Working Hunter Show 2023 zná své vítěze

3. 10. 2023 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Viktor Král
Cena ASCHK ČR - Martina Kolaříková - Pretoria Cedrik
Cena ASCHK ČR - Martina Kolaříková - Pretoria Cedrik

Working Hunter Show je vždy výjimečnou událostí sezóny, neboť je to jediná výstava, kde jsou vypisovány kombinované skokové výstavní třídy Working Hunter Pony – Training Stakes. Po loňském roce, kdy den před výstavou spadlo v okolí Brandýsa nad Labem takové množství srážek, že celý areál byl pod vodou a výstava musela být přesunuta na druhý den, jsme všichni s napětím sledovali předpověď počasí na první srpnový víkend.

Ta se měnila i několikrát denně, což u účastníků vyvolalo vlnu dotazů, zda akce nebude kvůli nepříznivému počasí přesunuta na jiný termín. Naštěstí vše dopadlo dobře, a i přesto, že se Lhota představila jako již tradičně v „mokrém kabátku“, jednalo se sice o vytrvalý, ale mírný déšť, který průběh výstavy nijak nenarušil. 

Working Hunter Show se konala 5. 8. 2023 na Jízdárně Lhota a její náplní byly nejen speciální výstavní třídy, ale premiérově i chovatelské třídy speciálně pro mladé koně, které posuzovala paní Carolyn Whiteley z Velké Británie, zkušená a dlouholetá posuzovatelka všech Mountain a Moorland plemen. Jako stevard ve výstavním kruhu celý den s velkým nasazením pracovala slečna Rafífa Hamoudová. 

Sobotní program otevřely právě Working Hunter Pony – Training Stakes třídy, které byly vypsány ve dvou výškových kategoriích překážek: 40–50 cm, a 60–70 cm. Před každou třídou paní posuzovatelka povolila společné patnáctiminutové opracování v kolbišti s možností využití dvou stanovených překážek k rozeskákání. Poté na každou dvojici čekalo absolvování working hunter pony parkuru (parkuru s překážkami v přírodním stylu), a pokud ho dvojice úspěšně dokončila, pokračovala do druhé fáze a předvedla paní posuzovatelce svou individuální úlohu. V samotném parkuru, který se jezdí na styl, bylo možné získat až 80 bodů, z toho 60 za skákání a 20 za styl koně a jeho ovladatelnost. Do známky za styl a ovladatelnost paní posuzovatelka zahrnula mimo jiné i hodnocení pohybu každé dvojice po parkuru, pravidelnost cvalu mezi jednotlivými překážkami, to zda koně cválají do obratů na správnou nohu, či zda jezdec vnímá, že kůň necválá správně a umí tuto situaci rychle a efektivně vyřešit. Po vlastním parkuru se každá dvojice předvedla paní posuzovatelce v individuální úloze na úrovni jezdecké úlohy Open Ridden. Ve třídě s výškou překážek 40–50 cm jsme po absolvování první i druhé fáze měli hned 3 dvojice s bezchybně dokončeným parkurem a velmi dobrým hodnocením, které aspirovaly na umístění na stupních vítězů. V celkovém součtu mezi nimi byl rozdíl jediného bodu. Všechny tři absolvovaly bezchybný parkur a o jejich pořadí rozhodly známky za styl a ovladatelnost ze skokové fáze. Zde nejvyšší známku (18 bodů z 20 možných) obdržela Alžběta Černá s osmiletou klisnou plemene velšský pony Threestars Dancing Rose z farmy Baštěk (celkový počet dosažených bodů 95 ze 100 možných). O druhé a třetí místo se utkaly stájové kolegyně vítězky Alice Ludmila Fridrichová s klisnou Threestars Dancing Rose (17 bodů za styl a ovladatelnost, 94 bodů celkem) a Simona Pešlová s valachem Benji from Tofi (16 bodů za styl a ovladatelnost, 94 bodů celkem). Paní posuzovatelka by ráda všechny jezdce za jejich výkony pochválila, zejména by ráda vyzdvihla neuvěřitelný charakter a skvělé pracovní vlastnosti klisny Threestars Dancing Rose, která byla oporou oběma svým jezdkyním.

