Lead Rein pohár 2016 vyvrcholil v Lysé

3. 11. 2016 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Věra Marková

Neděle 25. září 2016 byla třetím dnem konání největší a nestarší výstavy s koňskou tematikou v ČR - KŮŇ 2016, jejíž součástí se letos stal také I. Mountain and Moorland šampionát speciálních výstavních tříd, do kterého bylo začleněno i poslední kolo celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár 2016 a jeho finále.

Pořadatelem MaM šampionátu speciálních výstavních tříd (SVT) byl Svaz chovatelů shetlandských pony ve spolupráci s ASCHK ČR a výstavištěm v Lysé nad Labem. Celodenní program zahrnoval nejen speciální výstavní třídy, ale i doplňkové sportovní soutěže. Posuzování se laskavě ujali manželé paní Denisa a pan Jan Frits Vegterovi z hřebčína Marah.

V úvodu výstavního dne se všichni soutěžící sešli ke společnému focení a převzetí sponzorských cen, které pořadatel ve spolupráci se sponzory připravil opravdu pro všechny. Posléze přišly na řadu první SVT, konkrétně třídy Mladých vystavovatelů (MV). 32 přihlášených dětí a juniorů bylo dle věku předvádějících rozděleno do čtyř samostatných oddělení, ze kterých první dva umístění následně postoupili do velkého finále, kde se utkali o krásnou trofej věnovanou ASCHK ČR.

 Již první výstavní třída svou vysokou úrovní velmi mile překvapila oba posuzovatele, kteří konstatovali, že za poslední dva roky udělali soutěžící obrovský kus práce. V oddělení mladých vystavovatelů do 7 let si nejlépe vedla šestiletá Lucie Robková ze Stáje u Sepíka v Lysé nad Labem, která předvedla vynikající práci s poníkem. Tím byl velšský horský pony Limetree Quick Silver, který již druhou sezónu s Lucií podává velmi dobré výkony nejen ve třídách MV, LR, ale i FR. Druhé místo v dobře obsazené třídě vybojovala jedna z nových tváří a zároveň nejmladších soutěžících v MV - čtyřletá Rebeka Loukotková ze stáje Three Princess. Rebeka se již od loňského roku úspěšně prezentuje v LR třídách, ale v Lysé měla jako vystavovatel svou premiéru.

Velmi hezký výkon posunul na třetí místo Adrianku Horáčkovou z JK Ekkys. Tu jsme obvykle v MV vídali soutěžit se zapůjčenou shetlandskou klisnou v minitypu Emmou van Portma Zathe. V Lysé poprvé vystavovala WMP klisnu Lustoord Zita, se kterou již druhým rokem soutěží v LRP, takže i pro ni to vlastně byla taková malá premiéra. V jejich podání jsme rovněž viděli dobré předvedení, ale bohužel s otočením na špatnou ruku, což posuzovatelé museli v hodnocení zohlednit. U ostatních umístěných dětí by posuzovatelé ještě doporučili zapracovat na lepší komunikaci ve dvojici, což souvisí nejen s pasivitou některých vystavujících, ale i s nedostatkem respektu a neposlušností některých vystavovaných poníků.

 Třída MV pro děti 8-9 let nám nabídla také několik krásných výkonů. V této skupině zazářila osmiletá Anička Krakovská, soutěžící za Salazarův dvůr Telce. Vystavovala sedmiletou WMP klisnu polského chovu - Saharu, která ochotně a bez prodlení plnila všechny pokyny své předvádějící. Posuzovatelé na ní ocenili skvělý charakter a označili ji za ideální prototyp poníka vhodný pro práci s malými dětmi. Srovnatelný výkon ve všech ohledech s vítězkou podala i druhá umístěná Anička Dušková s WMP klisnou Withymead Honeysuckle z farmy Zaječice. Rozhodování o prvním a druhém místě v tomto oddělení bylo pro posuzovatele opravdu velmi obtížné, neboť po stránce výkonu, úpravy poníka i úboru vystavovatele nebyl mezi těmito dvojicemi rozdíl. Nakonec tedy o pořadí rozhodla o maličko lepší výstavní kondice klisny Sahary.

