Výzva ke spolupráci vytrvalcům

Velmi nerada bych se připojila k těm věčným kritikům, kteří ač sami pro tuto disciplínu dělají málo, mají mnoho negativních připomínek k práci druhých. Mám ale pocit, že chybí spolupráce při propagaci a popularizaci tohoto sportu a výkonnému výboru vytrvalostního ježdění na tuto činnost nezbývá čas ani energie. Ráda bych vyzvala toto shromáždění, aby zde bylo uváženo několik návrhů, jak tento stav zlepšit.

Myslím si, že by měla být obnovena činnost svazu vytrvalostního ježdění. Tento svaz byl založen v roce 1998 a bylo do něj přihlášeno 71 členů, ale od roku 2000 je zcela nefunkční. Je žádoucí navázat na jeho činnost, nebo takový svaz nově založit. Náplní práce tohoto svazu by měla být hlavně propagace, zvýšení počtu pořádaných závodů, a podpora akcí na zvyšování počtu jezdců zajímajících se o vytrvalostní ježdění. Jsem přesvědčena, že je třeba připravit schůzi tohoto svazu pokud možno co nejdříve.

Bylo by možné další problémy řešit až na této schůzi, ale sezóna se blíží a některé záležitosti by se již neměly odkládat.

Jako velký nedostatek vidím malou a v některých případech dokonce žádnou informovanost o výsledcích, at' už z domácích závodů, ale zvláště o startech v zahraničí. Je chyba, že ani na internetu na žádných stránkách nejsou k dispozici výsledky všech závodů. Je potřeba využít každý úspěch pro propagaci tohoto sportu a nenechat ho nepovšimnutý. Nevím, možná jsem sama kdo je neschopen orientovat se správně ve vyhledávání těchto údajů, ale já tvrdím, že je chyba, že takové věci je třeba vyhledávat! Každý úspěch by měl být řádně presentován v časopise Jezdectví, mělo by být přímo nemožné nepovšimnout si ho. Je přímo trestuhodné nevyužít ho pro propagaci našeho sportu. Je potřeba přestat si hrát každý na svém písečku, ukončit všelijaké žabomyší války, využít připravovaného ME u nás pro velkou propagační akci a sestavit tým lidí kteří naváží spolupráci s časopisem Jezdectví a vybojují více místa pro tuto disciplínu. Je třeba aby v každém čísle bylo věnováno několik stránek enduranci. Nepřijde vám líto, že hipoturistika měla v únorovém čísle dvě stránky a my pouze třetinu jedné?

Je lehké kritizovat činnost někoho, ale je těžké sám něco dělat. Ráda bych vyzvala každého z Vás aby se zapojil do práce na zlepšení současného stavu.

Je jistě mnoho možností jak zlepšit postavení vytrvalostního sportu mezi jezdeckými disciplínami, ale první věcí kterou je třeba zajistit je velký článek v Jezdectví o této akci, s fotografiemi koní roku a s rozsáhlými informacemi o nich a jejich jezdcích, tak jak se píše i o jiných disciplinách.

Navrhuji proto vytvořit komisi pro spolupráci s čas opisem Jezdectví, která by měla zajistit pravidelný prostor v tomto časopise určený distančnímu ježdění a být jakousi redakční radou pro pravidelné zaplnění alespoň dvou stránek. Vytvoření této komise však není zárukou úspěchu. Zádný jednotlivec, ani malá skupina lidí nemá šanci se prosadit. Je třeba, aby se do této práce zapojil každý z Vás a spolupracoval s ní. Velmi mne mrzí, když vidím jaký skok oproti nám udělalo v posledních letech westernové ježdění. Pamatuji se, jak před 20 lety začínali od stejné O tak jako vytrvalost, ale nyní mají v každém čísle čísle svému sportu věnováno několik stránek. Není možné dále čekat že někdo něco pro nás udělá. Je třeba přestat být pasivní bez možnosti ovlivnit co bude dál, je nutné zapojit se do práce a riskovat třeba i to, že můžu udělat chybu.

Je třeba vytvořit skupinu lidí pro propagaci a rozvoj discipliny a společně najít cestu jak dál, jak lépe. Bylo by trestuhodné nevyužít dosažené výsledky pro velkou reklamní akci a popularizaci našeho sportu. Prosím všechny ty, kteří mají opravdový zájem o tuto disciplínu pomozte! Nezůstávejte jen trpnými konzumenty, nebo aktivními kritiky toho co jiní připraví. Zapojte se! Není nás mnoho, kdo propadli kouzlu této discipliny a je proto nutné spolupracovat.

Neočekávám, že budete ve všem se mnou souhlasit, ale tak to vidím já a je to to nejlepší co mne napadlo, co já osobně bych mohla pro tento sport udělat.

Vyzývám vás, vyjádřete se k této problematice.


Eva Machková
Předseda JK Shagya Vilémov

Podobné články
S hnědákem Farid Jan plemene WPBr, Šamorín, soutěž CEN 80km

Zuzana Beranová v disciplíně vytrvalost stoupá výkonnostně stále vzhůru. Loni na podzim na mezinárodních závodech ve slovenském Šamoríně dojela s…

Slovenská vytrvalostní jezdkyně Dominika Malíková Kleinová suverénně zvítězila v žebříčku FEI pro rok 2023. Jaká byla její cesta na vytrvalostní…