Pojištění koní - smrt a úraz

31. 12. 2016 Dana Kusebauchová Autor fotek: Pixabay.com

Po předchozím článku o pojištění odpovědnosti za koně jsem se nadchla pro zjišťování takovýchto informací, proto logicky následovalo zdravotní pojištění koní. Tentokrát jsem zkusila zvolit i jinou cestu, jak se k informacím dostat. Někdy je potřeba prozkoumat i ty Cimrmanovy slepé uličky, aby člověk věděl, jak "zlato nevznikne". Samozřejmě se dočtete, co která pojišťovna nabízí a na třech koních můžete porovnat nabídky pojištění.

Onou uličkou bylo využití společnosti, která sdružuje většinu pojišťoven a na internetových stránkách nabízí nejlepší a nejrychlejší přehled všech pojištění. Trochu naivně jsem si myslela, že to bude snadná cesta k získání přehledu a k informacím, které zpracuji a předám.
Pravděpodobně, pokud bych chtěla něco standardního, nebyl by problém a vše by šlo hladce dle mých představ.

 Proč e-finance?

Jedna ze společností, které nabízejí možnost uzavření pojištění od většiny pojišťoven, je portál e-finance.eu. Existuje ještě e-pojištění.cz, které jsem nechtěně vyzkoušela již minule. Nevšimla jsem si, že jsem u nich na stránkách a odeslala dotaz na pojišťovnu ohledně odpovědnosti za koně. Během chvíle mi volal pán, že jsem je oslovila. Vysvětlila jsem mu, že mi jde o obecný přehled a informace. Ty on mi neposkytne, ale je schopen se mnou uzavřít smlouvu na cokoliv. Po chvilce vysvětlování na mě nastoupil už velmi tvrdě a vysvětlil mi, že mi nikdo nedá lepší podmínky než oni, že určitě mám pojištěné auto, byt či život a že rozhodně žádný poradce neumí to, co on. Bylo mi to nepříjemné, s jakou vervou se do mě pustil. Tak jsem mu odpověděla, že nehodlám měnit poradce, že moje poradkyně má kromě stejných možností i slušné vystupování. Tím náš rozhovor skončil. A stejně tak pro mě skončila možnost spolupráce s tímto portálem. Proto jsem zkusila ten druhý (a věřím, že jich bude víc), tedy e-finance.

Po vyplnění údajů toho, co chci pojistit, se mi ukázaly 3 pojišťovny, které se zabývají pojištěním koní. Byla to Česká pojišťovna, Generali a Hasičská vzájemná pojišťovna. Tak jsem odeslala dotaz, že se mi jedná o zdravotní pojištění koní, že bych ráda zpracovala 10 variant, abych měla představu o ceně.

Ještě krátce k pojištění odpovědnosti:

Odpoledne jsem obdržela e-mail, ve kterém mi ihned přišly nabídky na jednotlivé pojišťovny, které se ovšem týkaly odpovědnosti. Pro informaci přikládám jejich seznam nabídek a cen. Když si uvědomím, kolik času a dotazů mě stálo zjišťování informací ohledně odpovědnosti a kolik zádrhelů jsme díky tomu našli, přišlo mi to až úsměvné. Ale snaha se cení. Za e-finance tedy jen 3 pojišťovny tohle umí, můžete porovnat.

Plné znění mailu:
Dobrý den paní Kusebauchová,
zasílám Vám nabídky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm.
Tyto nabídky jsou platné, pokud koně nevyužíváte k závodům a soutěžím a nepronajímáte ho za úplatu, resp. nepoužíváte ho k výdělečným účelům.

Hasičská vzájemná pojišťovna:
Odpovědnost za koně:
limit 1 milion Kč, pro ČR 499 Kč, Evropa 598 Kč
limit 2 miliony Kč, pro ČR 598 Kč, Evropa 717 Kč
limit 4 miliony Kč, pro ČR 784 Kč, Evropa 940 Kč
limit 6 milionů Kč, pro ČR 1035 Kč, Evropa 1178 Kč
limit 10 milionů Kč, pro ČR 1748 Kč, Evropa 2095 Kč
K těmto limitům jsem se nikde nedopracovala, tak alespoň obecný přehled. Zde zaslané podmínky: https://drive.google.com/file/d/0B71mxi-JjDneb2pIYmMxak1iYWc/view?usp=sharing

ČPP:
Základní limit = 853 Kč/rok
Vyšší limit = 1 059 Kč/rok
Nejvyšší limit = 1 266 Kč/rok
Rozdíl v cenách oproti mému původnímu článku je v tom, že zde jsou uvedeny ceny za první platbu pojistného, které je nižší, než běžná roční platba.

