Pojištění odpovědnosti za koně - přehled pojišťoven

19. 11. 2016 Dana Kusebauchová Autor fotek: pixabay.com

Na základě předchozího článku o pojištění se rozpoutala velká debata na téma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm. Jak se ukázalo, mnoho z vás má neblahé zkušenosti s řešením situací, kdy škodu způsobí kůň a pojistka není dobře nastavena. Proto jsem využila svou dočasnou (pouze fyzickou) neschopnost a obvolala jsem všechny pojišťovny se sídlem v ČR. Zde je výsledek tohoto pátrání a zjišťování.

Aktualizace 22.11.

Česká podnikatelská pojišťovna

Dnes jsem zjistila zásadní informace ohledně ČPP, které se tímto omlouvám. Leč dostala jsem nepřesné informace na infolince. Díky vašim podnětům jsem zjistila následující:
Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete se vztahuje na situace, kdy kůň přímo nezávodí a pojistná událost se nesmí stát při přípravě na tuto činnost. Bylo mi řečeno, že pokud kůň něco způsobí na vyjížďce, tak se na to pojistka vztahuje. Jen pozor na situaci, kdy máte trénink a samozřejmě na a při závodech. Zde už se neplní. Přikládám ale vzorové kalkulace (3 varianty limitů) a všechny pojistné podmínky. Toto pojištění se uzavírá společně s pojištěním v běžném občanském životě.
Limity (uvádím jen újmu na zdraví, v příloze je vše) a ceny:
500.000 Kč celková pojistná částka 907 Kč
1.000.000 Kč celková PČ 1127 Kč
2.000.000 Kč celková PČ 1347 Kč

Zde odkazy:
Všeobecné podmínky

Zvláštní podmínky

Poj. podmínky v běžném obč. životě

Vzorová kalkulace nejnižší limit

Vzorová kalkulace střední limit

Vzorová kalkulace nejvyšší limit

Ještě jednou se omlouvám za nepřesnosti.

Informace byly získány v rozmezí od 20. října do 27. října, informace z Kooperativy je z 18. listopadu tohoto roku. Všechny pojišťovny jsem oslovila jako soukromá osoba se zájmem o informace o tomto pojištění.

Na území ČR působí kolem třiceti pojišťoven. Některé z nich jsou samozřejmě úzkoprofilové a specializují se pouze na konkrétní pojistky (například jen cestovní nebo zdravotní pojištění). U těch, které mají ve svém portfoliu odpovědnost za škodu, jsem vznesla velmi konkrétní dotazy. Kromě pár výjimek jsem většinou slyšela reakci, že se ještě nesetkali s takovými otázkami. Většinou jsem byla přepojena na likvidátory nebo byl dotaz přeposlán na "vyšší místa" s tím, že se mi ozvou (a všichni se ozvali) do několika pracovních dní s odpovědí.

Budete možná překvapeni, kolik pojišťoven je ochotno pojistit koně na odpovědnost za škodu i v případě, že občas jezdí na závody (není to tedy předmět podnikání). Ty, které se prsily tím, že mi koně samozřejmě pojistí, po řadě mých konkrétních otázek odpověděly, že na toto se jejich pojistka nevztahuje.

A co to bylo za dotazy?

Zda se pojistka vztahuje i na případ, kdy:

  • ntkůň závodí občas a není předmětem podnikání
  • kůň nezávodí a nemá sportovní licenci
  • je to registrovaný sportovní kůň
  • občas vyhraje nějakou "směšnou" sumu (cca 1 000 Kč)
  • dojde k pojistné události v rámci tréninku sportovního koně (mimo závody)
  • dojde k pojistné události v rámci závodů (vykládám koně z přepravníku a on nacouvá do jiného auta nebo někoho zraní)
  • je sportovní (registrovaný) kůň na vyjížďce ve svém domácím prostředí a způsobí škodu

Na tyto otázky odpovědělo pouze 8 pojišťoven ANO. U těchto pojišťoven jsem dále požádala o zpracování nezávazné vzorové smlouvy, aby bylo jasné, na kolik nás ročně tato pojistka vyjde.

