I. Šampionát nativních britských plemen proběhl na Jízdárně Lhota

1. 6. 2017 Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová Autor fotek: Jan Mann, Eliška Plotnárková, Alena Tesařová, Lucie Robková a Hana Pfeiferová

Počasí na začátku května bývá vrtkavé, proto většina přihlášených na I. Šampionát nativních britských plemen, který se konal 6. května, s napětím sledovala jeho vývoj a doufala, že nebude příliš „aprílové“. Vše nakonec dobře dopadlo a účastníci i diváci si užili krásnou, slunečnou sobotu. Nováček mezi pořadateli – Jezdecký klub dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se svého úkolu zhostil velmi dobře a výbornou organizací a kvalitním zázemím přispěl k hladkému průběhu celé výstavy, jejíž program probíhal souběžně na třech výstavních kruzích.

Z důvodu náhlé zdravotní indispozice pozvaného posuzovatele pana Aarta Zoeta z Holandska byl den před výstavou velkou prověrkou organizačního týmu. I přes veškerou snahu se ve velmi krátkém termínu nepodařilo zajistit zahraničního posuzovatele s akreditací na Speciální výstavní třídy (SVT), a proto bylo nutné udělat změny v náplni práce jednotlivých členů týmu. Role posuzovatelky se ujala paní Iveta Lewingerová, premiéru v roli stewardek absolvovaly úspěšně paní Tereza Horvátová společně s paní Milenou Vaňouskovou a komentářem provázela výstavu Rafífa Hamoudová. Páteř programu výstavy tvořily SVT, z nichž většina byla zařazena do letošních seriálových soutěží Lead Rein Pohár (LRP), First Ridden Šampionát (FRŠ) a Open Ridden Šampionát (ORŠ). Ty pak doplňovaly jezdecké hry, vozatajský parkur a Caprilliho test.

 Jako první přišly na řadu SVT Mladý vystavovatel, do kterých bylo celkem přihlášeno 30 dětí a juniorů. Ti byli dle věku vystavovatele rozděleni do 4 oddělení. Z každého z nich postupovali dva nejlepší do finále. Mezi nejmenšími dětmi do 6 let si prvenství vybojovala šestiletá Terezka Vacková z Farmy Chmel, která předváděla shetlandskou klisnu 3/435 Babetu. Ta na pokyn své vystavovatelky ochotně naklusala i přešla do kroku a Terezka se nejlépe ze všech dětí v této skupině zorientovala ve výstavním prostoru a reagovala správně na pokyny stewarda. Druhé místo obsadila Adélka Selyben s WMP valachem Lledrith Dakotou z JK Hubička Telnice, u kterých jsme zaznamenali ještě drobné nedostatky v komunikaci s poníkem. Třetí místo náleží reprezentantům Stáje Viktoria Radim - dvojici Jiřík Černý a SHP valach Viky of Very. Dvojici sice zatím chybí potřebné zkušenosti, ale dříme v ní velký potenciál. V této skupině děti většinou poníky aktivně ještě nevystavují tak, jak to vídáme ve starších odděleních, ale naučí se zde, jak správně s poníkem pracovat v kroku a klusu, soustředit se na pokyny stewarda a v klidu stát v řadě, což jsou nezbytné základy potřebné k tomu, aby se v této třídě posunuly dále.

 V oddělení dětí do 9 let jsme viděli vynikající výkon v podání dvojice z Farmy Zaječice - Aničky Duškové a WMP klisny Withymead Honeysuckle. Anička klisnu skvěle předvedla v pohybu i výstavním postoji a dokázala udržet její pozornost po celou dobu předvádění. O druhé a třetí místo svedly boj reprezentantky dvou lysolabských stájí. Obě dobře zvládly individuální část s výstavním postojem, ale rozhodujícím faktorem v tomto případě bylo lépe zvolené tempo při předvedení v klusu u Vendulky Vodičkové s WPBr klisnou Happy ze stáje Pepe Farm-A. Třetí místo získala Lucie Robková s WMP valachem Limetree Quick Silver ze Stáje u Sepíka.

