Endurance bilancovala

10. 3. 2005 Eva Machková Autor fotek: autor, ilustrační foto Lenka Kerumová

5. února se v Perknově konala schůzce jezdců vytrvalosti. Byla zhodnocena loňská sezóna, zveřejněna jména nových držitelů výkonnostních odznaků a rovněž vyhlášen nejlepší kůň a jezdec sezóny 2004, ač oficiální výsledky byly neúplné. Rovněž byla přednesena výzva o znovuobnovení práce Svazu vytrvalostního ježdění.

Mohu jezdit, pořádat závody, mít úspěchy, ale je škoda když o tom nebude nikdo vědět.

Pokud naším sportem nežije časopis Jezdectví, je to spíše pochopitelné než to, že stránky, které se věnují pouze vytrvalosti, jsou tak chudé. Je mi jasné, že nemohu změnit druhé. Každý musíme začít sám u sebe a tím se změní i celá skutečnost. A tak tedy přicházím se svojí trochou do mlýna a chtěla bych zlepšit informovanost alespoň na těchto stránkách.

Opět jsem marně čekala, že bude nějaká zmínka v Jezdectví o schůzce jezdců vytrvalosti z 5. února v Perknově, a tak pro ty, kteří se jí nemohli zúčastnit předkládám to, co mi utkvělo v paměti a doufám, že jsem vše nepopletla a nezapomněla na nic důležitého a pokud ano, tak ať mě někdo informovanější opraví a doplní.

V úvodu této schůzky proběhly písemné testy pro jezdce, kteří splnili podmínky pro získání licence jezdce ještě podle podmínek platných do konce minulého roku. Všech 11 adeptů zkoušku úspěšně absolvovalo a my ostatní jsme se mohli dozvědět, jaké budou podmínky nové.

JAK ZÍSKAT LICENCI

Pokud mi nestačí jezdit kvalifikační předkola, na která není žádná licence potřeba - stačí být pouze zaregistrován v některé členské organizaci ČJF, musím mít licenci. Nyní mám dvě možnosti,
a) buď absolvovat zkoušku základního výcviku jezdce platnou pro všechny disciplíny, nebo
b) pokud se na to necítím a chci jezdit pouze vytrvalost, je možné složit ZZVJ pouze pro tuto disciplínu.

Tyto zkoušky se od všeobecně platných liší shovívavějším posouzením drezurní úlohy; hodnotí se hlavně sed a ovladatelnost koně. Výška překážek parkuru je pouze 50 – 60 cm, není zařazen dvojskok a opět se hodnotí základy sedu a ovladatelnosti koně. Zůstává v platnosti, že zájemce o licenci musí mít vyježděno 150 bodů v kvalifikačních předkolech. Jezdci se všeobecnou jezdeckou licencí mohou těchto 150 bodů vyjezdit v Z závodech dříve, než smějí startovat v soutěži stupně L.

Nové je také to, že zájemci o licence se nemají obracet na VV vytrvalosti, ale na svoje oblasti.

V NOVÉM ROCE OPĚT NOVĚ

Nová pravidla pro rok 2005, a snad nejen pro něj, vychází z pravidel FEI. Nejvýznamnější změny oproti dosud platným jsou:
* Ruší se jízdy v čase, od letos již jen na čas, ale zůstává možnost označit v dostihu úseky se stanoveným časem, dokonce je i možnost úsek se stanoveným chodem.
* Zakazuje se bič, povoluje se mobilní telefon.
* Kvalifikační předkolo 25-30 km s max. rychlostí 15 km za hodinu.
* Jedna etapa dostihu nesmí být delší než 40 km, ale u závodu na méně než 80 km může být max. 30 km.
* Z je 25-54 km, závody do 30 km mohou být jedno etapové.
* Minimální váha u závodů do 119 km je 70 kg, 120 km a více vyžaduje váhu jezdce s výstrojí 75 kg, váží se bez uzdečky. Je možná úleva pro menší koně, ale je nutné předložit doklad o kohoutkové výšce.

Dále byli přítomní seznámeni s hodnocením uplynulé sezóny, jehož plné znění bylo zveřejněno v lednovém čísle časopise Jezdectví, s kalendářem závodů u nás i zařazených do Evropského poháru.