ČP:
1 060 Kč/rok
viz příloha: https://drive.google.com/file/d/0B71mxi-JjDneUFk1cnU0TkFmdGs/view?usp=sharing

V dalším e-mailu už mi dorazila informace o zdravotním pojištění koní. Abych byla maximálně přesná, zde je plné znění:

Dobrý den paní Kusebauchová,
pro vytvoření nabídek na pojištění koně je potřeba vyplnit formulář od pojišťovny (za každého koně), naskenovat a poslat mi zpět (pokud byste neměla scaner, tak Vám zasílám k vyplnění i dotazník ve wordu, ze kterého bych přepsal informace do formulářů pojišťoven). Bez vyplněného formuláře mi pro Vás ředitelství nabídku nepředloží.
Česká pojišťovna nabízí: úhyn/utracení, veterinární náklady, ztráta schopnosti závodit, riziko zmetání, uhynutí hříběte a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm, ale nenabízí odcizení.
Česká pojišťovna nabízí veterinární léčbu koní jen jako připojištění k pojištění úhynu koní z důvodu nákazy, úrazu, otravy apod. Samostatně toto pojištění nenabízí.
Generali nabízí: úhyn/utracení, odcizení a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm, ale nenabízí veterinární náklady.
Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí: úhyn/utracení a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm, ale nenabízí odcizení ani veterinární náklady.
Pro vytvoření nabídek od České pojišťovny a Hasičské vzájemné pojišťovny není potřeba vyplňovat část o veterinární prohlídce. Generali pro vytvoření nabídky požaduje vyplnění části o veterinární prohlídce!!!
Nabídky/pojistné částky lze poté upravovat dle Vašich požadavků.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Informace mi vyzněly vcelku srozumitelně, takže jsem oslovila pár majitelů s prosbou o vyplnění dotazníku, abychom měli co nejpřesnější a co nejpestřejší přehled různých koní. Šlo mi o rozdílnosti věku, pohlaví, ceny, sportovní využitelnosti, zdravotního stavu atd.

Chtěla jsem být férová a napsala jsem panu poradci informaci, k čemu chci tyto nabídky využít (řekla jsem rovnou, že jde o článek pro EQCH a tedy o obecnou představu a informace čtenářům). Problém s tím neměl, tudíž jsem získané informace o 10 koních přepsala do formulářů, naskenovala a odeslala.
Plna očekávání jsem každou hodinu načítala nové e-maily a nemohla se dočkat, co všechno zjistím a jak různorodé to bude.

Ještě ten večer mi přišla informace o České pojišťovně, jak to s tím zdravotním pojištěním mají. Ona vlastně pouze Česká pojišťovna umí pojistit i případné úrazy a náklady na léčbu - tedy veterinární náklady:
Pojištění veterinárních nákladů (v případě nemoci nebo úrazu) nabízí Česká pojišťovna. Veterinární náklady lze sjednat na 50 % částky, která je stanovena pro úhyn/utracení, ale max. do 50 000 Kč.

  • Příklad 1: úhyn/utracení na limit 20 000 Kč a veterinární náklady jsou do limitu 10 000 Kč.
  • Příklad 2: úhyn/utracení na limit 200 000 Kč a veterinární náklady jsou do limitu 50 000 Kč.

Zdravotní pojištění koní:

Česká pojišťovna

Důležitá informace k veterinárním nákladům:
Pro účely tohoto pojištění a typ pojištění L jsou akreditovanými referenčními pracovišti pro choroby koní v ČR Klinika chorob koní při VFU v Brně a Veterinární klinika Heřmanův Městec, pro Evropu pak specializované a akreditované kliniky pro choroby koní. U České pojišťovny je nutné v případě zájmu o pojištění nákladů na léčení pojistit i doplňková pojištění A, B, C.
Náklady na léčbu je pojištění L. D - úhyn plodu, U - dostihoví koně.
Pozor na výluky u pojištění L - kdy pojišťovna neplní (když úraz způsobí majitel, ošetřovatel, atd)!!!

