Lead Rein pohár 2015 a jeho pravidla

2. 2. 2015 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Gabriela Rotová

Tento rok bude startovním pro novou seriálovou soutěž Lead Rein pohár 2015 (LRP). Ne, že by se soutěže tohoto typu v ČR již nevypisovaly, ale nyní se dva chovatelské svazy (SCHSHP A ČSCHVK) a další soukromé subjekty rozhodly posunout tato klání zase o stupínek výše.

Dohodly se na koncepci seriálové soutěže, sjednotily pravidla a celý projekt také finančně podpořily. Tím daly našim nejmladším jezdcům (jezdecké školičce) šanci předvést své jezdecké dovednosti širší veřejnosti a také vytvořily prostředí, kde se malí jezdci musí naučit zvládat trému, poprat se s konkurencí a kde také mohou dostat dobrou radu od kvalifikovaných posuzovatelů, která může jejich další vývoj posunout správným směrem.

LRP 2015 bude mít několik kol, v nichž mohou účastníci celou sezónu sbírat body. Poslední kolo a následně i velké finále se uskuteční v rámci Národního šampionátu Shetland pony 2015 spojeného s výstavou Mountain a Moorland pony, který bude součástí nedělního programu jedné z největších koňských výstav v ČR - KŮŇ 2015 v Lysé nad Labem. V tomto článku, který je prvním ze série na dané téma, se chceme věnovat hlavně vysvětlení pravidel. V dalším díle se čtenáři dozví více o vhodném oblečení jezdce a vodiče a postrojení koně. Třetí část bude zaměřena na prezentaci ve výstavním kruhu, práci vodiče a způsob hodnocení soutěže.

Lead Rein

Co je to Lead Rein?

Pojďme si ale nyní vysvětlit, co vlastně Lead Rein je. Stručně a jednoduše řečeno - je to výstavní jezdecká třída, která má svá pravidla, jako každá jiná soutěž. Tato pravidla jsou následující:

1. Soutěž je vypsána pro konkrétní věkovou kategorii dětí, a sice pro děti od tří do devíti let. Dítě je za devítileté považováno celý kalendářní rok, ve kterém tohoto věku dosáhne. Věkové rozpětí se může zdát relativně široké. Důvod je prostý. Má zahrnout všechny začínající jezdce. Některé děti začínají jezdit, sotva se naučí chodit, a některé se k tomu dostanou až v předškolním věku.

2. Soutěž je otevřena pro konkrétní plemena pony s omezením horní hranice KVH na 122 cm. Omezení KVH bylo přejato ze země původu leadreinových soutěží - Velké Británie. My jsme ho v plné míře akceptovali. Považujeme ho za lety prověřené a opodstatněné. Malý jezdec by měl k sobě mít totiž velikostně přiměřeného poníka. Jak správně určit vhodnou velikost poníka, o tom se vedly a vedou diskuze. Obecně lze ale říci, že pokud dítě stojí vedle poníka na úrovni předních nohou a upaží, tak by jeho ruka měla skončit přímo na kohoutku poníka. Pak jsou obvykle tělesné proporce dítěte a poníka v ideálním poměru. Tento aspekt je velmi důležitý. Výběrem poníka vhodné velikosti totiž zajistíme správný rozvoj všech potřebných návyků malého jezdce (čištění, zvedání nožiček, vodění, uzdění, sedlání, možnost nasedání bez pomoci druhého atd.), což děti vede již v tomto raném věku k větší samostatnosti. Za poníky tzv. prvního kontaktu považujeme shetlandské pony, velšské horské pony a dále velšské pony a malé WPBr do 122 cm KVH. Pro ně je také LRP otevřen.

3. Věk a pohlaví poníků, kteří se mohou soutěže zúčastnit, jsou rovněž jednoznačně určeny. Startovat zde mohou poníci od čtyř let. Hřebci se leadreinových soutěží nesmí účastnit z důvodu bezpečnosti. I sebelépe vychovaný a připravený hřebec, který doma vzorně s dítětem pracuje, může ve výstavním kruhu změnit své chování o 180 stupňů, pokud se tam sejde s několika říjícími klisnami. A těmto nepříjemným situacím je třeba předcházet.