WHP-TS-Alzbeta-Cerna-a-Alice-Ludmila-Fridrichova-Threestars-Dancing-Rose.jpg

Ve třídě s výškou překážek 60–70 cm zazářila stejná dvojice, jako v předchozí třídě, a sice Alžběta Černá s klisnou Threestars Dancing Rose, která si bezchybným překonáním parkuru v první fázi i dobře zajetou individuální úlohou vybudovala před svými soupeři značný bodový náskok. Byla v této třídě jedinou dvojicí, která na parkuru nechybovala, a tudíž nebyla penalizována bodovou srážkou za chyby, či neposlušnosti. Dosáhla celkového skóre 92 bodů. Druhé místo s jednou chybou na parkuru, ale výborně zajetou individuální úlohou a celkovým hodnocením 85 bodů získala Tereza Krejzarová a WPBr valach Shedow, reprezentující Jízdárnu Lhota. Na třetí místo vynesl celkový součet 73 bodů Viktorii Kafkovou s valachem Benji from Tofi (Farma Baštěk). I zde se všichni soutěžící velmi snažili a zaslouží si pochvalu. Paní posuzovatelka by jim jen ráda připomněla, že v individuální úloze je třeba předvést koně na obě dvě ruce tak, jak to požadují pravidla, na což někteří soutěžící pravděpodobně v návalu trémy zapomněli. Také by doporučila jezdcům věnovat větší pozornost správné výstroji, neboť růžová bezpečnostní vesta se do těchto výstavních tříd v anglickém stylu opravdu nehodí. 

WHP-TS-Viktorie-Kafkova-Benji-from-Tofi.jpg

Program dále pokračoval jezdeckými výstavními třídami. Součástí jejich hodnocení je i hodnocení exteriéru a typu koně. Letošní ročník jezdců do 12 let startujících ve třídě First Ridden je opravdu silný, proto jsou vypisovány dvě třídy. Začínající jezdci se zde prezentují s klisnami a valachy, jejichž KVH nepřekročí 137 cm. Jejich úkolem je absolvovat nejprve společné předvedení ve skupině (krok a klus na obě ruce), a pak individuální úlohu, která už obsahuje i cvalové pasáže. V těchto třídách často vídáme jezdce na shetlandských ponících, či reprezentantech prvních tří čistokrevných velšských plemen, případně malých WPBr, nebo irských kobech. Vzhledem k tomu, že se KVH zúčastněných koní pohybuje cca od 1 metru do 137 cm, často dochází k tomu, že větší dvojice při společném předvedení ve skupině dojíždějí ty menší a musí umět si bezpečně upravit rozdělení. Tato výstavní jezdecká třída navazuje na Lead Rein třídy, kde soutěží malí jezdci od 3 do 9 let, a kde jim s vedením koně ještě pomáhají vodiči. Na startovní listině First Ridden tříd jsme měli hned několik osmiletých jezdců, kteří by ještě vzhledem ke svému věku podle pravidel mohli klidně soutěžit ve třídách Lead Rein, ale jsou již natolik jezdecky vyspělí, že se posunuli do tříd First Ridden, kde bez problémů konkurují o několik let starším soupeřům. Příkladem takové dvojice i vítězka první First Ridden třídy Elvíra Delveti (Czech Riding Club), která v loňském roce ukončila své působení v Lead Rein třídách a od letošního roku se již plně věnuje právě třídám First Ridden. Mohli jsme ji vidět v sedle shetlandského valacha Lille Rosendals Captain Jack dánského chovu, se kterým tvoří souladnou dvojici a výborně spolu zvládli obě části této výstavní třídy. Tento valach získal také vysoké hodnocení za exteriér a typ. I druhé a třetí místo získali koně zahraničních chovatelů. Jako druhá se umístila WMP klisna Glebedale Isabela narozená v britském hřebčíně Glebedale, kterou výborně předvedla Anna Sixtová (Jízdárna Lhota). Jedná se o korektní klisnu s pěkným pohybem, ale jemnější kostrou. Na třetí místo vynesla další osmiletou jezdkyni Reginu Olivovou klisna německého chovu Threestars Dancing Rose, jež zvítězila v předcházejících Working Hunter Pony – Training Stakes třídách, a i zde byla velkou oporou svému jezdci.

