Záver slovenskej vytrvalostnej sezóny - Cena NŽ Topoľčianky 2003

7. 10. 2003 Silvia Potočná Autor fotek: Silvia Kovaríková

Hostiteľom posledných pretekov tohtoročnej vytrvalostnej sezóny na Slovensku bol sám Národný žrebčín Topoľčianky, známy okrem iného aj chovom arabských plnokrvníkov a čistokrvných arabských koní. Pre ne boli aj tieto preteky príležitosťou ukázať svoje vytrvalostné schopnosti, pre ktoré sú tieto plemená cenené. 

Mapka trasy pretekov, spolu zakreslený 21 km okruh a 35 km okruh, časť trasy spoločná pre obe súťažeZahájenie pretekov bolo tradične v piatok podvečer formou porady účastníkov s vysvetlením trate, kde účastníci obdržali pekné farebné mapky so zakreslenou traťou. Príjemný pocit zo zahájenia pretekov pretrvával pri pohľade na priam luxusné ustajnenie koní priamo v areáli Národného žrebčína formou dobre riešených montovaných boxov s bohatou podstielkou a pekným voňavým senom k dispozícii (v porovnaní s ustajnením koňa na iných pretekoch často len uviazaním v prázdnej družstevnej stajni, s nebezpečenstvom pokopania koní alebo zamotania sa do vazáku topoľčianske podmienky možno naozaj nazvať luxusom). Taktiež je treba vyzdvihnúť ochotu a ústretovosť organizátorov, ak niekto potreboval poradiť, alebo pomocť.

Sobotné ráno privítalo všetkých slniečkom a modrou oblohou. Počasie po celý deň bolo pre vytrvalostné preteky naozaj ideálne - hoci slniečko, ale nie príliš teplo - pekný jesenný deň. Na pláne boli dve súťaže - kombinovaná jazda na 42 km a dištančný dostih na 70 km. Štart aj cieľ pretekov a veterinárna uzávera boli dobre riešené na topoľčianskej dostihovej dráhe.

Pred štartom na 70 km, zlava kone - Silvia, Jubel, Macius Pierzsy, Sírius, Garland, HaishaPo úvodnej veterine odštartovalo o 9,00 na dištančný dostih 70 km, pozostávajúci z dvoch 35 km kôl, šesť prihlásených jazdcov, lepšie povedané jazdkýň, netušiac, aké dobrodružstvá ich na trati čakajú. Idealistické pocity z pretekov sa začali vytrácať už pri hľadaní veľmi sporo rozvešaných fáboriek, ktorými bola vyznačená trasa. Prvá kríza nastala v dedine, keď na križovatke zásadného významu bola fáborka zavesená tak nenápadne, že spôsobila poblúdenie a zbytočné 15 minútové zdržanie. Tento trend sporého a nejasného označovania pokračoval počas celej trasy. Vyvrcholil tým, že na istom mieste sa jazdci nasledujúc fáborky vydali smerom, ktorý záhadným spôsobom stočil trasu opäť do kopca, z ktorého práve zišli. Na to jedna účastníčka vyhlásila, že to je predsa značenie z minuloročných pretekov, ktoré mali o niečo inú trasu než tieto a že ho zrejme zabudli odstrániť…ďalšie zbytočné zdržanie.

V iných situáciách, kde široko-ďaleko nebolo ani stopy po najbližšej fáborke a smerov, ktorými sa dalo vydať bolo skutočne na výber, jazdci siahli po mape. Avšak nadarmo, lebo ako sa neskôr zistilo, keď trasa zakreslená v mape naozaj nesedela so skutočnosťou, trasa vyznačená na mape bola trasa minuloročných pretekov, ktorá sa bohužiaľ u určitých úsekoch líšila od tohtoročnej. Snáď sú vyššie uvedené problémy niečím na zamyslenie hlavne pre technického delegáta pretekov, ktorý by mal byť zodpovedný za kontrolu a odsúhlasenie trate. Vo všeobecnosti by k takýmto situáciám zrejme nemuselo dochádzať, ak by si technický delegát náležito plnil svoju funkciu.