 Ve třetím oddělení startovalo 9 dětí do 11 let. Mezi již zkušenými vystavovateli jsme viděli také několik nováčků. Třída byla divácky zajímavá i z hlediska pestré skladby plemen (SHP, WMP, IC, WPCT, WPBr). Skvělou práci s poníkem předvedla Lucie Nováčková ze Stáje Mamamerch Žichlice s WMP klisnou Llanfrechfa Pippou, která patří ke zkušeným výstavním matadorkám. Druhé místo v této skupině náleží nováčkům ze stáje Tinker Ranč Olešná - Terezce Válové a klisně IC Scarlett, která ukázala obrovský charakter a ochotu spolupracovat s dítětem a velmi hezky se jim podařilo zvládnout zejména výstavní postoj. Třetí příčku obsadila další z nových tváří Kateřina Maixnerová s WPBr klisnou Lucky Sunny z Rodinné stáje Dolní Dobrouč. Této dvojici se lépe vydařila společná prezentace ve skupině, v individuální části mají ještě rezervy v dosažení správného výstavního postoje a v předvedení na rovné čáře.

 Z jedenáctičlenného startovního pole v kategorii Mladých vystavovatelů do 16 let si dvě postupová místa do finále vybojovaly dívky, které předváděly velšské horské pony. Tou úspěšnější se stala Ivanka Česalová s hnědým valachem Limetree Speedy ze Soukromé stáje manželů Česalových, jako druhá se umístila Tereza Hamerníková s klisnou Abercriban Olivia, reprezentující Ranč Mallwenn. Oba dva výkony patřily k těm velmi dobrým, ovšem Speedy lépe a bez prodlení zareagoval na pokyn pro naklusání. Třetí místo v této skupině si vybojovala Dominika Marečková s klisnou Pretoria Ricadona, zástupci hřebčína Pretoria zem. spol. MARWIN. Zde byla vidět veliká snaha a odhodlání, ale Pretoria Ricadona byla na letošní první akci plná energie. Dominika si s ní velmi dobře poradila a pokud se do budoucna podaří prezentaci malinko uklidnit, má tato dvojice určitě šanci se posunout ve výsledkové listině výše.

Osm nejlepších vystavovatelů se následně utkalo o titul šampiona a vicešampiona MV. Nerozhodovalo předchozí umístění, nýbrž výkon podaný ve finále. Tím nejlepším, který jsme ve finále viděli, byl výkon Aničky Duškové a Withymead Honeysuckle. Titul vicešampiona získala Tereza Válová s klisnou irského koba Scarlett.

 Po Mladém vystavovateli přišly na řadu leadreinové třídy. Od letošního roku byla v seriálové soutěži Lead Rein pohár, jejímž generálním sponzorem je již třetí sezónu krmivářská firma Sehnoutek a synové, vedle shetlandské a velšské třídy otevřena také smíšená třída Nadějí pro začínající dvojice, které v minulých letech ještě v LRP nestartovaly. Je potěšitelné, že v kategorii shetlandských pony jsme letos měli větší zastoupení poníků odchovaných v ČR oproti importům. Nově se v LRP prezentovaly odchovy hřebčína Viklan Kadov a paní Libuše Kaprasové. Nejvyšší hodnocení v této třídě získal tým z JK Dominika Suchdol-Křimov ve složení Karolína Zápotocká, Ursela v.d. Herdershoeve a vodič paní Petra Šarochová. Klisna obdržela dobré hodnocení za exteriér a typ a k tomu byla svojí malou jezdkyní skvěle předvedena. Hezký výkon podala i druhá umístěná Adéla Musilová s klisnou Lea Domino a vodičem paní Terezou Černou, které společně reprezentovaly JA Bleu de Ciel Hostivař. Třetí příčku si vybojovali nováčci - Natálie Vaisová s pětiletým valachem Muscari of Kadov a vodičem paní Barborou Jupovou ze stáje Šafránka. Tento pony je krásným důkazem toho, že i čeští chovatelé dokáží odchovat kvalitní zvířata. Tomuto týmu zatím chybí dostatek zkušeností potřebných pro správné předvedení, rezervy mají zejména ve vzájemné spolupráci, nicméně jejich potenciál je veliký. Další umístění se potýkali s jezdeckými chybami, jako byly např. vysoké ruce, děti zatím nevysedávaly, nebo vysedávaly nepravidelně, někteří svého ponyho předvedli ve velmi vlažném tempu, jiní zase příliš pospíchali.