Stejná situace nastala v tomto oddělení i při boji o třetí místo, který se odehrál mezi dvojicemi: Karolína Mazancová - SHP valach Tabby Cenkow (Pštrosí farma Čenkov) a Anežka Zanášková - SHP klisna Chery v.d. Zomerlanden (Ranč u Tuffa). Obě dívky předvedly hezkou práci s poníkem i klidné stání v řadě, obě přišly do výstavního kruhu pěkně ustrojeny. Karolíně Mazancové se ale při předvedení v pohybu podařilo o něco lépe odhadnout správné tempo, což pak rozhodlo o tom, že vybojovala třetí místo. Velké nasazení, snahu a dobrou práci s poníkem jsme viděli také u dalších umístěných dvojic, kterým k dosažení lepšího výsledku tentokráte zabránilo zejména neklidné stání v řadě, pasivita či nevhodné používání bičíku.

 V oddělení dětí 10-12 let do výstavního kruhu nastoupilo 7 dvojic. Mnohé z nich lze již označit za zkušené a tomu také odpovídala úroveň vystavování. Výkonem na profesionální úrovni zaujala posuzovatele reprezentantka ranče Mallwenn, desetiletá Tereza Hamerníková s WMP klisnou Abercriban Olivií, která také po zásluze tuto třídu vyhrála. Další zdařilé předvedení jsme viděli v podání Lucie Nováčkové s klisnou Llanfrechfa Pippa ze stáje Mamamerch Žichlice. Pippa patří mezi zkušené výstavní matadory, úspěšně soutěží nejen ve třídách na ruce, ale i v těch jezdeckých a pravidelně se umisťuje na předních příčkách. Standardně dobré výkony podává v mladém vystavovateli i třetí umístěná dvojice - Kristýna Hájková a WPBr valach Kendy ze Stáje u Sepíka v Lysé nad Labem.

 Se stoupajícím věkem mladých vystavovatelů stoupala i úroveň předvádění. Ve třídě pro juniory 13-16 let se nám představilo 8 dvojic. Skvělým předvedením si zde vybojovala první místo dvojice z hřebčína Amerika - Jonáš Dušánek a WPBr valach Mago. V jejich podání jsme viděli dokonalý soulad v komunikaci a výbornou práci vystavovatele, který ve výstavním kruhu ukázal, že přesně ví, co má v daném okamžiku udělat. K dobrému hodnocení přispěla také vhodná úprava předváděného valacha a jeho dobrá výstavní kondice, což ještě podtrhlo jejich prezentaci. Tomuto výkonu se velmi přiblížila druhá umístěná a rovněž zkušená vystavovatelka Natálie Hofmanová s Llanfrechfa Pippou ze stáje Mamamerch.

 Třetí místo obsadila Kristýna Kalibánová, která vystavovala WMP valacha Russel Pipit, což je z otcovy strany polobratr valacha Limetree Quick Silver - vítěze třídy MV v kategorii nejmladších dětí. Pro Kristýnu je třetí místo nejlepším dosaženým výsledkem letošní sezóny, kdy se poprvé do výstavních tříd na ruce zapojila. Posuzovatelům se její výkon velmi líbil, jen se jim Pipit zdál trošku neklidný. Pokud ale do budoucna tuto drobnost zvládnou vyřešit, mohou se v hodnocení dostat ještě výše.

Ze všech tříd mladých vystavovatelů se první dva umístění dále kvalifikovali do finále, kde soutěžili o Cenu pro nejlepšího mladého vystavovatele, kterou podruhé v letošním roce věnovala ASCHK ČR. Ta se rozhodla podpořit děti a juniory v této SVT, kde se učí správným zásadám předvádění a bezpečné manipulaci s koňmi. Tyto zkušenosti pak výborně zužitkují ve výstavním kruhu jako dospělí. Do finále se kromě dalších kvalifikovala klisna Llanfrechfa Pippa s oběma svými předvádějícími. Vzhledem k tomu, že v této třídě se hodnotí hlavně umění vystavovatele a jeho práce s poníkem, byl jedné z nich laskavě do finále zapůjčen SHP Tymen van de Sluissesteeg z Pštrosí farmy na Čenkově.

