Mokrá Working Hunter Show 2020 Jízdárna Lhota

31. 8. 2020 Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová Autor fotek: Viktor Král

Jaký je průběžný vývoj v seriálové soutěži NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2020 a čím se výstava ve Lhotě odlišovala od ostatních výstav NPS v letošní sezóně, se můžete dočíst v následující reportáži.

Jedna z pranostik vztahující se k měsíci srpnu praví: „Udělá-li se v srpnu deštivo, prší med a dobré víno“. Pokud je pravdivá, tak jak včelaři, tak vinaři v okolí Brandýsa mohou letos očekávat mimořádnou úrodu a sklizeň, neboť množství vody, které v této oblasti spadlo v předvečer konání Working Hunter Show 2020, bylo opravdu rekordní. Navzdory náročným podmínkám se pořadateli, kterým byla Národní pony společnost (NPS), podařilo vše zvládnout a výstava se v sobotu 15. 8. 2020 uskutečnila bez jakýchkoliv omezení, a to za podpory Jízdárny Lhota a Asociace chovatelů miniaturních koní (ACHMK). Speciální výstavní třídy a sportovní soutěže posuzovaly paní Iveta Lewingerová a paní Eva Zelená, drezurní úlohu rozhodovala paní Michaela Pavlisová.

Již od pátečního večera byl pro soutěžící připraven speciální parkur do třídy Working Hunter Pony – Training Stakes (WHP-TS). Někteří z nich si již v minulých letech na výstavách NPS vyzkoušely kombinovanou výstavní třídu Working Hunter pony, která má s WHP-TS mnoho společného. Obě vycházejí ze stejného základu, obě jsou kromě jiného i prověrkou skokového talentu vystavovaných koní. V obou případech jezdci překonávají shoditelné překážky z přírodního materiálu, které svým vzhledem připomínají překážky, s nimiž by se jezdci mohli setkat na klasickém anglickém honu. Součástí známější WHP třídy je kromě takovéhoto parkuru i jezdecká úloha příslušné úrovně a předvedení odsedlaného koně na ruce, ke kterému je zapotřebí jeden pomocník, neboť se zde do celkového hodnocení započítává i exteriér a typ koně. Společné dále mají i to, že posuzovatel hodnotí styl, jakým dvojice překonává parkur, penalizuje chyby na překážkách a neposlušnosti, boduje jezditelnost koně, jeho připravenost a ochotu spolupracovat. WHP-TS je trošičku jednodušší variantou klasického WHP. Jezdec také absolvuje parkur a předvede svého koně v jezdecké úloze na úrovni Open Ridden, ale již neodsedlává a nepředvádí svého koně posuzovateli na ruce, protože hodnocení této třídy nezahrnuje hodnocení exteriéru a typu. Další odlišností je výška překážek. Zatímco u WHP je výška překážek odstupňována podle KVH pony a koní, ve WHP-TS jsou vypsány vždy třídy s konkrétní výškou překážek, do kterých se mohou přihlásit všichni, bez ohledu na KVH a věk koně. Proto jsou tyto třídy velmi vhodné kupříkladu pro začínající jezdce či koně. Ve třídě s výškou skoků 60-70 cm zvítězila Lucie Robková s valachem WMP Limetree Quick Silver (Stáj u Sepíka) s celkovým součtem 83 bodů, která byla jednou ze dvou dvojic ve startovním poli, jež dokončily parkur s čistým štítem.

Nejvyšší známku za styl, jezditelnost a individuální prezentaci ovšem nezískala vítězka, nýbrž druhá umístěná Kristýna Hájková s WPBr valachem Chico (Stáj u Sepíka), která i přes náročný terén překonala celý parkur plynule a v odpovídajícím tempu a v individuální úloze byla jedinou dvojicí, jež zvládla ukázat prodloužený cval a korektní přechody. Bohužel penalizace za jednu lehkou chybu na parkuru je odsunula na druhé místo. Třetí příčka náleží Lindě Dvořákové s WMP valachem Marah Simon (JK Calamity Jane), která sice překonala parkur bez penalizací, ale obdržela nižší hodnocení za jezditelnost a připravenost koně a jeho prezentaci v individuální úloze.

