Koňské novinky: Boj proti infekcím a otravám

28. 7. 2009 The Horse

Možná není od věci připomenout si pár rad pro prevenci infekčních nemocí koní a také si zopakovat, kde na koně číhají jedy a toxiny.

THlogo

Jednoduché kroky pro snížení rizika infekčních nemocí koní

autor původního článku: Dr. Roberta Dwyer, Maxwell H. Gluck Equine Research Center, University of Kentucky, Lexington, Ky. (Equine Disease Quarterly)
15. července 2009, článek č.: 14534

Infekční nemoci jsou neustálým rizikem ohrožujícím zdraví i welfare koní. Společně s vakcinací jsou pro jejich prevenci důležitá i další opatření a techniky managementu.

Majitelé by měli:

 • Vytvořit s veterinářem zevrubný nákazový plán a probrat ho se všemi zaměstnanci. Plán by měl zahrnovat dezinfekci stájí včetně zařízení a přepravníků koní.
 • Koně by měli žít rozděleni do skupinek podle svého využití. Sportovní koně, ročci, chovné klisny atd. by se neměli mísit.
 • Naplánujte si průběh návštěvy podkováře, veterináře a jiné potřebné osoby, aby nejdříve šli do stájí a na pastviny, kde jsou nejvíce ohrožení koně (například březí klisny nebo klisny s hříbaty). Až pak ať jdou za koňmi, kteří mohli být vystaveni infekci (sportovní či turističtí koně).
 • Izolujte koně, kteří se vrátili z nemocnice, nebo jakéhokoli nového koně minimálně na 14 dní a ideálně na 21 dní, sledujte ho, zda se během té doby u něho neobjevily příznaky nějaké infekční nemoci.
 • Pokud má nějaký kůň klinické příznaky (kašel, výtok z nosu/očí, průjem, horečku atd.), měl by být ihned izolován, osoby s ním manipulující by měly mít speciální oděvy (rukavice, boty, kombinézy).
 • Stáj s nemocným koněm by se měla uklízet jako poslední. Nářadí je třeba důkladně vydezinfikovat před opětovným použitím.
 • Hnůj a podestýlku ze stáje s nemocným koněm nebo s klisnou, která potratila, nelze rozhazovat po pastvině či poli.
 • V každé stáji by měla být k dispozici tekoucí voda, tekuté mýdlo na ruce a papírové utěrky. Během epidemie nebo pokud není k dispozici tekoucí voda, lze ruce po manipulaci s koňmi umýt vlhčenými ubrousky (nejméně 62% etylalkohol). Pozor, tyto věci jsou hořlavé!
 • Po celý rok je třeba kontrolovat hlodavce, hmyz, ptáky a netopýry. Odstraňujte stojaté vody, ptačí hnízda a jiná místa, kde tato zvířata přebývají (pozn. překl.: v našich podmínkách nejsou z tohoto hlediska ptáci a netopýři pro koně nebezpeční, nerozdíl od mnoha amerických států, kde přenášejí velmi nebezpečné nákazy).
 • Rutinně čistěte a dezinfikujte stáje, vědra na vodu, čištění, vidle a jiné nářadí, během epidemie vše čištěte/dezinfikujte ještě častěji.
 • Svůj nákazový plán průběžně přehodnocujte a aktualizujte.

Otravy u koní: Časté toxické látky

autor původního textu: Dr. Cynthia Gaskill; Livestock Disease Diagnostic Center; University of Kentucky, Lexington, Ky. (převzato z Equine Disease Quarterly)
1. října 2008, článek č. 12815

Otravy u koní nejsou nic běžného, když však k nějaké dojde, její důsledky mohou být zničující a rozsáhlé. Není možné vyjmenovat všechny jedovaté látky, ono nakonec vše na této planetě může být jedovaté, pokud se to přijme v dostatečně vysoké dávce. Jenže jaká dávka je bezpečná a jaká už toxická, to záleží na podané látce, na zvířeti i na konkrétní situaci. K faktorům, které ovlivní riziko otravy určitou látkou, patří věk, probíhající nemoci, vystavení dalším toxickým látkám nebo lékům, reprodukční stav zvířete a způsob vystavení toxické látce. Tento článek stručně shrnuje některé situace a látky, které mohou u koní způsobit otravy.

