Mimořádně nabitá Velká cena Cavalletto 2020

14. 7. 2020 Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová Autor fotek: Viktor Král

Jaký byl zájem o první výstavní akci letošní sezóny? Potomci kterých plemeníků byli nejúspěšnější v chovatelských třídách na ruce, a s čím se museli potýkat soutěžící v jezdeckých výstavních třídách? To a mnoho dalšího se dočtěte v následující reportáži.

Poslední předprázdninový víkend přivítal areál Opřetického dvora více než 100 koní, příslušejících k miniaturním koním a původním britským plemenům na dvoudenní Velké ceně Cavalletto 2020, jejíž náplní byly jak chovatelské třídy, tak speciální výstavní třídy jezdecké a zápřahové, a rovněž i široká paleta sportovních soutěží. Tuto výstavu uspořádala Asociace chovatelů miniaturních koní (ACHMK) za podpory Národní pony společnosti (NPS). Chovatelské třídy a speciální výstavní třídy posuzovali paní Iveta Lewingerová a pan Jaroslav Lacina, sportovní soutěže rozhodovaly dámy Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová. Díky dostatečně velkému kolbišti i opracovišti bylo možné zvládnout opravdu veliký nápor startujících (300 startů) a program probíhal na několika výstavních kruzích současně.

Miniaturní koně byli ve výstavních třídách na ruce posuzováni v oddělených kategoriích podle KVH, a to v juniorských třídách, amatérských třídách, AOTE třídách, otevřených třídách i ve třídách Not AMHA. Výsledky těchto tříd byly následující:

Junior SUPREME CHAMPION: Modello Shy Josie w Cesar de Paris * 2019, chovatel: Modello farm Francie, majitel: manželé Sovovi, handler: Karolína Machová.

Amater SUPREME CHAMPION sekce A: Twilight Girl Acro Farm * 2019, chovatel + majitel: J.+A. Podzemských, handler: Martina Švecová.

Amater SUPREME CHAMPION sekce B: SHM Awestrucks Irish Coffee *2015, chovatel: Ben v.d. Wetering, Holandsko, majitel + handler: Lucie Kloubská.

AOTE SUPREME CHAMPION sekce A: Marylin Monroe Cavalletto * 2019, chovatel + majitel + handler: Eva Véghová, Cavalletto. 

AOTE SUPREME CHAMPION sekce B: HP The One Shine Bright * 2017, chovatel: Dirk+Brigitte Blommaert, majitel + handler: Zuzana Pavlová.

Open SUPREME CHAMPION sekce A: Modello Shy Josie w Cesar de Paris  * 2019, chovatel: Modello farm Francie, majitel: manželé Sovovi, handler: Veronika Pazourková

Open SUPREME CHAMPION sekce B: Modello Kaa Josie W Joey´s * 2018, chovatel: Modello farm Francie, majitel: Veronika Pazourková, handler:  Karolína Machová.

NOT AMHA SUPREME CHAMPION sekce A: Twilight Girl Acro Farm  * 2019, chovatel + majitel:  J.+A. Podzemských, handler: Martina Švecová.

NOT AMHA SUPREME CHAMPION sekce B: Thor Odinson of Tivani * 2018, chovatel + majitel: Tereza Hadrbolcová, handler: Lucie Kloubská.

Nejúspěšnějším miniaturním koněm této výstavy se tak díky zisku dvou titulů SUPREME champion a jednoho titulu Open Junior Grand champion stala klisna Twilight Girl Acro Farm českého chovu, v majetku stáje Acro Farm, druhým nejúspěšnějším pak roční hřebeček Modello Shy Josie w Cesar de Paris v majetku manželů Sovových.

Kromě klasických chovatelských tříd byly pro miniaturní koně vypsány i zápřahové třídy:

Junior klasik driving:

  • Grand champion SBM American Gangster, vozataj: Karolína Machová
  • Res. Grand champion:  EBF Johns Only You, vozataj: Karolína Machová

Senior klasik driving:

  • Grand champion: Sisi, vozataj Zuzana Dotlačilová
  • Res. Grand champion: DT Midnight Lil Joker, vozataj Kateřina Drubová

Pro původní britská plemena byly otevřeny 3 samostatné kategorie, v nichž se posuzovatelce i přihlížejícím divákům postupně představilo 36 pony a koní. Většina výstavních tříd byla velmi hezky obsazena. Do šampionátu kategorie postupovali vždy první dva umístění z každé výstavní třídy.

