Pardubické kolo Lead Rein poháru proběhlo v rámci mezinárodní přehlídky původních britských plemen

1. 10. 2016 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Lucie Kounická, Gabriela Rotová, Petra Šarochová, David Špinar, Lucie Robková, Michaela Císařová a T. Krejčí

Třetí ročník této zatím velmi „mladé“ výstavy byl výjimečný hned v několika ohledech. Ukázal, že oproti předchozím letům silně narostl zájem o speciální výstavní třídy, o čemž svědčí počty startů. Dalším pozitivem je i stoupající zájem diváků, kteří se přišli podívat na původní britská plemena a díky pestrému programu vydrželi na tribunách až do pozdního odpoledne.

A že bylo opravdu na co se dívat. Dvěma akreditovaným britským posuzovatelům, kterými byli paní Nicky Oldershaw z hřebčína Larnleighs a pan Robert Parker-Jones z hřebčína Croston, se zástupci původních britských plemen a nejen jich představili v mnoha klasických chovatelských i speciálních výstavních třídách i v doprovodných sportovních soutěžích. Celkem jsme za celý den měli možnost zhlédnout přibližně 300 startů.

 V úvodu výstavy předjeli vlajkonoši z hřebčína Amerika a na počest našich posuzovatelů přivezli britskou vlajku. Následně se rozběhl program na obou připravených výstavních kruzích. Letošní rok se nese ve znamení obrovského nárůstu zájemců o třídu Mladý vystavovatel. Na Mezinárodní přehlídce původních britských plemen (MPPBP) byla tato třída historicky nejpočetněji obsazena. Přihlásilo se 56 dětí a juniorů, kteří byli dle věku rozděleni do 5 samostatných skupin. Dva nejlepší z každé skupiny pak postoupili do finále, kde se utkali o Cenu ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele, kterou přišel osobně předat tajemník ASCHK ČR pan Blahoslav Políček.

Tři mladší věkové skupiny posuzovala paní Nicky, dvě skupiny starších dětí pan Robert. Oba se shodli na tom, že posuzovat tyto třídy bylo opravdu velmi obtížné, protože ve většině případů viděli u dětí vynikající práci s poníkem, dobrou komunikaci ve dvojici, zvládnutý výstavní postoj i předvedení v pohybu a o pořadí pak rozhodovaly drobnosti. Oba posuzovatelé také ocenili skutečnost, že ti nejlepší vystavované poníky také dobře znali, uvědomovali si, kde má jejich svěřenec slabiny, a volili takový způsob předvedení a prezentace, který dal vyniknout jejich kladným vlastnostem, což je u dětí a juniorů obrovský posun v myšlení a přístupu. Žádný kůň není ideální, ale pokud předvádějící ví, co je třeba vyzdvihnout a jak toho lze docílit, bude mít rozhodně větší šance na dobré umístění.

 Po napínavém finále Cenu ASCHK pro nejlepšího mladého vystavovatele - Pardubice 2016, získala šestnáctiletá juniorka Natálie Hofmanová ze stáje Mamamerch Žichlice, která předváděla WMP klisnu Trawel Rosa. Výkony Mladých vystavovatelů paní posuzovatelku nadchly natolik, že navrhla udělit i speciální cenu pro druhé místo. Tu si vybojovala šestiletá Lucie Robková, reprezentantka Stáje u Sepíka z Lysé nad Labem, s WMP valachem Limetree Quick Silver.

Co se týče koní, tak startovní pole ve třídách Mladého vystavovatele bylo opravdu pestré. Mohli jsme zde vidět nejen všechna čistokrevná velšská plemena, ale také shetlandské pony, miniaturní koně, české sportovní pony, fjordy, irské koby, WPBr, ale zcela poprvé se v této třídě s dětmi přestavili i shire horse (valach Camalter Sammy z Ranče Orel v Jabloňovém a klisna West Winos Isabella z rekreační stáje U Edieho).