Ve druhé, rovněž výborně obsazené jezdecké třídě First Ridden se na prvních dvou místech umístili koně, kteří v individuálních úlohách necválali. Oba obdrželi vysoké známky za exteriér a typ, oba byli velmi pěkně předvedeni v obou částech této výstavní třídy. Jejich projev byl přirozený, uvolněný, bez jakékoliv tenze, přitom dostatečně koncentrovaný. Oba dle mínění paní posuzovatelky skvěle naplnili svou úlohu a ukázali, že svým charakterem a temperamentem skutečně odpovídají požadavkům, jenž jsou kladeny na poníka pro začínajícího jezdce. Potěšující je i to, že oba patří ke koním českého chovu. Zvítězil WMP valach Marah Sammy v sedle s Klárou Jourovou (Petr Joura Stops Cars), druhé místo si vybojovala Miluška Černá s WMP valachem Pretoria Factor (Farma Černý, Benátky), který absolvoval svůj premiérový start v této třídě. Miluška od paní posuzovatelky obdržela pochvalu za vynikající předvedení mladého koně. Dle jejích slov se jedná o valacha s velkým potenciálem. Třetí místo si domů odvezla klisna Threestars Dancing Rose, kterou předváděla Laura Mitalová (Farma Baštěk), jež opět předvedla svůj vynikající charakter a ochotu spolupracovat. 

Jezdecká výstavní třída Junior Ridden je dalším stupínkem v systému jezdeckých výstavních tříd, navazující na třídu First Ridden. Zde již mohou jezdci startovat na klisnách a valaších bez omezení KVH, které ve skupině předvádějí ve všech chodech. Cvalové pasáže v individuální úloze jsou povinné. Do výstavního kruhu společně nastoupili zástupci čistokrevných velšských plemen, WPBr a irských kobů, aby poměřili své kvality po stránce výkonu i exteriéru a typu. Nejlépe z toho klání vyšla Martina Kolaříková s Pretoria Cedrikem (JS Bílov), kteří předvedli po všech stránkách konzistentní výkon a navíc tento valach velmi dobře naplňuje požadavky plemenného standardu svého plemene, tedy velšských pony v typu kob. Paní posuzovatelce se tato dvojice moc líbila, jen je třeba dát pozor na udržení těžiště koně na správném místě v průběhu celé prezentace. Zajímavou dvojicí s velkým potenciálem byli rovněž druzí umístění Tereza Krejzarová s WPBr valachem Shedow (Jízdárna Lhota), kterým by paní posuzovatelka doporučila zaměřit se na zlepšení proježděnosti, což by je pak v celkovém hodnocení mohlo posunout výše. I třetí umístěná Anna Sixtová předvedla svého valacha Rusty (Jízdárna Lhota) velmi dobře, s důrazem na prostornost mechaniky jeho pohybu, ale je třeba ještě zapracovat na klidném stání v řadě a správné úpravě koně do výstavního kruhu. Klidné stání v řadě obecně dělalo některým účastníkům problémy a je potřeba tuto dovednost trénovat, neboť patří mezi základní dovednosti každého dobrého „speciálkového“ koně. Jedině tak, že si tuto dovednost plně osvojíme, můžeme ve výstavním kruhu předcházet kolizním situacím. Paní posuzovatelka by také ráda připomněla, že bez svolení stevarda v průběhu soutěže nesmí nikdo další vstupovat do výstavního kruhu a diskutovat se stevardem o rozhodnutí posuzovatele. Každý posuzovatel rád všem svá rozhodnutí zdůvodní a zástupci jednotlivých stájí mají možnost se ho na cokoliv zeptat po ukončení dané výstavní třídy. 

