Hradecké kolo Lead Rein poháru je již minulostí

15. 7. 2016 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Monika Morávková, Jaroslav Macháček, Jízdárna Hejtmánkovice, foto JK R K Řisuty, Michaela Rojková, foto JK Dominika

Mezinárodní šampionát velšských plemen pony a kob a WPBr se v letošním roce opět konal na půdě Hradeckého jezdeckého klubu a stejně jako v roce loňském hostil i jedno z kol celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár 2016. Pro soutěžící byl připraven bohatý program, který byl rozdělen do dvou dnů.

Sobota zahrnovala nejen všechny chovatelské třídy včetně šampionátů, ale prostor dostali i Mladí vystavovatelé, kteří soutěžili s reprezentanty velšských plemen v několika skupinách rozdělených podle věku dětí a KVH poníků. Neděle byla vyhrazena výkonnostním zkouškám, speciálním výstavním třídám a sportovním soutěžím, které díky vstřícnosti pořadatele (ČSCHVK) byly otevřeny i poníkům jiných než velšských plemen.

VZ se zúčastnilo celkem 10 koní a pony, 7 z nich je absolvovalo pod sedlem, ti zbývající v zápřeži. Všichni účastníci výkonnostní zkoušky úspěšně dokončili a nejlépe hodnoceným koněm letošních výkonnostních zkoušek se stala klisna WPBr Genesis (2011, KVH 142 cm, 50% velšské krve, maj. Lucie Švecová), která získala od komisařů vynikající hodnocení 9,31 bodu. Klisna byla předvedena v zápřeži panem Martinem Vyčítalem a společně reprezentovali hřebčín Karlen, Dlouhá Třebová.

Po ukončení vozatajské drezury a vozatajského parkuru bylo travnaté kolbiště uvolněno a připraveno pro speciální výstavní třídy, které byly rozděleny na dva výstavní kruhy. Na jednom posuzovala paní Sandy Goodwin (hřebčín Tamevalley, VB). Tento výstavní kruh stewardovala slečna Anna van Vuurenová. Druhý výstavní kruh patřil panu Johnu Llewellyn Jamesovi (hřebčín Avonvalley, VB) a zde se práci stewarda věnovala slečna Rafífa Hamoudová.

Pohled na třídu Mladý vystavovatelBlíže hlavní tribuně se nacházel prostorově o něco menší výstavní kruh pana posuzovatele, který svoji nedělní práci započal hodnocením tříd Mladého vystavovatele. Zde se nám soutěžící děti a junioři představili postupně ve třech odděleních. Už první třída Mladého vystavovatele byla pro pana posuzovatele velmi příjemným překvapením. Pan James totiž ČR již před několika lety jako posuzovatel navštívil. Tehdy zde byly speciální výstavní třídy takzvaně „v plenkách" a tomu odpovídala i úroveň předvedení. Proto byl velmi zvědavý, co s odstupem těch několika let v českých výstavních kruzích uvidí. Výkony našich dětí v této třídě ho opravdu nadchly a nešetřil slovy chvály. Na adresu všech soutěžících prohlásil, že rodiče i trenéři mohou na své svěřence být velice pyšní, protože jejich výkony byly mnohem lepší než výkony mnoha dospělých v klasických chovatelských třídách předcházejícího dne. U většiny dětí viděl výbornou práci s poníkem, snahu o upoutání pozornosti a také správný odhad tempa, potřebný pro korektní předvedení. Až na výjimky byly děti i velmi pěkně ustrojeny.

Mladý vystavovatel do 9 letV první skupině se nám představila nejmladší kategorie soutěžících (do 9 let) s nejmenšími poníky (do 122 cm KVH). Startovní listina byla opravdu bohatá, do soutěže nastoupilo 17 dvojic. Z tohoto početného pole se panu posuzovateli nejvíce líbil výkon osmileté Aničky Duškové z Farmy Zaječice manželů Šnajberkových, která vystavovala importovanou klisnu welsh mountain pony Withymead Honesuckle v majetku hřebčína KVR Křivá Voda.

