Proč mi kůň nerozumí III - Chyby sedu

V předchozím díle seriálu jsme se věnovali problematice sedu jezdce na nezkušeném a zkušeném koni. Protože k této problematice přišla velká řada vašich ohlasů, rozhodli jsme se před původně avizovanou "mechaniku pohybu" zařadit ještě další, podrobnější povídání k sedu, souvisejícím chybám i potřebným návykům. Seriál se tedy skutečně vyvíjí podle vašich námětů. Děkujeme za ně.

Základem dobrého, vybalancovaného sedu je uvolněnost jezdce. V případě, že jezdec je ztuhlý, není schopen volně svým tělem následovat pohyb koně, kymácí se a přepadává. Tímto se samozřejmě cítí velmi nejistě a bojí se, že spadne. Aby zabránil pádu, svírá křečovitě svaly a snaží se držet silou (hlavně kolena silně tiskne do sedla). Tudy ale cesta k uvolněnému sedu nevede a jezdec se pohybuje v bludném kruhu ztuhlost - obavy - zatnutí svalů, atd. dokola.

Jezdit na koni se ani při velkém talentu nedá naučit ze dne na den a otázka správného sedu je především psychickou záležitostí.

Prvním a základním předpokladem pro uvolnění je pocit bezpečí. Každý člověk se ze začátku cítí v sedle nejistý a je potřeba se v první řadě zbavit strachu z pádu. Toto může usnadnit pouze důvěra v koně nebo cvičitele (nejlépe obojí) a systematický výcvik, nejlépe na lonži. Vhodný klidný kůň s pravidelným pohybem je podmínkou úspěchu. S mladým bujným koníkem v terénu se sebedůvěra a uvolněnost získává mnohem pomaleji a roste riziko špatných návyků. Když jezdec získá v sedle jistotu, začne lépe vnímat pohyb pod sebou a bude se snažit mu přizpůsobit. Přitom uvolní bederní svaly a poprvé zakusí, jaké to je jít tzv. s pohybem koně. Uvolnění napomáhají různé protahovací cviky, které by měl mít dobrý cvičitel v zásobě a také jízda (na lonži) se zavřenýma očima, což eliminuje okolní vjemy a dovolí jezdci soustředit se pouze na pohyb koňského těla pod sebou.

Další podmínkou pro uvolnění je také pohodlí jezdce. Tak, jako kůň nebude uvolněně a s chutí pracovat pod nepadnoucím sedlem, ani jezdec se neuvolní v sedle, které je mu nepohodlné nebo při tlačící výstroji. Volba sedla je vůbec velmi důležitou věcí, protože nevhodné sedlo dokáže i původně pěkný sed pokazit. Jsme toho názoru, že chce-li se jezdec naučit základ dobrého sedu, měl by tak činit na sedle když ne drezurním, tak alespoň univerzálním. Skoková sedla ani skokové univerzály většinou nebývají to pravé.

Nejčastějšími chybami jezdce jsou:

  • celková ztuhlost, kolena silově mačkaná do sedla, což mívá za následek vytažené paty, tvrdou a neklidnou ruku a kulatá záda
  • příliš krátké třmeny, čímž se koleno posunuje vpřed a pozadí vzad. Jezdec pak nemůže následkem přesunutí těžiště dozadu sledovat tělem pohyb koně a proto dochází k rušení koně rukou
  • příliš dlouhé třmeny zase vedou k tomu, že jezdec bez opření ve třmenech a pevného přiložení lýtek neovládá své tělo, ztěžuje koni pohyb a ruší ho v hubě i ve hřbetu
  • skloněná hlava - skloní-li jezdec hlavu, vyhrbí zpravidla současně záda, což vede k posunutí sedacích kostí nad zadní část sedla; jezdec pak oddaluje rozkrok od přední rozsochy sedla a nemůže tak sledovat svým těžištěm těžiště koně
  • špičky vytočené od koně mají za následek uvolnění kolena a stehna a ztrátu pevnosti sedu
  • holeně buďto příliš vpředu (jezdec usilovně brzdí) nebo naopak příliš vzadu (jezdec usilovně pobízí)
  • lokty od těla - velmi ztěžují jezdci udržet klidnou ruku. Předloktí se záloktím má svírat tupý úhel. Je-li tento úhel příliš velký, drží jezdec otěž příliš krátce a naopak. V prvém případě dochází často k rušení koně v hubě a v druhém zase jezdec ztrácí možnost koně vést.

