Přeskoky se Stefanem Wolffem

4. 11. 2016 The Horse Magazine Autor fotek: the Horse Magazine

Pro skokany samozřejmost, pro drezurní jezdce „vyšší dívčí“, která umí potrápit. Renomovaný drezurní jezdec a trenér vysvětluje, proč jsou přeskoky tak problematické, jak vůbec má vypadat správný cval, jaké nejčastější chyby jezdce způsobují jejich rozklad a také, kdy je čas s přeskoky začít.

Kdo je kdo: Stefan Wolff
Stefan Wolff na začátku své kariéry pracoval jako bereiter Klause Balkenhola. Poté se přestěhoval do Spojených států, kde založil drezurní stáj a závodil do úrovně Grand Prix. Do Německa se vrátil kvůli práci ve Westfalien Riding School v Munsteru, kterou v současné době vede.

Napsala Rebecca Ashton

Když Stefan pořádá kliniku, jsou jeho lekce velmi oblíbené. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Klinika zaměřená na zlepšení letmých přeskoků se konala v Agnes Banks v Austrálii.

hbwsProč si Stefan vybral toto téma? „Už jsem tyto lekce pořádal v Německu na semináři pro trenéry. I v Německu je dobrý důvod se na přeskoky zaměřit, protože je to častý problém, který brání jezdcům se posunout dál. Ne v profesionálních stájích, ale u všech těch ostatních jezdců, kteří se snaží dostat se dál. Přeskoky můžou být vaše noční můra. Protože například ošidit poloviční překrok je jednodušší, než když kůň rozkládá přeskok, čehož si každý všimne." Tentokrát poprvé se teorie a praxe spojila s účastí jezdců ze Stefanovy kliniky, kteří tak pomohli stovce lidí v publiku lépe pochopit to, co německý trenér vysvětloval. Zároveň Stefan skvěle využíval prezentaci v Powerpointu.

Na začátku lekce Stefan vysvětlil, proč jsou přeskoky důležitým krokem ve výcviku. „Posuňte vaši vnější nohu dozadu a kůň pravděpodobně něco udělá. Nicméně pokud sedíte na nezkušeném koni, je to jiné. Všichni si pamatujeme naše první pokusy. Moje nebyly příliš úspěšné!"

„Přeskok je prověřením prostupnosti, aktivity, koordinace a velmi závisí na rovnováze. Přeskočit musí přední i zadní nohy současně a děje se to ve fázi vznosu. To je krátký časový úsek, takže reakční čas musí být velmi krátký. Většina drezurních cviků prověří i sílu, ale u přeskoků to příliš neplatí. Jde mnohem víc o koordinaci."

Stefan následně vysvětlil, co je potřeba ke zdařilému přeskoku: Zadní nohy koně dobře cválající pod těžiště, plynulost, uvolnění a důvěra, narovnání, pohyb dopředu a do kopce a z jezdcovy strany precizní a citlivé pomůcky.

Vysvětlení doprovázely obrázky drezurních hvězd, Ully Salzgeber s Rustym, kteří podle Stefana předváděli výjimečné přeskoky (viz obrázek).

vgaStefan pokračoval v analýze a vysvětlil, jaké vlastnosti musí mít cval: rytmus, aktivita, prostor, kmih a tendence do kopce. „Pokud přeskoky nefungují, obvykle jedna z těchto věcí chybí, nebo jste je ztratili před přeskokem. A narovnání a přilnutí jsou podmínkou dobrého cvalu, ne jeho vlastností," vysvětlil trenér.

Je velmi důležité, aby jezdci nerušili pohyb nesprávnými, nebo špatně načasovanými pomůckami. Může to způsobit velké problémy s přeskoky.

Na videu jsme potom viděli nohosled koně ve cvalu, ale nejprve nám ukázal obrázky jednodobého a dvoudobého cvalu. Slyším, jak říkáte „Cože? Jednodobý a dvoudobý cval?" - a na obrazovce se objevil obrázek vyhazujícího bronca. Potom následovaly fotky nohosledu třídobého, mnohem běžnějšího cvalu.

Další výklad ukázal, proč je ohnutí a vyklenutí tak důležité. „Nejprve máme vždy ve cvalu ohnutí a vyklenutí, které buduje zádové svaly a zlepšuje rovnováhu. Vnitřní otěž kontroluje rovnováhu a ohnutí, ale pokud ji podržíte příliš, narušíte přeskok."

Na dvou srovnatelných fotkách jsme viděli ohnuté koně, ale jak Stefan ukázal, u jednoho koně byl cvalový skok zkrácený blokující vnitřní rukou jezdce. „Takže tady můžeme vidět, jak může jezdec ovlivnit přeskok."

A teď správné pomůcky: „Poloviční zádrž (což je polovina života jezdce!) se stará o to, aby kůň předvedl nejlepší možný cval, kdy doskakuje pod těžiště a naslouchá jezdci. Nová vnitřní kyčel se posune dopředu. Pomůcky váhou jen následují koně a umožní mu, aby zůstal volný ve hřbetě. Mnoho lidí dává váhu na jednu stranu, ale lidé mají tendenci zatěžovat vnitřní sedací kost a přitom vyklánět vršek těla ven. Navíc každý sval, na který váhou koni tlačíte, se zablokuje. U zkušených jezdců to moc neuvidíte. Prostě jdou s pohybem koně jako když jdou v kroku.

bs

Následně jsme probrali dynamiku cvalu:

  • Jediný chod, ve kterém nese v jeden okamžik jen jedna končetina, což je pro mladé koně obtížné
  • Jediný chod, v němž je kůň ohnutý i na rovné linii
  • Vnitřní pár nohou jde dopředu před vnějším
  • Houpavý pohyb trupu
  • Dynamická rovnováha: Krk a trup na sebe působí při vzájemném pohybu nahoru a dolů
  • Ve fázi vznosu je krk nahoře a hřbet dole

„Nová vnější holeň se odsune dozadu, aby koně hlídala, ale také vedla. Má dvě funkce. Nová vnitřní holeň se posune dopředu a dovolí přestat se cvalem na původní nohu. Chceme okamžitý přechod od jedné holeně k druhé."