Součástí výstav NPS jsou tradičně i různé sportovní soutěže. K těm, které se na našich výstavách již zabydlely, byla na Lhotě přidána i Drezurní úloha NPS, jejíž autorkou je paní Michaela Pavlisová, která ji i posuzovala. Jedná se o úlohu základní úrovně, speciálně postavenou tak, aby vyhovovala požadavkům pro předvedení všech Mountain a Moorland plemen a jejich Part-bredů. Nejvyšší známkou byla oceněna dvojice z JK Dobrošov – Michaela Neumannová a plemenný hřebec Chanel (WPBr, nar. 2014, 53,13 % velšské krve), který v českém chovu působí od loňského roku, úspěšně splnil VZ a byl zařazen do AP. Dvojice získala celkem 71 % a obdržela pochvalu za dobře zvládnutou úlohu a pravidelný pohyb.

Skvěle si vedla teprve sedmiletá Martina Kolaříková s WMP klisnou Saharou (Stáj Naes), pro něž to byl premiérový start v drezurní úloze. I přes minimum zkušeností a klasické začátečnické chyby dosáhly druhého nejlepšího výsledku 63,5 % a byly pochváleny za hezké přechody a plynulost úlohy. Třetí místo si vybojovala Kristýna Hájková s valachem velšského koba Amerika Golden Flyer (Stáj u Sepíka) – 61 %, která předvedla technicky velmi vydařenou úlohu.

Hlavní náplní výstav NPS jsou samozřejmě klasické speciální výstavní třídy jezdecké a zápřahové, které byly v plném rozsahu otevřeny i na Working Hunter Show. Ve třech třídách mladých vystavovatelů jsme mohli vidět mnoho pěkných a vystavovatelsky vyspělých výkonů. K těm patřilo např. i předvedení klisny Sahary Martinou Kolaříkovou (Stáj Naes) ve třídě pro děti do 7 let věku. U této nejmladší kategorie vystavovatelů se často setkáváme s tím, že ještě nedokážou udržet pozornost koně, správně s ním komunikovat, předvést ho korektně v požadovaném tempu po obvodu výstavního kruhu i na středové čáře a doladit výstavní postoj. Nic z toho ovšem nebylo problémem pro vítěznou dvojici.

Vítězce se nejvíce přiblížila Adélka Oswaldová s valachem WMP Russel Pipit (JKDaMJ Brandýs nad Labem), která začala na ruce vystavovat teprve letos, ale i za tak krátkou dobu již udělala obrovské pokroky. Třetí místo obsadil Kristián Lukeš (JK Valdar) vystavující zkušeného shetlandského valacha Victor of Very.

Velmi zdařilou prezentaci jsme viděli i v podání Lucie Robkové (Stáj u Sepíka), jež předváděla valacha minihorse Barney, ve třídě pro děti 8-11 let. Paní posuzovatelka u této dvojice ocenila zejména práci s koněm ve výstavním postoji i v řadě a dynamické předvedení koně v klusových pasážích. I výkony soutěžících na druhém a třetím místě si zaslouží pochvalu, jen je třeba ještě dopilovat některé drobnosti v komunikaci mezi poníkem a předvádějícím a doladit správné tempo pro klusové pasáže. Jako druhá se umístila domácí reprezentantka Klára Tešová se shetlandským valachem Modřínem of Kadov (JKDaMJ Brandýs nad Labem), bronzová příčka patří nováčkům ze Stáje u Sepíka – Janu Straňákovi a WMP valachovi Friarly Felix, kteří si v této třídě společně odbyli svou premiéru.

