hřbetu a zadních nohou. V chovatelské praxi je zřejmý jistý pokrok a vyvstává nutnost se zabývat i těmito otázkami. Hlavním problémem jsou měkký hřbet a nekorektně vázaná bedra. Výkonnost a zdravotní stav sportovního koně jsou z velké části podmíněné kvalitou fundamentu a kopyt. Enormní zatížení, které působí na klouby, kopyta a celý pohybový aparát, klade i zde velký důraz na jejich optimální funkčnost.

Výpadek nebo omezení využití roky připravovaného koně je pro jezdce katastrofou. Rentgenologická vyšetření koně, s přihlédnutím k jejich vypovídající schopnosti v souvislosti s odolností koní, bývají často přeceňována. Zkušení jezdci a trenéři žádají samozřejmě zdravé a výkonné koně. Tento požadavek musí odpovídajícím způsobem souviset nejen s managementem chovu, ale je na ně třeba brát ohled i v managementu odchovu.

Chovatelství je dynamický proces, kdy je nutné se vždy vracet k jednotlivým vlivům a jejich správnému načasování. Proto jde především o to, aby chovatelé tento vývoj rozeznali, prověřili a vždy znovu sladili s hlavními chovatelskými cíli. Všechny zmíněné souvislosti pak s ohledem na budoucí vývoj spočívají v chovatelské rovině na výběru vhodných koní a na dobré selekci chovatelskými svazy.

Podobné články

Všechno jednou končí... Tak bychom mohli uvést upoutávku na poslední vycházející číslo časopisu V sedle. Editorial a článek o sarkoidech si přečtěte…

Celá staletí si vědci lámou hlavu nad orientačním smyslem koní. Někteří koně najdou i v cizím prostředí vždy cestu domů, jiní zabloudí i za vlastním…