V kategorii Mountain a Moorland plemen (MM) byly obsazeny všechny vypsané třídy, a třída klisen a valachů tříletých a starších byla kvůli velkému počtu přihlášek rozdělena na 2 oddělení. Cenu za první místo ve třídě hříbat pod matkou si domů odvezla chovatelka slečna Adéla Dibelková se svým letošním odchovem hřebečkem plemene velšský kob – Laclide Dark Storm.

Z pětice ročních a dvouletých byl nejlépe hodnocen hřebec Mischel Dafydd Ddu (2018, velšský kob, chov. Hřebčín Mischel) v majetku paní Dagmar Dobrovolné. Jednalo se o typového a korektního reprezentanta svého plemene, který rozšířil úspěšnou rodinu klisny Mischel Welsh Fantasy. Druhé místo obsadila stejně stará klisna plemene connemara pony Diamond’s Cailin Connemara, první čistokrevné connemara hříbě narozené v chovu manželů Pavlisových ve Straškově. Klisna byla na svůj věk dobře vyspělá, nesla charakteristické rysy svého plemene a velmi dobře se předvedla v pohybu.

Třídu tříletých a starších klisen a valachů shetlandských pony opanovaly zahraniční odchovy. Vítězem se stal mladý valach dánského chovu Lille Rosendals Merlin v majetku paní Petry Lukešové, jenž si zároveň v Opřeticích odbyl svou výstavní premiéru.

Druhé místo si v dobře obsazené třídě vybojovala reprezentantka farmy Sýkorův mlýn, klisna holandského chovu – Geppy v.Stal ´T Hulpgat, která byla mimo jiné velmi dobře hodnocena za kvalitu pohybu jak v kroku, tak v klusu. Ve třídě pro stejně staré klisny a valachy ostatních MM plemen s výjimkou shetlandských pony zazářila letos tříletá klisna velšského koba českého chovu – Mischel Corinne, polosestra vítěze třídy mladých a rakouská Bundeschampionka 2019, která se může pochlubit řadou dalších vynikajících úspěchů.

Jako druhá se umístila reprezentantka velšských horských pony, jedenáctiletá hnědka Sahara ze stáje Naes paní Hany Pfeiferové, úspěšná „speciálkářka“ z domácích i zahraničních výstavních kruhů. Třídu dospělých hřebců vyhrál mladý shetlandský pony českého chovu ve standardním typu Berberis of Kadov v majetku paní Ivany Hrabčíkové, jenž by se měl v budoucnu ucházet o výběr pro českou PK. Ti všichni pak následně nastoupili do šampionátu kategorie. Šampionem MM plemen se stala Mischel Corinne, vicešampionem Diamond’s Cailin Connemara.

V kategorii Mountain a Moorland Part-bred (MMPBr) se nám představilo celkem 13 pony. Převážnou většinu tvořili zástupci WPBr, ale mohli jsme zde vidět i jednoho zástupce podílových conemmar (PBConn). Tuto kategorii ovládli potomci hřebce Zaval v.h. Enkershof. Ve třídě mladých exceloval roční hřebeček chovatelky a majitelky paní Kateřiny Stupkové – Shery Zippo, který je velmi pěkným reprezentantem ušlechtilého jezdeckého ponyho s výbornou mechanikou pohybu a kromě jiného nad svými soupeři vynikal i skvělou připraveností a mimořádným charakterem.

Nejen, že se stal vítězem své třídy, ale v šampionátu kategorie porazil svého polobratra (vítěze třídy hříbat), letošního Zavalova syna odchovaného na Farmě Sýkorův mlýn – hřebečka Chocolate Mousse, a vítězku třídy klisen a valachů tříletých a starších, klisnu holandského chovu v majetku paní Idy Frýdlové – Westerhuis Podruga, a získal tak titul šampiona kategorie MMPBr. Titul vicešampiona kategorie obdržel velmi nadějný Chocolate Mousse.

V kategorii ostatních původních britských plemen (OPBP) mohli diváci vidět pouze jediného zástupce, a sice klisnu irského koba Kizzy, v majetku paní Daniely Zemánkové. Tato jedenáctiletá klisna patří mezi kvalitní zástupce svého plemene, byla do výstavní třídy výborně připravena a svou majitelkou velmi dobře předvedena. Svůj skvělý charakter a dobré pracovní vlastnosti následně demonstrovala i ve sportovních soutěžích. Stala se vítězkou třídy i šampionkou kategorie OPBP.