V dobře obsazené třídě pro mladé vystavovatele 12-16 let se opět dařilo zástupcům Stáje u Sepíka, kteří obsadili dvě první místa. Kristýna Hájková s valachem Chico ukázala, že dokáže výborně odhadnout správné tempo, potřebné pro předvedení svého koně, nezaváhala s výstavním postojem, korektně předvedla svého koně na středové čáře, aktivně s ním pracovala v řadě a udržela ho stále pozorného a tento výkon ji vynesl na první místo. Zcela bez zkušeností nastupovala do výstavního kruhu Kristýna Kerberová, jíž byl oporou zkušený „speciálkář“ a po otci polobratr vítězného Chica, dnes již osmnáctiletý Kendy. I ona předvedla, že dokáže dobře komunikovat se svým koněm a je schopná s ním ve výstavním kruhu výborně pracovat, proto svůj premiérový start proměnila hned v druhé místo. Trojici nejlepších doplnila Sára Zelená předvádějící shetlandskou klisnu Heather v. Stal Wainum Wisholt (Stáj Otmíče), která svou prezentací rovněž paní posuzovatelku potěšila.

V Lead Rein třídách byly standardně vypsány tři samostatné kategorie. O vítězství spolu v shetlandské třídě bojovaly tři týmy, které se v letošní sezóně pravidelně na výstavách potkávají, a o jejichž pořadí většinou rozhoduje to, jak se jim momentálně vydaří jejich prezentace, neboť v ostatních hodnoticích kritériích jsou si velmi blízko. Na Lhotě si pro vítězství dojela Miluška Černá s valachem Viky of Very a vodičem paní Miluší Černou (Farma Černý – Benátky).

Tento tým podal nejkomplexnější výkon, a Viky se ukázal jako spolehlivý a bezpečný pony pro malé dítě. Jeho jezdkyně se již velkou měrou sama podílí na jeho vedení. Velmi těsně druhý se umístil Dominik Lukeš s Vikyho polobratrem Victorem of Very, v doprovodu vodiče paní Petry Lukešové (JK Valdar). Třetí příčku si vybojovala Johanka Perlíková, soutěžící s valachem Modřín of Kadov a vodičem paní Martinou Perlíkovou za JKDaMJ Brandýs nad Labem.

V Lead Rein třídě pro ostatní malá MM plemena a MMPBr se utkalo 6 WMP. Početní převahu zde měly české odchovy, které také obsadily první dvě místa. Vítězem se stal valach Russel Pipit, nesoucí na svém hřbetě šestiletou Adélku Oswaldovou v doprovodu paní Žanety Oswaldové (JKDaMJ Brandýs nad Labem). Tento tým se speciálním výstavním třídám věnuje druhou sezónu a na jejich výkonech je výstavu od výstavy vidět zlepšení a posun vpřed. Své zkušenosti z předcházejících sezón v soutěži dobře zúročila také Sandra Švarcová s Vazan Roderickem a paní Martinou Maršíkovou (FARMA CHMEL), která obsadila druhé místo. Na třetí příčku se vyhoupl jeden z nováčků ve startovním poli. Jednalo se o zástupce Stáje u Sepíka - tým tvořený Sofií Sehnálkovou, valachem Friarly Felix a vodičem slečnou Lucií Novotnou. Všichni 3 poníci, umístění na prvních třech místech, obdrželi také dobré známky za exteriér a typ, které jsou součástí celkového hodnocení a tvoří jeho polovinu.

Třída Nadějí se nám po několika odhláškách změnila na „one man show“, jejímž hlavním hrdinou se stal pětiletý Dominik Lukeš v sedle čtyřletého shetlandského valacha Lille Rosendals Merlin v doprovodu paní Petry Lukešové (JK Valdar). Tento pony je v dobrém typu s korektním exteriérem, ale zatím mu chybí dostatek zkušeností, což se stejně jako u mnoha dalších mladých koní projevuje horším soustředěním a z toho vyplývajícími různými chybičkami. Pokud se do budoucna podaří zapracovat na udržení potřebné koncentrace, bude to zcela jistě pony s velkým potenciálem pro SVT.

Obecně můžeme říci, že k nejčastějším nedostatkům v těchto třídách patřily výpadky a nepravidelnosti v tempu, problémy s udržením osobního prostoru, kdy se poníci v některých pasážích nalepili a opírali o své vodiče. U některých soutěžících pak celkové hodnocení ovlivnily i nižší známky za exteriér a typ.

