Velká cena Cavalletto 2021

Byly v chovatelských třídách úspěšnější domácí odchovy, nebo importy? Jak si vedli nováčci ve speciálních výstavních třídách (SVT) a co zajímavého se odehrálo ve sportovních třídách? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v naší reportáži.

Devátý ročník této tradiční výstavy určené původně pro miniaturní koně, jejíž záběr se v posledních letech rozšířil i na ostatní původní britská plemena, otevřel letošní výstavní sezónu. Ta probíhala pod taktovkou Asociace chovatelů miniaturních koní za podpory Národní pony společnosti o velmi horkém víkendu 19. - 20. 6. 2021 v areálu Opřetického dvora. Její součástí byly nejen chovatelské třídy na ruce, ale také velké množství různých sportovních tříd, z nichž výsledky některých byly započítávány do vypsaných seriálových soutěží. Generálním partnerem a sponzorem akce byly Jezdecké potřeby Cavalletto. Chovatelské výstavní třídy a SVT posuzovaly Iveta Lewingerová a Jana Březinová, sportovní třídy hodnotili Michaela Pavlisová, Jan Jelínek, Rafífa Hamoudová, Jarmila Podzemská a
Kamila Švandová.

Sobotní program výstavy zahájily chovatelské třídy. Nejprve se divákům představili zástupci Mountain a Moorland plemen. Ve třídě mladých své síly změřili dva roční shetlandští pony a dvouletý connemara pony. Z této trojice byl nejlépe hodnocen Diamondczech Full Moon (nar. 2019, po Diamant 424 z Kilpatrick Rose, chov. i maj. manželé Pavlisovi-Diamond Czech Pony Straškov), který zaujal paní posuzovatelku korektním exteriérem a velmi dobrým
typem. Společně s druhým umístěným hřebečkem Alpinhorse Salazar Slytherin (SHET, maj. Petra Zuntová-Hromádková) postoupili do šampionátu kategorie.

Třídu klisen a valachů tříletých a starších shetlandských pony vyhrála rovněž reprezentantka českého chovu, která ve stejné třídě obsadila první místo také před dvěma lety na výstavě na Lhotě – Bonnie Heart Czenkow (nar. 2013, po Tymen v.d.Sluissesteeg, z Blissy v.d.Zomerlanden, chov. Jana Mazancová, maj. Dominika Drobná). Jedná se o elegantní klisnu s výbornou mechanikou pohybu, která byla skvěle prezentována ve výstavním kruhu.

Druhé místo a postup do šampionátu si zejména díky výbornému předvedení v pohybu vybojovala klisna holandského chovu Geppy v.Stal T Hulpgat (maj. Tereza Slavotínková, farma Sýkorův mlýn).

Stejná třída otevřená pro Mountain a Moorland plemena s výjimkou shetlandských pony se stala kořistí importované klisny velšského koba Bookhamlodge Leeann (nar. 2013, po Geler Mathias, který vyhrál třídu tříletých hřebců sekce D na Royal Welsh Show (RWS) 2011, z Abergavenny Princess, maj. Gabriela Zatloukalová a Vladimír Vavřička).

Klisna patřila ve výstavním kruhu k nováčkům, ale svou premiéru zde zvládla díky správné přípravě a podpoře zkušeného předvádějícího na výbornou. Druhé postupové místo získal zástupce velšských horských pony českého chovu Goldmane Dickson (maj. Tereza Slavotínková, farma  Sýkorův mlýn).

Z původně dvou přihlášených hřebců tříletých a starších nakonec do výstavního kruhu nastoupil pouze jeden. Byl jím mladý WMP Eyrill Gillian (nar. 2018, po Friars Golden Mark – držitel 3 medailí WPCS, z Limetree Silver Stone, chov. i maj. Natálie Havlíčková). Jedná se o plemenného hřebce, který v českém chovu působí první sezónu. Jako hříbě pod matkou a roček již získal několik zajímavých ocenění. Ve výstavním kruhu předvedl opravdu prostornou
mechaniku pohybu.

V šampionátu kategorie měly sice početní převahu domácí odchovy, ale titul šampiona kategorie si vybojovala jedna ze dvou importovaných klisen – Boohamlodge Leeann (velšský kob), vicešampionem se stal mladý connemara pony hřebec Diamondczech Full Moon. Tito dva nejlépe hodnocení koně pak reprezentovali MM plemena v závěrečném šampionátu výstavy.

