FEI zadmítla pozitivní výsledek zlatého medailisty

16. 5. 2005 Tisková informace

Oficiální vyjádření a vysvětlení FEI o kauze pozitivního nálezu nejrychlejšího koně MS-E v lednové Dubaji. Jezdec vítězného koně svou zlatou medaili skutečně dostane, navzdory pozitivnímu nálezu obou vzorků svého koně.

Dne 28. dubna 2005 probírala Právní komise FEI případ s pozitivním testem koně Hachima a jeho jezdce Jeho výsosti šejka Hazza Bin Sultan Bin Zayeda Al Nahyana (Sp.A.E.), kteří v lednu vyhráli Mistrovství světa ve vytrvalostním ježdění v Dubaji.

Analýzu moče odebrané koni Hachim provedla FEI laboratoř „Central Veterinary Research Laboratory“ v Equine Forensic Unit (Sp.A.E.) a odhalila přítomnost methylprednisolonu, který je dle Pravidel FEI na seznamu zakázaných látek.

Zodpovědná osoba si v souladu s Pravidly FEI vyžádala potvrzující analýzu. Druhý rozbor (vzorek B) provedla laboratoř akreditovaná FEI "Laboratoire des Courses Hippiques" ve Francii dne 24. března 2005. Tato analýza potvrdila přítomnost methylprednisolonu.

Ačkoli Zodpovědná osoba žádala, aby mohla být při analýze vzorku přítomna, nebyla o datu a místu potvrzovací analýzy vzorku B včas informována a nemohla tudíž svého světka poslat.

Přestože tedy byly oba výsledky zkoušky pozitivní, Právní komise rozhodla nebrat je v potaz. Vedla ji k tomu skutečnost, že Zodpovědná osoba neměla příležitost být zkoušce přítomna, což kompromitovalo její práva. Právní komise proces uzavřela citací několika podobných rozhodnutí Soudního dvora pro rozhodčí řízení ve věci sportu.

V souladu s tímto postupem tedy i výsledky Mistrovství světa ve vytrvalostním ježdění zůstávají nezměněny a platí tak, jak byly zveřejněny na webové stránce FEI.

Kancelář FEI zajistí, aby Jeho výsost šejk Hazza Bin Sultan Bin Zayed Al Nahyan obdržel zlatou medaili a to spolu se všemi souvisejícími cenami, které vyhrál. Právní komise nevyžaduje nové konání ceremonie Oficiálního předávání cen.

Kauza s Oficiální ceremonií předávání cen pořádanou Organizačním výborem, na niž Jeho výsost šejk Hazza Bin Sultan Bin Zayed Al Nahyan nebyl pozván, aby zlatou medaili převzal, je předmětem jiného šetření, a může být Právní komisí projednána později.

Seznam látek zakázaných pro koně je zveřejněn na webové stránce FEI v sekci veterinární a lékové kontroly. Úplný právní postup při pozitivním nálezu je zveřejněn v sekci „Legal - Legal procedure”.

Poznámky:
Hachim vyhrál se svým jezdcem Jeho výsostí šejkem Hazza Bin Sultan Bin Zayed Al Nahyanem (UAE) “FEI World Endurance Championship”, který se konal 27. ledna 2005 v Dubaji.

Metylprednisolon je protizánětlivý kortikosteroid ovlivňující pohybový systém. FEI Podvýbor pro léčiva jej označuje stupněm 3. FEI dle svého třídícího systému označuje stupněm “1” takovou látku, která má relativně vysokou potenci ovlivnit výkon koně, a stupněm “5” takovou látku, jejíž potence ovlivnit výkon koně je relativně nízká.

Příbuzné články:

Podobné články

16. července 5:15, Auburn, Kalifornie: 66. ročník legendárního závodu na 160 km přidal další napínavou kapitolu. Přestože už byl předtím stanoven…

Deník

Několik desítek arabských koní se svými jezdci se sjelo do Dolního Dvořiště. Shromáždili se na pastvinách u Malše, aby se tu utkali v prvním ročníku…