Začínající jezdci dostali šanci předvést své poníky v jezdecké výstavní třídě First Ridden. Zde museli již sami bez vodiče zvládnout společné předvedení ve skupině v kroku a klusu na obě ruce a pak samostatně svého poníka představit posuzovateli v individuální úloze. Z pětice jezdců se to nejlépe povedlo Kristýně Kerberové, která předváděla zkušeného WPBr valacha Kendy (Stáj u Sepíka). Jejich prezentace neměla žádné zásadní nedostatky.

Kultivovaným předvedením ve skupině s dobrou orientací v prostoru a schopností upravovat si rozdělení se blýskla sedmiletá Martina Kolaříková se Saharou (Stáj Naes), které se v jinak povedené individuální úloze nevydařila jedna cvalová pasáž. V celkovém hodnocení to pro ně znamenalo druhé místo. Třetí místo si připsal další z nováčků soutěže, klisna Sunny Dawn, plemene velšský pony typu kob, v majetku paní Michaely Pešíkové, kterou pod sedlem předváděla Michaela Oláhová a společně soutěžily za Victory Land. Svou premiéru v této výstavní třídě zvládly velmi dobře. Je zapotřebí zapracovat na proježděnosti koně a lepší kvalitě cvalu. Z hlediska exteriéru a typu se jedná o dobrého zástupce svého plemene.

Juniorská výstavní jezdecká třída klade na soutěžící již větší nároky. Je třeba zde zvládnout předvedení koně ve skupině ve všech chodech, které by mělo být dostatečně dynamické, a kůň by měl stále být pod plnou kontrolou svého jezdce. S tímto úkolem si nejlépe z celého startovního pole poradily dvě reprezentantky Stáje u Sepíka. Jejich individuální úloha následně rozhodla o pořadí. Vítězkou se stala Lucie Robková s WMP valachem Limetree Quick Silver, druhé místo obsadila Kristýna Hájková s valachem velšského koba Amerika Golden Flyer. O příčku níže se umístila Linda Dvořáková s WMP valachem Marah Simon (JK Calamity Jane).

Jezdecké výstavní třídy vyvrcholily kategorií Open Ridden, kde mohou startovat jezdci bez omezení věku. Zde jsme mohli vidět jeden výkon, který svou kvalitou vystupoval z řady. Pravidelný a uvolněný krok, dynamické klusové pasáže s dostatečně prostornými a vznosnými klusovými kroky, pravidelný, ale vydatný cval s pěkným přechodem do prodloužení a následně i do zkrácení, dostatečný stupeň shromáždění u předváděného koně, to vše obsahovala prezentace valacha Chica s Kristýnou Hájkovou, která jednoznačně tuto dvojici katapultovala na první místo. Druhým nejlepším výkonem byla prezentace velšského koba Pretoria Mawerick, který na svém hřbetě nesl Kateřinu Marenovou (Stáj u Sepíka). Trojici nejúspěšnějších doplnila klisna velšského pony v typu kob Sunny Dawn s Dominikou Drobnou (Victory Land). U všech koní umístěných na prvních třech místech můžeme mluvit o dobrém exteriéru i typu. Pro lepší umístění je třeba zapracovat u některých účastníků na proježděnosti koní a dynamičtějším předvedení.

Kromě jezdeckých výstavních tříd byly na programu výstavy i ty zápřahové. Ve třídě pro MM plemena a MMPBr prokázala dobré pracovní vlastnosti zkušená Lea Domino, vedená Jitkou Pšeničkovou (JA Hostivař), druhé místo obsadil Ferdinand Ritter s valachem Moonshine of Kadov (JKDaMJ Brandýs nad Labem) a bronz si vybojovala Nikola Bouchalová Fidrmucová s valachem Timmy Drago. Vítězné spřežení předvedlo nejlepší pasáže prodlouženého klusu a pěkné přechody s korektním zacouváním.