Předtím však ještě měli diváci možnost seznámit se se zástupci Mountain a Moorland Part-Bredů. Paní Aneta Ponertová předvedla mladou klisnu Enchantee Villanelle (WPBr, nar. 2020, 50% velšské krve, po Pretoria Ryn, z 50/927 Evelin, chov. Zdenka Horáková).

Jedná se o velmi zajímavé spojení velšského koba s českým teplokrevníkem, ze kterého vzešla korektní a elegantní klisna v dobrém jezdeckém typu s elastickým a prostorným pohybem. Na výstavě byla poprvé, proto se stejně jako ostatní nováčci potýkala s udržením koncentrace, což pak následně ovlivnilo její výkon, nicméně rozhodně ji můžeme zařadit mezi zvířata s velkým potenciálem.

Ve třídě tříletých klisen a valachů se nám představili dva koně: jeden WPBr a jeden PBConn zapsaný jako ČSP. Velmi pěknou prezentací překvapil zástupce malých WPBr českého chovu, potomek hřebce Spring Star’s Jarno, devítiletý valach 8/272 Janek (maj. Milan Kadlec). Druhé místo si vybojoval tříletý Diamond’s Beauty, polobratr po otci vystavovaného conemmara hřebce Diamondczech Full Moon, který se připravuje na svou budoucí sportovní kariéru. Šampionem kategorie MMPBr se stal Janek, titul vicešampina získala klisna Enchantee Villanelle.

V kategorii ostatních původních britských plemen jsme měli možnost vidět mladého a pohybově nadaného zástupce irských kobů, tříletého valacha Surprise v majetku paní Martiny Polákové, který se stal šampionem kategorie Ostatních původních britských plemen.

V závěrečném šampionátu výstavy se sešli všichni šampioni a vicešampioni kategorií. Paní posuzovatelka vzájemně porovnávala kvality jednotlivých zvířat (exteriér, typ a mechanika pohybu s ohledem na plemenný standard, kondici, úpravu a způsob předvedení). Vysoké teploty, které nás celý víkend provázely, způsobily, že na některé z koní již dolehla únava a nepředvedli se tak dobře, jako v předchozích kolech výstavy. Jiní naopak dokázali ještě najít síly k tomu, aby svůj výkon v závěrečném šampionátu vylepšili. Mezi ně patřili jak overall šampion výstavy connemara hřebec Diamondczech Full Moon, tak overall vicešampion výstavy WPBr valach Janek. Velice nás těší, že dvěma nejlépe hodnocenými koňmi se stali koně z českých chovů. Chovatelům, majitelům i předvádějícím gratulujeme.

Požádali jsme o krátké zhodnocení posuzovatelku paní Ivetu Lewingerovou: „Moc mě potěšilo, že jsme ve všech vypsaných kategoriích mohli vidět mladá zvířata do 3 let, tedy zajímavý vzorek populace zvířat českého chovu. Myslím si, že zejména pro mladé koně jsou tyto akce velmi přínosné, protože zde mohou vstřebávat „závodní atmosféru“ a jsou pak mnohem lépe připraveni pro svou budoucí výstavní a sportovní kariéru.“

Součástí výstavy byly i třídy na ruce pro Minihorse. ACHMK pro příznivce miniaturních koní zavedla novinku letošní sezóny. Po vzoru výstavních tříd pro minihorse v USA i západní Evropě poprvé rozdělila sekci A, kde se vystavují koně s KVH do 34 inch, a vytvořila tak novou, samostatnou kategorii pro koně s KVH do 32 inch. V této nové kategorii se prezentovalo hned několik koní, mezi kterými se výrazně prosadil teprve roční hřebeček Ray Of Sunshine Cavalletto, syn hřebce D&D´Sonic Boom Acro a klisny Jacky Stable Gold Chain of Fools, chovatelky a majitelky paní Evy Véghové, stáj Cavalletto farm. Ray získal celkem 4x ocenění GRAND champion ve třídách Amatér, AOTE, Open i NOT AMHA.

