Jak vybírat westernového koně

S rostoucí oblibou westernového sportovního ježdění přibývá i počet zájemců z řad aktivních jezdců, kteří pro tento sport potřebují kvalitní a vhodné koně. Co si však pod tímto pojmem můžeme představit, vždyť každý druhý inzerát v periodiku prodávajícím jezdecké koně nabízí koně "vhodné pro westernové ježdění".

Většinou se jedná o koně s nižší kohoutkovou výškou (kolem 160 cm) a atraktivním zbarvením srsti. Málokdo si však uvědomí, že vhodného westernového koně nelze pořídit na pouze podle jeho výšky nebo na doporučení některého z koňských handlířů, který westernový sport nikdy neprovozoval. Někteří z vás již své jisté zkušenosti mají, i u nákupu koní však platí přísloví o chytrákovi, co se spálí, a o tom, že není všechno zlato, co se třpytí. Tento článek budiž pro všechny koupěchtivé chovatele ponaučením, pro vás všechny "ponaučené" alespoň útěchou, že se nezapomíná na osvětu a informovanost ani u tak složitého procesu, jakým koupě koně bezesporu je.

O pomoc při výběru jsme tudíž požádali chovatele, který má dlouholeté zkušenosti s chovem, prodejem i nákupem koní plemene Quarter Horse v Pavlovicích u Přerova, pana Jaroslava Tomčíka.

Mohl byste poradit našim čtenářům a potencionálním kupcům, na jaká kritéria by se měli zaměřit při tom prvotním rozvažování, jakého westernového koně si pořídit? Zaměřme se nyní na laiky, kteří s westernovým sportem teprve začínají.
Zájemci o westernové ježdění by si měli v první řadě ujasnit, čemu se chtějí věnovat, zda chtějí aktivně závodit nebo se vozit pro volný čas, a podle toho by si měli pořídit svého koně. Také se musí rozhodnout, kolik do toho hodlají vložit finančních prostředků a času. Neznamená to, že kůň, dovezený za vysokou částku z USA, může být jediný vhodný pro westernové ježdění. I dobře přiježděný kůň odchovaný v České republice může konkurovat plemenu specializovanému na western, což je Quarter Horse, Paint Horse, Appaloosa.

Která hlediska jsou při výběru koně nejdůležitější?
Westernový kůň by měl splňovat několik kritérií. Mělo by se jednat o kompaktního koně nižší kohoutkové výšky, většinou se uvádí od 142 do 166 cm hůlkové výšky. Měl by ochotně pracovat a mít klidnou vyrovnanou povahu, dále korektní chody, které závisí na korektním postoji, a celkovou přizpůsobivost jezdci.

Je lépe volit pro westernový sport hřebce nebo klisny, jak zkombinovat aktivní ježdění s chovem, na co se více zaměřit?
To si také musí zájemci rozmyslet, jestli chtějí koně chovat nebo závodit. Pro závody je nejideálnějším koněm valach, který nemá říje ani neodchovává hříbata. Hřebci, pokud jsou vychováni, se mohou po připouštěcí sezóně účastnit závodů, ale už jsou pro zkušenějšího jezdce. Klisna, pokud má hříbata nebo je březí, již tak vhodná pro sportování není.

Víme, že westernový sport je různorodý, co do obsahu jednotlivých soutěžních disciplín. Většina zájemců z řad laiků se domnívá, že existuje tzv. univerzální westernový kůň. Co si o tom myslíte vy?
Takový kůň se dá také koupit, ale příliš často se nevyskytuje ani v Americe, víceméně jsou koně specializovaní na určitý druh westernového sportu. Jsou koně, kteří se účastní soutěží Halter, Pleasure, Western Riding a Trail, dále koně, kteří se specializují na disciplínu Reining nebo Working Cow Horse. Další specialisti sevěnují práci s dobytkem, což jsou koně na Cutting. Jiná sorta koní se používá na rychlostní soutěže, tj. Barrel Race a Pole Bending.

Dosud jsme vesměs hovořili o koních amerických plemen, kteří jsou pro western dá se říci nejvhodnější a jejichž přirozené i chovatelským postupem zdokonalené vlastnosti je k tomuto sportu předurčují. Co však poradit méně movitým zájemcům, jejichž dosažitelným cílem je například český teplokrevník? Právě zástupci tohoto plemene a jejich kříženci totiž bývají často v inzerátech nabízeni jako "vhodní pro western".
Já osobně si myslím, že vhodnější než český teplokrevník je nějaký klidnější anglický plnokrevník, který neprodělal drastickou závodní kariéru a má v pořádku pohybový aparát a nervovou soustavu. Samozřejmě i český teplokrevník může být vhodný, pokud to není zrovna Hunter s výškou 180 cm, jelikož jsou soutěže, kde by byl v nevýhodě proti menším koním. Takovými disciplínami jsou například Trail nebo Pole Bending, kde jsou předepsány rozměry překážek a velký kůň má potíže se do nich vměstnat.