 Ve velšské třídě naopak převažovaly importy. Z šesti startujících byl pouze jeden pony českého chovu. Vítězství si odnesl WMP valach Lledrith Dakota s Adélkou Selyben a vodičem paní Evou Pecharovou z JK Hubička Telnice. Jejich prezentace obsahovala vše, co by si posuzovatel přál v této třídě vidět: dobře připravený pony vysoké kvality, skvělá prezentace a sehranost celého týmu, krásný outfit v anglickém stylu a velmi dobrá jezdecká úroveň dítěte. S tímto výkonem by se neztratili ani na zahraničních výstavách. V mnoha ohledech se vítězům přiblížil tým z Farmy Zaječice: Anička Dušková, WMP klisna Withymead Honeysuckle a vodič paní Veronika Hynková, který obsadil druhé místo. Pro budoucí výstavy bychom doporučily zaměřit se na lepší vedení poníka jezdcem a udržení stálého jemného přilnutí, neboť v některých okamžicích byla otěž prověšená. Na třetí příčku se posunula klisna polského chovu Sahara s Martinou Kolaříkovou a vodičem paní Hanou Pfeiferovou ze Stáje Naes. Klisna v pěkném typu s temperamentem naprosto vyhovujícím potřebám Lead Rein třídy byla velkou oporou svému začínajícímu jezdci. U ostatních soutěžících jsme viděli drobné zmatky v individuální úloze, u některých se vodič pohyboval příliš daleko od ponyho, jiní se potýkali s neuvolněností poníka či jeho ochotou pohybovat se vpřed v požadovaném tempu.

 Nejvíce obsazenou LR třídou byla nováčkovská třída Nadějí, kde startovalo 12 dětí, z toho 7 na SHP a 5 na velšských pony a WPBr. Právě zde shetlandští poníci krásně naplnili označení „pony prvního kontaktu", neboť prakticky ukázali, proč jsou nejvhodnějšími partnery pro práci s tou nejmladší věkovou kategorií dětí. Shetlandští poníci také obsadili čtyři z prvních pěti míst v soutěži. Vítězem se stal SHP valach ve standardním typu holandského chovu, čtyřletý Graniet Liebas, kterého s vodičem paní Petrou Šarochovou předváděla Karolína Zápotocká. Soutěžili za JK Dominika Suchdol-Křimov. Velmi dobrý typ a exteriér společně s pěkným předvedením jim zajistil vysokou celkovou známku. V další přípravě je třeba se zaměřit na plynulost a pravidelnost pohybu. Druhé místo náleží jedinému reprezentantovi velšských plemen a WPBr, který se vklínil mezi čtyři SHP. Tím reprezentantem byla WPBr klisna Happy (60,94 % v. krve), kterou společně s vodičem paní Alenou Štěpánkovou předváděla devítiletá Vendulka Vodičková (Pepe Farm-A, Lysá nad Labem). Ta dobře zvládla jak společné předvedení ve skupině, tak individuální část, jen vodič se musí více soustředit na správný pohyb vedle koně, neboť se v některých okamžicích ponymu hodně vzdaloval.

Třetí až páté místo obsadily tři čtyřleté děti na SHP. Jejich výkony ve výstavním kruhu byly přibližně na stejné úrovni. Bylo velice hezké vidět, že děti si soutěž užívaly, a i když ještě nevysedávaly, předvedly dobrý pracovní klus. Ke třetímu místu Honzíkovi Ládkovi dopomohl již zkušený a dobře fungující Tabby Czenkow s vodičem Kristýnou Šmejkalovou, kteří reprezentovali Pštrosí farmu na Čenkově. Prezentace umístěných na čtvrtém a pátém místě byly velmi podobné, a to jak v kvalitě předvedených pony, tak v jezdeckém projevu malých soutěžících. O umístění rozhodla o maličko lepší spolupráce bílého valacha Viktor of Very se svým vodičem paní Petrou Lukešovou, kterého jezdil Kristián Lukeš z JK Valdar. Páté místo tedy obsadila Miluška Černá, která sedlala polobratra Viktora of Very - ryzáka Vikyho of Very a ve výstavním kruhu ji doprovázela paní Miluše Černá. Společně reprezentovali Stáj Viktoria Radim. V této třídě měli někteří ze soutěžících rezervy v připravenosti svých pony, což se během předvedení projevilo zejména nedostatečnou schopností koncentrovat se na požadované předvedení a horší spoluprací poníků s dětmi a vodiči. Účastníci by se také měli více zaměřit na správnou úpravu ponyho, která je doporučena danou chovatelskou společností, a také nad správnou výstavní kondicí, neboť několik z nich nastoupilo do výstavního kruhu v kondici spíše sportovní než výstavní.