Druhé oddělení tvořily děti do čtrnácti let s poníky do KVH 137 cm. Ani tato skupina nebyla malá, své poníky panu posuzovateli přišlo představit 13 dětí. Z této třídy si vítězství odnesla reprezentantka hřebčína KVR Křivá Voda - Markéta Svítilová s welsh mountain pony klisnou Nebo Bridget Jones. Dle slov pana posuzovatele je vystavovatelské umění této talentované juniorky na takové úrovni, že by mohla vystavovat poníky i na těch největších zahraničních výstavách, včetně věhlasné Royal Welsh Show.

Mladý vystavovatelTřetí skupinu tvořili junioři do 18 let s poníky s KVH nepřekračující 148 cm. Do výstavního kruhu nastoupilo 12 soutěžících. Vynikající výkon podala a po zásluze zvítězila Natálie Havlíčková s devítiletým valachem Rayenem. I přes vysokou úroveň těchto tříd je stále několik věcí, které by soutěžící, zejména ti začínající, mohli vylepšit. Předně by bylo vhodné zapracovat na lepší komunikaci předvádějícího a poníka, který by se měl naučit ochotně zareagovat na téměř neznatelnou pobídku. Speciálně v nejmladší skupině Mladých vystavovatelů jsme byli svědky intenzivní pomoci některých rodičů zvenčí výstavního kruhu. Takovéto chování rodičů je nejen nežádoucí, ale lze ho označit přímo za nedovolenou pomoc. Pan posuzovatel je toho názoru, že bychom měli nechat své děti udělat ve výstavním kruhu vlastní chyby, ze kterých budou schopny se samy poučit, což povede k jejich přirozenému rozvoji. Podle něj je to lepší varianta, než na dítě neustále pokřikovat a stresovat ho a tím mu bránit v řádném soustředění na práci s poníkem, což v konečném důsledku jen zpomalí získání dané dovednosti. U některých dětí jsme také viděli, že poníka předvádějí jako vodič ve stylu leadreinových tříd, tedy že drží vodítko místo v pravé ruce, v levé. Bičík pak měly logicky opět špatně v pravé ruce. Proto se stávalo, že po udělení pomůcky bičíkem např. při naklusání poník místo pohybu vpřed od dítěte odstoupil a začal se kolem něj točit. Vodítko v levé ruce vodiče je specialitou pouze Lead Rein tříd, kde pravá ruka je pohotovostní pojistkou pro případnou pomoc malému jezdci. Ve všech ostatních třídách se používá klasické držení vodítka. Někteří z vystavovatelů se pak ještě musí naučit ukázat posuzovateli „celého" poníka. Občas jsme totiž zahlédli, že vystavující přivede poníka před posuzovatele, správně ho postaví a pak se mu takzvaně „pověsí na hlavu", což znamená, že svého poníka drží příliš blízko sebe, většinou tak, že posuzovateli brání ve výhledu na hlavu ponyho.

České mladé vystavovatele podle slov obou posuzovatelů rozhodně nemůžeme považovat za pasivní. Na tom se s panem Jamesem shodla i paní Sandy Goodwin, která tyto třídy posuzovala v sobotu. Oba ale nezávisle na sobě dospěli k závěru, že někteří soutěžící si zatím nejsou zcela jisti tím, jak by měl vlastně výstavní postoj vypadat. Proto se stávalo, že poník sám aktivně zaujal před posuzovatelem správný výstavní postoj a jeho předvádějící, pravděpodobně z důvodu, aby nebyl penalizován za pasivitu, začal s poníkem zbytečně manipulovat a výstavní postoj rozhodil. I přes to ale paní posuzovatelka v sobotu prohlásila, že nedávno posuzovala na Novém Zélandě, kde jsou tyto třídy velmi populární a účast v nich bývá obrovská, ovšem výkony předvádějících ve srovnání s českými dětmi jsou mnohem slabší, proto všem rodičům i trenérům vyslovila velkou pochvalu za vynikající přípravu jejich svěřenců.

