Koňské novinky: Voda - přehlížená živina

20. 5. 2009 The Horse

Bez vody není život... To ví každý. Ale odkud se bere voda v těle a kam se ztrácí? Na tuto otázku vám odpoví dnešní novinka z časopisu TheHorse.com a samozřejmě odpověď bude podložené informacemi potvrzenými výzkumem.

Autor původního textu: Kentucky Equine Research Inc.
17. května 2009, článek č. 14174

Nejdůležitější živinou v dietě koně je ta, kterou by někdo jen vzácně spojoval s potravou: voda. Přestože je v diskusích o výživě koní často přehlížená, má status první limitující živiny všech koní, protože bez vody nedokážou přežít tolik dní, kolik bez krmiva.

Množství vody, kterou potřebuje kůň vypít, je dáno množstvím vody vyloučené jeho tělem. Ke ztrátám dochází prostřednictvím trusu, moči, vydechovaných plynů, potu a u laktujících klisen i prostřednictvím mléka.

Ztráty vody jsou ovlivněné množstvím, typem a kvalitou krmiva, které kůň zkonzumoval, podmínkami prostředí a zdravotním či fyziologickým stavem a fyzickou aktivitou koně.

Koně obecně vypijí tolik tekutin, kolik potřebují, pokud se jim umožní přístup ke zdroji chutné vody.

Pokud jsou v klidu a nacházejí se v mírném klimatu, obvykle vypijí tři až sedm litrů vody na 100 kg tělesné hmotnosti.

Dieta (krmiva) zásadně ovlivňuje, kolik vody kůň potřebuje a dobrovolně vypije. Základní pravidlem je, že příjem tekutin je úměrný příjmu sušiny, ale tuto souvislost může výrazně změnit složení a stravitelnost krmiva.

Koně, kteří jsou krmeni pouze senem potřebují více vody, než koně, kteří jsou krmeni jádrem a senem nebo kompletním peletovaným krmivem. V jedné studii prováděné Kentucky Equine Research sežrali koně krmeni pouze senem o 19 % více sušiny, aby přijali stejnou kalorickou hodnotu jako jedinci krmeni smíšenou dietou, a vypili o 26 % více vody.

V jiné studii vypili koně krmeni pouze 5,8 kilogramy sena 17,8 litrů, zatímco ti, kteří byli krmeni 1,8 kg jádra plus 1,3 kg sena, vypili 10,1 kg vody Příčinou rozdílu je částečně nižší příjem sušiny a částečně rozdílné složení diety.

Příjem vlákniny ovlivňuje potřebu vody ze dvou důvodů. Za prvé, pokud kůň přijímá píci, voda se přesouvá z intersticia do střeva. To způsobí snížení objemu krevní plasmy a následkem toho se dostavuje žízeň. Porce 2,27 kg sena způsobí zvýšení celkové bílkoviny v krevní plasmě (což je nepřímý ukazatel poklesu objemu krevní plasmy) a tím pádem i větší příjem tekutin, než když kůň pozře podobně velkou porci jádra.

Za druhé, rostlinná vláknina má velkou kapacitu zadržovat vodu a je méně stravitelná, než jiné složky krmiva, následkem čehož dochází k vyšším ztrátám vody trusem.

Fyzikální vlastnosti píce také ovlivní ztráty vody trusem. Při výzkumu stravitelnosti měli koně krmení vojtěškovým senem s dlouhými stébly v trusu výrazně více vody (81,5 % se srovnání s 75,2 %), než když bylo stejné množství píce pozřeno v peletované formě.

Dieta může také ovlivnit ztráty vody močí. Vysoký příjem soli zvyšuje množství vyloučené moči a podporuje žízeň. Také příjem bílkovin nad potřeby koně zvyšuje příjem vody a množství vyloučené moči, protože kůň se musí močí zbavit nadbytečného dusíku. Pro ustájené koně tak vzniká riziko znečištění prostředí, protože dusíkaté sloučeniny z moči se rozkládají v podestýlce na amoniak.

Tělesná kondice také ovlivní příjem vody. Protože tuk obsahuje málo tekutin ve srovnání s netučnými tkáněmi, obézní zvířata vyžadují méně vody než zvířata s optimálnější tělesnou kondicí.

Příjem tekutin ovlivní i okolní teplota. Koně typicky pijí méně vody v chladném počasí. Odstavčata vypila při nízkých teplotách prostředí (–8°C a –17°C) asi o 14 % méně vody, než odstavčata žijící v teplotě od 8°C výš.

Dalším faktorem je horko a vlhkost vzduchu, především u fyzicky pracujících koní. V jednom pokuse se zvýšil denní příjem vody o 79 %, když koně přešli z termoneutrálního prostředí (20°C a relativní vlhkost 45-50 %) do horkého, vlhkého prostředí (33-35°C a relativní vlhkost 80-85 %).

Navíc k teplotě a vlhkosti přispívají ke zvýšení potřeby vody i další faktory, především délka trvání zátěže a intenzita práce, ale také aklimatizace koně na prostředí. V závislosti na podmínkách, v nichž kůň fyzicky pracuje, může celkový příjem vody 500 kg těžkého koně přesáhnout až 90 litrů vody za den.

Nejen koňští atleti, ale i kojící klisny pijí více než jiní koně. Je to díky kombinaci několika faktorů, především se voda ztrácí vyloučeným mlékem a také zvýšeným příjmem krmiva, které je nutné pro tvorbu dostatečného množství mléka. Přestože na objem vypité vody budou mít vliv i jiné faktory, například složení krmiva a okolní teplota, kojící klisna o hmotnosti 500 kg může vypít za den až 75 litrů vody.

Také určité nemoci jsou příčinou nadměrného pití. Kůň s průjmem, ale normálním apetitem a žíznivostí může ztratit příliš mnoho vody trusem. Kompenzuje pak tyto ztráty nadměrným pitím a méně močí. Pokud se však průjem neléčí, pravděpodobně dojde k dehydrataci.

Polydipsie, neboli nadměrné pití, především kombinované s dalšími příznaky, jako je hirsutismus (nadměrné ochlupení), může být známkou Cushingovy nemoci nebo selhání ledvin.

Přestože se ve výživářských diskusích o vodě příliš nemluví, je životně důležitá pro zdraví a pohodu všech koní. A proto by měli mít po celý den - neustále přístup k čerstvé vodě.

Přeloženo a otištěno s povolením TheHorse.com.
Reprinted with permission of TheHorse.com.


 

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…