Dalším překvapením byly pojistné limity. Když už zajásáme, že nám nějaké pojišťovny pojistí i koně, se kterým občas závodíme, překvapí nás výše limitu plnění. Z předchozího článku je jasné, že po změně Občanského zákoníku se mohou částky, obzvláště za újmu na zdraví či v případě smrti, vyšplhat do několika milionů Kč. Proto mi spadla brada, když mi v jedné z pojišťoven nabídli nejvyšší limit plnění 1 milion Kč.

sZde bych si dovolila opět citovat slova Ing. Fantové: Pojistka je jedna z mála věcí, kterou si nekoupíte, když ji zrovna potřebujete. A další důležitá věc, kterou jsem asi málo zdůraznila v prvním článku, byl fakt, že popsané příklady a odpovědi se týkají pouze správně nastavené pojistky!

Takže při představě, že kůň způsobí hromadnou nehodu a odškodnění bude vyčísleno na několik milionů Kč, tak mě tato pojistka asi opravdu nezachrání. Vím, šance je malá. Ale pro tyto malé šance pojistky máme.

U některých pojišťoven přikládám ještě odkazy na pojistné podmínky ohledně svěření koně třetí osobě (bereiterovi). Jde o dotaz, zda se pojištění vašeho koně vztahuje i na situaci, kdy je svěřen jinému jezdci či dítěti. Na tento dotaz jsem se nezaměřovala, proto nechávám alespoň k nahlédnutí podmínky od těch pojišťoven, které je zaslaly.

Konkrétní pojišťovny a dotazy

Následující informace se týkají koní v soukromém vlastnictví, které nemáte vedené jako předmět podnikání.

Pojišťovny, které vám koně (v rámci občanské odpovědnosti, tedy na to, pokud by kůň způsobil škodu někomu třetímu) nepojistí:
ERV, Maxima, Slavia, Pojišťovna České spořitelny, NN pojišťovna, Halali, Cardif (a všechny úzkoprofilové pojišťovny).

Pojišťovny, které vám pojistí pouze hobby koně. Zde jsem použila termín "hobby" pro koně, kteří nemají licenci a neúčastní se žádných závodů a žádným způsobem na koni nevyděláváte (neposkytujete na nich výcvik atd.), máte ho pouze pro své vlastní potřeby a radost:
Allianz (včetně poj. Wüstenrot), Axa, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Direct (včetně Triglavi), Generali pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa, Uniqua, D. A. S., Komerční pojišťovna, Ergo pojišťovna.

Teď tedy k pojišťovnám, které vám pojistí i koně, který občas sportuje (je tedy evidován jako sportovní kůň, není chován ke sportovním účelům, není předmět podnikání majitele). Termín "občas" je velmi ošemetný a žádala jsem tedy o upřesnění, co si pojišťovny pod tímto termínem představují, zda výjezd na závody 2x do roka či 10x do roka (protože samozřejmě cestování je pro zranění koně a způsobení škody značný rizikový faktor). Hranice je velmi tenká a nikomu se nechce být takto konkrétní. Odvolávají se na likvidátory a na individuální posuzování každého případu. Proto mi dovolte, abych trochu rozepsala jednotlivé případy a formu komunikace s pojišťovnami, které jsou schopné pojistit koně, který nezávodí pravidelně za účelem výdělku. Souhrnné informace jsou pak v přiložené tabulce.

ČSOB pojišťovna

Limit plnění 2 miliony Kč, roční pojištění vás přijde na 730 Kč.

