Stavba tratí všestrannosti

Tímto článkem chci informovat širokou veřejnost o hlavních zásadách stavby tratí všestrannosti a rozvinout veřejnou diskusi k tomuto tématu.

Při úvaze, kde stavět dráhu crossu, musíne respektovat nělik aspektů. Výběr lokality. Vhodný terén - pozemky, lesy, vodní toky tak, aby šlo zařadit do dráhy crossu všechny typy skoků. Jedna z nejdůležitějších věcí je podloží, nejlépe písčité, aby trať byla ideální za každého počasí. Jestliže nemáme takovéto podloží, musíme vybrat trať crossu tak, abychom se za deštivého počasí vyhnuli nejkrytičtějším a nejvlhčím místům (poznáme dle travních kultur, které na určitém místě rostou).

Dále musíme zvažovat, jaký rozsah soutěží chceme na závodišti pořádat. Čím vyšší soutěže, tím potřebujeme větší prostor. Povrch dráhy je většinou travnatý a část písčitá (hlinitá). Ideální je udržovaný trávník ( na golfových hřištích, dostihové závodiště atd.). Povrchu tratě je třeba věnovat velkou péči, hlavně na odskocích a doskocích.

Vedení tratě crossu. Každá trať by měla vést odněkud někam. Zásadně by se neměla trať nikde křižovat. Je ideální mít trať vytyčenou provazy nebo alespoň částečně. Křižování tratí je ryze českou záležitostí, nikde ve světě jsem se nesetkal s křižováním, ani v národních soutěžích. Při velkém počtu startujících pak můžeme zkrátit interval na 2 minuty, tím získáme větší počet startů, a nehrozí, že dojde ke kolizi. Jezdci pak vymažeme jeden myšlenkový pochod, kam jet, a může přemýšlet jak překonat následující překážku (překážky)!!!

Výstavba překážek. Ideální stav je 2/3 překážek mít pevných a 1/3 mobilních. Pak je možná variace trati. Překážky musí být stavěny z mohutného materiálu (koně je respektují) a musí být konstruovány tak, aby byly hlavně bezpečné pro koně i jezdce.

Typy překážek.
a) kolmé skoky
b) oxery
c) trakeny a příkopy
d) valy a stoly
e) vodní překážky
f) proutěnky
g) překážky s otvorem
h) překážky se stříškou
ch) trojbradlí
i) cik-cak

ad. a) Kolmé skoky - ty by v zásadě neměly být umisťovány na hranu seskoků dolů ( nejtěžší pády) a zásadně u každého kolmého skoku by měla být odskokovka.

ad. b) Oxery doporučuji zbudovat pevné ze zdi a vyplnit hlínou, případně alespoň vydřevit vrch, aby do oxeru nemohl kůň spadnout nebo šlápnout. Rovněž i u těchto typů překážek doporučuji odskokovku.

ad c) Trakeny a příkopy - důležité je, aby bylo zřetelné, kde překážka začíná - řešit odskokovkou - a kde končí. Dno příkopu nejlépe vysypat nějakou kontrastní hmotou (štěrk, rašelina, písek).

ad d) Rovněž u valů a stolů musí být konstrukce pevná (nejlépe vyzdění nebo roubení z telegrafních tyčí) Doporučuji výrazný vršek stolů a valů.

ad e) Vodní překážky - zde musí být pevné dno a výskok z vody zpěvněný břeh - při startu 80 koní opakovaně, aby výskok byl stejný, jako při zahájení soutěže. V žádném případě vodní překážky nesmí být inaut. Délku vodní překážky doporučuji od 17 metrů více. Zde je důležitá vyrovnanost prvků. Je nutné vyloučit optické klamy.

ad. f) Proutěné překážky - pevná konstrukce 0,8 - 1 metr. Proutí musí být 30 cm nad pevnou částí konstrukce, ne nižší.

ad. g) Překážky s otvorem (průskok). Výška otvoru nesmí být menší než 1,8 m a povrch, kterého by se mohl dotknout kůň, musí být měkký, neschopný koně zranit.

ad. h) Překážky se stříškou - ne níže než 2,20 metrů nad horní částí překážky.

ad ch) Trojbradlí. V dané soutěži by nikdy neměla být šířka i výška na maximu.

ad. i) Cik-cak. Tyto typy překážek se již z bezpečnostních důvodů nestaví.

Značení skoků . Praporky i čísla by měli být umístěny na hůlce a ta by neměla být kratší než 150 cm. (Aby nedošlo ve skoku na hůlku.) Značení by mělo být dostatečně velké a zřetelné, takovéto značení nám skok i zarámuje. Nevyhovující je značení přibité na skocích - pak zde má rozhodčí při překonávání úzkých profilů nelehkou úlohu, posousit zda dvojice překonala skok dle pravidel.

Dekorace skoků. Velice důležitá věc:
1. estetický dojem překážky, včetně doplňků (televize, fotografování do časopisů)
2. zarámování skoků - usnadnění překonání překážky koni
3. odskokovky - bezpečné překonání překážky.
K dekoraci využíváme různých prvků, zpravidla v duchu sponzora - reklamní tabule, výrobky (např. auta), a nemá se šetřit zelení a hlavně květinami.

Měření tratě. Je jednou z nejdůležitějších věcí. V současné době jsou tratě stavěny s variantami a tak je důležité, aby přímá varianta byla přesně změřena a v závěrečném účtování bylo překonání tratě ve výhodě - vyjádření trestnými body soupeře, který při variantách nestihne čas.

Závěrem. Při stavbě a průběhu crossu by měl pořadatel spolu se všemi funkcionáři dbát hlavně na bezpečnost jezdců a koní. Nemůže docházet k tomu, aby se překážky převracely, musí být pevné, důležité jsou odskokovky. Mobilní skoky musí být řádně zakotveny!!! Tímto článkem jsem chtěl informovat širokou veřejnost všestrannosti o hlavních zásadách stavby tratí všestrannosti a rozvinout veřejnou diskusi k tomuto tématu. Na otázky velice rád odpovím.

Stavitel tratí Jaroslav Grodl email: alena.grodl@post.cz

Podobné články

K nemalému počtu vážných nehod v nižších úrovních všestrannosti a u méně zkušených jezdců dochází, když se koně nekontrolovatelně řítí na překážky,…

Miroslav Trunda

Třídenní závody podzimní všestrannosti uzavřely jezdeckou sezónu v Pardubicích. Do sedmi soutěží nastoupilo celkem 154 koní. Deštivé počasí v prvních…