JR-pohled-na-celou-tridu.jpg

Nejvýše v systému jezdeckých výstavních tříd stojí jezdecká třída Open Ridden. Ta už na účastníky klade vysoké nároky nejen v individuální úloze, jejíž součástí musí být pasáž prodlouženého cvalu s příslušnými přechody, ale také je zde vyžadována určitá míra shromáždění a tomu odpovídající přilnutí. Jinak zde samozřejmě jako u ostatních jezdeckých tříd do celkového hodnocení promlouvá také hodnocení exteriéru a typu. Ve výborně obsazené třídě zvítězila jedna z favoritek, a sice Martina Poláková předvádějící valacha plemene irský kob Woody (STAMP Kokovice). Jejich výkon byl vynikající nejen ve společném předvedení ve skupině, ale i v individuální úloze, Woody dále obdržel vysoké hodnocení za exteriér a typ a společně se svou jezdkyní tvoří opravdu souladnou dvojici. Druhé a třetí místo obsadili dva zástupci Jízdárny Lhota: Kristýna Kalibánová s valachem velšského koba Maesnewydd Grand Slam a Žaneta Oswaldová s WPBr valachem Apollon. Paní posuzovatelka viděla ve třídách Junior Ridden a Open Ridden mnoho zajímavých dvojic a všechny by ráda pochválila za jejich nasazení a snahu. Těm, kteří se neumístili, by doporučila, aby se v budoucí přípravě u svých koní pro SVT zaměřili na uvolněnost a prostupnost, což jim umožní příště se ve výsledkové listině posunout výše. Dále by všem jezdcům doporučila více se zamýšlet nad svou individuální úlohou, která jim dává možnost vyzdvihnout kladné stránky svých koní a neměla by sloužit k bezcílnému kroužení po obvodu výstavního kruhu. Výsledky obou těchto jezdeckých výstavních tříd se započítávají do celoročního hodnocení seriálových soutěží NPS Kmitex Junior Ridden šampionát 2023 a NPS Kmitex Open Ridden šampionát 2023, které v letošním roce probíhají s podporou společnosti KMITEX. 

OR-Martina-Polakova-Woody-1-.jpg

Novinkou letošní sezóny se stal NPS Šampionát pro mladé koně. Jednalo se o klasické chovatelské třídy pro zástupce Mountain a Moorland plemen ve věku od 1 do 3 let, který dává prostor všem českým chovatelům, aby zde předvedli své odchovy a porovnali jejich kvalitu, vyslechli si názor zkušených posuzovatelů a měli možnost tyto důležité poznatky zapracovat do svých chovatelských plánů a vizí. NPS Supreme šampionem mladých koní 2023 se stal roční WMP hřebec českého chovu Napoleon DC, který se narodil u paní Ing. Daniely Čílové, a jehož majitelkou je paní Zuzana Jourová. Tento mladý hřebeček v letošním roce úspěšně zahájil svou výstavní kariéru, když na Šampionátu nativních britských plemen v Kolesách obsadil 2. místo v silně obsazené třídě ročních a dvouletých v kategorii MM plemen, na což pak skvěle navázal na Letním šampionátu v Semicích, kde se stal vítězem třídy ročků v kategorii MM plemen. Jeho otcem je výstavně úspěšný mladý hřebec 2889 Goldmane Jack Daniels (maj. paní Hana Pfeiferová), který byl do českého chovu vybrán v roce 2020, zařazen do HPK i AP, působící na stanici Telce-Peruc. Z českých výstav si odnesl několik zajímavých chovatelských ocenění a výborně reprezentoval ČR také v Aachenu na Welsh International Show 2022, kde v početně silné třídě hřebců vybojoval páté místo. Napoleon DC patří k prvnímu ročníku jeho potomstva. Napoleonovou matkou je mladá klisna německého chovu Threestars Nora, zaspaná v HPK, která svou chovnou kariéru odstartovala právě tímto zajímavým potomkem. Paní posuzovatelka u tohoto hřebečka ocenila korektní exteriér, dobrou kostru, vyspělost, dobrou kondici, vynikající mechaniku pohybu a jeho elasticitu, kterou ve výstavním kruhu předvedl. Druhým nejlepším mladým koněm výstavy se stala a titul NPS Supreme vicešampiona mladých koní 2023 získala tříletá reprezentantka plemene connemara pony irského chovu Cornfield Christine v majetku slečny Jany Matouškové. Jejím otcem je hřebec Tempo Active Atlas, pokračovatel ceněné linie založené hřebcem Carna Bobby. Atlasovým mateřským otcem je slavný Smokey Duncan, který se v roce 1990 ve věku tří let stal Supreme šampionem největší výstavy pro connemara pony v Clifdenu. Matkou Christiny je klisna Heather Valley Cristal, po Currachmore Cashel, což je pětinásobný supreme šampion z Clifdenu a vnuk uznávaného Bridge Boye, který stejný titul v Clifdenu získal v průběhu sedmdesátých let třikrát. Cornfield Christine má korektní exteriér, je v dobrém typu a výborně se předvedla v pohybu. Jedná se o klisnu na začátku její sportovní kariéry a my se moc těšíme, až ji v dalších letech budeme vídat i v jezdeckých výstavních třídách. 