Úspěšnou klisnou této nové kategorie se stala tříletá klisna Fantasy Boom Acro Farm, rovněž dcera hřebce D&D´Sonic Boom Acro, z matky DBM Lookers Miss Fantasy (chov. stáj Acro farm manželů Podzemských, maj. manželé Smětákovi). Získala celkem 3x ocenění GRAND champion ve třídách Amatér, AOTE a NOT AMHA. Za nejúspěšnějšího miniaturního koně celé výstavy můžeme označit tříletého hřebce Magic Dance Cavalletto (chov. i maj. paní Eva Véghová), syna hřebce Jacky Stable Debuty You ve Got a Friends, který je z matčiny strany polobratrem úspěšného hřebečka Ray of Sunshine Cavalletto. Magic získal celkem 4x nejvyšší ocenění SUPREME CHAMPION, ve třídách Amatér, Open, AOTE pod vedení své majitelky Evy Véghové, ale i ve třídě junior, pod vedením 16leté Elišky Strnadové. Mezi klisnami si nejlépe v sekci A2 vedla tříletá Black And White Elis Acro Farm, dcera hřebce Jacky Stable Back in Black a klisny Elis Acro farm (chov. stáj Acro farm manželů Podzemských, maj. manželé Smětákovi). Získala celkem 3x GRAND CHAMPION ve třídách Amatér, AOTE a NOT AMHA.

Sekci B (koně s KVH v dospělosti 34-38 inch) reprezentovali nejen výstavně ostřílení jedinci, ale mohli jsme zde vidět i několik debutantů. Paní posuzovatelku zaujala teprve dvouletá Twilight Girl Acro Farm, dcera hřebce D&D´Sonic Boom Acro, z klisny Scott Creek Derby Comottion, která pochází z chovu stáje Acro farm, a její majitelkou je paní Martina Švecová. Klisna, která se v roce 2020 stala nejúspěšnějším miniaturním koněm celé výstavní sezony, se na této výstavě stala celkem 4x GRAND CHAMPION (Amatér, AOTE, Open i NOT AMHA) a ve třídách Amatér a NOT AMHA se stala i 2x SUPREME CHAMPION. Velmi povedený začátek své výstavní kariéry zaznamenal mladý valach Tip Top Charlie, syn hřebce Tip Top Little Frodo a klisny Leslie, chovatelky a majitelky Veroniky Procházkové. Na této výstavě získal 4x GRAND champion a ve třídách AOTE a OPEN také SUPREME CHAMPION.

Výstavní třídy miniaturních koní posuzovala paní Jana Březinová, kterou jsme rovněž požádali o krátké zhodnocení celé akce. Vyjádřila se takto: „Pozvání na posuzování minihorse na Velkou cenu Cavalletto jsem přijala velice ráda. Výstava byla profesionálně připravena a veliké zaujetí všech předvádějících je potěšující a inspirující. Nejmladší účastníci jsou podporováni svými rodiči a je skvělé vidět, s jakým zaujetím předvádí mladá generace své svěřence.“

Jménem pořadatele bychom jí rádi touto cestou ještě znovu poděkovali za její profesionální a precizní posuzování.

Oblíbenou sportovní disciplínou miniaturních koní je jumping, kterému „na chuť“ začínají přicházet i majitelé ostatních malých plemen. Jumping je obdobou parkuru velkých koní, jen překážky jsou překonávány bez jezdce, kůň je veden na ruce. Soutěž je dvoukolová, do druhého kola zpravidla postupují všichni, kteří absolvovali první kolo bez penalizace. Překážky ve druhém kole bývají o 5 cm vyšší než v kole prvním, a už se zde také měří čas. Pro začínající děti do devíti let je určen jumping křížkový parkur, který mívá jednoduchý kurz, a výška překážek nepřesahuje 30 cm. Zde si 1. místo vybojovala Lucie Schindlerová s Hugo Juniorem ze stáje MPK Týn, před Vally Bouchalovou a Timmy Drago (Farma Valiště) a Kristiánem Lukešem s Victorem of Very (JK Valdar). V sekci A se juniorskou vítězkou stala Barbora Oppltová s minihorse Kiano van Alana ze stáje Oppltová.

Mezi seniory si nejlépe vedla Adéla Záhorová s Ogim z JS Makotřasy. O kategorii výše podala nejlepší výkon Kateřina Drubová s minihorse Dream Team Midnight Lil Joker ze stáje Acro farm. V nejvyšší kategorii vypisované pro koně s KVH do 125 cm jsme nejlepší parkur viděli v podání Davida Lukeše s Lille Rosendals Merlin z JK Valdar.