4. Další důležitou podmínkou účasti je, že poník musí být nauzděn uzdečkou s udidlem a nánosníkem. Typy udidel a nánosníků, které lze v soutěži použít, upřesňují propozice. Ty společně s přihláškou najdete na facebookových stránkách Lead Rein pohár 2015. O možnosti použít v soutěži bezudidlovou uzdečku se hodně diskutovalo, ale nakonec jsme se rozhodli trvat na uzdečce s udidlem, a to hned z několika důvodů. Tato soutěž má především vychovávat. Děti se zde mají naučit korektnímu vybalancovanému sedu, který nebude závislý na ruce a který jim v budoucnu umožní správnou samostatnou jízdu na poníkovi, ať už pouze v rekreační nebo i sportovní podobě. Účastníci tohoto typu soutěží jsou děti, které jezdí převážně na lonži v kroku a klusu, nebo je vodíme na procházky na vodítku. Jsou to děti, od kterých chceme, aby se soustředily na správný sed, korektní udílení pomůcek a nezávislou ruku, a proto jim zatím s vedením poníka pomáháme lonží nebo vodítkem. Zvládnou-li uspokojivě tyto základy na poníkovi vedeném vodičem, jsou připraveny na další etapu svého jezdeckého vývoje - samostatnou jízdu. Budou-li se pak dále připravovat kupříkladu pro pony soutěže vypisované ČJF, stane se pro ně schopnost správně zacházet s udidlem v hubě koně nutností. Dalším, neméně důležitým důvodem hlasujícím pro použití uzdečky s udidlem je ten, že jsme chtěli zajistit rovné podmínky v soutěži pro všechny startující. Pokud malý jezdec nebude mít dostatečně klidnou ruku a v klusu se bude držet za otěže, bude to poníkovi nepříjemné, vyvolá to u něj patřičnou reakci, která se navenek projeví zvednutím hlavy, neklidem a snahou vymanit se z této nepříjemné situace. Pro posuzovatele to bude jasným signálem, že dítě ještě tuto dovednost plně nezvládlo a tato skutečnost se odrazí v jeho hodnocení. Na bezudidlové uzdečce nikdy tato nekorektní práce malého jezdce s otěží nevolá stejně silnou reakci poníka, jako když budou otěže připnuty do udidla, a proto by to mohlo zkreslit hodnocení.

Lead Rein

5. Otěže, vodítko a poutko na přední rozsoše sedla. Těchto tří věcí se týkají další pravidla spojená s leadreinovými soutěžemi. Otěže musí vést od udidla přímo do ruky malého jezdce. Nejsou povoleny žádné druhy vyvazovacích otěží, ani martingal. Vodítko má být zapnuto do nánosníku, nikoliv do udidla, jak bývá zvykem. Vodič zde totiž působí jen jako korekční a záchranný prvek. Prioritně by se o vedení poníka měl snažit malý jezdec. Teprve tehdy, není-li schopen to zvládnout, přichází s pomocí vodič. Ten také samozřejmě zasahuje v případě, že dojde k nějaké kolizní situaci. Výše jsme uvedly, že v této výstavní třídě mohou startovat již děti od tří let. Od takto malých dětí nemůžeme očekávat, že zvládnou správné držení otěží, práci s nimi a že předvedou i stabilní sed. Proto pravidla umožňují na přední rozsochu pony sedla připnout malý řemínek (poutko), který děti využijí k přidržení a stabilizaci ruky při jízdě. To se samozřejmě odrazí v jejich hodnocení.

6. Bič a ostruhy. Vzhledem k tomu, že malý jezdec má zatím dost starostí sám se sebou, nedovolují mu pravidla soutěže používat jezdecký bičík ani ostruhy. Jezdecký bičík, nebo výstavní hůlku může mít pouze vodič. Jejich délka nesmí přesáhnout 76 cm.

7. Minimální věk vodiče je 16 let. Platí to stejně jako u dětí. Vodič je považován za šestnáctiletého celý kalendářní rok, ve kterém tohoto věku dosáhne. Být vodičem je velmi zodpovědný a důležitý úkol. Vodič musí neustále sledovat jak dítě, tak i poníka, kontrolovat, zdali vše probíhá podle plánu, ale hlavně vnímat dění v celém výstavním kruhu, předvídat nebezpečí a předcházet mu.

8. Pravidla také stanoví, jak by měl být oblečen jezdec i vodič a jak postrojen poník. Toto téma je zapotřebí více rozvést, a proto jsme se rozhodly dát mu dostatek prostoru v samostatném článku, který pro vás připravujeme.

Propozice Lead Rein poháru 2015 naleznete v příloze pod článkem.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.