 Součástí MPPBP bylo i 6. kolo celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár 2016. Obě pohárové třídy i třídu otevřenou posuzovala paní Nicky. Nejprve do výstavního kruhu nastoupily děti na shetlandských ponících. Všech pět týmů bylo pečlivě posouzeno jak ve společné prezentaci, tak při individuálním předvedení. Nejlépe byl paní posuzovatelkou hodnocen tým z JA Bleu de Ciel Praha Hostivař ve složení Adélka Musilová Náměstková, klisna Lea Domino a vodič paní Veronika Musilová Náměstková. Precizní předvedení společně s velmi dobrým hodnocením exteriéru a typu jim zajistilo vítězství a přineslo jim také šest bodů do celoročního hodnocení. Radost z vítězství klisny Ley Domino měla bezesporu i paní Petra Šarochová, která společně s dcerou Karolínou Zápotockou a klisnou Urselou van de Herdershoeve soutěžila za JK Dominika Suchdol-Křimov a obsadila druhé místo, neboť právě ona je chovatelkou vítězné klisny.

Je potěšitelné, že český odchov se dokázal prosadit i v konkurenci zahraničních importů. Třetí příčku obsadila Adélka Selyben s klisnou Emmou van Portma Zathe a vodičem paní Evou Pecharovou z JK Hubička Telnice. Předností této klisny je bezesporu úžasný charakter a ochota spolupracovat s malou jezdkyní. Klisna Emma byla Adélce laskavě zapůjčena do užívání hřebčínem Magic Star.

Velšská pohárová třída nám nabídla zajímavou podívanou. V soutěži jsme přivítali novou dvojici z JK Brilliant Petrovice - Elišku Trávníčkovou s klisnou Ysselvliedt's Hey You. Klisna žádným nováčkem v soutěži není, v loňské i letošní sezóně startovala v pohárových třídách pravidelně, ale s jinou jezdkyní - Terezkou Píšovou. Pro Elišku a Y. Hey You to tedy v Pardubicích bylo premiérové vystoupení. Již před začátkem tohoto kola byl mezi prvními třemi v celoročním hodnocení pouze jednobodový rozdíl a situace zůstala napínavá i po vyhlášení výsledků pardubického kola. Na první příčku se vyhoupl tým z JK Ekkys - Adrianka Horáčková, klisna Lustoord Zita (WMP) a vodič paní Kateřina Horáčková.

 S odstupem jednoho bodu si druhé místo průběžného pořadí drží Lucie Viedemannová s valachem Trawel Monty (WMP) a vodičem paní Janou Viedemannovou z JS Lussy Rynholec, která obsadila 2. místo i v pardubickém kole. Vydařeným předvedením se blýskl tým ze stáje U Sepíka v Lysé nad Labem - Lucie Robková, valach Limetree Quick Silver a vodič pan František Robek a vybojoval v silné konkurenci 3. místo v pohárové třídě. Obecně lze říci, že soutěžící v pohárových třídách předvádějí po dvou sezónách existence Lead Rein poháru vynikající výkony, se kterými by se ctí obstáli i na velkých zahraničních výstavách.

Otevřená Lead Rein třída byla také skvěle obsazena. Zde si Lead Rein mohli vyzkoušet všichni ti, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí startovat v seriálové soutěži. Kromě reprezentantů velšských plemen, kterých bylo ve výstavním kruhu nejvíce, se do soutěže zapojili shetlandští pony, fjordi, ČSP i irští kobové. Vítězství z této třídy putovalo do JK hřebčína Suchá díky sedmileté Elišce Machačové, velšskému ponymu Maran Berwyn a vodiči panu Františku Machačovi. Na stříbrný stupínek paní posuzovatelka postavila tým JK Dominika - Kateřinu Bílkovou s valachem Trawel Marvel (WMP) a vodičem paní Petrou Šarochovou.

 Třetí místo obhájil slovenský tým z ranče Orel v Jabloňovém - Alexandra Kianičková, valach irského koba Billy a vodič paní Lea Laurenčíková. Slovenský valach Billy je historicky prvním irským kobem, který se na české půdě do Lead Rein soutěží zapojil a oba dva své starty (loňský i letošní) proměnil v krásné umístění. U některých nováčků v této třídě jsme viděli nedostatky ve výstroji a úboru, které paní posuzovatelka musela zahrnout do celkového hodnocení.