Nedílnou součástí dvoudenního programu výstavy byly také speciální výstavní třídy, které byly vypsány na neděli. 16 mladých vystavovatelů předvádělo své vystavovatelské umění ve třech samostatných třídách rozdělených dle věku předvádějících. V nejmladší věkové kategorii zvítězila Adélka Oswaldová s WMP valachem Voermanhof  X-Factor (Jízdárna Lhota) před Miluškou Černou s Vikym of Very (Farma Černý – Benátky) a Elvírou Delveti s Lille Rosendals Captain Jack.

Výkony všech účastníků byly velmi pěkné, děti se již byly schopny dobře orientovat v prostoru výstavního kruhu a zvládaly korektně předvést své svěřence v klusu. Ti nejlepší z nich již měly i představu o tom, jak by měl vypadat výstavní postoj. Je zajímavé, jakou oblibu si v poslední době u speciálkářů získávají shetlandští poníci. Bylo to jasně patrné na kategorii Mladých vystavovatelů 9-11 let, kde se nám představilo 7 soutěžících, z nichž 6 předvádělo právě shetlandské pony. Jediným zástupcem jiného MM plemene v této výstavní třídě byl WMP Vazan Roderick s Adélkou Štechrovou (FARMA CHMEL). V jejich podání jsme viděli již velmi vyspělý vystavovatelský výkon včetně skvěle zvládnutého zootechnického výstavního postoje, což tuto dvojici posunulo na 1. místo. Pochvalu si zaslouží i za to, že jí k tomu, aby svého koně postavila do správného výstavního postoje, stačil jediný impuls, na který její svěřenec ihned zareagoval.

Druhé místo náleží zástupcům Farmy Černých – Benátky – Jiřímu Černému s Vikym of Very. Bronzovou příčku si vybojovala Karolína Smrčková s klisnou Geppy v.stal.‘T Hulpgat (Farma Sýkorův mlýn).

V nejstarší věkové kategorii byly výkony předvádějících také velmi vyrovnané. Důležitou roli zde sehrály zkušenosti, které dopomohly k vítězství Alence Veselé s Alexejem (JK T.G.M.Hektor). Výborně odhadla ideální tempo potřebné ke správnému předvedení koně v klusových pasážích, perfektně si poradila s výstavním postojem i předvedením koně na středové čáře. Druhé místo si vybojoval jeden z nováčků - Míša Eremijášová s klisnou Sisi (Farma Chikita). Třetí místo obsadila Žaneta Budilová s Gety (ASINED-B).

V LR třídě pro shetlandské pony poměřovali své kvality 4 valaši a 2 klisny. Nejlépe si v silné konkurenci vedl zástupce dánského chovu Lille Rosendals Captain Jack, který startoval s jezdkyní Elvírou Delveti a vodičem paní Ditou Delveti (Czech Riding Club). Korektní exteriér a dobrý typ, klidný, ale dostatečně živý projev ve výstavním kruhu, kvalitní mechanika pohybu, dobrá koncentrace poníka na výkon a ochota spolupracovat s malým jezdcem, podporovat ho a vycházet mu vstříc z něj činí nadějného LR poníka s velkou budoucností.

Druhé a třetí místo obsadili zástupci českých chovů, polobratři Viky of Very s Miluškou Černou (Farma Černý – Benátky) a Victor of Very s Dominikem Lukešem (JK Valdar). V kategorii ostatních MM plemen a MMPBr se velmi pěkným výkonem prezentovali zástupci Jízdárny Lhota Adélka Oswaldová a Voermanhof X-Factor s vodičem paní Žanetou Oswaldovou. Klidný a soustředěný projev poníka, výborně zvládnuté klusové pasáže bez ztráty kmihu, skvělá práce vodiče i komunikace jezdce s poníkem, který se již z velké části sám podílel na vedení koně, posunuly tento tým na první místo.

Velmi pěkné předvedení jsme mohli vidět i v podání druhého umístěného týmu z Farmy Sýkorův mlýn Michaely Kunstové, klisny Goldmane Silent Victory a vodiče paní Hany Kunstové. Třetí místo si vybojovali zástupci JK Valdar Kristián Lukeš, klisna Limetree Stepping Stone a vodič paní Petra Lukešová. Tato klisna se začala SVT věnovat až v pozdějším věku, po období, kdy působila v chovu, a její projev ve výstavním kruhu se od loňské sezóny výrazně vylepšil.