Na následujících příkladech se pokusíme ukázat, jak by to mělo vypadat správně a naopak, kde je potřeba některou chybu odstranit. Ještě než tak učiníme, chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám zaslali fotografie se svolením je zveřejnit. Bez této pomoci by byl tento seriál značně ochuzený.
Děkujeme!

sed

Pěkný příklad uvolněného sedu na koni stupně L

Hluboký sed jezdce v drezurním sedle s přiměřeně dlouhými třmeny zajišťuje jezdci i v pohovu kontakt s koněm celou vnitřní stranou stehen od rozkroku až po koleno. Uvolněná a lehce přiložená holeň může okamžitě reagovat na jakýkoliv pohyb koně.

zaslala Ivana Hašková

sed

Jezdec a kůň v zastavení

Kůň je na otěži a stojí na všech čtyřech nohách, zdá se být klidný a soustředěný.
Jezdec sedí rovně, jeho paže jdou podél trupu a lokty drží u těla. Hlava je zdvižená, jen oči sledují, co se děje dole. Otěže drží v sevřené pěsti, postavené volně nad kohoutkem koně a oba palce směřují do směru pohybu. Jezdec by mohl mít více prošlápnutou patu.
Z tohoto úhlu pohledu se zdá, že kůň přední nohy nemá zcela přesně vedle sebe.

foto Martin Lipinský

sed

Ukázka pěkného hlubokého sedu

Dlouhé třmeny na drezurním sedle umožňují jezdci dokonalý kontakt s koněm a přitom ještě umožňují prošlápnout paty. Jezdec sedí zpříma, paže drží podél těla a ruce má volně nad kohoutkem.
Kůň cválá na otěži, na přilnutí, ale zdá se, že nespokojeně švihá ocasem a tudíž není zcela uvolněný.

zaslala Dominika Švehlová

sed

Poloviční překrok v klusu vpravo

Kůň je lehce nad otěží, dívá se do směru pohybu, ale jeho ohnutí není příliš výrazné. Jeho vnější zadní noha došlapuje správně před nohu vnitřní.
Jezdec správně přenáší svoji hmotnost na pravou (vnitřní) sedací kost a levou (vnější) holení tlačí záď koně, aby ustupovala do strany. Vnitřní otěží se snaží o měkké přilnutí a komunikaci s koněm.
Vnější stihlová otěž je příliš povolená, takže jezdec vede koně do překroku vnější pákovou otěží, což má za následek, že kůň není dostatečně prostupný, je ztuhlý v krku, a proto je málo ohnutý.

foto Martin Lipinský

sed

Křivý sed

Kůň je lehce přistavený k vnitřní ruce (je vidět vnitřní ucho), ale jeho ohnutí v těle není příliš výrazné. Jezdec více našlapuje do vnitřního třmenu a vnější nohu má výrazné posunutou dozadu. Vnější pata není prošlápnutá a směřuje ke koni. Zdá se, že levý třmen je o něco delší než pravý.
Z této fotografie nelze jasně určit o jaký cvik se jezdec pokouší. Pokud se jedná o jízdu na kruhu, pak je jezdec dokonce nesprávně vytočen vnitřním ramenem dopředu.

foto Martin Lipinský

sed

Skloněná hlava

Jezdkyně vede koně v pracovním klusu dost vysokou rukou a pobízí ostruhou silně vytočenou ke koni. Mnohem větší chybou je však její skloněná hlava, která jednak ubírá na kráse celkovému vzhledu, ale především způsobuje zakřivení zad a posunutí sedacích kostí dozadu, takže jezdec nemůže sedět kolmo a působit na koně plnou vahou. Se skloněnou hlavou a povolenou břišní partií ztrácí pobídka sedem svoji účinnost a jezdec musí mnohem intenzivněji pobízet holeněmi, což je dost vyčerpávající, takže si většinou brzy začne pomáhat ostruhou.

