Druhé kolo Lead Rein poháru proběhlo v Zámecké stáji Plandry

6. 6. 2016 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Jiří Veselý

Neděle 22. května 2016 byla velkým svátkem pro všechny příznivce speciálních výstavních tříd. Zámecká stáj Plandry měla toho dne svoji premiéru jako pořadatel jednoho z kol letošního ročníku seriálové soutěže Lead Rein pohár.

Pro všechny soutěžící připravila opravdu bohatý program, který zahrnoval nejen klasické speciální výstavní třídy (SVT), ale také sportovní soutěže všeho druhu, od jezdeckých her až po hobby parkury. Zájem ze strany účastníků byl obrovský, za celý den jsme zhlédli 220 startů, z toho necelou stovku tvořily SVT. Do Plander se sjeli soutěžící z celé republiky. Krásné, již letní počasí vydrželo od rána až do pozdního odpoledne a celému dni udělalo opravdu hezkou kulisu. SVT posuzovaly dámy Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, jako praktikant se posuzování účastnila i paní Jarmila Podzemská.

Adélka Selyben - Emma van Portma ZatheZávodní maraton odstartovaly leadreinové soutěže. První se divákům představila skupina dětí na shetlandských ponících. V této pohárové třídě startovalo 7 poníků, z toho tři byli importováni z Holandska a čtyři již reprezentovali český chov. Věkové rozpětí dětí se pohybovalo v rozmezí 3-8 let. Viděli jsme zde jak zkušené leadreinové týmy, tak úplné nováčky, ke kterým patřila i nejmladší soutěžící obou pohárových tříd - tříletá Barborka Michovská z JS Akamiro, startující na zapůjčeném valachovi Tymen van de Sluissesteeg, jehož majitelem je Pštrosí farma Čenkov. Povrch nově vybudované jízdárny v Plandrech byl místy trochu hlubší, což se pak u některých poníků odrazilo na kvalitě pohybu.

O první místo svedly tuhý boj hned tři týmy: JK Dominika Suchdol - Křimov, JA Bleu de Ciel Hostivař a JK Hubička Telnice. Všichni poníci z těchto týmů byli v dobrém typu, ale pohybem a zejména kvalitou kroku mezi nimi vynikala Emma van Portma Zathe. Tato klisna byla rovněž nejlépe hodnocena po stránce výkonu, proto jí a její jezdkyni čtyřleté Adélce Selyben patří zasloužené vítězství ve třídě. Jako vodič ji doprovázela maminka paní Eva Pecharová a společně soutěžily za JK Hubička Telnice. Druhé a třetí místo bylo velice těsné. Dva kvalitní dobře připravení poníci, dvě velmi pěkně jezdící děti, dva dobře pracující vodiči, dvě opravdu pěkné a srovnatelné prezentace ve výstavním kruhu. Proto jsme hledaly něco, co by nám pomohlo tento oříšek rozlousknout.

Karolína Zápotocká - Ursela van de HerdershoeveVzhledem k tomu, že 50 % celkové známky tvoří hodnocení exteriéru a typu poníka, rozhodly jsme se na druhé místo posunout Urselu van de Herdershoeve pro lepší ožínění hřívy a ohonu, neboť toto je jeden z charakteristických znaků plemene a také pro lepší stání před posuzovatelem. Urselu nám v soutěži představila sedmiletá Karolína Zápotocká s vodičem paní Petrou Šarochovou, reprezentující JK Dominika. Třetí místo jsme tedy udělily klisně Lea Domino s Adélkou Náměstkovou a vodičem paní Veronikou Náměstkovou z JA Bleu de Ciel Hostivař. Čtvrtou příčku obsadil šestiletý valášek Lucián s Viktorií Zerzoňovou a vodičem paní Beátou Moštkovou z JS Beáty Moštkové v Čeladné. Lucián sice oproti pátému umístěnému valachovi získal nižší známky za typ, ale velmi dobře byl hodnocen za pohyb a jak v individuální, tak i ve společné prezentaci ochotně spolupracoval se svým jezdcem, proto jsme ho posunuly na čtvrté místo. Pátá příčka tedy patří Karolíně Mazancové s valachem Tabby Czenkow a vodičem paní Janou Mazancovou, kteří reprezentovali Pštrosí farmu na Čenkově. Všichni ostatní pak shodně obsadili šesté místo.