 Z osmi opravdu špičkových výkonů nebylo vůbec jednoduché vybrat toho nejlepšího. Po pečlivém uvážení se posuzovatelé rozhodli udělit cenu ASCHK ČR reprezentantům ranče Mallwenn - Terezce Hamerníkové a klisně Abercriban Olivia, které ve finále dokázaly bezchybně zopakovat výkon ze základního kola. Krásný pohár a stuhu přišli osobně předat viceprezident ASCHK ČR a ředitel Zemského hřebčince Písek, s.p. pan Ing. Karel Kratochvíle, a tajemník ASCHK ČR pan Blahoslav Políček.

Posuzovatelé byli velmi spokojeni s úrovní tříd Mladý vystavovatel ve všech věkových skupinách. Nicméně přesto by rádi soutěžící upozornili na několik drobností, na které by bylo dobré se v budoucnu zaměřit. Asi největším nedostatkem, se kterým se během posuzování těchto tříd setkali, bylo předvedení poníka na rovné čáře v individuální části. Vystavující je ten, který má posuzovateli korektně poníka předvést tak, aby ho on mohl správně posoudit. Posuzovatel poníka potřebuje vidět na rovné čáře v kroku i klusu zepředu a zezadu a rozhodně mezi jeho povinnosti nepatří, aby za poníkem po výstavním kruhu pobíhal, protože vystavovatel místo na rovné čáře poníka předvádí jinak. Toto je jeden ze základních stavebních kamenů správného postupu vystavování a kromě samotné spolupráce dítěte a ponyho to byl druhý klíčový a rozhodující bod hodnocení každé dvojice. Posuzovatelé by také rádi upozornili soutěžící na to, že na předvedení ponyho v klusu je každému z nich vyhrazen stejný časový prostor (jedno oběhnutí výstavní arény) a není žádoucí, aby si soutěžící bez jejich vyzvání na základě vlastního rozhodnutí výstavní kruh obíhali vícekrát. Takové jednání je považováno za nevhodné, přinášející zdržení a nebývá hodnoceno kladně. Dále posuzovatelé doporučují všem, kteří letos nedosáhli na přední místa, aby se zaměřili na klidné stání v řadě, kde je velmi nevhodné se mezi stojícími koňmi otáčet a také na udržování bezpečného rozestupu nejen při předvádění, ale právě při stání v řadě, což se ukázalo být pro některé na menší výstavní ploše problémem. Rozhodně by také doporučili nepoužívat dlouhé tušírky, ale zaměnit je za kratší biče, nebo výstavní hůlky o max. délce 76 cm.

Program výstavy dále pokračoval leadreinovými třídami, které byly zároveň i posledním kolem letošního ročníku celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár 2016. Poslední kolo Lead Rein poháru podpořila stejně jako v loňském roce společnost Brück AM, výhradní dovozce a distributor stavebnic Geomag v ČR. Posuzovatelé sledovali, do jaké míry se malý jezdec podílí na vedení poníka, jestli je to on, kdo svému ponymu udílí pomůcky, nebo jestli pony reaguje na pokyny vodiče. Vodič by měl v týmu fungovat jako pojistka. Při vykročení či naklusání by se tedy jako první do pohybu měl dát pony na základě pokynu malého jezdce, kterého by měl následovat vodič. To, společně s kvalitou ponyho, byly nejdůležitější faktory v hodnocení Lead Rein tříd.

 Nejprve se divákům představily děti na shetlandských ponících. Ze sedmi účastníků se posuzovatelům nejvíce líbil tým JK Dominika, ve složení Karolína Zápotocká, Ursela van de Herdershoeve a vodič paní Petra Šarochová. Malá jezdkyně předvedla korektní sed, svého ponyho si již velmi dobře vedla a vodič zde fungoval opravdu jen jako jisticí prvek, který do vedení ponyho nezasahoval. V shetlandské skupině to byl vlastně jediný tým, kde si dítě svého ponyho vedlo zcela samo, u všech ostatních soutěžících pak posuzovatelé zaznamenali ze strany vodiče menší, či větší podíl na vedení poníka. Na druhé příčce se umístila Adéla Musilová s klisnou Lea Domino a vodičem paní Veronikou Musilovou. Další z hezkých výkonů tohoto dne, který týmu JA Bleu de Ciel Hostivař přinesl krásných 5 bodů do celoročního hodnocení. Posuzovatelé by doporučili provést na uzdečce úpravu délky podhrdelníku a vyměnit otěže, které byly příliš dlouhé, neboť jejich konec byl níže, než bota jezdce, což by v případě kolize mohlo vést k zamotání nohy do konce otěží.