Bylinné doplňky:

U koní se v současné době často používají různé bylinné doplňky. Mnoho lidí věří, že něco, co je „přírodní", musí být bezpečné a netoxické. Jenže některé z nejjedovatějších látek na Zemi jsou naprosto přírodní (například botulotoxin, nikotin, toxin z tisu). Mnoho bylinných a přírodních doplňků je od své podstaty toxických, navíc mnoho bylinných výrobků obsahuje různé „nečistoty" a neznámá množství „přírodních" ingrediencí. Bylinné doplňky nejsou dobře kontrolované a je jen málo výzkumů, které by zkoumaly rizika spojená s jejich podáváním koním.

Rostliny, krmiva a krmné přísady:

Na pastvině se může nacházet toxická rostlina či tráva, která je v určitou roční dobu nebo za určitých podmínek nebezpečná. Na seznamu bychom měli opravdu hodně toxických rostlin, samozřejmě jejich význam by se různil podle geografického umístění pastviny. Všechny byliny (především ty plevelné) je třeba posuzovat opatrně a považovat na možný zdroj otravy. Navíc i obiloviny (jádro) mohou být kontaminovány semeny jedovatých rostlin. Mnoho keřů, stromů a okrasných rostlin může být pro koně toxických.

Peletované krmivo také může představovat riziko otravy, pokud se do něho dostaly neúmyslně toxické látky. Jako příklad lze uvést jedovaté rostliny, hmyz či mrtvá zvířata, která mohou být zdrojem botulotoxinu. Botulotoxin může obsahovat také hnijící a rozkládající se krmivo nebo nesprávně uskladněná senáž. Peletovaná nebo doplňková krmiva mohou být kontaminovaná ionofory (například monensin) nebo antibiotiky, pokud se tam omylem přimíchaly nebo došlo ke kontaminaci například během přepravy. Vedlejší produkty destilace jádra se mohou nacházet v krmných doplňcích, ty mohou také obsahovat mykotoxiny či zbytky antibiotik.

Mykotoxiny:

Zrniny mohou obsahovat toxiny plísní. Větší šance, že budou obsahovat aflatoxiny či fumonisiny ve významných koncentracích, je u mačkaného, drceného nebo šrotovaného zrna. Mykotoxiny však může obsahovat i píce, a to slaframin a lolitremy. Některé trávy mohou být infikované mykotoxiny způsobujícími reprodukční problémy u koní.

Kovy a minerály:

Minerální a solné doplňky mohou obsahovat nevhodné koncentrace minerálů, například následkem chyby při míchání nebo sestavování obsahu směsi. K přímé expozici toxickým minerálům, jako je arzén nebo olovo, může dojít prostřednictvím kontaminované půdy: skládky, popel ze spáleného haraburdí, některé pesticidy či barvy ze starých domů a jiných staveb.

Pesticidy:

Pesticidy jsou produkty určené k zabíjení hlodavců, hmyzu, měkkýšů, rostlin, ptáků či jiné "škodné". Mnoho majitelů koní má ve své stáji redenticidy, neuvědomují si, že cokoli, co zabije hlodavce, může zabít v dostatečně velké dávce i koně. Mnoho pesticidů obsahuje příchutě či zrna, která mohou koně lákat k ochutnání. Riziko otravy insekticidy, fungicidy a herbicidy je obecně nejvyšší u koncentrovaných výrobků nebo u již ošetřených semen.

Průmyslové toxiny:

Pastviny, vodu a vzduch mohou kontaminovat i průmyslové chemikálie, které jsou vypouštěné do vzduchu nebo vody. Průmyslové toxiny nejsou častou příčinou otrav koní, ale je třeba je mít na paměti především v průmyslových oblastech.

Jedovatá zvířata:

Kousnutí koně jedovatým hadem není u nás naštěstí nic častého. Větší nebezpeční však představují vosy nebo včely.

Jak je vidět, majitelé koní, správcové stájí i veterináři by se měli mít na pozoru před mnoha potenciálně jedovatými látkami, které mohou ohrozit jejich koně, a měli by učinit taková opatření, aby se k nim koně nedostali a nemohlo dojít k jejich otravě.

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…