Svaz vytrvalostního ježdění

8. 2. 2006 Machková

Svaz vytrvalostního ježdění ČR byl založen v roce 1998 skupinou lidí, zajímajících se o vytrvalostní ježdění. Původně bylo vidinou jakési kolektivní členství v ČJF, neboť disciplína v té době začínala fungovat pod křídly ČJF a řada lidí nebyla ve federaci řádně registrována.

Po zjištění neprůchodnosti této cesty práce Svazu slábla; na poslední schůzi byla manažerem disciplíny zvolena Barbora Křtěnská a byly sestaveny odborné komise, které se časem přeměnily v komisi vytrvalosti. Ta převzala řízení disciplíny. Další schůze Svazu již nebyla svolána.

Na jaře loňského roku svolala Eva Machková schůzi zájemců o obnovení činnosti Svazu vytrvalostního ježdění, která se konala v Praze 23. dubna. Přítomna byla i manažerka disciplíny, Barbora Křtěnská. Diskutovalo se hlavně o tom, zda má existence Svazu v současné době nějaký význam, jaké by měly být jeho úkoly, aby byl smysluplný, a svou činností nekolidoval s komisí vytrvalosti.

Byl zvolen přípravný výbor ve složení Eva Machková, Lenka Kerumová, Roman Grónský, Tomáš Pflug a Marina Slívová, jehož hlavním úkolem by měla být příprava valné hromady Svazu. Rovněž převzali podklady od odstupujícího předsedy, Leandra Leiského.

Svaz by měl být především jakýmsi "hlasem lidu", který bude komisi předávat návrhy k projednání. Měl by zajišťovat propagaci a popularizaci vytrvalostního sportu a zvyšovat informovanost o této disciplíně. Dalším z jeho úkolů by mělo být pořádání odborných seminářů a školení pro jezdce a zájemce o distanční ježdění. To vše s cílem zvýšit počet závodníků.

V budoucnu by svaz rád zajistil podporu pořadatelům distančních dostihů, spolupráci s chovatelskými svazy na případných šampionátech plemen (Or 1/1, Sha-A aj.). Svaz by také chtěl podporovat průběžné zveřejňování žebříčků koní a jezdců.

Ještě předtím je však nutno zatím nefungující Svaz alespoň trochu oživit, zvýšit zájem vytrvalostních jezdců a zájemců o členství v něm. Současný výbor chystá malou sérii seminářů, věnovaných vytrvalosti, na které by vás rád pozval. Připravena jsou tři témata – Veterinární kontrola, Pravidla vytrvalostního ježdění a práce s technickým vybavením (Polar, GPS apod.) a jako poslední Trénink, který se bude konat formou work-shopu. Termíny seminářů budou uveřejněny v některém z příštích čísel Jezdectví nebo na www.equichannel.cz.

Další schůze svazu se koná tento víkend, viz pozvánka, po vyhlášení jezdce a koně roku 2005. Všichni jste zváni.

Eva Machková, Marina Slívová, Lenka Kerumová

Příbuzné články:

Podobné články
S hnědákem Farid Jan plemene WPBr, Šamorín, soutěž CEN 80km

Zuzana Beranová v disciplíně vytrvalost stoupá výkonnostně stále vzhůru. Loni na podzim na mezinárodních závodech ve slovenském Šamoríně dojela s…

Slovenská vytrvalostní jezdkyně Dominika Malíková Kleinová suverénně zvítězila v žebříčku FEI pro rok 2023. Jaká byla její cesta na vytrvalostní…