I přesto, že se jednalo o začátek Lead Reinové sezóny, musíme vyzdvihnout meziročně se zvyšující úroveň a připravenost účastnících se trojic. Lead Reinové třídy jsou otevřené pro děti od 3 do 9 let a u těch nejmenších samozřejmě nemůžeme očekávat, že budou předvádět bezchybné jezdecké výkony. Nicméně u dětí, které se zapojily do těchto tříd na předcházejících akcích, zcela jasně vidíme obrovský posun, jak v jezdecké části, tak z hlediska uvolněnosti a komunikativnosti s posuzovatelem nebo stewardem.

 First Ridden třídy pro děti do 12 let byly pro velký počet účastníků rozděleny do dvou skupin, ze kterých první tři umístění postoupili do finále, kde se pak rozdělovaly body v rámci seriálové soutěže First Ridden šampionát 2017. Z prvního oddělení se do finále kvalifikovaly dvojice: Kristýna Hájková - Kendy (Stáj u Sepíka, Lysá nad Labem), Beata Jašurková - Alexej (hřebčín Goodshapes, Střezov) a Lucie Robková - Limetree Quick Silver (Stáj u Sepíka, Lysá nad Labem). Z druhé skupiny postoupili: Eliška Perlíková - Russel Pipit (JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem - Stará Boleslav), Anna Krakovská - Sahara (Stáj Naes) a čtvrtá umístěná Karolína Zápotocká se SHP klisnou Urselou v.d. Herdershoeve z JK Dominika, neboť druhá umístěná dvojice ve skupině Adriana Cermanová s valachem WPBr Ben Jamin (JK No Limits) nebyla přihlášena do FRŠ. Ve finále jezdci absolvovali kompletní předvedení, stejně jako v prvním kole, na základě kterého bylo pak stanoveno pořadí a rozděleny body za 1. kolo FRŠ. Vynikající výkon z prvního kola zopakovala ve finále Kristýna Hájková s WPBr valachem Kendy (62,5 % velšské krve), mezi jehož předky najdeme velšské pony nesoucí krev trojnásobného overall šampiona RWS hřebce Solway Master Bronze, velšské pony v typu kob, velšské koby a také díl arabské krve. K vysokému hodnocení přispěla také úprava ponyho, pěkný outfit v anglickém stylu a dobrá kvalita poníka. Jako druhá se umístila Lucie Robková s WMP valachem Limetree Quick Silver, kterého jsme v minulých sezónách vídali převážně ve třídách LR a MV. Pony se svojí jezdkyní ochotně spolupracoval a předvedl temperament a charakter požadovaný pro tuto třídu. Třetí místo obsadila Karolína Zápotocká s Urselou v.d. Herdershoeve, která svůj výkon ve finále oproti základnímu kolu ještě zlepšila a výborně v individuální části využila celý prostor kolbiště. Ursela zde předvedla, že SHP může být skvělým partnerem nejen pro začínající děti v leadreinových třídách, ale své uplatnění nachází i ve třídách FR. Výkony ostatních účastníků finále a soutěžících v základních kolech byly poznamenány různými chybičkami: kontracval, vyhazování po holeni a nedostatečné tempo v klusu, cval na dlouhé otěži bez přilnutí a kontroly, nedostatečná proježděnost.

 Třída Junior Ridden je otevřená pro děti a juniory do 16 let a sestává rovněž ze společného předvedení ve skupině a individuální úlohy. Z deseti startujících nejlepšího hodnocení dosáhla dvojice Natálie Havlíčková - Rayen (JK Brilliant Petrovice), který po celou dobu se svojí jezdkyní soustředěně pracoval na přiměřeném přilnutí, v klidu stál v řadě a předvedl velmi pěkné a klidné přechody. Svou premiérovou účast ve SVT proměnil ve druhé místo čtyřletý valach plemene velšský pony v typu kob z chovu MVDr. Blanky Tešnarové - ryzák Norman s Kristýnou Kalibánovou. V jejich podání jsme rovněž viděli vynikající výkon, jehož jedinou slabinou byla uspěchaná prezentace při společném předvedení ve skupině. Na třetí místo se v silné konkurenci propracovala Eliška Perlíková s valachem bez doloženého původu Juráš, která stejně jako druhá umístěná reprezentovala JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Předvedení této dvojice nemělo žádné zásadní chyby, ale prezentace ponyho z jezdeckého hlediska ještě nebyla na takové úrovni, jako u prvních dvou umístěných. Co se týče dalších soutěžících, viděli jsme opravené i neopravené kontracvaly, hektické přechody, nedostatečné shromáždění a mladé pony, sbírající své první závodní zkušenosti.