Třída nadějí je otevřená pro dvojice startující prvním, nebo druhým rokem. Mohli jsme zde vidět nejen zástupce shetlandských pony, ale také WMP a WPBr. Vítězem se stal WMP valach Goldmane Dickson, který na svém hřbetě nesl pětiletou Julii Slavotínkovou (Farma Sýkorův mlýn) a jako vodič je doprovázela paní Tereza Slavotínková. Dickson zvládl svou letošní první výstavu na výbornou, ochotně spolupracoval s vodičem i jezdcem, kterému byl jako správný LR poník oporou a předvedl pěkné klusové pasáže v pravidelném tempu.

Velmi pěkným předvedením, které ho vyneslo na 2. místo, se prezentoval i tým ze stáje ASINED-B ve složení Nela Jirouchová, Gola a vodič paní Veronika Waishauplová. Třetí místo si vybojovala nejmladší účastnice třídy teprve čtyřletá Naira Delveti s malým WPBr Nuget von Deshaides v doprovodu vodiče paní Dity Delveti (Czech Riding Club).

Následně dostali prostor malí jezdci, kteří již jezdí samostatně bez vodiče. V rámci výstavní jezdecké třídy FR na ně čekalo nejprve společné předvedení ve skupině a poté individuální prezentace. Do výstavního kruhu nastoupilo několik nových tváří. Ve společném předvedení se tito začínající jezdci ještě musí naučit upravovat si správně rozdělení, aby to nevypadalo tak, že se všichni za prvním jezdcem zapojí do „vláčku“ a utvoří zástup, ve kterém absolvují celé společné předvedení. Většina z nich pak v individuální prezentaci vynechala cvalové pasáže, což jim pravidla této výstavní třídy umožňují. Jediný, kdo si na cvalové pasáže troufnul, byla Anička Sixtová s klisnou Glebedale Isabella (Jízdárna Lhota). Pěkná prezentace této dvojice v obou částech FR třídy jí přinesla vítězství.

Druhé místo obsadila nejmladší účastnice této třídy, šestiletá Elvíra Delveti v sedla valacha Lille Rosendals Captain Jack, která předvedla nejlepší individuální úlohu bez cvalových pasáží. Pochvalu si zaslouží i třetí umístěná Adélka Štechrová s Vazan Roderickem (FARMA CHMEL). Pokud se jim v budoucnu podaří docílit maličko živějšího projevu ve výstavním kruhu, mají velké šance se posunout výše.

V jezdecké výstavní třídě Junior Ridden se na 1. místě umístila Alenka Veselá s Alexejem. Tato dvojice patří k těm opravdu zkušeným, ve své prezentaci posuzovateli i divákům s elegancí předvedla vše, co předepisují pravidla této výstavní třídy.

Svůj premiérový start v jezdecké výstavní třídě Open Ridden proměnila ve vítězství Marie Liptáková s klisnou velšského koba Alpinhorse Carmen ze stáje Remarrk. Všichni účastníci letošních výstav NPS a ACHMK mají možnost se zapojit také do mnoha sportovních tříd, které jsou na akcích společně s výstavními třídami vypisovány. Některé z nich jsou zařazeny do letošních seriálových soutěží NPS.

Pro zájemce o zapřahání z řad shetlandských pony a minihorse byl s podporou generálního sponzora Jezdeckých potřeb Cavalletto a ve spolupráci s ACHMK opět vypsán NPS Cavalletto vozatajský šampionát, kde soutěžící celý rok sbírají body v několika vozatajských disciplínách. Jednou z nich je i kategorie vozatajský parkur a vozatajská drezura. Vozatajské parkury pocházejí z autorské dílny pana Jana Jelínka. Soutěží se o velmi atraktivní ceny v podobě 50% slevy na sulku Cavalettie zakoupenou v prodejnách společnosti Cavalletto.

V kategorii dospělých je po prvním kole ve vedení Jitka Pšeničková s Leou Domino z JA Bleu de Ciel Hostivař. V čele juniorů je Marie Liptáková s valachem Ivysen Merlin (stáj Remarrk). V kategorii dětí se na 1. místo vyhoupl Jiřík Černý s valachem Viky of Very (Farma Černých – Benátky).