Hezkým výkonem si třetí místo ve třídě vybojovala Karolína Mazancová s valachem Tabby Czenkow a vodičem paní Janou Mazancovou, kteří soutěžili za Pštrosí farmu Čenkov. Dobře připravený pony v pěkném typu, který ukázal také dobrou mechaniku pohybu. Posuzovatelé by navrhovali příště vyměnit bleděmodré nylonové vodítko za černé kožené a zapracovat na správném udílení pomůcek holeněmi tak, aby nedocházelo k okopávání poníka. Tato dvojice má ještě drobné rezervy ve vytvoření správného kontaktu na otěži.

 Po ukončení této třídy proběhlo vyhodnocení výsledků v kategorii SHP a dvěma nejlepším v rámci celoročního hodnocení byly předány krásné ceny věnované SCHSHP. Šampiony dekorovala členka Rady PK - paní Jana Horáčková. Titul Lead Rein šampionky SHP obhájila Adélka Musilová s Leou Domino a vodičem paní Veronikou Musilovou, Lead Rein vicešampionem se již podruhé stala Karolína Zápotocká, která loni stejného úspěchu dosáhla s valachem Bruce van de Ariaanshoeve, letos se jí to podařilo v sedle bělky Ursely van de Herdershoeve. V obou případech ji jako vodič doprovázela paní Petra Šarochová.

Se svými kamarády se přišla osobně rozloučit Adélka Selyben, která se bohužel ze zdravotních důvodů nemohla posledního kola zúčastnit a každému soutěžícímu v SHP třídě věnovala osobně krásný dárek. Adélku jsme v posledních dvou letech vídali v LR třídách v sedle shetlandské klisny v minitypu - Emmy van Portma Zathe. Ta byla laskavě Adélce zapůjčena do užívání hřebčínem Magic Star (paní Jana Horáčková a pan Karel Jindra) a Adélka s ní dosáhla vynikajících výsledků nejen v LR soutěžích, ale i v MV a jízdách zručnosti. Právě s Emmou absolvovala Adélka své jezdecké začátky a díky ní se mohla zapojit do obou ročníků LRP, proto by jak Adélka, tak její maminka a celý tým JK Hubička Telnice rádi paní Janě a panu Karlovi poděkovali za obrovskou příležitost a mnoho radostných chvil, kterou Adélka s Emmou za ty dva roky prožila. Adélka se s LR třídami neloučí, dále ji v soutěžích budeme vídat, ovšem od příští sezóny bude startovat ve velšské třídě.

Ve dvanáctičlenném velšském startovním poli se nám představilo 10 čistokrevných WMP a 2 WPBr. Přesně polovinu vystavovaných pony tvořily české odchovy. Úroveň předvedení i kvalita vystavovaných pony zde byla opravdu vysoká a nebylo vůbec jednoduché sestavit pořadí. Již po společné prezentaci ve skupině měli posuzovatelé dva kandidáty na vítěze a o konečném pořadí nakonec rozhodlo individuální předvedení, které se lépe vydařilo týmu JS Lussy Rynholec ve složení: Lucie Viedemannová, valach Trawel Monty a vodič paní Jana Viedemannová. Tento tým podporují Jezdecké potřeby Equitime Rakovník. V jejich podání jsme viděli korektní a zcela samostatné vedení poníka dítětem, správně se pohybujícího vodiče, ideální soulad jezdce a ponyho a také vhodně zvolený outfit. Druhé místo obsadil tým z JK Ekkys - Adrianka Horáčková, klisna Lustoord Zita a vodič paní Kateřina Horáčková. Jejich výkon byl v mnoha ohledech srovnatelný s vítězným týmem, jen během individuální prezentace zaznamenali posuzovatelé několik drobných zásahů vodiče do vedení poníka. Třetí místo získala Lucka Hamerníková s klisnou Abercriban Olivia a vodičem paní Martinou Machačkovou z Ranče Mallwenn.