Obecně byla paní Nicky s úrovní předvedení v LR třídách velmi spokojena. Nejpodstatnější v hodnocení Lead Rein soutěží pro ni byl dobře fungující a charakterní pony, u něhož vždy ale hledala také vysokou kvalitu z chovatelského pohledu. Dále chtěla vidět, že pony je dobře vycvičen a pohybuje se na prověšeném vodítku vedle svého vodiče na správném místě.

First Ridden (FR) třídy byly pro velký zájem soutěžících rozděleny také na několik oddělení. Vzhledem k situaci v ČR byla na MPPBP premiérově vypsána i First Ridden třída pro juniory 13-16 let na pony s KVH do 148 cm, kteří by jinak museli startovat ve třídě Open Ridden, kde by na ně byly kladeny již větší nároky. O posuzování těchto tříd se podělili oba posuzovatelé. Ve všech třech odděleních se soutěžící vždy nejprve předvedli společně ve skupině v kroku a klusu na obě ruce a pak každý samostatně dostal prostor k individuální úloze.

 V oddělení FR I si první dvě místa vybojovali reprezentanti stáje U Sepíka v Lysé nad Labem. Perfektním výkonem, pěknými přechody a klidným kontrolovaným cvalem si pro vítězství dojela Kristýna Hájková s WPBr Kendy, která během posledních let s tímto valachem získala několik krásných umístění nejen ve FR třídách. Druhé místo obsadila charismatická dvojice - šestiletá Lucie Robková a bílý WMP valach Limetree Quick Silver - syn dvojnásobného mistra ČR v drezuře dětí na pony z let 2002 a 2003 hřebce Gilfach Happy Boy. Jako třetí se v této skupině začínajících jezdců umístila pětiletá Adéla Musilová Náměstková s klisnou Julií z JA Bleu de Ciel Hostivař.

 Ve skupině FR II jsme viděli několik velice hezkých výkonů. Nejvíce paní posuzovatelku zaujala dvojice z JK hřebčína Suchá - Dagmar Machačová a Maran Berwyn (velšský pony, který je vnukem mistra ČR v drezuře dětí na pony z historicky prvního pony mistrovství - hřebce Friars Royal Surprise). Berwyn byl paní posuzovatelkou označen za vynikající prototyp poníka pro začínající jezdce. Skvělým způsobem zvládla svou premiéru ve výstavním kruhu dvojice Danielka Prokešová a klisna ČSP Indiga, kteří soutěžili za JK Mansberk. Indiga je dcerou hřebce Durango, v jehož žilách koluje 12,5 % velšské krve a díky jednomu ze svých pradědečků - hřebci Branco - je Durango i nositelem vynikajících genů slavné a ceněné linie Solway Master Bronze. Třetí místo obsadila Josefína Černá v sedle WPBr valacha Gaston z JA Bleu de Ciel Hostivař. Gaston je vnukem legendárního Shaloma.

 Juniorskou FR třídu vyhrála třináctiletá Lucie Hótová s WPBr klisnou Ulitou, která v letošním roce oslavila 30. narozeniny a byla zároveň i nejstarším koněm výstavy. Společně reprezentovali JK Kateřiny Třasákové. Té patří velké poděkování za to, že klisnu udržuje ve skvělé kondici a i přes požehnaný věk Ulita bez problémů zvládá nejen klasické chovatelské třídy, ale i třídy jezdecké. Pro druhé místo si dojela dvojice z JK Brilliant Petrovice - Natálie Havlíčková a valach Rayen. Už na MŠ velšských plemen v Hradci Králové dokázala tato dvojice posuzovatele zaujmout a pozornost pana Roberta získala i v Pardubicích. Třetí místo v této dobře obsazené třídě vybojovala dvojice Karolína Glasová a mladý Trawel Cu Mel (velšský pony v typu kob) ze stáje U Sepíka v Lysé nad Labem, poloviční bratr supreme šampiona Národní výstavy velšských plemen v Plasích 2013 Trawel Comica.