Sampioni-mladych.jpg

Po obědě měli diváci možnost dále shlédnout i jezdecké výstavní třídy pro nejmladší věkovou kategorii jezdců (3–9 let) na ponících vedených vodičem. Jedná se o Lead Rein třídy, jejichž výsledky jsou započítávány do celoroční seriálové soutěže probíhající s podporou společnosti Agrolex – NPS Agrolex Lead Rein pohár 2023. Malí jezdci v doprovodu svých vodičů zde soutěží ve třech oddělených třídách. První je vypsána pouze pro jezdce na shetlandských ponících. V čele této výstavní třídy se celou sezónu drží dva shetlandští valaši importovaní do ČR z Dánska, z hřebčína Lille Rosendals a první dvě místa obhájili i na Working Hunter Show 2023. Vítězem se stal Lille Rosendals Captain Jack s Nairou Delveti v sedle a vodičem paní Ditou Delveti, který reprezentuje Czech Riding Club, druhé místo vybojoval Dominik Lukeš s Lille Rosendals Merlinem a vodičem paní Petrou Lukešovou (JK Valdar). Oba tito valaši získali výborné hodnocení za exteriér a typ, ale u obou by paní posuzovatelka doporučovala pohlídat si správnou kondici, aby se nepřeklopila do příliš blahobytného stavu. Třetí místo si domů odvezla čtyřletá Eliška Slavotínková s klisnou holandského chovu Geppy v.stal.‘T Hulpgat a vodičem paní Terezou Slavotínkovou (Farma Sýkorův mlýn). 

FR-1-Elvira-Delveti-Lille-Rosendals-Captain-Jack.jpg

Ve třídě otevřené pro MM plemena a MMPBr si své vedoucí pozice upevnili také zástupci farmy Sýkorův mlýn. Oba dva týmy odvedly výbornou práci na srovnatelné úrovni, proto o konečném pořadí rozhodla o maličko vyšší známka za exteriér a typ, kterou obdržel valach Goldmane Dickson s Julií Slavotínkovou a vodičem paní Terezou Slavotínkovou. Druhé místo náleží Johance Vondrové s klisnou Goldmane Silent Victory a vodičem paní Hanou Kunstovou. 

Největší počet startujících jsme mohli vidět ve třídě Nadějí, která je otevřena pro malé jezdce startující prvním a druhým rokem na všech zástupcích MM plemen a MMPBr s KVH do 122 cm. Na startovní listině převažovali shetlandští poníci, kteří také obsadili první tři místa. Nejúspěšnější se stala klisna holandského chovu Winda v. Olwen s Alenkou Pazderovou a vodičem paní Vendulou Pazderovou (Stáj Remarrk), na druhé místo dosáhl shetlandský pony českého chovu valach Timmy Drago, kterého nám předváděl Jiří Salaj s vodičem paní Nikol Bouchalovou (Farma Valiště) a třetí místo obsadil opět importovaný shetlandský pony – klisna Bayview Flair s vodičem panem Michalem Norko a jezdkyní Sarah Tomanovou (Pony club u Norků). Paní posuzovatelce se všechny Lead Rein třídy líbily a ráda by pochválila zejména výbornou práci vodičů, kteří na svých bedrech nesou odpovědnost za vše, co se s poníkem a dítětem ve výstavním kruhu děje. Jejich letité zkušenosti s předváděním poníků v této třídě se projevily zejména příkladnou komunikací probíhající mezi vodičem a poníkem, což by ráda na práci vodičů vyzdvihla. Některým by ale doporučila, aby pro další výstavy zvolili delší vodítko, které jim umožní předvádět poníka i v klusu na prověšeném vodítku, což je i jedním z cílů a hodnotících kritérií této výstavní třídy. 