Lead rein pohár třída SHP - první tři umístěníPo Mladém vystavovateli následovala shetlandská pohárová leadreinová třída. I v této třídě pan posuzovatel zaznamenal výrazné zlepšení úrovně oproti své první návštěvě v ČR. Viděli jsme velmi dobré výkony a příkladnou spolupráci dětí, poníků i vodičů. Vítězkou se stala Adélka Náměstková s klisnou Lea Domino a vodičem paní Terezou Černou (JA Bleu de Ciel, Hostivař). U tohoto týmu se panu posuzovateli líbil jak poník samotný, tak i jeho prezentace. Jediné, co by doporučil do budoucna změnit, je obuv vodiče, neboť barevné tenisky nejsou pro výstavní třídu v anglickém stylu to pravé ořechové.

Lead Rein pohár třída SHPDruhé místo si vybojoval tým z JK Dominika Suchdol - Křimov ve složení Karolína Zápotocká, Ursela van de Herdershoeve a vodič paní Petra Šarochová. Karolína s Urselou tvoří velice souladnou dvojici, klisna ochotně spolupracuje se svým jezdcem a ve výstavním kruhu se předvedla jako vynikající leadreinový poník. Třetí místo patří jedné z nejmladších soutěžících - Adélce Selyben, která soutěžila v sedle klisny Emma van Portma Zathe s vodičem paní Evou Pecharovou za JK Hubička Telnice. Zde pan posuzovatel ocenil vzorné chování klisny ve výstavním kruhu, její vysokou připravenost pro tuto speciální výstavní třídu a obzvláště vynikající jezdeckou úroveň malé jezdkyně. Čtvrté místo si vybojovala další čtyřletá holčička - Barborka Michovská s valachem Tymen van de Sluissesteeg a vodičem paní Kateřinou Michovskou (JK Akamiro). U Tymena pan posuzovatel vyzdvihoval jeho vynikající charakter a malé jezdkyni by doporučil soustředit se na budování nezávislého sedu. Pátá příčka patří Barunce Plachtové s klisnou Barbie a vodičem paní Renatou Pavlasovou, kteří soutěžili za Jízdárnu Hejtmánkovice. Jezdecky velmi hezký výkon, ovšem klisna již začíná být pro svou jezdkyni malá. Šesté místo obsadil stále usměvavý Milánek Malina s klisnou Jolou a vodičem paní Milenou Malinovou z hřebčína Millen and Merssi Kaznějov. Klisna se panu posuzovateli líbila, ale byla ve výstavním kruhu roztěkaná a nesoustředěná.

Natálie Klučková a Pavel J Lombard - 2. místoNejmenší věkovou kategorii dětí vystřídali o něco starší soutěžící ve třídě začínajících jezdců - First Ridden. V otevřené třídě proti sobě nastoupili dva ČSP - klisna Hurry Up s jezdkyní Klárou Levovou (JK R+K Řisuty) a valach Pavel J Lombard, v jehož sedle se představila Natálie Klučková (Jízdárna Hejtmánkovice). Opět jsme viděli výkony hodné pochvaly. Podle názoru pana posuzovatele by přesně takto měli vypadat poníci vhodní pro začínající jezdce. Typově se mu více líbil Pavel J Lombard, ale ten v individuální prezentaci svoji jezdkyni maličko pozlobil, což se samozřejmě projevilo v jeho celkovém hodnocení. Vítězkou se stala Klára Levová s Hurry Up.