Celkově oba posuzovatelé ohodnotili výkony dětí ve FR třídách jako velmi dobré. U některých dvojic, které zatím vynechávaly cvalové pasáže, by doporučili na cvalu zapracovat. Aby si posuzovatel mohl udělat kompletní obrázek o každém soutěžícím, potřebuje je vidět i cválat. Nejsou-li jezdci zatím schopni ve cvalu absolvovat celé předepsané cvalové pasáže, doporučují posuzovatelé do individuální sestavy zařadit alespoň nacválání s několika málo cvalovými skoky. Velmi častým problémem ve FR třídách byl také cval na špatnou nohu a v příliš rychlém tempu, což posuzovatelé rovněž hodnotili. Je třeba se ale také soustředit na klusové pasáže, vysedávání na správnou nohu a správné přesednutí při změně směru.

Open Ridden (OR) třídy kladou na soutěžící již větší nároky než třídy pro začínající jezdce. Ve skupině musí dvojice zvládnout předvedení ve všech chodech a individuální úloha zde obsahuje také prodloužený cval. Na MPPBP byly vypsány samostatné OR třídy pro různá plemena či skupiny plemen.

 V OR třídě pro irské koby se nám představili čtyři zástupci tohoto atraktivního plemene. Paní posuzovatelku nejvíce zaujal výkon Barbory Pihávkové s klisnou Miss Higgins JKZ z Ranče Olešná. Dobré předvedení společně s vysokými známkami za typ a exteriér posunuly tuto dvojici na první místo. Tomuto výkonu se hodně přiblížili reprezentanti ze Slovenska - Lea Laurenčíková a Billy, kterým by paní posuzovatelka ještě doporučila zapracovat na přechodech a také trošku snížit blahobytnou kondici. Třetí místo náleží Andree Stránské s valachem Derek z JK Atrej, pro které to byl první start v OR třídě.

Samostatně se nám pod sedlem představili i reprezentanti plemene Shire Horse. Ačkoliv se jedná o jedno z původních britských chladnokrevných plemen, jehož prioritou byla vždy práce v zápřeži, tito něžní obři nám ukázali, že mohou být stejně dobře využíváni i pro jezdecké účely. První dvě místa v soutěži obsadili reprezentanti Farmy Mysletice rodiny Špinarových. Kvalitním exteriérem, vynikající kondicí a dobrým předvedením pana Roberta uchvátila pětiletá klisna importovaná z VB - Admergill Lady Catherine, kterou pod sedlem prezentovala Lucie Špinarová. Druhé místo získala její stájová kolegyně, o rok starší klisna Ellstone Harmony s Kateřinou Vyhnalovou. Třetí místo obsadil slovenský valach Camalter Sammy s Katarínou Kianičkovou z ranče Orel v Jabloňovém.

 Nejpočetněji byla obsazena OR třída pro Mountain and Moorland plemena a WPBr. Roli favorita potvrdila dvojice z JK Sobotka - Kateřina Stránská a klisna velšského pony Limetree Valencia, která v letošním roce vyhrála OR na MŠ v Hradci Králové, na výstavě v Nebanicích i NŠ v Plasích, kde se navíc stala také šampionkou podsedlových a zápřahových tříd. Hned za ní se umístila nová dvojice letošní sezóny Josefína Černá s valachem velšského koba Rhencullen Wizard soutěžící za JA Bleu de Ciel Hostivař. Tato desetiletá jezdkyně zvládla valacha odprezentovat v naprostém klidu, což pan posuzovatel velmi kladně hodnotil, i když ještě nebyli schopni dosáhnout požadovaného stupně přilnutí. Třetí místo v silné konkurenci získal dvaadvacetiletý plemenný hřebec Schönbrunn Landgraf (velšský pony), kterého vynikajícím způsobem předvedla Zuzka Lupínková. I přes svůj pokročilý věk je tento hřebec stále ve vynikající kondici a pravidelně se s ním setkáváme jak v klasických chovatelských třídách, tak i v těch jezdeckých. V loňském roce se stal Overall Ridden šampionem NPPBP právě v Pardubicích. Speciální pochvalu pan posuzovatel vyslovil na adresu plemenných hřebců Pretoria Ryn a Schönbrunn Landgraf. Ačkoliv se jedná o hřebce aktivně působící v plemenitbě, ve smíšené třídě s klisnami a valachy předvedli skvělé chování a velký charakter.