Z důvodu velkého počtu přihlášených bylo i 1. kolo Open Ridden šampionátu 2017 rozděleno do dvou oddělení, která byla posouzena individuálně a z nichž následně tři nejlepší z každé skupiny byli nominováni do finále. Z prvního oddělení postoupili: Alžběta Kosinová - Schönbrunn Landgraf (JO SŠCHKJ Kladruby nad Labem), Kateřina Stránská - Limetree Valencia (JK Sobotka) a Tereza Blechová - Merlin Charlie (Stáj u Sepíka, Lysá nad Labem). Za druhé oddělení se do finále kvalifikovali: Kristýna Hájková - Trawel Cu Mel (Stáj u Sepíka, Lysá nad Labem), Denisa Pačanová - Prigo's Delu Surprise (Stáj Prima Horseland) a Kristýna Kalibánová a Zaval v. h. Enkershof (TJ Sokol ZH Písek). Dle plemenné příslušnosti měli ve finále největší zastoupení velšští pony (4), po jednom zástupci pak plemeno velšský pony v typu kob a WPBr. Finalisté opět absolvovali kompletní předvedení, podle kterého bylo určeno výsledné pořadí a rozděleny body v seriálové soutěži. Po drobných zaváháních několika soutěžících si 6 bodů z 1. kola ORŠ odnesla dvojice Tereza Blechová a Merlin Charlie. Jejich jezdecký projev byl velmi pěkný, pony byl po celou dobu dobře pod kontrolou s dostatečným přilnutím, požadovaným pro třídu OR, dobře předvedený ve všech chodech a viděli jsme i pěkné prodloužení a zkrácení ve cvalové pasáži.

 Druhé místo obsadili Kristýna Hájková a Trawel Cu Mel. Velmi pěkné předvedení a korektní exteriér dávají této dvojici dobré vyhlídky do budoucna. Třetí místo získali Alžběta Kosinová a Schönbrunn Landgraf (23letý plemenný hřebec sekce B německého chovu, který nese ceněné krevní linie slavných britských hřebčínů). Výborné předvedení ve skupině, dobré přechody a vysoká kvalita poníka jim i přes jedno drobné zaváhání přinesly 4 body do celoročního hodnocení. V základních kolech OR se ostatní soutěžící potýkali zejména se ztrátou kontroly nad koněm, nedostatečným shromážděním, uspěchanými přechody, kontracvalem, veselou náturou svých svěřenců, která se projevovala občasným poskočením nebo vyhozením a ztrátou koncentrace. Mimořádnou pochvalu je třeba vyslovit všem třem zúčastněným plemenným hřebcům, kteří i v rozběhlé připouštěcí sezóně ve skupině s klisnami a valachy ukázali výborný charakter a skvělé chování ve výstavním kruhu (Schönbrunn Landgraf, Zaval v h. Enkershof, Prigo's Frisbee).

I. Šampionát nativních britských plemen vyvrcholil udělením titulů šampiona a vicešampiona podsedlových tříd. Titul šampiona získala Tereza Blechová a Merlin Charlie, vicešampionem se stala Anička Dušková a Withymead Honeysuckle.

Výstavní sezóna 2017 byla na české půdě úspěšně zahájena. Děkujeme celému týmu Jízdárny Lhota za skvělou přípravu a hladký průběh akce a jsme velmi rády, že se našel další nový dobře fungující tým, který je schopen zvládnout tak náročný úkol, jakým je pořádání výstavy. Děkujeme ASCHK ČR za podporu této akce. Za již několikaletou podporu celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár děkujeme generálnímu sponzorovi společnosti Sehnoutek a synové, v.o.s., mediálnímu partnerovi internetovému serveru EQUICHANNEL.CZ a oběma chovatelským společnostem: SCHSHP a ČSCHVK. Krásné ceny do soutěží věnovaly společnosti Fides Agro - Hippi Müsli (partner Open Ridden šampionátu 2017), Provet Trade a Stáj Mamamerch Žichlice. Všem za jejich podporu děkujeme!

Kompletní výsledky SVT najdete na tomto odkazu: http://svtinfo.websnadno.cz/vysledky/lhota_vysledky_svt.pdf

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.