Dotazy:
vaDobrý den,
na základě telefonického rozhovoru prosím o informace ohledně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm. 
1. Mám koně jako soukromá osoba (není předmětem podnikání) a občas absolvuji závody (někdy se podaří vyhrát např. 500 Kč). Kůň způsobí škodu (například na závodech při vykládání z přepravníku nacouvá do zaparkovaného auta). Dojde ke krytí z pojistky odpovědnosti?
2. Mám koně jako soukromá osoba, občas absolvuji závody. Kůň mimo termín závodů způsobí škodu (například při vyjížďce poškodí auto). Dojde ke krytí z pojistky?
3. Konkrétní příklad z praxe. Kůň byl pojištěn v rámci odpovědnosti za škodu, výluka pojistky se vztahovala na závody. Kůň způsobil škodu mimo termín závodů ve svém domácím prostředí (poškodil vůz). Likvidátor odmítl krýt škodu z důvodu, že se jednalo o sportovní přípravu koně (čili došlo k tomu v závodní sezóně). Jak by vaše pojišťovna řešila tento případ?
Odpověď:
Vážená paní Kusebauchová,
po prověření Vašeho dotazu Vás informuji, že pojištění odpovědnosti by se na níže uvedené příklady vztahovalo.
Zároveň si však dovoluji podotknout, že pojistná událost je posuzována po nahlášení všech okolností.

Dotaz:
Dobrý den, moc děkuji za info, ráda bych si nechala zpracovat vzorovou smlouvu, ve které mě zajímají pojistné podmínky - konkrétně výluky, výše limitů krytí a roční úhrada za toto pojištění. 
Můžete mi, prosím, zavolat?  Popřípadě prosím o info, na koho se mohu obrátit. 
Odpověď:
Dobrý den paní Kusebauchová,
zasílám nabídku na pojištění odpovědnosti z běžného života. Tato smlouva by se vztahovala na případy, které zde uvádíte.

Pojistné podmínky zde: https://drive.google.com/open?id=0B71mxi-JjDneeU5yRkdxMUQ1b1k
Na straně 6 a 7 informace o krytí, pokud koně svěříte třetí osobě.

Generali pojišťovna

Limit plnění (můžete si zvolit libovolnou výši) - zadala jsem 10 milionů Kč, roční pojištění odpovědnosti pouze v rámci pojištění koně (zdravotní pojištění) vyjde na 1 200 Kč (celková výše pojištění je 2 700 Kč).

Komunikace probíhala po telefonu, zaslány podmínky a vzorová smlouva.

Pojistné podmínky zde: https://drive.google.com/open?id=0B71mxi-JjDneVlo1VURkcXd5enc
Na straně 11 informace o spolupojištěných (včetně dětí), výluky a specifikace zvířat.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Limit plnění od 200 tisíc Kč do 2 milionů Kč, roční pojištění 60-225 Kč.
Zde jsem komunikovala s dámou, která byla překvapená mým požadavkem a ještě víc tím, že jejich pojišťovna tuto možnost nabízí. Získala jsem jen základní informace a na dotaz, zda je možné zaslat ceník či podmínky tohoto pojištění. mi bylo sděleno, že to možné není. Pouze při osobní návštěvě pobočky. I přes mou prosbu, že mám zlomenou páteř a nebudu schopna se v nejbližší době dostavit, byla velmi neoblomná.
Trochu mě zarazilo, že na svých stránkách mají dokonce samostatné podmínky pro pojištění psů a samostatné podmínky pro pojištění koní, ovšem toto mi nabídnuto vůbec nebylo. Jediné, co jsem se dozvěděla, byly limity plnění a roční pojištění, které paní vyčetla z nějakého jejich interního ceníku.
Přiznám se, že jsem z této konverzace byla trochu zmatená.

Kooperativa

bsLimity plnění 5-15 milionů Kč, roční pojistné 1 110 - 1 840 Kč.

Na infolince mi bylo okamžitě odpovězeno, že samozřejmě pojišťují a nedělají výjimky, zda je kůň sportovní, či ne. Jen nesmí být předmětem podnikání.
Koně můžete připojistit v rámci pojištění bytu a nemovitosti.
Limity a částky ročního pojistného:
5 mil Kč - roční pojistné 1 110 Kč
10 mil Kč - roční pojistné 1 490 Kč
15 mil Kč - roční pojistné 1 840 Kč
Pokud máte již nějaké smlouvy u této společnosti, bude vám nabídnuta sleva (5 %), přes pojišťovacího poradce máte šanci ještě na výhodnější podmínky.