Šampioni a vicešampioni všech kategorií se v závěru horkého sobotního dne utkali o tituly nejcennější. Znovu nastoupili do výstavního kruhu, znovu byli předvedeni a jejich kvality byly porovnány s kvalitami jejich soupeřů. Je potěšující, že čtyři z pěti koní, kteří se do závěrečného šampionátu výstavy kvalifikovali, byli koně českého chovu. Nejlepším jedincem napříč všemi plemeny se stala tříletá klisna Mischel Corinne (overall šampion výstavy), druhým nejlepším pak roční hřebeček Shery Zippo (overall vicešampion výstavy).

Poděkování za maximální nasazení v tomto horkém dni patří všem účastníkům, přesto je třeba připomenout, že důležitou součástí prezentace koně ve výstavním kruhu je jeho správná úprava, v čemž měli zejména někteří zástupci kategorie MM plemen ještě velké rezervy. Pak je také důležité zamyslet se nad správnou kondicí vystavovaných zvířat, která by měla korespondovat s jejich věkem. V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost vhodnému tempu, a to jak v kroku, tak i v klusu. Cílem je totiž předvést svého koně v co nejlepším světle a ukázat v obou chodech prostor, elasticitu a energii.

Atraktivní podívanou, která zpestřila sobotní odpoledne, byla bezesporu Kostýmová show. Soutěžící si pro sebe i své koně připravili zajímavé masky a k nim si vymysleli krátký příběh, který s vlastním hudebním doprovodem v časovém intervalu jedné minuty představili posuzovatelům i divákům. Největšího ohlasu se dostalo „týmu popelářů“ z JK Valdar, druhé místo získali „krotitelé duchů“ ze Stáje Naes a třetí místo obsadili „sedlák a traktoristka“ z Farmy Černý – Benátky.

Nedělní program zahájila jezdecká výstavní třída Open Ridden. Startovní pole tvořilo 5 dvojic, z nichž pouze jedna měla z minulé sezóny zkušenosti s touto výstavní třídou, všichni ostatní patřili k nováčkům. A právě tyto zkušenosti se ukázaly jako velmi cenné při společném předvedení ve skupině, neboť bylo jasně patrné, kdo se orientuje v prostoru výstavního kruhu a dokáže si smysluplně upravovat v případě potřeby rozdělení ve všech chodech, a komu tento „relativně běžný“ úkon zatím dělá ještě trošku problémy. Stejně jako ve všech dalších jezdeckých speciálních výstavních třídách, i zde celkové hodnocení zohledňovalo exteriér a typ každého zvířete společně s jeho prezentací ve výstavním kruhu, a to v obou částech výstavní třídy (společné předvedení ve skupině a individuální úloha). Nejlepší výkon jsme viděli v podání zástupců FARMY CHMEL – Barbory Poláčkové a WMP valacha Vazan Roderick (maj. paní Martina Maršíková).

Velmi příjemně svým výkonem, jezditelností a charakterem překvapila mladá connemara klisna Cashel Hill Lass z JS U Ryzáčka, kterou zdárně k druhému místu dovedla její jezdkyně Michaela Pavlisová.

U soutěžících, kteří se umístili na třetím místě a dále, by bylo zapotřebí věnovat více pozornosti korektnímu předvedení koně ve všech chodech, vhodnému tempu, úpravě koně, kondici a výstroji jezdce (krátké rajtky končící několik cm nad botou jezdce a odhalující holou holeň nejsou vhodnou výstrojí, i když mají tu správnou barvu).

Jezdecká třída Junior Ridden byla se svými 10 dvojicemi nejpočetněji obsazenou juniorskou třídou v celé její historii v ČR.

Měli jsme možnost vidět několik zkušenějších jezdců a velké množství nováčků. I přesto, že výstavní kruh byl dostatečně veliký, bylo v něm v okamžiku, kdy stevard zahájil společné předvedení ve skupině (krok, klus a cval na obě ruce), „docela živo“. Spousta nováčků měla problém s udržením daného chodu a úpravou rozdělení. Jezdkyně Marie Lumbachová, která se doposud SVT věnovala spíše okrajově, ale je dlouholetou pravidelnou účastnicí klasických jezdeckých soutěží, dokázala provést conemmara klisnu Skaergardens Spicy Love (JS U Ryzáčka) zdárně oběma částmi této výstavní třídy, výborně zvládla obtížné společné předvedení ve skupině, předvedla velmi hezké přechody a svého koně prezentovala dynamicky a živě, formou, která se nejvíce blížila požadovanému show stylu.