LR-Nadeje.jpg

Working Hunter Show 2023 vyvrcholila udělením první letošní Ceny ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele. Než ale mohl být obrovský pohár určený pro toho nejlepšího vložen do konkrétních rukou, musely všechny přihlášené dvojice projít náročným sítem, ze kterého se do závěrečného finále mohli posunout vždy první dva umístění ze všech vypsaných tříd. Vystavování je činnost, které se mohou věnovat i opravdu malé děti, mají-li k dispozici vhodného poníka. Ti nejmenší obvykle začínají mezi čtvrtým a pátým rokem, postupně sbírají zkušenosti, ukládají si nové poznatky i praktické dovednosti a pak v sedmi letech obvykle bývají schopné dobře zvládnout všechny základní úkony, které jsou po nich ve výstavním kruhu požadovány (předvedení po obvodu výstavního kruhu, předvedení koně na středové čáře, práce s výstavním postojem a další). Není proto divu, že i ve třídě věkově nejmladších vystavovatelů (5-8 let) jsme mohli vidět chvályhodné výkony. Na nejvyšší stupínek zde vystoupala osmiletá Regina Olivová (Farma Baštěk) předvádějící mladého WMP valacha Trawel Golden Mark, soutěžícího první sezónu. Regině se podařilo výborně odhadnout správné tempo potřebné pro dobré předvedení koně, který byl soustředěný, vnímavý a bez prodlení plnil veškeré její pokyny. Druhé místo obsadila šestiletá Naira Delveti se shetlandským valachem Lille Rosendals Captain Jack (Czech Riding Club), která si skvělým výkonem vybojovala druhé postupové místo. K trojici nejúspěšnějších patří také osmiletý Dominik Lukeš s Victorem of Very (JK Valdar), jež paní posuzovatelku také zaujal korektním předvedením koně v pohybu. Všechny tři tyto mladé vystavovatele považuje paní posuzovatelka za vystavovatele s obrovským potenciálem, který může v budoucnu dosáhnout až profesionální úrovně. Ráda by zde apelovala na trenéry a rodiče, aby si u těchto malých dětí vždy vyčlenili dostatek času na přípravu dvojice před vstupem do výstavního kruhu, protože správně načasovaná příprava a klidný přístup malé vystavovatele i jejich poníky příjemně naladí, zbaví nervozity a jejich prezentace v kruhu je pak mnohem uvolněnější a přirozenější. 

MV-1-Regina-Olivova-Trawel-Golden-Mark.jpg

U o maličko starších předvádějících (9–11 let), jsme mohli vidět, že základní dovednosti již mají zautomatizované a postupně k nim přidávají různé drobné vystavovatelské finesy, kterými se snaží své prezentace posunout zase o úroveň výše. Mohli jsme pozorovat, jak se někteří ze soutěžících soustředí na to, aby své koně udrželi pozorné po celou dobu pobytu ve výstavním kruhu, a kontrolují si postoj i při stání v řadě. Zde bylo umístění na prvních třech místech nejtěsnější ze všech tříd Mladého vystavovatele. Všechny tři dívky, které první tři místa obsadily, předvedly, že mají jasnou představu o tom, co a kdy mají se svým koněm udělat, jak mají se svým koněm správně komunikovat a čeho se mají naopak vyvarovat. Vítězkou se stala zkušená Martina Kolaříková s Pretoria Cedrikem (JS Bílov) a jako druhá se umístila Anna Sixtová s Glebedale Isabellou (Jízdárna Lhota). Tyto dvě dvojice se kvalifikovaly do finále. Třetí umístěná Adéla Oswaldová (Jízdárna Lhota) předvedla sice svou klisnu plemene velšský pony Kristal Blue v pohybu nejlépe ze všech soutěžících v této třídě, za což by ji paní posuzovatelka chtěla pochválit, neboť to vyžaduje od předvádějícího cit pro volbu správného tempa, ale klisna projevovala nervozitu při stání v řadě, což ji v celkovém hodnocení, kde se porovnává více aspektů práce mladého vystavovatele, pak odsunulo níže. 

MV-2-Martina-Kolarikova-Pretoria-Cedrik.jpg

Své pokročilé vystavovatelské dovednosti předvedli paní posuzovatelce i soutěžící z dalších dvou tříd, které obě byly určeny dětem a juniorům od 12 do 16 let. V té první si precizním výkonem postupové místo vybojovala vítězka Anna Sixtová (Jízdárna Lhota), vystavující svého druhého koně – valacha Rusty, se kterou se do finále posunula i dvojice Miluška Černá a Pretoria Factor (Farma Černých, Benátky), jež se rovněž výborně předvedla a působila při tom velmi uvolněně a přirozeně. Třetí místo obsadila Michaela Kunstová s klisnou Goldmane Silent Victory z Farmy Sýkorův mlýn.