 Součástí hodnocení každého leadreinového týmu je kromě jiného i celkový estetický dojem, který daná trojice nabízí. Zde kromě outfitu, správné úpravy poníka a výstroje hraje důležitou roli také velikostní soulad jezdce a ponyho. Zohledňuje se tedy, jestli dítě není na poníka příliš velké, nebo příliš malé. Právě s tím druhým případem jsme se setkali ve velšské třídě, kde nám startovalo několik čtyřletých dětí, kterým by z tohoto pohledu lépe vyhovoval shetlandský pony.

Po dekorování posledního velšského pohárového kola následovalo sečtení bodů, jež soutěžící sbírali celou sezónu, a vyhlášení velšských šampionů. Stejného bodového skóre v celoročním hodnocení dosáhly dva týmy. Lead Rein šampionkou v kategorii Welsh se pro rok 2016 stala Lucie Viedemannová, vicešampinkou Adrianka Horáčková. O pořadí v tomto šampionátu rozhodlo umístění v posledním kole. Ceny pro dva nejlepší velšské týmy věnoval ČSCHVK a přišel je osobně předat zástupce svazu pan Ondřej Bláha.

 Vzápětí se ve výstavním kruhu sešli shetlandští i velšští šampioni a vicešampioni, aby změřili vzájemně své síly v nejdůležitějším klání letošní sezóny - ve finále celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár 2016. Titulem Overall Lead Rein šampiona ČR pro rok 2016 byla za vynikající výkon ve finále odměněna Karolína Zápotocká v sedle shetlandské klisny Ursely v.d. Herdershoeve, Overall Lead Rein vicešampionem ČR pro rok 2016 se stala Lucie Viedemannová s WMP valachem Trawel Monty. Šampionům přišli společně gratulovat zástupci obou chovatelských svazů.

Pro již samostatně jezdící děti byla otevřena třída First Ridden. Do výstavního kruhu nám nastoupilo 11 dvojic, které se nejdříve předvedly v kroku a klusu ve skupině a následně každý individuálně ve všech chodech. Vítězkou třídy se stala šestiletá Lucie Robková s valachem Limetree Quick Silver ze Stáje u Sepíka v Lysé nad Labem. Výkon této jezdkyně byl ve třídě FR zcela odlišný od výkonu ve třídě LR, kde se spoléhala na svého vodiče, kterému přenechávala hodně prostoru ve vedení poníka a jezdila bez kontaktu na otěžích. Zde naopak ukázala, že je velmi dobře schopna si svého ponyho vést sama na kontaktní otěži a správně pracovat jak sedem, tak holeněmi. Společně zvládli korektně projet celou úlohu, jezdkyně v klusových pasážích vysedávala na správnou nohu, dobře přesedala, nacválala na správnou nohu, cval byl pravidelný a kontrolovaný. Dobrý typ i exteriér ponyho byl dalším z kritérií, které přispěly u této dvojice k zisku nejvyššího hodnocení ve třídě. Jediné, co by se jim dalo vytknout, byl nesoulad ve velikosti. Této subtilní jezdkyni by stále ještě opticky lépe vyhovoval standartní SHP.

 I cena za druhé místo putovala do Stáje u Sepíka, vybojovala ji Kristýnka Hájková s WPBr valachem Kendy, která pravidelně podává v těchto třídách vynikající výkony. Posuzovatelé u této dvojice ocenili zejména pěkný sed, korektní udělování pomůcek a dobrou spolupráci ponyho. Na třetí příčce se umístila Jája Vojíková s klisnou Llanfrechfa Pippa ze stáje Mamamerch Žichlice. Obecně lze říci, že úroveň připravenosti dětí i poníků byla velmi dobrá. Většina jezdců zvládla předvedení bez větších problémů i přesto, že kolbiště v Lysé není prostorově příliš velké. Někteří ze soutěžících ještě necválali, k čemuž posuzovatelé samozřejmě při hodnocení přihlíželi. Největším úskalím se ovšem ukázalo být vysedávání na správnou nohu, které potrápilo hodně startujících. Do první pětice umístěných se probojovali i dva shetlandští pony. Čtvrté místo patří Karolíně Zápotocké s bělkou Urselou v.d. Herdershoeve, která předvedla velmi pěknou úlohu, ovšem ve cvalových pasážích cválala na špatnou nohu, pátou příčku obsadila Adéla Musilová s vrankou Leou Domino, která prozatím cvalové pasáže vypustila.