„Nová vnější otěž nepovoluje, ale nesmí být tak tvrdá, aby pro koně začalo být nepohodlné cválat na otěži. Kůň by potom ztuhl v horní linii. Je důležité mít měkkou ruku. Nová vnitřní otěž přistavuje a jde s pohybem koně. Tohle je rozhodující. Vnitřní otěž je nabízející a musí se dostat před vnější otěž."

„V ideálním letmém přeskoku má každá pomůcka dvě funkce: žádá a hlídá."

bvasJak Stefan vysvětlil, u přeskoků je nejdůležitější načasování a síla pomůcek. „Když cváláme, pobízíme holení v okamžiku, kdy se vnější zadní noha dotkne země. To je po fázi vznosu. Pomůcky pro přeskok dáte v polovině doby mezi pobízejícími pomůckami. Hlavní důvod, proč koně rozkládají přeskok, je, že nemají dostatečný čas na reakci."

„Potřebujeme udržovat pravidelné tempo a stupeň shromáždění. Jak jsme si řekli na začátku, ve fázi vznosu chce kůň přirozeně zvednout krk. Takže, jak moc otěž ovlivňuje fázi vznosu a pohyb krku? Když zablokujeme krk, zablokujeme i hřbet. A nohy jsou jen svaly, které visí dolů ze hřbetu."

„Takže potřebujeme, aby kůň zůstal shromážděný, aniž bychom drželi krk dole. Ale i když netaháte krk dolů, může být příliš zkrácený, což zablokuje hřbet. Nemluvíme o půlmetrovém nabízení otěže, ale o jen o dovolení, aby si kůň mohl doskočit k vnitřní noze."

Špatné pomůcky můžeme rozdělit do tří typů:

Překvapení koně. „Shromažďujeme a shromažďujeme, pak dáme pomůcku a kůň vyrazí vpřed, protože je to na něj moc silné a energické. Je tam moc ostruhy, protože chceme, aby kůň přeskočil okamžitě, a on se vyděsí. Kůň nemá ponětí, co má dělat s vaší pomůckou. Obvykle uteče, protože ztuhne v zádech."

Stání ve třmenech. „Obvykle proto, že pobízející pomůcky nejsou dokonalé. Měli byste povolit kyčel, koleno a mít měkký kotník. Stehno se trochu otevře, aniž by začalo vlát. Takže pokaždé, když pobízíte, vaše stehno by mělo změknout a pak bude měkký i hřbet koně. Pokud máme nohy pevně stisknuté, protože kůň má záda ve tvaru sudu, vytváříme koni tlak na hřbet. Protože koňské svaly jsou propojené, napětí ve spodní části naší nohy se přenáší dozadu. Tlak stehen svírá koni záda. Dostanete krátký strnulý přeskok."

Zkroucení horní části těla. „Způsobuje tah za vnitřní otěž. Váha se tlačí směrem ven. Obvykle se pojí dohromady s překvapováním koně. Občas to na chvilku funguje. Pak záleží, jak budete dál trénovat svého koně. Můžete to dělat mechanicky a na pětistý pokus to projde. Ale tohle není klasické ježdění. Nevěřím, že koně rozumí, co po nich chceme. Potřebujeme najít pomůcky, které koni umožní reagovat na ně přirozeně."

gvasPo vyzbrojení veškerou teorií a pochopením padla otázka, kdy začít přeskoky trénovat. Stefan měl seznam podmínek, které by měly být splněny, než s přeskoky začneme.

„Kůň by měl být dostatečně v rovnováze a natolik prostupný, aby mohl provádět kontracval. Nechcete propást přirozený sklon mladého koně provádět letmé změny, takže pokud to temperament koně dovolí, trénoval bych kontracval i přeskoky zároveň, ale trochu to záleží na koni. Nemělo by se vycházet z věku koně. To není výcvik. Viděl jsem koně, kteří v sedmi letech neuměli přeskoky a trápili se s tím, ale v devíti letech dělali přeskokové řady po jednom cvalovém. Zůstaňte v klidu."

„Musíte mít stálé přilnutí. Ukazuje to, že kůň je dobře na zádi, v rovnováze a je možné dělat přeskoky. A taky, umíte předvést korektní přechod ze cvalu do klusu, kdy kůň zůstává na pomůckách? Nesmí spadnout do klusu, ale přejít do klusu. Tohle by měl dávat na jistotu, ne jen někdy, když se mu to podaří."

„Jeden z mých trenérů mi jednou řekl, 'Kůň je připravený, když na tebe čeká'. Když zatlačíš, nevystartuje dopředu. Neutíká pryč od holeně, ale jde dopředu s holení. Reaguje na pomůcky, ale neutíká."

Když koně nečekají na pomůcky, ale jen hezky doskakují zadníma nohama pod sebe, vypadají úžasně, s tendencí do kopce, ale je to utíkání pryč od holeně. Je to příliš daleko pod těžiště a končí to porušeným taktem, čtyřdobým cvalem.

Podobné články

Paul Belasik je jedním z nejvýraznějších a nejefektivnějších obhájců klasických principů a drezury „přátelské ke koni“. Je autorem sedmi knih…

Jessica von Bredow-Werndl je jednou z nejvýznamnějších německých drezurních jezdkyň současnosti. Zazářila už v kategorii juniorů a mladých jezdců,…