Ve druhém oddělení, které bylo otevřeno jen pro příslušníky velšských plemen, jsme viděli čtyři startující ve věku od 6 do 11 let s welsh mountain poníky a malými WPBr. Jako favoritka do soutěže nastupovala Kristýna Hájková s valachem Kendy ze stáje u Sepíka v Lysé nad Labem. Jedná se o velmi souladnou a dobře připravenou dvojici, která během své dvouleté výstavní kariéry nashromáždila již několik cenných umístění. Ve výstavním kruhu podala standardně dobrý výkon a dojela si pro vítězství.

First Ridden pro pony KVH do 128 cmJejími soupeřkami byli tři nováčci, pro které to byl buď vůbec první start v této třídě, nebo se těmto soutěžím věnují teprve první sezónu. Druhé místo vybojovala další z reprezentantek stáje U Sepíka a zároveň nejmladší soutěžící v této třídě - Lucka Robková s valachem Limetree Quick Silver, která si velice dobře poradila se všemi nástrahami této soutěže, až na klidné stání v řadě. Jako třetí se umístila Josefína Černá s Gastonem z JA Bleu de Ciel, Hostivař. Tato jezdkyně předvedla hezký sed, ale v individuální části měla s temperamentním poníkem drobné neshody, které vyústily v chyby ve cvalových pasážích. Čtvrté místo patří Lucce Hamerníkové ze stáje LUSSY Rynholec soutěžící v sedle klisny Abercriban Olivia. Korektní sed, pěkné vedení poníka, dobře zajetá individuální úloha, sice bez cvalových pasáží, na které si při svém premiérovém startu v této třídě Lucka zatím ještě netroufla, ale jinak velice pěkný výkon. Všichni tito začínající jezdci si zaslouží velikou pochvalu za to, že se perfektně naučili avizovanou úlohu pro individuální prezentaci.

Open Ridden - Johana Bodnárová a Hurry UpProgram na druhém výstavním kruhu v neděli ráno začínal třídami Open Ridden. Dvě z nich byly vypsány čistě pro velšská plemena, třetí třída byla otevřená. Nejdříve dostali prostor větší reprezentanti velšských plemen. Do soutěže nastoupili dva kobové, jeden velšský pony v typu kob a jeden WPBr. I zde byla soutěž složena ze společného předvedení ve skupině ve všech chodech a z individuální části. Nejlépe si v tomto oddělení vedla Karolína Glasová s valachem Trawel Cumel, ze stáje u Sepíka. Tento teprve čtyřletý představitel velšských pony v typu kob předvedl ve výstavním kruhu velmi pěkný pohyb a podle slov paní posuzovatelky má před sebou skvělou výstavní i sportovní kariéru. Dále do výstavního kruhu nastoupili soutěžící z otevřené třídy, kde vítězství pro JK R+K Řisuty vybojovala dvojice Johana Bodnarová a klisna ČSP Hurry Up. Paní posuzovatelka pochválila tuto dvojici za velice pěkný a kultivovaný projev, hezké přechody a lehkost, s jakou pony přijímal pomůcky jezdce.

Nejobsazenější Open Ridden třídou bylo oddělení velšských pony a WPBr s KVH do 137 cm, kde se nám do výstavního kruhu dostavilo 10 dvojic. V této silné konkurenci si vynikajícím předvedením pro první místo dojela Kateřina Stránská s klisnou velšského pony Limetree Valencia soutěžící za JK Sobotka. Tato dvojice zvládla na výbornou jak skupinové, tak individuální předvedení a klisna byla zároveň i vynikající představitelkou plemene.

Adrianka Horáčková a Lustoord Zita - vítězky kola v Hradci KrálovéNásledně do výstavního kruhu nastoupily opět nejmenší děti, neboť přišla na řadu druhá leadreinová pohárová třída, otevřená pro velšské pony a WPBr. Ve třídě se nám představilo celkem dvanáct týmů. Paní posuzovatelka byla úrovní Lead Rein třídy velmi nadšená. Prohlásila, že české děti mohou bez obav vyjet soutěžit do zahraničí a že jejich připravenost je vyšší, než jakou viděla při své poslední letošní návštěvě na výstavě v Holandsku. Prvenství a tedy i šest bodů do celoročního hodnocení si připsal tým z JK Ekkys ve složení Adrianka Horáčková, klisna Lustoord Zita a vodič paní Kateřina Horáčková.