 Drivingové třídy patří mezi divácky velmi atraktivní. Nablýskané postroje, krásné a stylové kočáry a nádherná zvířata umně vedená svými vozataji, to je vždy velkolepý zážitek. Součástí MPPBP bylo několik drivingových tříd. Ve třídě Private Driving zvítězilo dvojspřeží vedené panem Jaroslavem Zápotockým z JK Dominika, který zapřahal dva mladé velšské koby atraktivního zbarvení palomino, valachy Golden Spider Domino a Goldenbay Ice Age. Kromě reprezentantů velšských plemen se nám zde představili i fellský pony Goodshapes Fire In The Mist s pane Vladimírem Jašurkem (hřebčín Goodshapes) a shetlandská klisna Babeta s paní Martinou Maršíkovou (Farma Chmel).

 Ve třídě pro miniaturní koně v kategorii seniorů v sekci A první místo získala paní Jarmila Podzemská s hřebcem D&D's Sonic Boom Acro, který obhájil svá letošní vítězství v drivingových třídách získaných v Nebanicích a Litohošti. Paní Jarmila Podzemská vybojovala vítězství i v drivingové třídě pro miniaturní koně sekce B, kde startovala se svým druhým plemenným hřebcem DT Midnight Lil Joker. Ten s Kamilou Švandovou obsadil také první místo v drivingové třídě juniorů.

V letošním roce byla udělena Cena kavárny Divá Bára nejlepšímu reprezentantovi podsedlových a zápřahových tříd celé MPPBP. Tuto cenu si z rukou majitelky kavárny paní Michaely Kratochvílové převzala shirská klisna z Farmy Mysletice - Admergill Lady Catherine, kterou vynikajícím způsobem pod sedlem předvedla paní Lucie Špinarová. Titul vicešampiona vybojovala vítězka velšské leadreinové pohárové třídy - Adrianka Horáčková s klisnou Lustoord Zita a vodičem paní Kateřinou Horáčkovou.

Po ukončení speciálních výstavních tříd byl větší výstavní kruh přehrazen a vznikl tak prostor na postavení trailových tratí. V druhé části pak souběžně s prvním kruhem probíhaly výstavní třídy na ruce.

Paní Nicky dále na svém kruhu pokračovala posuzováním třídy palomino, která byla otevřena všem pony a koním s tímto zbarvením. Ten nejkrásnější odstín srsti našla u WMP hřebce Bernarda. Poté paní posuzovatelku čekala nejpočetněji obsazená kategorie, a sice Mountain and Moorland, do které bylo ve čtyřech třídách přihlášeno celkem 36 zvířat. Nejvíce zástupců zde měla velšská plemena pony a kob, ale kromě nich se soutěže účastnili shetlandští, fellští a dalesští pony. Pro velké množství přihlášených byla třída tříletých a starších klisen a valachů nakonec rozdělena na 2 oddělení, jedno tvořili pouze příslušníci WMP, druhé všichni ostatní. Kvalita vystavovaných zvířat byla vysoká jak ve třídách mladých, tak i dospělých. Šampionem kategorie se v této silné konkurenci stal hřebec WMP Bernard v majetku hřebčína Amerika. Titul vicešampiona si domů odvezla shetlandská klisna Markes Gioia z hřebčína Markes.

Do kruhu pana Roberta nejprve přišla kolekce britských chladnokrevných plemen, kterou tvořili dva reprezentanti plemene Clydesdale a jeden Drum Horse. Tato plemena byla na MPPBP k vidění vůbec poprvé. Ze tří předvedených mladých zvířat do dvou let se panu posuzovateli nejvíce líbil roční hřebec Carrickmannon Charlie paní Lucie Mikuškové.