Drivingovou třídu pro miniaturní koně sekce A s juniorským vozatajem vyhrála Karolína Machová s valachem SBM American Gangster (JKM Team), který byl úspěšný v této třídě letos již na několika výstavách. Stejného výsledku dosáhla tato vozatajka i se svým druhým koněm, valachem francouzského chovu EBF Johns Only You, a sice v juniorské třídě vypsané pro miniaturní koně sekce B. První místo v seniorské drivingové kategorii sekce A si domů odvezla Nikol Bouchalová Fidrmucová s valachem Honza (JK Křečovický dvůr) zapsaným v RHVK pod českou PK pro miniaturní koně, v sekci B pak Zuzana Dotlačilová s klisnou Sisi (Farma Chikita), která patří mezi špičkové drivingové koně ve své kategorii v ČR.

Vozatajský parkur, který bezesporu přinesl mnoho zajímavých a napínavých okamžiků, byl opět z dílny pana Jana Jelínka. Jeho výsledky se jak pro juniory, tak pro seniory započítávaly do celoročního hodnocení seriálové soutěže NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2020, jehož generálním partnerem jsou Jezdecké potřeby Cavalletto paní Evy Véghové. Kurz tohoto vozatajského parkuru se skládal z 12 překážek, mezi nimiž nechyběla maratonová překážka, schody a oxer. Parkur byl postaven tak, že si soutěžící podle svého úsudku a připravenosti mohli volit různé nájezdy do překážek, což vneslo do soutěže mnoho vzrušujících okamžiků. V juniorské kategorii jednospřeží se nám postupně představilo 8 spřežení, z nichž nejlepšího výsledku dosáhli zástupci stáje Otmíče – Sára Zelená a shetlandská klisna Heather v.Stal Wainum Wisholt, která si zatím stále drží vedoucí příčku v průběžném hodnocení letošního seriálu.

Na druhé místo se v průběžném pořadí posunula Marie Liptáková s Ivysen Merlinem (Stáj Remarrk), která byla jednou ze dvou juniorských vozatajů, jež zajeli obě kola tohoto vozatajského parkuru bez chyb. Třetí místo si na Lhotě vybojoval domácí zástupce – Ferdinand Ritter, který zapřahal shetlandského valacha Moonshine of Kadov. Seniorů startovalo jen o jednoho méně. Jediným jednospřežím, které dokázalo zajet jedno z kol vozatajského parkuru v čase pod dvě minuty, bylo vítězné spřežení Farmy Chikita – Zuzana Dotlačilová a Sisi.

Po třech kolech si toto spřežení udržuje drobný náskok v celoročním hodnocení před zástupci JK Valdar – Davidem Lukešem a Victorem of Very, kteří obsadili druhé místo mezi seniory i ve 3. kole soutěže. Velmi pěkným časem si pak třetí místo na Lhotě zajistila Jitka Pšeničková s Leou Domino (JA Hostivař). Poprvé jsme v letošní sezóně mohli přivítat také dvojspřeží shetlandských pony vedené paní Jaroslavou Melichovou, která závodí s odchovy paní Zdeňky Štěpánové – Panchem a Portosem z Malého údolí (JK Melichová). 

Součástí výstavy byly i další sportovní soutěže pro děti juniory i dospělé. Kompletní výsledky jsou k dispozici: ZDE

Tuto výstavu podpořila společnost Sehnoutek a synové s.r.o., společnost Kmitex, Stáj Naes, Zelenina Kalibánovi, Jezdecké potřeby Cavalletto a Krmiva Smečno. Poděkování patří nejen jim, ale celému organizačnímu týmu, jež výstavu připravil, a postaral se i o její zdárný a hladký průběh.

NPS završily letošní sezónu Národní výstavou, která se uskutečnila 5. - 6. 9. 2020 v Opřeticích u Benešova. Její součástí byly jak chovatelské třídy pro všechna původní britská plemena a miniaturní koně, tak speciální výstavní třídy jezdecké a zápřahové a celá řada různých sportovních soutěží.

Podobné články
Zambia vom Ellernbrook - LR

Národní pony společnost (NPS) by ráda pozvala v této sezóně všechny majitele i chovatele široké rodiny mountain a moorland plemen, jejich uznaných…

Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

Národní výstava NPS obvykle zakončuje výstavní sezónu v daném roce a dochází na ní k vyvrcholení šampionátových soutěží. Této tradici dostála i letos…