zaslala Katka Holá

sed

Pracovní cval

Kůň cválá uvolněně a zdá se být na měkkém přilnutí i když vnitřní otěž, která zajišťuje živé spojení je v daný okamžik lehce prověšená.
Jezdec sedí korektně, má však holen posunutou příliš vzadu a příliš vytočené špičky od koně, takže ho pobízí převážně patou. Ruce jsou vytočené palcem dovnitř, takže se lokty rozevírají od těla.

zaslala Dominika Švehlová

sed

Pracovní klus lehký

Protože se jedná o lehký klus, je trup jezdkyně lehce předkloněn. Kolena jsou přitisknuta pevně, ale ne křečovitě, pata je prošlápnutá, špičky ale směřuji lehce od koně. Jezdec má správně zvednutou bradu a hledí přímo do směru pohybu.
Koník je uvolněny, na otěži a živě vykračuje dopředu.
Velice pěkný dojem kazí málo postavené pěsti a lokty trochu od těla.

foto Martin Lipinský

sed

Pracovní klus - neuvolněný jezdec s koleny vmáčklými do sedla

Jezdec svírá koně pevně koleny a proto není jeho sed uvolněný. Kolena jsou zvýšená, tlačí jezdce k zadní rozsoše sedla, pata je vytažena.
Ruka jezdce se sice opírá o krk koně, ale pokud má jezdec dostatečně živé prsty, nemusí být takové přilnutí tupé. Jezdec takovouto fixací ruky, zabraňuje rušení koně neklidnou rukou a kůň tak snadněji přijme přilnutí. Časem, až se jezdec dostatečně vyjezdí, stane se jeho ruka nezávislou na sedu a bude ji moci držet volně nad kohoutkem koně.

foto Martin Lipinský

sed

Natažené a roztažené ruce - častá chyba začínajících jezdců

Jezdec má paže v loktech zcela propnuté, takže jimi nemůže správně reagovat na pohyb koňské hlavy a pružně udržovat stálé přilnutí. Většina koní na to reaguje tím, že se položí do otěží a jdou tzv. po předku. Jezdec je pak za ruce vytažen do předklonu a tím zcela ztratí možnost aktivně působit na záď koně.

foto Martin Lipinský

sed

Kočárkové držení otěží

Jezdec sedí uvolněně, s rovnými zády a zdviženou hlavou. Drží ale nesprávně otěže palci k sobě, jakoby se držel rukojeti dětského kočárku, takže jeho lokty směřují od těla. Správné držení je jako "když se nesou dva půllitry s pivem", tedy palci nahoru a s lokty u těla. Vnitřní holeň je příliš vzadu.

zaslala Dominika Švehlová

sed

Typický vyjížďkový sed, který charakterizuje především pohodlí jezdce

Jezdec sedí poměrně uvolněně, je narovnaný, ruce má v klíně, lokty od těla, holeně volně přiložené s patou výrazněji vytočenou ke koni a více než správnými chody svého koně se kochá okolní krajinou. Kůň si spokojeně vykračuje a užívá si chvíle pohody.
Čas od času tak jezdíme všichni.

zaslala Dominika Švehlová


Z uvedených příkladů lze i na první pohled odlišit pěkný sed od těch ostatních. Především dvě fotografie v tomto směru vynikají. (Dokážete je najít?) To, co tyto jezdce odlišuje od ostatních, je hloubka jejich sedu, která je jistě podpořená kvalitním drezurním sedlem, ale dobré sedlo dobrého jezdce samo o sobě neudělá. To se stane až po mnoha hodinách tréninku, kdy samotný jezdec začne mít pocit, že svým pozadím přirostl k sedlu. Teprve potom se z onoho poněkud společensky choulostivého orgánu stane jakýsi interface, který dokáže propojit lidský mozek s mozkem koně a dovolí jezdci zažít ten úžasný pocit, kdy kůň reaguje tzv. "na myšlenku".

Příbuzné články:

Podobné články

V minulém díle jsme se zabývali základní charakteristikou kroku a zaměřili se na pobídky jezdce. Nyní se vrátíme zpět k porovnání mladého a zkušeného…

Dříve, než se dostaneme ke konkrétním cvikům, je třeba věnovat několik kapitol základním chodům koně, tedy kroku, klusu a cvalu. Krok je nejméně…