Požádali jsme o několik slov rozhodčího vozatajských parkurů a drezur pana Jana Jelínka: „Těší mě, že se mohu osobně podílet na tomto zajímavém projektu. Je velmi příjemné sledovat, jak se zde vozatajství s nadšením věnují celé rodiny, jak rodiče podporují své děti a předávají jim své zkušenosti.“

Druhou seriálovou soutěží, která byla letos nově vypsána, je NPS NAES Trail šampionát 2021. Jeho hlavním partnerem je Stáj Naes – Salazarův dvůr Telce. Po prvním kole je v čele výsledkové listiny v kategorii dětí Sandra Švarcová s Babetou (FARMA CHMEL), v kategorii juniorů Míša Eremijášová se Sisi (Farma Chikita) a v kategorii dospělých Petra Lukešová s Victorem of Very (JK Valdar).

Další zajímavou soutěží, která stojí za zmínku, byla sedlová drezurní úloha NPS 2019, kde zvítězila Martina Poláková v sedle irského koba Woody ze stáje STAMP Kokovice.

Požádali jsme posuzovatelku paní Michaelu Pavlisovou, která posuzovala nejen sedlovou drezuru, ale společně s panem Janem Jelínkem i vozatajské drezurní úlohy, o několik slov: „Velmi děkuji NPS za drezurní osvětu mezi vystavovateli a vypisování drezurních úloh pod sedlem a nyní i v zápřeži. Poprvé jsem měla možnost posuzovat s panem Jelínkem vozatajské drezury a byla jsem naprosto nadšená kvalitou práce vozatajců a kvalitou přípravy poníků. U jezdců v sedlové drezuře byl oproti loňsku vidět posun v provedení cviků, pravidelnosti pohybu pony a přilnutí. Vítězka Martina Poláková s Woodym předvedla svého koba dle mého opravdu dokonale, s lehkostí, stálým přilnutím a hlavně ochotou pohybovat se kupředu. Ve vozatajských úlohách paní Zuzana Dotlačilová podala vynikající výkony s oběma svými poníky, s klisnou Sisi jsme ji mohli vidět i v náročné úloze NPS 2. Co nejvíce oceňuji, je motivace dětí a mládeže k tomuto nádhernému sportu, ať už v sedlových disciplínách, či ve vozatajství. Mohli jsme zde vidět ty nejmenší děti nejen v sedle, ale s podporou rodičů i na kozlíku, a vedly si opravdu znamenitě.“

Zlatým hřebem výstavy pak byla tradiční kostýmová show. Úkolem soutěžících je připravit si kostýmy a hudební doprovod, a v omezeném časovém intervalu předvést svůj příběh porotě a divákům. Porotu letos tvořily dámy Magda Hromádková a Iveta Lewingerová. Ty se nakonec rozhodly, že udělí dvě první ceny, neboť obě vystoupení byla vtipná, akční, do detailů propracovaná a s pečlivě vybranými kostýmy. Velké poděkování patří tedy nejen týmu rodiny Lukešových, v jejichž podání jsme viděli záchranu raněného vojáka z bitevního pole, jeho transport do polní nemocnice, kde se na jeho záchraně podílel i dobře známý doktor House, ale i týmu Schindlerových, díky kterým jsme se přenesli do boxerského ringu a byli svědky důležitého zápasu, v němž figuroval slavný boxer Rocky Balboa. Těšíme se, co zajímavého si pro nás soutěžící připraví příště.

Rádi bychom závěrem poděkovali pořadatelům, všem partnerům a sponzorům, kterými jsou Jezdecké potřeby Cavalletto, Stáj Acro Farm, spol. Alavis, stáj NAES, společnost Kmitex, veškerému technickému personálu, posuzovatelům a rozhodčím, neboť jejich práce v tropických podmínkách byla opravdu náročná, moderátorce výstavy paní Magdě Hromádkové a samozřejmě všem účastníkům.

Před námi je nyní WORKING HUNTER SHOW 2021, která se uskuteční 7. 8. 2021 na jízdárně Lhota. Uzávěrka přihlášek je 27. 7. 2021. Věříme, že zde spolu opět prožijeme nádherný den.

Kompletní fotodokumentace z obou výstavních dnů od pana Viktora Krále je k dispozici zde.

Kompletní výsledky miniaturních koní najdete na webu www.achmk.cz.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.