Pro shireské koně, kteří také patří mezi původní britská chladnokrevná plemena, byla vypsána samostatná kategorie. Divákům se postupně představilo pět těchto „něžných obrů". Oba šampionské tituly putovaly na farmu Mysletice, neboť za nejlepšího reprezentanta plemene pan Robert označil klisnu Admergill Lady Catherine, na které ocenil nejen její korektní exteriér a velmi dobrý typ, ale také pěknou mechaniku pohybu. Druhou nejlepší se stala její stájová kolegyně Ellstone Harmony.

 Mnoho diváků se kromě shireských koní těšilo i na kategorii irských kobů. Toto plemeno se v poslední době stává v ČR velmi populární. Panu posuzovateli se postupně představilo šest krásných irských kobů, z nichž titul šampiona kategorie vybojovala osmiletá klisna z hřebčína Amerika - Brenda, která tento titul získala v Pardubicích i v loňském roce. Vynikající hodnocení a titul vicešampiona získala mladá dvouletá klisna paní Jany Havelkové Lady Karin from Strachovice.

Následně se diváci mohli pokochat krásou WPBr. Z výborně obsazené kategorie pana posuzovatele zaujal hřebec Coran (66,4 % velšské krve, maj: Markéta Pařízková), který letos na MŠ v Hradci Králové získal také cenu pro nejlepšího mladého hřebce WPBr českého chovu. Z titulu vicešampiona se radovala šestiletá klisna Lucky Sunny (40,63 % velšské krve, maj: Irena Maixnerová), která byla svojí majitelkou skvěle předvedena. Soutěžícím v kategorii WPBr by pan posuzovatel doporučil, aby se více věnovali úpravě zevnějšku svých koní, kteří by měli být do výstavního kruhu vždy správným způsobem zapleteni. Nedoporučuje hřívu splétat do jednoho copu, ani do mřížek, ale bylo by vhodné hřívu protrhat na potřebnou délku a pak ji splést do malých samostatných bobánků. Tato úprava hřívy je pro WPBr typická a každý posuzovatel bude očekávat, že zvířata vystavovaná v této kategorii budou tímto způsobem upravena.

 Poslední kategorií, která se na ruce panu posuzovateli představila, byla kategorie miniaturních koní. Nejprve přišli na řadu zástupci menší sekce, u kterých KVH nepřekročí v dospělosti 34 inch, což je 86,36 cm. Třídy miniaturních koní v sekci A bývají početněji obsazeny, než třídy v sekce B, kde KVH nesmí překročit 38 inch, tedy 96,52 cm. Ke svým úspěchům v drivingu přidal hřebec D&D's Sonic Boom Acro (stáj Acro Farm) také titul grand šampiona hřebců sekce A a supreme šampiona celé sekce A. Grand šampionkou klisen a valachů sekce A se stala letošní klisnička paní Ilony Uzlové a pana Lukáše Moravce - Jessie Jey, která byla velmi dobře hodnocena i na výstavě v Nebanicích a na NŠMK v Litohošti. V sekci B zazářil další z reprezentantů stáje Acro Farm - Jacky Stables Back in Black, který obdržel nejen titul grand šampiona hřebců sekce B, ale také supreme šampiona celé sekce B. Mezi klisnami a valachy zabodoval letošní odchov stáje Tivani Křešice - klisnička Beauty Pearl of Tivani, která si domů odvezla titul grand šampionky klisen a valachů sekce B.