Druhé místo obsadila Adéla Kratěnová s klisnou Pretoria Elaine (AR Stáj Květná), třetí příčka patřila Nikole Ondrušové s klisnou Liberte Samanta (Stáj Naes). Někteří z jezdců pojali tuto výstavní třídu jako třídu First Ridden a nebyli schopni předvést svého koně ve cvalu ani ve skupině, ani v individuální prezentaci i přesto, že dle pravidel jsou cvalové pasáže v obou částech juniorské třídy povinné. Na tom je zapotřebí do budoucna určitě zapracovat. Posuzovatel také sleduje, zda je předváděný kůň v průběhu celé výstavní třídy pod kontrolou svého jezdce. Pokud nastane situace, že jezdec v některém okamžiku ztratí nad svým koněm kontrolu, tak i toto se pak projeví v celkovém hodnocení dvojice.

Začínající jezdci do 12 let na ponících s KVH do 137 cm změřili své síly v jezdecké výstavní třídě First Ridden. Co se plemen týče, tak zde měli výraznou převahu zástupci velšských plemen, proti kterým nastoupili do výstavního kruhu dva shetlandští pony. V sedmičlenném startovním poli se nejlépe dařilo Martině Kolaříkové s klisnou Sahara (stáj Naes).

Klisna byla dobře hodnocena za exteriér i za společné předvedení ve skupině, drobné zakolísání jsme u této dvojice viděli v individuální úloze (jedno cválání na špatnou nohu), ale klisna se po celou dobu chovala vzorně, ochotně spolupracovala se svým jezdcem, klidně stála v řadě a naplnila tak posuzovatelovy představy o spolehlivém jezdeckém poníkovi pro začínajícího jezdce.

I výkon druhé umístěné Alenky Veselé s valachem Alexej (JK T.G.M. Hektor) bychom mohli označit za velmi vydařený. V individuální úloze dokonce o kousíček lepší než u vítězky (obě cvalové pasáže na správnou nohu), nicméně tato dvojice při úpravě rozdělení během společného předvedení ve skupině neodhadla správnou bezpečnou vzdálenost a ohrozila dalšího účastníka, což ji pak odsunulo na druhé místo.

Třetí místo si vybojoval jeden z nováčků – Amelie Müllerová v sedle shetlandské klisny Winda v. Olwen (Stáj Remarrk). Klisna se ukázala jako velmi charakterní, ochotně plnila všechny jezdcovy pokyny a byla mu ve výstavním kruhu oporou. Ostatním soutěžícím by paní posuzovatelka doporučila zapracovat na živějším a dynamičtějším předvedení jejich koní. First Ridden poník musí sice být klidný a spolehlivý a musí být svému jezdci za všech okolností oporou, ale i on se musí ve výstavním kruhu předvést v dostatečně živém tempu, na což někteří soutěžící úplně zapomněli.

Tak, jako nám sedlové výstavní třídy poskytnou informace o pracovních vlastnostech a jezditelnosti jednotlivých koní, tak třídy Mladých vystavovatelů prověří jednotlivé vystavovatele z hlediska jejich správné práce s koněm. V prvním oddělení startovali mladí vystavovatelé do 7 let věku. Zde se zcela jasnou vítězkou stala sedmiletá Martina Kolaříková s klisnou Saharou (Stáj Naes), jejíž výkon byl nejen nejlepším v této skupině, ale celkově byl natolik dobrým, že by bez problémů obstála i mezi staršími a zkušenějšími vystavovateli. Byla totiž jednou z mála v rámci všech tří oddělení Mladých vystavovatelů, která pečlivě pracovala se svým koněm i v řadě, postavila ho do výstavního postoje také poté, co dokončila předvedení koně v klusu po obvodu výstavního kruhu, a každý jednotlivý úkon, který udělala, měl přesně své opodstatnění a správné načasování. Byl to opravdu výkon hodný pochvaly.

Druhé místo obsadil Kristián Lukeš s valachem Victor of Very (JK Valdar), který dobře předvedl svého shetlandského poníka v klusu, a to i na středové čáře. Bronzová příčka náleží Elvíře Delveti s valachem Lille Rosendals Captain Jack (Czech Riding Club).