EVROPSKÝ POHÁR

V roce 2004 byl vyhlášen první ročník Evropského poháru, do něj bylo zařazeno 7 závodů. Celkově zvítězil polský závodník Zajac před Peterem Reichmannem, který bodoval za Německo, jehož však známe z našich závodů. Oba startovali čtyřikrát. Z našich závodníků se na celkovém pátém místě umístil Emil Štefek, navzdory pouze třem startům, a mezi juniory uspěla Kateřina Kyselá na druhém místě, se ztrátou 20ti bodů na vedoucí maďarskou jezdkyni Dalma Hosszu, která měla výhodu jednoho startu navíc. Potvrdilo se, že česká vytrvalost je skutečně na evropské úrovni.

V letošním roce je do poháru zařazeno pouze 5 závodů a to: 1.5. Maďarsko, 18.6. Polsko, 1.7. Holandsko, 13.8. Německo, 20.8. Česko – Zábřeh, kde bude i vyhodnocení. Rakousko a Belgie budou pořádat pouze každý druhý rok.

KALENDÁŘ PRO ROK 2005

Je nahlášeno pouze 12 akcí a to: 7. 5. Zbraslav, 14. 5. Podsedice, 28. 5. Rakvice, 4. 6. Draheničky, 11. 6. Kozlov, 16. 7. Mníšek, 30. 7. Zelčín, 19.– 21. 8. Zábřeh MR, 3. 9. Břeclav, 10. 9. Litoměřice, 24. 9. Draheničky, 8. 10. Vilémov u Golčova Jeníkova.
Koně musí mít nové průkazy, staré bílé již nebudou platit! Je potřeba si včas zažádat na ústřední evidenci koní.

VYTRVALOST POPRVÉ BRONZOVÁ, STŘÍBRNÁ I ZLATÁ VE VÝKONOSTNÍCH ODZNACÍCH

Podmínky pro získání odznaků výkonnosti splnilo v letošním roce 7 jezdců. Bronzový odznak převzal Petr Jadlovský, Marina Slívová, Jakub Kyselý a Antonín Hrdina, stříbrný odznak získala Anička Matějčková a zlatý odznak obdržela Renata Vaněčková a Kateřina Kyselá. Přesné podmínky pro získání jednotlivých odznaků jsem nezaregistrovala a tudíž je tu nechci zveřejňovat. Správně je ale potřeba po splnění podmínek si o odznak požádat a to o bronzový a stříbrný na oblasti, o zlatý na ČJF.

ŽEBŘÍČEK KONÍ A JEZDCU

Pro výpočet úspěšnosti koní i jezdců bylo letos poprvé použito vynásobení bodů získaných v jednotlivých závodech koeficientem obtížnosti tak, aby se nemohl opakovat případ, kdy jezdec startující v mnoha lehkých závodech se umístí lépe než jezdci startující v těžkých závodech, kterých nelze absolvovat tolik za jednu sezónu. Koeficient pro přepočet u výsledků z kvalifikačního předkola je 0,4, u Z – 0,6 L – 0,8 S – 1 ST – 1,2 T – 1,4 TT, MR a Mezinárodní - 1,6.

Čekala jsem, že se kompletní žebříček objeví na stránkách vytrvalosti, ale zatím se tak nestalo a nevím zda předložené výsledky jsou platné, ale byly vyhlášeny takto:
NEJLEPŠÍ KONĚ A JEZDCI
Koněm roku se stala s 721 body KORYNA z JS Likoli.
Druhá se umístila LAVINA stáj Kyselý
Třetí CHARLOTA II Endurance centrum, tato klisna získala též ocenění jako nejlépe umístěný kůň plemene Shagya-Arab.
Pořadí jezdců na prvních místech je
1. 1237 bodů Kateřina Kyselá
2. 842 Anna Matějčková
3. 701 Emil Štefek

Velkým překvapením pro všechny bylo, že některé závody nebyly do tohoto hodnocení započítány. Zarážející je vysvětlení pana Terbera, že ani jemu se nepodařilo zjistit výsledky závodů v Břeclavi. Vzhledem k tomu, že hlavní rozhodčí nepředal výsledky ani na ČJF, jako by tyto závody ani nebyly. Je neuvěřitelné, že může k takovéto situaci dojít. ´Pro vyjetí licence, pokud si je jezdec nechal na místě zapsat, předpokládám, že tyto body jsou, ale pro žebříček zase jaksi nejsou. Je škoda, že se takováto „chybička“ jaksi vloudila do záslužné práce VV. Je samozřejmé, že VV se musí soustředit na životně důležité problémy, aby mohla disciplína vůbec existovat, ale je zřejmé, že toho má na svých bedrech příliš mnoho. Svědčí o tom i ta skutečnost, že posoudit návrh na rozšíření VV o pana Nachtigala trvalo celý rok. Je škoda, že VV nepřijal návrh, který byl předestřen v diskusi na vytvoření komise pro rozvoj a propagaci vytrvalostního ježdění, která by mohla s některými problémy pomoci.

JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ EVROPY 9.9.2006 V ZÁBŘEHU NA MORAVĚ

Několikaleté zkušenosti týmu stáje Kyselý v pořádání mistrovství republiky jako mezinárodního závodu byly uznány a dočkali jsme se dalšího velkého úspěchu. V České republice bude opět mistrovství Evropy juniorů, tentokráte ve vytrvalosti.

Ještě je čas splnit kvalifikaci. Zájemci o start musí letos, nebo nejpozději do 31.8.2006, dokončit soutěž stupně T v délce 120 km. Jako pořádající země má česká republika právo vyslat 15 startujících a bylo by škoda tuto možnost nevyužít. VV proto vyzval majitele koní kteří mají požadovanou výkonnost, aby zvážili možnost zapůjčení těchto koní nadějným juniorům, kteří nemají možnost se svým koněm startovat v tak těžké soutěži. Informoval, že v roce 2006 se bude pořádat mistrovství republiky v takovém termínu, aby byl umožněn start v mistrovské seniorské soutěži a následně start téhož koně s juniorem na ME. Vyzval též zájemce o pořádání MR 2006 aby se přihlásili výkonnému výboru.

ENDURANCE TEAM 2005-2006

Na závěr byl vyhlášen endurance team pro rok 2005 a 2006, jehož kompletní složení mi uniklo a protože nechci na někoho zapomenout, nechám uveřejnění na jiných. V diskusi byla předsedou JK Shagya Vilémov přednesena výzva ke spolupráci, která je k nahlédnutí v plném znění na hlavní stránce Equichannelu. Přestože návrh na obnovení práce Svazu vytrvalostního ježdění se nesetkal na této schůzce s podporou, chtěla bych oslovit ty, kteří nebyli přítomni. Možná právě oni by o tuto možnost jak se aktivně zapojit do dění kolem vytrvalosti uvítali. Chápu nedůvěru ke Svazu, ale účelně vybrané komise z lidí ochotných pracovat pro rozvoj disciplíny by měly být přínosem. Vyzývám proto všechny kteří chtějí spolupracovat a pomoci, přijďte na schůzi Svazu vytrvalostního ježdění. Termín a místo bude včas oznámeno na těchto stránkách. Prosím, vyjádřete své názory v diskusi, nebo přímo na adresu : jkshagya@seznam.cz.

Házet hrách na stěnu bez jakékoliv odezvy unaví každého. Je třeba předat si štafetu a pokračovat, a pokračovat i v na první pohled beznadějné činnosti. Kapající voda vyhlodá i ten nejtvrdší kámen. Je nutné zkoušet to znova a znova, prorazit a urvat pro vytrvalost kus místa na slunci. Dosažené výsledky by mohly upoutat zájem veřejnosti. Je nemožné sehnat sponzory, pokud není věnována větší pozornost médií této disciplíně. Není možné startovat na zahraničních závodech bez dostatečného finančního zajištění, a to je pro mnohé nemožné bez sponzorů. Je potřeba rozetnout tento gordický uzel a každý by měl pomoci stávající situaci zlepšit. Je škoda, když někteří jezdci jezdí raději doma kolem vlastního hnoje. Vždyť příprava koně je několikaletá náročná práce, náročná na vytrvalost, ani ne tak koně, ale dotyčného jezdce. Je potřeba aby každý prokázal svoji vytrvalost i v presentaci svého oblíbeného sportu a dle svých schopností a možnosti pomohl při rozvoji a propagaci této disciplíny.

Podobné články

Slovenská vytrvalostní jezdkyně Dominika Malíková Kleinová suverénně zvítězila v žebříčku FEI pro rok 2023. Jaká byla její cesta na vytrvalostní…

Španělsko je jejím druhým domovem, pouště kolem Dubaje má proježděné křížem krážem. Potěší vás milý a inspirativní rozhovor s Táňou Terberovou tak…