 Dále se pro účely tohoto pojištění rozšiřuje článek 6 bod 2 DPPKO-P a ujednává se, že pojistnou událostí je rovněž ošetření a léčení pojištěného koně v akutním ohrožení života v důsledku pojistného nebezpečí uvedeného v článku 6 bodu 1 DPPKO-P i mimo akreditovaná pracoviště uvedená v této pojistné smlouvě. Pro pojistné události vzniklé ošetřením a léčením pojištěného koně mimo akreditovaná pracoviště je stanoven limit plnění 20 % limitu sjednaného pro typ pojištění L. Pojistnou událostí je nezbytně nutné, přiměřené a veterinárním lékařem účelně vedené léčení stavu pojištěného koně, vyžadujícího bezodkladné veterinární ošetření, za dobu nejvýše 10 dnů od vzniku pojistné události. Za den vzniku pojistné události se považuje den první intervence veterinárního lékaře v souvislosti s pojistným nebezpečím. Pojištění ošetření a léčení koně mimo akreditované pracoviště se nevztahuje na náklady spojené s dopravou osob, zvířat a materiálu.

Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění, je pojišťovna povinna za pojistnou dobu vyplatit 80 % nákladů vynaložených na ošetření a léčení koně mimo akreditované pracoviště. Pro uplatnění práva na plnění v případě ošetření a léčení pojištěného koně mimo akreditované pracoviště v důsledku pojistného nebezpečí je pojištěný povinen předložit pojišťovně účetní doklad vystavený veterinárním lékařem s rozúčtováním použitých léků, provedených úkonů a identifikací ošetřovaného a léčeného koně.

V příloze Vám zasílám i pojistné podmínky k České pojišťovně.

NABÍDKY ČP NA KONKRÉTNÍ KONĚ

Zadání:

Pohlaví: valach (pracovní název A)
Datum narození: 21. 11. 2010
Pochází z vlastního chovu: NE
Nakoupen dne: červenec 2011
Nakoupen za kolik: 60 000 Kč
Kůň je v současnosti pojištěn: NE
Kůň byl pojištěn: NE
Navrhovaná hodnota koně: 100 000 Kč
Účel pro, který je kůň chován: jezdecký nebo tažný kůň, pro rekreační účely

Jaká rizika budete chtít pojistit:
1. Pojištění úhynu nebo utracení z těchto příčin:
- nákaza a živel
- úraz, operace
- nemoc, otrava
2. Náklady na léčení ANO
3. Ztráta schopnosti závodit NE
4. Doplňkové pojištění (plod a hříbě) - pojištění klisny na riziko zmetání klisny a uhynutí, utracení a nutné porážky narozeného hříběte do 6 měsíců věku - klisna březí po hřebci - NE
Pojištění budete chtít pro (ČR, Evropu, Svět): ČR

Nabídka:

Valach (A)
Pojištění koně od ČP zahrnuje:
1. Pojištění úhynu nebo utracení z těchto příčin (na částku 100 000 Kč):
- nákaza a živel
- úraz, operace, porod, zmetání
- nemoc, otrava
2. Náklady na léčení (na částku 50 000 Kč)

Vyjednal jsem Vám 10% slevu.

Pojištění lze sjednat max. na 2 roky a poté se musí obnovit.

Roční pojistné je 9 000 Kč (za první a za druhý rok - platí se ročně, nikoli za oba roky naráz).