Na co se zaměřit při výběru koně z hlediska jeho povahy a temperamentu?
V první řadě je třeba zvážit kritéria jezdce, zda se jedná o zkušeného jezdce nebo začátečníka. Zkušený jezdec si poradí i s temperamentnějším koněm, kdežto začátečník by si měl vybrat pro sebe koně spíše klidnějšího a pohodlnějšího.

Kupující si tedy rozmyslí, pro jaký účel si westernového koně pořídí a určí si finanční částku, kterou je do toho ochoten investovat. Předpokládáme, že má dobré zázemí pro chov a péči o koně již zajištěno. Na koho se má při koupi obrátit, má-li například zájem o plemeno Quarter Horse?
Koně může zakoupit z více zdrojů, může mu někdo ze známých poradit, kde koně pořídit. V dnešní době je možné se obrátit i na dovozce koní, ale u těch by měl zájemce trvat na tom, že si koně vybere sám a podívá se na něj ještě před dovozem, aby pak nebyl zklamaný, že koupil koně jiného nebo třeba zdravotně postiženého. Také má možnost vypravit se za oceán sám, pokud disponuje vyšší finanční částkou, a koně si vybrat na některém ranči nebo u nějakého trenéra a přivézt si jej do republiky jako soukromá osoba. Což obnáší fakt, že musí mít zaplaceného vybraného koně, který absolvuje 4é dní karantény ve Spojených státech a musí si zajistit leteckou společnost, která mu koně přepraví do Evropy (pro nás nejbližší Frankfurt v SRN nebo Brémy, další lety jsou směřovány do Lichtenštejnska a jsou o 1000 dolarů levnější než ty německé linky). Také si musí na Ministerstvu zemědělství ČR vyřídit dovozní povolení na dovoz koně z určitého státu, což stojí tisícikorunový kolek, a musí si zajistit pro koně karanténu v tuzemsku s veterinárním dohledem, za což také hradí poplatky. Když tohle vše absolvuje, má dovezeného koně a může s ním začít pracovat. Také se rozhodne, jestli si ho dá k nějakému trenérovi a nebo se mu bude věnovat sám.

Jaké doklady si má vyžádat při importu koně z USA a jeho následné registraci v České republice?
Nechá-li si zájemce koně dovézt od stávajících dovozců v ČR, měl by se přesvědčit, že veškeré formality souhlasí a jsou zaplacené poplatky při převozu koně. To znamená, že bývalý majitel musí koně odhlásit a mít zaplacený poplatek u Quarter Horse Association a dále musí být na koně vypsán transfer. Nový majitel koně, který jej doveze do republiky, zase musí koně nahlásit do Quarter Horse Association a zaplatit přihlašovací poplatek (asi 15 dolarů). Poté mu zapíší, že je majitelem koně a kde ten kůň je.
Bez těchto formalit a poplatků mu nevydají osvědčení o původu koně. Zajisté by si měl zkontrolovat podle rodokmenu koně - na jehož zadní straně jsou zakresleny veškeré odznaky a výžehy - jestli tyto znaky skutečně souhlasí se znaky dovezeného koně. Musí se ujistit, že byly zaplaceny veškeré poplatky, transfery apod. Pokud si nechá dovézt březí klisnu, měl by vyžadovat připouštěcí lístek označený identifikačním číslem majitele klisny a jeho podpisem. Lístek musí být originál, tj, hnědobílý - žádné kopie by neměl přijmout a vždy požadovat také originál původu.

Pokud by se chtěl kupující vyhnout zdlouhavým peripetiím s vyřizováním dovozních formalit a starostem s koupí koně přímo ze zahraničí, má ještě možnost obrátit se na některého z tuzemských chovatelů koní, kterých v dnešní době přibývá. Mám na mysli chovatele amerických plemen Quarter Horse, Paint a Appaloosa. Jak v tomto případě postupovat a které formality si při koupi vyžádat, aby se nemohlo kupujícímu stát, že by doslova naletěl?
Bude-li koně kupovat v České republice, tak musí postupovat podle zvyklostí panujících v tomto státě - zajede si koně prohlédnout, popřípadě si s sebou vezme veterináře, který mu koně prohlédne. Hlavně musí sepsat smlouvu s prodávajícím, aby pak při zjištění nějakých eventuálních závad mohl koně reklamovat nebo případně i vrátit v určité zákonné lhůtě (u nás do 40 dnů), jako vadu právní domněnky za skryté vady. Také by se měl zajímat o zdravotní stav koně, zda má uděláno vyšetření nezbytné pro převoz, dále o jeho povahové vlastnosti, chování ve stáji i pod sedlem a v neposlední řadě o jeho kariéru a dosažené výsledky. Měl by si ho vyzkoušet (aby nekoupil zajíce v pytli) a také si rozvážit, kterého koně na co chce a zdali mu vyhovuje.

Podobné články

Před nedávnem jsme se seznámili s historií rodea od prvopočátků v 19. století a také se vznikem a rozvojem jednotlivých disciplín. Dnes navážeme…

Nezasvěcení mívají pod pojmem rodeo zafixované pouze představy vyhazujících býků nebo koní pod hrdiny Divokého západu. Rodeo má však mnohem pestřejší…