V druhé polovině nedělního odpoledne dostali příležitost všichni ti, kteří se přihlásili do jezdeckých her. Nejdříve se na startovní čáru postavily tříčlenné týmy, aby absolvovaly jízdu zručnosti s vodičem. Z 18 startujících se podařilo dvěma týmům překonat všechny nástrahy jízdy zručnosti s nejvyšším počtem bodů a v čase pod jednu minutu. Vítězství si na základě nejlepšího výkonu a nejlepšího času vybojovala Karolína Mazancová v sedle SHP valacha Tabby Czenkow, soutěžící za Pštrosí farmu na Čenkově. Druhá se umístila Karolína Zápotocká s Urselou v.d. Herdershoeve a třetí místo získala reprezentantka Ranče u Tuffa Sofie Černá se SHP klisnou Charm v. Tanneck.

 Program výstavy byl ukončen jízdou zručnosti na oprati, která byla otevřena jak pro děti, tak pro dospělé. I pro tyto soutěžící bylo připraveno několik zajímavých úkolů, s nimiž se museli v co nejkratším čase vypořádat. V této soutěži, stejně jako v té předchozí, opět excelovali shetlandští poníci, kteří prokázali svoji mrštnost, spolehlivost i dobrou připravenost a obsadili prvních pět míst v celkovém pořadí. Tři z nich dokonce zdolali trať v čase pod jednu minutu. Nejlépe svého svěřence - valacha Tabby Czenkow celou tratí provedla Kristýna Šmejkalová z Pštrosí farmy Čenkov. Druhé i třetí místo vybojovaly reprezentantky JA Bleu de Ciel Hostivař, obě s klisnou Leou Domino. O dvě vteřiny lepší čas posunul na druhé místo Veroniku Musilovou, třetí místo získala Josefína Černá.

Letošní výstavní sezóna je úspěšně za námi a my doufáme, že si každý ze soutěžících v bohaté skladbě výstavních tříd našel to, co je jeho srdci nejbližší. Rádi bychom na tomto místě poděkovali nejen generálnímu sponzorovi celého letošního ročníku LRP - společnosti Sehnoutek a synové, zabývající se výrobou krmných směsí pro koně i další hospodářská zvířata, ale také speciálnímu sponzorovi 7. kola LRP - společnosti BRÜCK AM, která věnovala krásné ceny do obou pohárových LR tříd a zároveň i ceny pro všechny účastníky šampionátu. Děkujeme chovatelským svazům SCHSHP a ČSCHVK, které již podruhé Lead Rein pohár zaštítily a podpořily. Za celoroční spolupráci bychom také rádi poděkovali internetovému serveru EQUICHANNEL.CZ, který je již druhou sezónu mediálním partnerem Lead Rein poháru. Za podporu I. Mountain and Moorland šampionátu SVT děkujeme ASCHK ČR, firmě EL PROJEKCE 2005 pana Karla Jindry a samozřejmě i celému realizačnímu týmu výstavy. Pochvalu za přípravu prezentace o SVT, kterou měli diváci možnost zhlédnout, si zaslouží Dominika Zápotocká. Speciální poděkování patří posuzovatelům paní Denise a panu Janu Fritsovi Vegterovým, kteří posuzováním I. Mountain and Moorland šampionátu speciálních výstavních tříd ukončili svoji dlouholetou posuzovatelskou činnost. Přejeme jim mnoho radosti a úspěchu v jejich dalších aktivitách. Všem soutěžícím přejeme klidnou zimu a na jaře se budeme opět těšit na viděnou ve výstavním kruhu.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.