Lucie Viedemannová - Trawel MontyDále byla na programu druhá pohárová třída vypsaná pro velšské pony sekce A a B a WPBr s KVH do 122 cm. Do soutěže po několika odhláškách nastoupilo nakonec 12 týmů. Diváci měli možnost vidět jak zástupce plemene velšský horský pony, tak i malého WPBr. Z dvanácti představených poníků jich polovina byla českého chovu, nad valachy lehce převažovaly klisny. I v této třídě jsme viděli zcela nové tváře, z čehož máme obrovskou radost. Největším úskalím této třídy se stala individuální úloha a vhodné a pravidelné tempo. Místy hlubší povrch způsobil u soutěžících nepravidelnosti v tempu, zejména u klusových pasáží, ale projevilo se to i na kvalitě kroku. Nejlépe si s danou situací poradil šestiletý valach českého chovu Trawel Monty, kterého předváděla Lucie Viedemannová s vodičem paní Janou Viedemannovou, soutěžící za JS Lussy Rynholec. V jejich podání jsme viděli excelentní krok, výborně zvládnuté předvedení v obou částech soutěže a příkladnou souhru celého týmu. Monty ochotně a bez prodlev reagoval na veškeré pokyny své jezdkyně, která jako jediná neudělala chybu při vysedávání ani ve společné, ani v individuální části.

Rebeka Loukotková - Prigo's Flic FlacDruhé a třetí místo bylo opět velice těsné. Prostornější krok a o maličko lepší hodnocení za typ a úpravu poníka přineslo druhé místo valáškovi Prigo's Flic Flac, kterého jezdila čtyřletá Rebeka Loukotková ze stáje Tree Princess, doprovázená maminkou Markétou Loukotkovou. Třetí místo náleží Lucii Robkové ze Stáje u Sepíka v Lysé nad Labem s vodičem panem Františkem Robkem a desetiletému valachovi Limetree Quick Silver, kterým se velmi vydařila zejména prezentace ve skupině.

O čtvrté a páté místo spolu bojovali klisna holandského chovu Lustoord Zita a valach českého chovu Russel Pipit. I v tomto případě jsme viděli dva velice srovnatelné výkony. Typově byl o něco lépe hodnocen Pipit, kvalitou pohybu a výkonem zase Zita. Co se týče upravenosti poníků a celkového souladu, zde rovněž nebyl mezi těmito soutěžícími žádný výrazný rozdíl. Nakonec tedy o umístění rozhodla lepší práce vodiče v týmu JK Ekkys, která na čtvrté místo posunula jedinou klisnu mezi valachy umístěnou v první pětici - Lustoord Zitu s Adriankou Horáčkovou a velmi zkušeným vodičem paní Kateřinou Horáčkovou. Páté místo obsadil devítiletý valach Russel Pipit, kterého nám představila Lucie Vaňousková z JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem - Stará Boleslav s vodičem panem Zbyňkem Doležalem. I přesto, že pan Zbyněk jakožto vodič nováček v Plandrech prohrál souboj se zkušenou paní Kateřinou, neboť se ještě v některých okamžicích při předvádění dostával před koně, zaslouží si pochvalu a věříme, že po nabytí potřebných zkušeností rozšíří řady vynikajících vodičů v leadreinových soutěžích.

Barunka Krejčířová - SindyTřetí Lead Rein třída, kterou jsme měli možnost v Plandrech vidět, byla vypsána jako otevřená, pro pony jiných plemen a pony bez doloženého původu s KVH do 137 cm. V soutěži se nám sešla opravdu široká škála poníků co do velikosti, plemen, typů a barev. Tato třída by se dala také označit jako „nováčkovská", protože ani jedno z dětí do té doby v Lead Rein soutěžích nestartovalo. Nové to nebylo jen pro děti a jejich poníky, ale také pro jejich vodiče, u kterých se projevil nedostatek zkušeností s orientací v prostoru zejména při individuálním předvedení.