Pojistné podmínky zde: https://drive.google.com/open?id=0B71mxi-JjDneVGw0bHA3ZldnX2c
Od strany 7 Pojištění věci nebo jiného majetku.

Uniqa pojišťovna

Limity plnění 1 - 15 milionů Kč, roční pojistné 850 - 3 930 Kč.

Komunikace probíhala telefonicky a mailem. Byly zaslány podmínky a limity plnění.
Zde jsou všechny varianty:
1 mil. Kč roční pojistné (dále jen RP) 850 Kč
2 mil. Kč RP 1140 Kč
5 mil. Kč RP 2010 Kč
10 mil. Kč RP 2810 Kč
15 mil. Kč RP 3930 Kč

Velmi příjemná komunikace, kde jsem byla ujištěna, že výjimka by byla uplatněna jen v případě, kdyby kůň něco provedl přímo při závodění. Příklad s vykládáním z vozíku a následným poškozením majetku či zdraví našim koněm by byl dle všeho kryt. Opět je vše v rukách likvidátora.

D. A. S.

Limit 1 mil. Kč, roční pojistné 2 400 Kč.

Tato pojišťovna nabízí pojistku s názvem Právní ochrana soukromí - Soukromí, které zahrnuje i vlastnictví koně. Mají pouze jeden limit. A dle všeho je jim zcela jedno, kdy se co stane, pokud není kůň předmětem podnikání.
Zde informace pro klienty: https://drive.google.com/open?id=0B71mxi-JjDneeU5yRkdxMUQ1b1k

Komerční pojišťovna

Zde jsem se bohužel nedopátrala limitů a cen, zato jsme vedli vášnivou diskusi ohledně sportovních koní resp. občasného závodění.
Na mé dotazy jsem obdržela odpověď, že pokud se jedná o občasné závodění, výluky pojištění se vztahovat nebudou. Proto jsem tedy poslala dotaz, co znamená slovo „občasné". Odpověď byla zdlouhavá s vyjmenováváním bodů z pojistných podmínek. Cílem této odpovědi bylo, že pokud nemám koně jako předmět podnikání a není zdrojem příjmů a závodím nepravidelně, lze tuto pojistku aplikovat. Ovšem samozřejmě s tím, že je vše posuzováno individuálně likvidátorem.
Koně, na které se výluky vztahují, jsou koně tažní, plemenní atd.

Pojištění sportovních koní od ČJF

Federace nabízí pojistku sportovních koní ve spolupráci s firmou GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Více informací o pojistce zde: http://www.cjf.cz/dokumenty/pojisteni/

Závěrem

Pokud bych měla shrnout mé poznatky, tak pokud máte koně jako předmět podnikání, pak se samozřejmě jedná o pojištění podnikatelů.
Pokud ovšem máme koně pro radost a sem tam vyjedeme na závody, už je potřeba na tuto skutečnost upozornit při uzavírání smlouvy, i přestože nejsou předmětem podnikání.
Hobbíčkáři jsou v tomto ohledu za vodou. Koně, kteří mají licence a objevují se často na závodech, už mohou u několika pojišťoven vzbuzovat obavy.
Z tohoto důvodu bych opravdu doporučila obrátit se na pojišťovacího poradce, a to nejen při uzavírání smlouvy, ale také v případě, že se něco stane. Jen oni vědí, jak správně nahlásit událost.
Všechny informace v tomto článku mají pouze informativní charakter. V případě, že se rozhodnete pojistku uzavřít, obraťte se na odborníky!

Budete-li mít zájem o poskytnutí podmínek od jednotlivých pojišťoven, ráda je přepošlu nebo se obraťte přímo na pojišťovny.

Ať se vám nikdy nic nestane.

Podobné články

Minulý týden jsem narazila na tak skvělý nápad, jak s pomocí koně získat Darwinovu cenu, že jsem se rozhodla zapátrat po podobných. Našla jsem ve…

V dnešním článku se zaměříme na řešení situací, které se mohou stát na soukromém pozemku stáje. Blíží se období žní a zvýšený pohyb zemědělských…