Zadání - 2 koně pro jednoho majitele:

Pohlaví: valach (pracovní název B)
Datum narození: 10. 6. 2009
Pochází z vlastního chovu: ANO
Kůň je v současnosti pojištěn: NE
Kůň byl pojištěn: NE
Navrhovaná hodnota koně: 90 000 Kč
Účel, pro který je kůň chován: jezdecký rekreační kůň

Jaká rizika budete chtít pojistit:
1. Pojištění úhynu nebo utracení z těchto příčin:
- nákaza a živel
- úraz, operace
- nemoc, otrava
2. Náklady na léčení ANO
3. Ztráta schopnosti závodit NE
4. Doplňkové pojištění (plod a hříbě) - NE
Pojištění budete chtít pro (ČR, Evropu, Svět): ČR

Druhý kůň:
Pohlaví: klisna (pracovní název C)
Datum narození: 5. 6. 2014
Pochází z vlastního chovu: ANO
Kůň je v současnosti pojištěn: NE
Kůň byl pojištěn: NE
Navrhovaná hodnota koně: 50 000 Kč
Účel, pro který je kůň chován: plemenná klisna, sportovní kůň

Jaká rizika budete chtít pojistit:
1. Pojištění úhynu nebo utracení z těchto příčin:
- nákaza a živel
- úraz, operace, porod, zmetání
- nemoc, otrava
2. Náklady na léčení ANO
3. Ztráta schopnosti závodit ANO
4. Doplňkové pojištění (plod a hříbě) - pojištění klisny na riziko zmetání klisny a uhynutí, utracení a nutné porážky narozeného hříběte do 6 měsíců věku - ANO
Pojištění budete chtít pro (ČR, Evropu, Svět): Evropa

Nabídka:

Valach (B)
1. Pojištění úhynu nebo utracení z těchto příčin (na částku 90 000 Kč):
- nákaza a živel
- úraz, operace, porod, zmetání
- nemoc, otrava
2. Náklady na léčení (na částku 45 000 Kč)

Klisna (C)
1. Pojištění úhynu nebo utracení z těchto příčin (na částku 50 000 Kč):
- nákaza a živel
- úraz, operace, porod, zmetání
- nemoc, otrava
2. Náklady na léčení (na částku 25 000 Kč)

Vyjednal jsem Vám 10% slevu.

Pojištění lze sjednat max. na 2 roky a poté se musí obnovit.
Roční pojistné je 11 525 Kč (za první a za druhý rok - platí se ročně, nikoli za oba roky naráz).

Další nabídky od e-finance mi nebyly předloženy, prý z důvodu nesrovnalostí v adresách (nechce se mi věřit, že by u 7 koní, resp. 4 lidí byly takové nesrovnalosti, ale budiž). Kromě jiného mi nebyly dodány návrhy smluv od Generali, a to proto, že chybí razítko veterináře (veterinární část byla vyplněna a záměrně s přiznáním všech neduhů, abychom posoudili, jaký vliv to na pojištění bude mít. Jen to razítečko...). Hasičská vzájemná se také někde zatoulala (zde se již zcela mlčí, přestože bylo žádáno i o tyto nabídky).
Na informaci ohledně razítka pro Generali jsem reagovala tak, že se jedná pouze o vzory a obecnou představu co lze a za kolik peněz pojistit, ale byli neoblomní.

Tak mi opět nezbylo nic jiného, než kontaktovat Hasičskou pojišťovnu a dostat se na vyšší místa přímo v Generali a domluvit si s nimi osobní schůzku. Já vám ty informace prostě seženu :).

Od Hasičské vzájemné pojišťovny přikládám všechny podmínky pojištění, které mi byly zaslány:
Dotazník pro pojištění: https://drive.google.com/open?id=0B71mxi-JjDneOTQ5X1hyMFpXQ1E
Sazebník a informace: https://drive.google.com/open?id=0B71mxi-JjDneOEFRanZPbHo1WG8
Pojistné podmínky: https://drive.google.com/open?id=0B71mxi-JjDneOF9VbXlEX05GaG8

Tím vyšším místem v Generali byla paní Kamila Dlouhá - odborný inspektor PMA OI-PMA. Schůzka byla velmi přínosná a nakonec se ukázalo, že i paní Dlouhá je koňařka. Věnovala mi téměř 2 hodiny svého času a výsledkem bylo toto:

Generali pojišťuje koně pouze na smrt/úhyn následkem úrazu, nákazy, živlu atd. Opět přiložím podmínky. Zároveň jsou schopni pojistit i odcizení koně. V podstatě jde o to, že pokud o koně přijdete, ať už jde o smrt následkem úrazu či kvůli nařízené porážce (z důvodu nákazy), získáte alespoň nějaké finanční plnění pro nákup nového koně. Pro většinu z nás je to nepředstavitelná situace, kdy nám úhyn našeho miláčka nenahradí vůbec nic, proto spíše sáhneme k pojištění, které umožní i náhradu léčebných výdajů.