První místo si vybojovala reprezentantka Zámecké stáje Plandry Barunka Krejčířová s klisnou Sindy a vodičem paní Veronikou Krejčířovou. Tomuto týmu se vydařily obě části prezentace, na Barunce bylo vidět, že oproti ostatním soutěžím je již hezky vyježděná, nemá problémy s rovnováhou a vytvořením lehkého kontaktu na otěži a sama si poníka vede. Jedinými drobnými rušivými elementy jsou krátké nohavice rajtek a nezastrčené sedlové zápinky. Druhé místo v této třídě bylo také zcela jasné. Patří Lindě Dvořákové z Ranče Calamity Jane, které předváděla valacha Juráše, a na postu vodiče pracoval pan Jiří Dvořák. Malá jezdkyně předvedla velmi hezký sed, ale u Juráše je ještě třeba zapracovat na správném tempu, které by mohlo být o něco živější.

Třetí a čtvrté místo bylo opět velice těsné. Viděly jsme dvě začínající děti, které ještě mají problém s rovnováhou, obě se přidržovaly za poutko na přední rozsoše sedla. Jedno z dětí startovalo na přiměřeně velkém poníkovi, ale temperamentnějším s výbušnější mechanikou pohybu, druhé startovalo sice na větším poníkovi, než by jeho věku a schopnostem odpovídalo, ale větší poník byl klidnějšího temperamentu, což lépe vyhovovalo potřebám malé jezdkyně. Proto jsme se rozhodly na 3. místo posunout tříletou Barborku Michovskou s hnědým valachem Bonny a vodičem paní Kateřinou Michovskou, kteří společně reprezentovali JS Akamiro. Čtvrté místo pak obsadila Terezka Vacková s klisnou Babeta z Farmy Chmel, kterou jako vodič doprovázela paní Martina Maršíková. Pátou příčku obsadila jedna z nejmenších soutěžících - Anežka Žaludová, která startovala v sedle velšského ponyho v typu kob valacha Limetree Goblin. Vodičem v tomto druhém týmu Ranče Calamity Jane byla paní Klára Novotná. V podání Goblina a paní Kláry jsme měli možnost vidět ukázkovou spolupráci mezi vodičem a poníkem, která je důležitou součástí přípravy každého dobrého leadreinového poníka.

Po Lead Reinu přišli na řadu začínající jezdci. Do soutěže nastoupilo 13 dvojic, ale dokončilo ji jen jedenáct z nich, neboť dva z poníků byli vyloučeni pro nevhodné chování ve výstavním kruhu. Tato třída byla otevřená všem plemenům pony i poníkům bez doloženého původu s KVH do 137 cm. Zde posuzovatelé chtěli vidět ochotného a spolupracujícího poníka, dobře předvedeného ve všech chodech, který nebude sám zbytečně aktivní a udělá pouze to, o co je svým jezdcem požádán. V tomto duchu byli z celé skupiny vlastně předvedeni jen dva poníci a ti obsadili první dvě místa ve třídě. U ostatních soutěžících se vyskytly problémy zejména se správným tempem a ovladatelností poníka. Často jsme viděli, že jezdci nemají poníka pod kontrolou, nedokáží ho udržet na stěně jízdárny, předvedení ve skupině bylo v mnoha případech hektické. Pokud už děti cválaly, tak často na špatnou nohu bez snahy o opravu. Z tohoto pohledu byla většina soutěžících teprve na začátku své cesty a čeká je s jejich poníky ještě hodně práce.

Kristýna Hájková - KendyNejlepší výkon v soutěži podala Kristýna Hájková s valachem WPBr Kendy ze Stáje u Sepíka v Lysé nad Labem. Kendy je spolehlivý a dobře fungující pony, který v Plandrech opětovně prokázal, že si zcela jistě zaslouží označení „prototyp First Ridden poníka". Druhý velice pěkný výkon nám předvedla domácí reprezentantka Kamila Kadlecová v sedle šestileté klisny Midnight Sun, což je korektní pony v hezkém jezdeckém typu s nadprůměrně dobrým krokem. Třetí místo obsadila Šárka Zejdová s WPBr valachem Connan, kteří rovněž soutěžili za Zámeckou stáj Plandry. Ve srovnání s prvními dvěma umístěnými tato jezdkyně během společné i individuální části vysedávala na špatnou nohu, ale předvedla slušný cval na obě ruce. Čtvrté místo putovalo na Ranč Calamity Jane, pro který ho vybojovala Petra Jalčovíková s valachem Juráš. Mnoho poníků v této třídě bylo příliš rychlých, až hektických. Juráš měl opačný problém, jeho projev byl velmi vlažný a občas přecházel až do neochoty uposlechnout povelů svého jezdce, což se projevovalo hlavně v přechodech. Na páté místo postoupila šestiletá Lucie Robková ze Stáje u Sepíka, která předváděla valacha velšského horského ponyho Limetree Quick Silver. Přesto, že tuto dvojici od loňského roku pravidelně vídáme v Lead Rein třídách, v Plandrech si už společně vyzkoušeli i First Ridden. I když ve cvalových pasážích předvedli dvakrát neopravený cval na špatnou nohu a tempo bylo rychlejší, než bychom rády viděly, poník zůstal celou dobu dobře pod kontrolou a reagoval na pokyny svého jezdce, což jsme ocenily.