Během posuzování výstavních tříd na ruce probíhaly na třetím výstavním kruhu traily a jízda zručnosti na oprati. Zájem vystavovatelů o tyto soutěže je veliký a připravenost účastníků prověřily překážky různého typu. V trailu pro děti do 9 let zvítězila Kateřina Bílková se SHP klisnou Urselou van de Herdershoeve z JK Dominika. Trail pro desetileté a starší účastníky vyhrála Natálie Havlíčková s Rayenem z JK Brilliant Petrovice. V jízdě zručnosti na oprati si nejlépe vedl Tomáš Pokorný s Urselou van de Herdershoeve. Tuto soutěž rozhodovala paní Petra Šarochová, která by ráda poděkovala všem soutěžícím za disciplinovanost a přátelskou atmosféru, kterou všichni společně na místě vytvořili. Speciálně by ráda pochválila Natálii Havlíčkovou z JK Brilliant Petrovice, která svou ne zcela jednoduchou klisnu zvládla v klidu a bezpečně provést celým kurzem jízdy zručnosti na oprati. Pochvalu si zcela jistě zaslouží i největší startující kůň v poli - shirský valach Camalter Sammy s Katarínou Kianičkovou, kteří přesto, že trať byla postavena na koně menšího vzrůstu, ji zvládli absolvovat bez trestných bodů. Obecně by soutěžícím v jízdě zručnosti na oprati paní Petra doporučila, aby do soutěže nastupovali vždy s rukavicemi a přiměřeně dlouhým vozatajským bičem. Někteří soutěžící totiž bič neměli a snažili se koně pobízet opratěmi, což je nepřípustné.

 Sobotní program MPPBP byl zakončen šampionátem výstavních tříd na ruce, do kterého nastoupili šampioni a vicešampioni irských kobů, Shire Horse, WPBr, Mountain and Moorland a supreme šampioni sekce A a B miniaturních koní. Finále bylo úchvatné a diváci v ten okamžik měli možnost ve výstavním kruhu vidět to nejlepší ze všech vystavovaných plemen. Šampionát hodnotili oba posuzovatelé společně. Po bedlivém porovnání jednotlivých uchazečů se posuzovatelé shodli na tom, že supreme šampionem výstavy se stane klisna plemene Shire Horse - Admergill Lady Catherine, která toho dne získala i titul šampiona podsedlových a zápřahových tříd. Je to vůbec poprvé, kdy se v ČR podařilo jednomu a tomu samému koni vybojovat nejvyšší ocenění ve třídách pracovních i chovatelských, i když v loňském roce byl velice blízko hřebec Schönbrunn Landgraf, který se stal Overall Ridden šampionem a zároveň získal i titul supreme vicešampiona výstavy na ruce. Supreme vicešampionem letošního ročníku MPPBP se stal WMP hřebec Bernard v majetku hřebčína Amerika, Votice, který potvrdil svou kvalitu, neboť po loňském titulu supreme šampiona se letos stal v obrovské konkurenci druhým nejlepším koněm výstavy. Supreme šampionům přišel poblahopřát osobně také ředitel dostihového závodiště v Pardubicích pan Martin Korba.

 Výstavní třídy, ať už ty chovatelské, nebo ty speciální, jsou ideální možností, jak prezentovat i starší koně. Proto se pořadatelé MPPBP rozhodli ocenit nejstarší klisnu a nejstaršího hřebce výstavy. Nejstarší klisnou se stala třicetiletá WPBr klisna Ulita v majetku paní Kateřiny Třasákové, nejstarším hřebcem dvaadvacetiletý velšský pony Schönbrunn Landgraf majitele pana Vlastimila Kadlece. Oba koně se divákům představili v úžasné kondici a kromě výstavních tříd na ruce soutěžili i v jezdeckých třídách.

Rádi bychom poděkovali nejen hřebčínu Amerika, ICS ČR a celému organizačnímu týmu výstavy, ale také všem partnerům a sponzorům této akce, kterými jsou: ASCHK ČR, Dostihový spolek a.s., Kavárna Divá Bára, Pekařství Malinová s.r.o, Čelenky pro koně paní Ireny Budínové, stáj Mamamerch Žichlice, Nutrihorse-Pavo, Canvit s.r.o, časopis V sedle, časopis Koně a hříbata a Western ranč Podolí. Velké poděkování patři i generálnímu sponzorovi Lead Rein poháru 2016, společnosti Sehnoutek a synové a mediálnímu partnerovi LRP serveru EQUICHANNEL.CZ.

Poslední kolo LRP 2016 již proběhlo v rámci I. Mountain and Moorland šampionátu speciálních výstavních tříd na Mezinárodní výstavě Kůň 2016 v Lysé nad Labem, je rozhodnuto, těšte se na reportáž!

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.