Novinky z Paint Horse klubu

V loňském lednovém čísle časopisu Jezdectví jste se mohli dočíst o činnosti Paint Horse Clubu České republiky, o plánech na rok 1998. Nyní se tedy ohlédněme za uplynulou sezonou a stručně si shrňme, jak vypadala.

Prvořadým úkolem, na který se představenstvo PHC ČR soustředilo, bylo uznání PHC ČR jako regionálního klubu oficiálně uznávaného APHA. V květnu loňského roku na zasedání Výboru pro mezinárodní členství a regionální kluby byl Paint Horse Club Czech Republic navržen ke schválení jako 126. regionální klub APHA a po drobných úpravách ve stanovách byl dne 12. srpna 1998 klubu udělen Certificate of Charter (Pověření udělené APHA Paint Horse Clubu ČR).

Ihned po obdržení tohoto důležitého a cenného dokladu bylo vydáno první letošní číslo zpravodaje - Paint Horse (vydáván pouze bezplatně pro členy klubu). Zde byly publikovány informace ohledně registrace hříbat (překlad přesného návodu na registraci), seznam a ceník služeb, které PHC ČR nabízí svým členům a nabídka plánované akce Trail Ride 98.

Tato akce byla navržena na sněmu členů v listopadu 1997 a měla mít charakter společné vyjížďky do přírody. Zúčastnit se mohli nejen ti, kdo vlastní painta, ale i členové a příznivci tohoto plemene, kteří vlastní koně jiných plemen. Původní termín zněl jedenáctého až dvanáctého července, ovšem z důvodů přesunů závodů WRC byl termín přeložen až na poslední zářijový víkend, kdy je westernová sezona prakticky uzavřena. Akce se konala v oblasti Moravského krasu (výchozím a cílovým bodem byla obec Hořice u Blanska - sídlo PHC ČR). Vyjížďka měla velmi komorní charakter, nicméně počasí účastníkům přálo a krásný slunečný podzimní den v sedlech flekatých koní se opravdu vydařil. Příjemnou tečkou bylo podvečerní posezení u ohně a chutná večeře. Nejmladší účastnicí Trail Ride 1998 byla sedmiletá Terezka se svým valachem Jimem.

Dalším důležitým krokem bylo navázání osobních či písemných kontaktů s evropskými regionálními kluby v SRN, Rakousku, Holandsku, Belgii, Francii, Itálii, Švýcarsku, Dánsku a Švédsku. Významné bylo i osobní setkání se současnou prezidentkou APHA - Dianou Paris a jejím nástupcem pro rok 1999 - Patem Newmanem, kteří přijeli na Americanu do německého Ausburgu, kde se společně s PHCG (Paint Horse Club Germany) podíleli na propagaci plemene American Paint Horse.

Na závěr snad ještě zbývá uvést několik informací o členech PHC ČR, jejich počtu a počtu koní tohoto plemene v České republice:

  • Počet členů PHC ČR celkem 23
  • Počet členů - juniorů (do 18 let) 2
  • Počet členů APHA 12
  • Počet koní v ČR 40

U posledního bodu bych chtěla připomenout, že se jedná o koně, kteří jsou řádně zaregistrováni a přepsáni na svého majitele v ČR. Bohužel ne všichni majitelé se starají o to, aby kůň byl v jejich vlastnictví dle regulí APHA, ať již je to z nedbalosti či z neznalosti. Nestačí, aby kůň stál ve vaší stáji, ale jako vlastník musíte být zapsán v dokladu o registraci koně. Pokud tomu tak není, nemůže "majitel" koněm nikterak disponovat, tj. nemůže koně dále prodat a není schopen zaregistrovat hříbata po takovémto hřebci nebo klisně. Je tudíž třeba, aby si všichni "majitelé" paintů dali tyto formality do pořádku, protože zde existuje nejméně dvacítka dalších koní plemene American Paint Horse, kteří ovšem mají skutečné majitele stále ještě v USA, Kanadě, Německu či jinde.

Pokud si nevíte s převodem koně či registrací rady (nebo si nejste zcela jisti, jak to zařídit), pokud máte zájem o členství v PHC ČR, APHA nebo jakékoliv informace týkající se koní plemene American Paint Horse, můžete se s důvěrou obrátit na Paint Horse Club Czech Republic, Hořice 9, 678 01 Blansko.


Paint Horse ve světě

Plemeno American Paint Horse zaznamenává nejrychlejší růst ze všech plemen koní na celém světě a v Severní Americe je momentálně druhým nejpočetnějším plemenem. Rozvoj za posledních deset let je opravdu nevídaný. Zatímco např. v roce 1991 bylo registrováno pouze 14 800 koní plemene American Paint Horse, v roce 1997 to bylo již 50 440 koní (míněno je nově registrovaných koní v roce 1991 resp. 1996).

Snad nejvýznamnějším indikátorem rostoucí popularity tohoto plemene byly ceny koní na letošním APHA World Showcase Sale, kde bylo draženo přibližně sto koní plemene American Paint Horse. Průměrná cena za koně činila 9611 dolarů (v roce 1996 to bylo pouze 6596 dolarů). Nejdražším koněm dražby byla tříletá klisna Indubitably Lucky (zbarvení sorrel/overo) za 63 000 dolarů.

Celkový počet členů APHA je 68 965 a členů AJPHA (juniorů do 18 let) je 4298. V uplynulém roce se konalo 1097 soutěží a show podle platných pravidel APHA a 265 dostihů.

Co APHA plánuje do budoucnosti, ústy Eda Robertse, výkonného sekretáře APHA? "Byly doby, kdy chovatelé dávali přednost barvě před vším ostatním. Dnes se domnívám, že jsme dospěli do fáze, kdy máme mezi našimi koňmi opravdu špičkové atlety. Je třeba tuto pozici udržet a ještě více upevnit. Je na čase, abychom ocenili hodnoty valachů jako pracovních a soutěžních koní a do chovu dávali skutečně jen to nejkvalitnější. Pro rok 1999 se připravuje speciální program zohledňující právě tuto skutečnost.

A na závěr bych snad chtěla připomenout, že je třeba vycházet vstříc dětem a mládeži, protože ačkoliv to zní otřepaně, oni jsou naše budoucnost a budoucnost našich koní."

Podobné články

Před nedávnem jsme se seznámili s historií rodea od prvopočátků v 19. století a také se vznikem a rozvojem jednotlivých disciplín. Dnes navážeme…

Nezasvěcení mívají pod pojmem rodeo zafixované pouze představy vyhazujících býků nebo koní pod hrdiny Divokého západu. Rodeo má však mnohem pestřejší…