Druhé místo obsadil tým z JS Lussy Rynholec, který tvořila devítiletá Lucie Viedemannová, valach Trawel Monty s vodičem paní Janou Viedemannovou. Jako třetí se umístila jedna z nejmladších soutěžících v této třídě - čtyřletá Rebeka Loukotková v sedle dalšího bílého valacha německého chovu Prigo's Flic Flac, kterou jako vodič doprovázela paní Markéta Loukotková a společně reprezentovali stáj Three Princess. Úroveň předvedení těchto prvních tří týmů byla opravdu vysoká a rozdíly mezi nimi minimální. Velice hezké výkony jsme viděli také u soutěžících, kteří obsadili čtvrté a páté místo, což byla Lucie Hamerníková s Abercriban Olivií a paní Renatou Pavlasovou (JS Lussy Rynholec) a Lucie Robková s Limetree Quick Silverem a panem Františkem Robkem ze stáje U Sepíka v Lysé nad Labem.

Pro děti, které si Lead Rein také chtějí vyzkoušet, ale nestartují v seriálové soutěži Lead Rein pohár, byla v Hradci připravena Otevřená Lead Rein třída. Jejím vítězem se stal Denis Friesl s welsh mountain valachem českého chovu Trawel Athosem a vodičem paní Ditou Frieslovou, kteří společně reprezentovali Stáj pod kotlem v Rokycanech.

Vladimír Jašurek a Goodshapes Fire in the MistNedělní odpoledne nám přineslo sice dešťové přeháňky, ale ani ty neodradily účastníky drivingových tříd od toho, aby divákům i oběma posuzovatelům předvedli svá krásná spřežení. Původně byly vypsány čtyři samostatné třídy, které ale nakonec byly sloučeny do dvou. První sloučenou drivingovou třídu tvořila nevelšská spřežení. Zde do výstavního kruhu proti sobě nastoupili zástupci shetlandských a fellských pony. Svoje předvedení ve výstavním kruhu zvládlo na výbornou jednospřeží hřebčína Goodshapes ze Střezova. Pan Ladislav Jašurek oběma posuzovatelům i vytrvalým divákům předvedl osmiletého valacha plemene fell pony - Goodshapes Fire in the Mist. Přísedící mu byla paní Gabriela Jašurková Mikutová. Tento valach, pocházející ze spojení dvou úspěšných anglických linií se zkušenostmi z klasických vozatajských soutěží zaujal naše posuzovatele svým exteriérem i krásným pohybem. Jeho hezký výkon ve výstavním kruhu umocnilo vhodné oblečení vozataje i přísedící a také dobře zvolený typ kočáru a postrojů.

Pavla Hanzlík Kubalová a Calimero af JaboruderDruhé i třetí místo obsadili shetlandští pony. Paní Pavla Hanzlík Kubalová představila v zápřeži svého plemenného hřebce Calimero af Jäboruder a vybojovala pro Stáj Rokytnice druhé místo. Calimero získal velice dobré hodnocení za typ i exteriér, ale ještě musí zapracovat na klidném stání, které bylo nejslabším článkem jeho prezentace. Reprezentantky farmy Chmel - paní Martina Maršíková a klisna Babeta obsadily místo třetí. U tohoto spřežení posuzovatelé ocenili velmi hezkou mechaniku pohybu a pěkné a korektní předvedení poníka ve výstavním kruhu. Bylo znát, že se všichni soutěžící z této sloučené drivingové třídy na prezentaci svých spřežení velice pečlivě připravili, včetně individuální úlohy, za což si zaslouží velké poděkování.