I ve skupině dětí 8-11 let jsme měli možnost vidět jeden nadstandardní výkon, a to předvedení valacha Alexeje Alenkou Veselou (JK T.G.M.Hektor).

Výborně odhadnuté tempo pro prezentaci koně v klusu, pěkný a pravidelný krok, dobře zvládnutá středová čára i výstavní postoj včetně ustoupení předvádějícího z přímé linie, aby si posuzovatel mohl prohlédnout přední končetiny. Tento precizní výkon vynesl tuto dvojici na první místo. Velmi pěknou práci s poníkem předvedla i reprezentantka JKDaMJ Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Klára Tešová, vystavující shetlandského valacha Modřín of Kadov, se kterým obsadila druhé místo. Třetí místo získal jeden z nováčků – Karolína Smrčková s klisnou Goldmane Silent Victory (Farma Sýkorův mlýn).

O vítězství ve skupině Mladých vystavovatelů 12-16 let bojovalo 8 dvojic. Nejlépe z tohoto klání vyšla Nikola Ondrušová, předvádějící WPBr klisnu Liberte Samanta (Stáj Naes).

Společně už v loňském roce dokázaly získat i Cenu ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele. Jedná se tedy o zkušenou a sehranou dvojici podávající standardně kvalitní výkony, a to nejen v těchto třídách, ale i v klasických chovatelských třídách. Druhé místo získala Tereza Hamerníková s klisnou Amerika Royal Surprise (Ranč Mallwen) a třetí příčku obsadila Nikola Beranová s valachem Goldmane Dickson (Farma Sýkorův mlýn), jež měla v této výstavní třídě svou premiéru, a na třetí místo ji posunulo dobře zvládnuté předvedení koně na středové čáře.

Středová čára byla „kamenem úrazu“ u mnoha vystavujících. Předvedení koně na středové čáře slouží k tomu, aby si posuzovatel prohlédl končetiny koně zepředu a zezadu poté, co již viděl koně z boku při předvedení po obvodu výstavního kruhu. Směrem od posuzovatele se chodí v kroku, na konci středové čáry je třeba udělat dostatečně velkou smyčku tak, abychom se opět na středovou čáru vrátili a mohli po ní klusat zpět – přímo proti posuzovateli. Krokové pasáže většina vystavujících zvládla, ale mnoho z nich se po ukončení smyčky nevrátilo na středovou linii a neklusalo přímo na posuzovatele, ale klusalo mimo středovou linii, někde po dlouhé stěně, kde si posuzovatel nemohl koně řádně prohlédnout. Je tedy třeba se nad technikou předvedení koně na středové čáře zamyslet.

Leadreinové výstavní třídy uzavíraly v neděli odpoledne blok speciálních výstavních tříd. V této třídě je potřeba předvést sehraný tým, v němž má každý své důležité úkoly. Vodič se musí postarat o to, aby poník pracoval, jak nejlépe umí. Od leadreinového poníka, jakožto poníka prvního kontaktu, se kromě korektního exteriéru a typu očekává maximální spolehlivost a ochota spolupracovat s malým jezdcem. Přesto se stále jedná o jezdeckou výstavní třídu, kde by předvedení mělo být dostatečně energické. Tuto vizi v shetlandské třídě nejlépe naplnil tým JK Valdar ve složení Dominik Lukeš, Victor of Very a paní Petra Lukešová.

I druhou umístěnou – klisnu Geppy v.stal‘T Hulpgat můžeme označit za kvalitního a charakterního leadreinového poníka. Na svém hřbetě nesla teprve čtyřletou Julii Slavotínkovou, kterou jako vodič doprovázela paní Tereza Slavotínková (Farma Sýkorův mlýn). Třetí místo obsadila Miluška Černá s valachem Viky of Very a vodičem paní Miluší Černou (Farma Černý – Benátky). Jezdkyně předvedla velmi hezký sed.

V silně obsazené třídě ostatních MM plemen a MMPBr jsme se setkali s mnoha známými tvářemi, ale přivítali jsme i několik nových týmů. Nejlepšího hodnocení dosáhla trojice z Ranče Calamity Jane – Beatka Dvořáková, valach Marah Simon a vodič slečna Kristýna Kalibánová. Kvalitní exteriér a typ společně s výborným předvedením koně v obou částech výstavní třídy, korektně zajetá individuální úloha, a hlavně prezentace koně v dostatečně živém tempu, to vše vyneslo tento tým na první místo.