Pomerne náročným, kopcovitým terénom vedúcim lúkami a lesmi s nádhernými výhľadmi na farebnú jesennú krajinu, prevažne však po tvrdom podklade štrkových ciest a tvrdých poľných a lesných ciest z dôvodu sucha, sa skupina šiestich jazdkýň stále sa ešte držiac pohromade (nikto nechcel zablúdiť sám :-) ) po vyše troch hodinách prepracovala do cieľa prvého kola. Nasledovala veterina s tepovým limitom 64 tepov do 30 minút a následne 30 min. prestávka, po ktorej sa jazdkyne už v roztrúsenom poradí vydali do druhého kola.

Prvé vyštartovali Eva Baleková na arabskom plnokrvnom valachovi Garlandovi (už vieme, že aj tento rok sa tento úspešný vytrvalostný koník stane koňom roka) a Lýdia Juríková na arabskej kobyle Haisha. Prvé došli aj do cieľa, a to s priemernou rýchlosťou 13,9 km/h, pričom v cieľovej rovinke Haisha preťala cieľovú čiaru o dĺžku skôr než Garland a stala sa tak víťazkou. Neskôr jej bola udelená aj cena kondície.

Po vyše hodine čakania dorazila aj štvorica ostatných jazdkýň, ktorá sa takticky viac-menej celé druhé kolo držala spolu, čím dosiahli spoločne rovnakú priemernú rýchlosť 11,3 km/h. Až v cieľovej rovinke dostihovej dráhy sa teda rozhodlo o konečnom poradí, ktoré je uvedené dole v tabuľke.

Všetko však nakoniec ešte mohla zamiešať veterina, ktorej sa kone po dojazde do cieľa podrobili. Tu nasledovalo ďalšie zaváhanie topoľčianskych pretekov. Dva preklusávané kone zo 70 km rozhodne neukazovali čistý klus (mená koní môžu byť poskytnuté na požiadanie), a to išlo o preklusávanie na trávnatom podklade! Klus posudzovali minimálne dvaja veterinári, ktorých verdikt znel "v poriadku". Tak sa stalo, že všetky prihlásené kone súťaž dokončili. Prístojaci člen rozhodcovského zboru len pokrútil hlavou a odišiel. Zrejme si nechcel vyrábať problémy. Neozval sa nikto. Zrejme si všetci povedali, že za rozhodovanie vo veci krívania je zodpovedný veterinár. Áno, mal by byť. Ale čo, ak je jeho rozhodnutie napadnuteľné? Žiaden jazdec nechce byť ohováraný, že škodí svojmu jazdeckému kolegovi tým, že protestuje proti pozitívnemu verdiktu veterinára. Dilemou potom je, či zachovať dobré vzťahy medzi jazdcami (budeme sa na seba usmievať) alebo zdvihnúť úroveň pretekov objektívnym (aj keď nepriaznivým) hodnotením a kontrolou jeho dodržiavania zo strany všetkých účastníkov. Nedá sa dosiahnuť oboje?

Prejdime však ešte k súťaži na 42 km, do ktorej sa prihlásilo 16 jazdcov. Jazdci štartovali jednotlivo v rozostupe 5 minút. Súťaž sa išla ako kombinovaná, to znamená, že bola rozdelená do dvoch 21 km kôl nasledovne: Prvé kolo sa išlo v stanovenom čase 1 h 45 minút, tj. predpísanou priemernou rýchlosťou 12 km/h. To znamená, že jazdec musel dodržať tento čas. Ak do cieľa prišiel skôr alebo neskôr, bol penalizovaný za každú začatú polminútu trestnými bodmi, s toleranciou ± pol minúty od stanoveného času bez trestných bodov. Nasledoval dojazd do veteriny, do ktorej musel byť kôň predvedený najneskôr do 20 minút po prejazde cieľom (požadovaná tepová hodnota 60), pričom ak jazdec prišiel do veteriny do 3 minút po dojazde do cieľa, obišiel sa bez trestných bodov. Za neskorší príchod sa rátali trestné body. Po úspešnom prejdení veterinou nasledovala prestávka a po nej jazdci opäť jednotlivo štartovali do druhého kola, ktoré sa bežalo ako dostih.