Radek Kašpar a Karlen HemingwayDruhá sloučená drivingová třída byla otevřena pro zástupce velšských plemen. Do výstavního kruhu nám nastoupilo 6 spřežení, z toho 5 jednospřeží a jedno dvojspřeží. Nejpočetněji zde byli zastoupeni velšští kobové, ale kromě nich jsme ve výstavním kruhu viděli i jednu klisnu WPBr a hřebce velšského horského pony. Na takhle početnou drivingovou třídu už byl opravdu hezký pohled. Převážně se nám zde představili mladí, čtyřletí a pětiletí koně. Svojí mechanikou pohybu upoutal již od začátku pozornost posuzovatelů plemenný hřebec velšského koba Karlen Hemingway s panem Radkem Kašparem (hřebčín Karlen, Dlouhá Třebová) na kozlíku a paní Lenkou Kašparovou jako přísedícím. Posuzovatelům se u tohoto spřežení líbil vhodně zvolený typ kočáru a postrojů, ochota, s jakou Hemingway přijímal povely svého vozataje i klidné stání v řadě, proto tohoto mladého hřebce nakonec postavili na první místo.

Štěpánka Germeková a Ursela v d HerdershoeveDruhé místo si vybojoval pan Jaroslav Zápotocký (JK Dominika, Suchdol - Křimov, přísedící paní Jaroslava Peksová), který vedl dvojspřeží žlutých velšských kobů složené z valachů Golden Spider Domino a Goldenbay Ice Age. Tito dva mladí kobové spolu pracují teprve krátce, přesto ukázali velice pěknou souhru v páru a dobrou připravenost a společně vytvořili opravdu souladné spřežení. Třetí místo si na Moravu odvezla mladá klisna velšského koba z hřebčína Vinium manželů Procházkových - Vinium Aura, pod vedením pana Ladislava Procházky s přísedící paní Alenou Chaloupkovou Procházkovou.

Celý nedělní program uzavíral vozatajský parkur, kde v početném poli soutěžících zazářila shetlandská klisna Ursela van de Herdershoeve, kterou bravurně mezi kužely provedla juniorka Štěpánka Germeková a svým bezchybným parkurem a nejlepším časem porazila ostatních osm spřežení.

UlčaDvoudenní klání letošního Mezinárodního šampionátu dospělo k úspěšnému konci, a proto si na tomto místě dovolíme poděkovat pořadatelům za přípravu letošního ročníku této nejprestižnější české výstavy pro velšská plemena pony a kob a WPBr. Za podporu a hodnotné ceny děkujeme generálnímu sponzorovi celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár 2016 - firmě Sehnoutek a synové, která patří mezi největší české výrobce krmných směsí pro domácí i hospodářská zvířata a tyto speciální výstavní třídy podporuje již druhou sezónu. Speciálním sponzorem třetího kola Lead Rein poháru se letos opět stala společnost Pygmalino, jež do obou pohárových tříd věnovala dětem ceny ve formě zajímavých deskových her a tvořivých sad na malování. V sortimentu této firmy najdete hračky pro děti již od jednoho roku, stavebnice, didaktické deskové hry a mnoho dalšího.

Děkujeme rovněž oběma chovatelským svazům (SCHSHP a ČSCHVK), které tuto soutěž zaštiťují a pro naše malé soutěžící připravili krásné stužky a pohárky. Speciální poděkování patří i mediálnímu partnerovi Lead Rein poháru, serveru EQUICHANNEL.CZ.

Před námi je čtvrté kolo, kterým se přehoupneme do druhé poloviny letošního ročníku LRP. V obou skupinách jsou zatím bodové rozdíly průběžného hodnocení na předních příčkách minimální, nic není rozhodnuto a každý má šanci získat další dobré body již 23.-24. 7. 2016 na II. Karlovarské WPC&SHP Show v Nebanicích. Těšíme se na všechny.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.