Hodnocení koní na druhém a třetím místě bylo v mnoha ohledech srovnatelné a rozhodujícím faktorem byla nakonec lepší známka za exteriér Vazan Rodericka, kterého předváděla Terezka Vacková v doprovodu paní Martiny Maršíkové (FARMA CHMEL), jenž tento tým posunul na druhé místo. Bronzová skončila Nikol Suchoparová vedená paní Monikou Suchoparovou s valachem Trawel Rum Punch (JŠ Radošovice), jenž má za sebou zajímavou sportovní kariéru a v letošním roce se začal věnovat také SVT.

Nejpočetnější startovní pole na nás čekalo ve třídě Nadějí, která je otevřená jezdcům startujícím prvním a druhým rokem. Na rozdíl od předcházejících dvou tříd čekalo na tyto soutěžící v individuální části předvedení koně na středové čáře, což je o maličko jednodušší než předvedení na osmičce. Proti sobě stálo 5 WMP a 5 shetlandských poníků. Tentokráte byli úspěšnější WMP a ti také obsadili první tři místa. Ke svému vítězství ve třídě OR zde přidal další vítězství Vazan Roderick s Adélkou Štechrovou a paní Martinou Maršíkovou (FARMA CHMEL).

Velmi pěkným výkonem, i když trošičku vlažnějším, potěšil posuzovatelku i diváky Russel Pipit s Helenkou Jadrnou a vodičem slečnou Kristýnou Kalibánovou (JKDaMJ Brandýs nad Labem/Stará Boleslav). Trojici úspěšných bílých WMP uzavřela klisna Goldmane Silent Victory s Michaelou Kunstovou a vodičem paní Hanou Kunstovou (Farma Sýkorův mlýn).

Budeme-li hodnotit všechny 3 LR třídy, je třeba ocenit nasazení a snahu všech soutěžících. Vzhledem k vysokým teplotám posuzovatel povolil účast v těchto výstavních třídách jezdcům i vodičům bez sak. U nových tváří je třeba zapracovat na odstranění drobných nedostatků ve výstroji a živém dynamickém předvedení poníků, což bylo asi nejpalčivější téma dne. U mnoha soutěžících jsme totiž viděli předvedení koní v nedostatečném tempu. Poník samozřejmě stále musí být bezpečný pro svého malého jezdce, ale zároveň musí předvést energickou mechaniku pohybu.

Chovatelské třídy na ruce a speciální výstavní třídy doplnila také pestrá paleta sportovních soutěží: vozatajský parkur, jehož kurz připravil pan Jan Jelínek, zajímavé tratě trailů a jízd zručnosti navrhla paní Iveta Lewingerová, kurz jumpingu připravila paní Jarmila Podzemská.

Generálním sponzorem Velké Ceny Cavalletto jsou Jezdecké potřeby Cavalletto, které kromě výstavních tříd podporují i třídy sportovní, a jsou rovněž generálním sponzorem II. ročníku seriálové soutěže NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2020, do něhož se započítávají výsledky z vozatajských parkurů na určených výstavách NPS a ACHMK.

V kategorii juniorů byla nejlepší Sára Zelená se shetlandskou klisnou Heather v.Stal Wainum Wisholt (Stáj Otmíče, vítězka loňského ročníku v kategorii juniorů), která nejen, že zvítězila ve své kategorii, ale její výsledek byl zároveň absolutně nejlepším v rámci celého vozatajského parkuru. Seniorskou kategorii vyhrála Zuzana Dotlačilová s klisnou Sisi (Farma Chikita, loňská vítězka v kategorii seniorů).

Za podporu děkujeme také stáji Acro Farm, společnostem Wisium, Ghoda a Fides Agro, a rovněž i našemu dlouholetému mediálnímu partnerovi – serveru EQUICHANNEL.cz.

Podobné články
Zambia vom Ellernbrook - LR

Národní pony společnost (NPS) by ráda pozvala v této sezóně všechny majitele i chovatele široké rodiny mountain a moorland plemen, jejich uznaných…

Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

Národní výstava NPS obvykle zakončuje výstavní sezónu v daném roce a dochází na ní k vyvrcholení šampionátových soutěží. Této tradici dostála i letos…