MV-3-Anna-Sixtova-Rusty.jpg

I čtvrtá výborně obsazená třída Mladých vystavovatelů měla co nabídnout. O tom, že „skutečně rozumí svému řemeslu“ přesvědčila paní posuzovatelku reprezentantka Farmy Baštěk Viktorie Kafková, která předváděla valacha Benji from Tofi. Vynikající práci ve výstavním kruhu odvedla i Klára Jourová s valachem Marah Sammy (Pert Joura Stop Cars). Tyto dvě dvojice se na základě postupového klíče kvalifikovaly do finále. Třetí místo pro Farmu Valiště vybojovala Zlata Salajová s valachem KVR Jewel Mark. Paní posuzovatelka by ráda ocenila, že u velké části mladých vystavovatelů zaznamenala snahu o udržení kontinuální pozornosti koně. Vše je ale třeba dělat s mírou a v pravý čas. Neustálé poklepávání bičíkem po čísle, které má vystavující na zádech, sice může být způsob, jak koně ve výstavním kruhu zpozornět, ale rozhodně jej nelze považovat za způsob vhodný. 

MV-4-Viktorie-Kafkova-Benji-from-Tofi.jpg

Nádherný pohár věnovaný ASCHK ČR v tuto chvíli stále neměl svého držitele. Všechny postoupivší dvojice musely znovu do výstavního kruhu, kde opět došlo na vzájemné měření sil. Do finále ale nastoupilo pouze sedm z osmi kvalifikovaných dvojic, neboť Anna Sixtová, která postoupila s oběma svými koňmi, si musela do finále vybrat pouze jednoho. Na všechny znovu čekalo předvedení koní v pohybu po obvodu výstavního kruhu a pak soutěžící dostali pokyn, aby vystavovali v řadě a paní posuzovatelka si je obcházela a hodnotila jejich práci. Ve vzduchu bylo cítit vzrušení a všichni s napětím očekávali, který z finalistů tuto prestižní cenu získá. Dle slov paní posuzovatelky mohou na všechny, kteří se propracovali až tak vysoko, být jejich trenéři a rodiče opravdu pyšní. Tuto speciální cenu může ale vyhrát pouze jeden a tím nejlepším z finalistů byla na Working Hunter Show 2023 desetiletá Martina Kolaříková s Pretoria Cedrikem, který ve finále předvedl krásný energický pohyb a ukázal své charisma. Martina se tak stala jedním z mála mladých vystavovatelů, kteří tuto prestižní cenu získali opakovaně, neboť poprvé toto ocenění obdržela jako osmiletá v roce 2021 na Národní výstavě NPS, kde posuzoval pan Aart Zoet. 

Úroveň tříd Mladých vystavovatelů v ČR je velmi dobrá a bez problému snese srovnání se zahraniční konkurencí. Máme obrovskou radost, že vystavování koní na ruce je pro mladou generaci tak přitažlivé a věříme, že tomu tak bude i nadále, a třídy Mladých vystavovatelů i v budoucnu zůstanou nejoblíbenější speciální výstavní třídou napříč celým speciálkovým spektrem.  

Za skvělou práci v celodenním deštivém počasí děkujeme celému organizačnímu týmu NPS, paní posuzovatelce, ale největší pochvala náleží všem účastníkům, kteří se nebáli i při nepříznivé předpovědi počasí přijet a společně s námi si celou výstavu užili. Obrovská louže vedle jízdárny byla neustále obsazena dětmi, které zde šťastné a spokojené v pláštěnkách stavěly přehrady a jezírka, a někteří z vítězů si své ceny (nafukovací podložky do bazénu) hned na místě s radostí i vyzkoušeli. 

Za podporu děkujeme našim partnerům a sponzorům: společnosti AGROLEX, společnosti KMITEX, ASCHK ČR, Stáji NAES, stáji STAMP Kokovice, Krmivům Smečno i společnosti ZETEN Blovice. 

Podobné články
Zambia vom Ellernbrook - LR

Národní pony společnost (NPS) by ráda pozvala v této sezóně všechny majitele i chovatele široké rodiny mountain a moorland plemen, jejich uznaných…

Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

Národní výstava NPS obvykle zakončuje výstavní sezónu v daném roce a dochází na ní k vyvrcholení šampionátových soutěží. Této tradici dostála i letos…