Zde je konkrétní nabídka od Generali na tři koně, které máme zpracované i od České pojišťovny:

Valach A
Zařazení kategorie: rekreační kůň
Pojistná částka: 100 000 Kč
Základní pojištění: 1 000 Kč (roční pojistné)
Doplňkové pojištění - částky jsou roční pojistné
Úraz koně (smrt následkem úrazu): 8 000 Kč
Záplava (1 mil. Kč - horní limit plnění): 3 000 Kč
Odcizení koně: 2 000 Kč
Přeprava: 200 Kč
Celkové roční pojistné: 14 200 Kč

Valach B
Zařazení kategorie: rekreační kůň
Pojistná částka: 90 000 Kč
Základní pojištění: 900 Kč (roční pojistné)
Doplňkové pojištění - částky jsou roční pojistné
Úraz koně (smrt následkem úrazu): 7 200 Kč
Záplava (1 mil. Kč - horní limit plnění): 7 200 Kč
Odcizení koně: 1 800 Kč
Přeprava: 180 Kč
Celkové roční pojistné: 12 780 Kč

Klisna C
Zařazení kategorie: sportovní, plemenný kůň
Pojistná částka: 50 000 Kč
Základní pojištění: 500 Kč (roční pojistné)
Doplňkové pojištění - částky jsou roční pojistné
Úraz koně (smrt následkem úrazu): 2 000 Kč
Záplava (1 mil. Kč - horní limit plnění): 1 500 Kč
Odcizení koně: 1 000 Kč
Přeprava: 100 Kč
Celkové roční pojistné: 5 100 Kč

 Je těžké porovnávat nabídky od České pojišťovny a Generali (popřípadě Hasičské vzájemné pojišťovny), jelikož pojišťovny nabízí jiné spektrum produktů.
V případě zájmu o pojištění vždy platí důkladné pročtení podmínek a hlavně výluk. Ty si popřípadě můžete nechat na příslušné pojišťovně vysvětlit, někdy jsou pro běžného smrtelníka nepochopitelné.

Co ovšem považuji za zásadní přínos této schůzky, byla debata na téma, proč jen jedna pojišťovna umí pojistit zdravotní/léčebné výlohy (a to ještě se slušnými výlukami). Jde o poptávku. Pokud pojišťovny necítí tlak od nás - případných klientů, nemají potřebu vymýšlet nové produkty. A pokud my - případní klienti, nenajdeme v portfoliu pojišťovny tento produkt, bereme to za nepojistitelnou (či neuskutečnitelnou) záležitost. Tudíž je všude ticho po pěšině.

Dostala jsem ale velmi důležitý impuls od paní Dlouhé. Pokud dokážeme vytvořit dostatečnou základnu zájemců o zdravotní pojištění koní, je více než pravděpodobné, že se toho pojišťovny ujmou a začnou řešit zvýšenou poptávku po produktu, který v současné době (dle mého úsudku) není dostatečný nebo není vůbec. Děkuji paní Kamile Dlouhé za její ochotu a impuls k řešení.

Proto v dalším článku připravím souhrnné informace o tom, co je na trhu k dispozici, a požádám vás o spolupráci, pokud budete mít zájem.

Všechny informace byly získány v průběhu prosince 2016. Generali v lednu 2017.

Příště se tedy můžeme pokusit o „revoluci" v pojištění našich miláčků. Všechno nejlepší do nového roku a opět přeji, ať se vám nikdy nic nestane :)

Podobné články

Minulý týden jsem narazila na tak skvělý nápad, jak s pomocí koně získat Darwinovu cenu, že jsem se rozhodla zapátrat po podobných. Našla jsem ve…

V dnešním článku se zaměříme na řešení situací, které se mohou stát na soukromém pozemku stáje. Blíží se období žní a zvýšený pohyb zemědělských…