Účastníci tejto súťaže sa tiež potýkali s rovnakým problémom ako 70-tkari, a tým bolo nedostatočné značenie trate. Toto spôsobilo poblúdenie dvoch účastníčok tak, že prišli do cieľa s pomerne veľkým oneskorením a tým aj vysokou penalizáciou. Pretek však napriek tomu dokončili a umiestnili sa na posledných miestach. Ďalšie dve účastníčky postihol podobný osud, avšak s malým rozdielom. Jazdkyne sa 5 km pred cieľom prvého kola vydali po fáborkách, ktoré, ako sa neskôr zistilo, neboli tými pravými. Bohužiaľ, organizátori zabudli odstrániť označenie trasy 105 km dostihu vedúceho z Topoľčianok do Nového Mesta nad Váhom, ktorý sa bežal ako Majstrovstvá Slovenska pred troma týždňami. Tak sa účastníčky na 42 km vydali na 105-kovú trasu, ktorú zanechali v dedine Topoľčianky, keď sa im to už celé prestalo zdať. Obe zblúdené jazdkyne súťaž po prvom kole vzdali.

Tak do druhého kola, ktoré sa išlo ako dostih odštartovalo 14 jazdcov. Po dobehu do cieľa druhého kola nasledovala záverečná veterina, kde boli dvaja jazdci diskvalifikovaní za to, že do 20 minút neukľudnili svoje kone na hodnotu 60 tepov (mimochodom, tieto kone mali najrýchlejší čas dostihu, a to necelých 50 minút, tj. priemerná rýchlosť približne 25 km/h).

Kombinovanú dištančnú súťaž na 42 km tak dokončilo spolu 12 zo 16 jazdcov. Prvé tri priečky obsadili topoľčianski jazdci na arabských koňoch, ktorí nemuseli bojovať s hendikepom hostí, tj. neznalosťou zle značenej trasy. Podrobnejšie výsledky sú dole v tabuľke. Táto súťaž sa podľa všetkého obišla bez veterinárnych prešľapov.

Nástup - všetky kone okrem Jubela, z ktorjého je úplne vpravo vidno len tieň

Záverečným nástupom všetkých jazdcov a vyhlásením výsledkov pretekov poriadaných Národným žrebčínom Topoľčianky bola ukončená slovenská vytrvalostná sezóna 2003. Preteky zanechali zmiešané pocity a zopár námetov na zamyslenie. Tie by sa počas zimnej prestávky mohli usadiť (nielen) v hlavách organizátorov budúcich pretekov ako aj funkcionárov súťaží, aby bola budúca sezóna zase o niečo bližšie k ideálu.

Výsledky v kombinovanej súťaži na 42 km (bez diskvalifikovaných a tých čo vzdali):

Poradie Kôň Jazdec Klub Priem. rýchlosť
1. STAR KEMÍR Martin Mikláš NŽ Topoľčianky 24.2
2. KASR-EL-NIL I-9 Jozef Martaus NŽ Topoľčianky 23.7
3. TUAREG GAZAL III-2 Ján Kuchárik NŽ Topoľčianky 24.7
4. LUANA Darina Bartalská Fiaker Marianka 21.7
5. GOLD Stanislava Čopiaková Hipotours Mengusovce 23.3
6. SUMAINA Pavol Prikryl Agrodružsvo Mútne 22.9
7. FAKÍR Ján Gallo Hipotours Mengusovce 17.26
8. GENERÁL Ján Kurtík Hobby Horse Medzibrodie 18.26
9. KOHEILAN VI-15 Peter Ľach NŽ Topoľčianky 19.38
10. KOHEILAN VI-10 František Szabo NŽ Topoľčianky 20.6
11. LUCKY Veronika Bušová Agronovaz Cavali NMV 16.3
12. FILIPO Renáta Masariková Agronovaz Cavali NMV 16.3

 

Výsledky v dištančnom dostihu na 70 km:

Poradie Kôň Jazdec Klub Priem. rýchlosť
1. HAISHA Lýdia Juríková Slávia Sp. Nová Ves 13.9
2. GARLAND Eva Baleková Agrodružsvo Mútne 13.9
3. JUBEL Jana Masariková Agronovaz Cavali NMV 11.3
4. SÍRIUS Andrea Kirková Chicco Liatex Bratislava 11.3
5. MACIUS PIERZSY Anna Smolenová Hobby Horse Medzibrodie 11.3
6. SILVIA Silvia Kovaríková Fiaker Marianka 11.3


Podobné články

Slovenská vytrvalostní jezdkyně Dominika Malíková Kleinová suverénně zvítězila v žebříčku FEI pro rok 2023. Jaká byla její cesta na vytrvalostní…

Španělsko je jejím druhým domovem, pouště kolem Dubaje má proježděné křížem krážem. Potěší vás milý a inspirativní rozhovor s Táňou Terberovou tak…