Adélka Selyben - Emma van Portma ZatheMladý vystavovatel je speciální výstavní třída, kde velkou část známky tvoří správné předvedení poníka posuzovateli, což zahrnuje zejména předvedení v kroku, klusu a výstavním postoji. Tato třída je již nějakou dobu nejoblíbenější speciální výstavní třídou mezi dětmi a juniory a nejinak tomu bylo i v Plandrech, kde se počet startů přiblížil k padesáti a soutěžící nakonec byli rozděleni podle věku do několika samostatných oddělení. Nejdříve se nám představila skupinka nejmladších vystavovatelů do 7 let věku. Někteří ze soutěžících už dříve vystavovali, pro jiné to byla premiéra. V této skupině dětí jsme museli řešit zejména základní pravidla práce s poníkem, jako jsou pohyb vodiče na správném místě vedle koně. Děti nám totiž často poníky předbíhaly a táhly za sebou, nebyly schopné, i když měly bičík v ruce, poníka pobídnout. Druhou zásadní věcí v této skupině bylo otáčení poníka na správnou ruku, kde chybovala většina startujících. Přesto jsme zde viděli dva velice pěkné výkony v podání Adélky Selyben (4 roky, JK Hubička Telnice) s Emmou van Portma Zathe a Lucie Robkové (6 let, Stáj u Sepíka) s Limetree Quick Silverem. Obě dívky byly schopny velmi pěkně své poníky předvést v kroku i klusu. Emma byla v klusové pasáži předvedena korektně, ale v rychlejším tempu, než bylo třeba, což dvojici sice maličko ubralo na hodnocení, ale zcela to stačilo na první místo, protože její největší soupeřka Lucie udělala zásadní chybu a otočila svého poníka při předvádění na špatnou ruku.

Václav Vondráček - Lea DominoDruhou skupinu mladých vystavovatelů tvořily děti 8-9 let. Zde nám už téměř vymizely problémy s otáčením poníka na špatnou ruku a správným pohybem předvádějícího vedle koně. Základním kamenem úrazu v této skupině byla nedostatečná angažovanost předvádějících a odhad správného tempa, vyhovujícího každému jednotlivému poníkovi. První místo v této skupině bylo zcela jednoznačné. Vybojoval si ho Václav Vondráček z JA Bleu de Ciel Hostivař, který předváděl shetlandskou klisnu Lea Domino. Poníka dobře předvedl v pohybu ve vyhovujícím tempu, správně ho postavil do výstavního postoje, dobře s ním pracoval a nebránil posuzovatelům ve výhledu na poníka, což byla další z častých chybiček v této skupině. Druhé a třetí místo zde bylo velice těsné a o umístění v tomto případě rozhodlo lepší zvládnutí výstavního postoje, což se o trochu lépe podařilo Lucce Viedemannové, která předváděla zapůjčenou shetlandskou klisnu Urselu van de Herdershoeve. Třetí příčka patří šestileté Adriance Horáčkové, startující s další shetlandskou klisnou Emmou van Portma Zathe. Adrianka soutěžila ve skupině se staršími dětmi, protože klisnu předváděla ve skupině mladších dětí její stálá jezdkyně.

Lucie Nováčková - Llanfrechfa PippaV dalším oddělení mladých vystavovatelů se nám představily děti ve věku 10-12 let. Výkony těchto soutěžících byly zase o něco lepší než výkony dětí v předešlé třídě. Zde už většina vystavovatelů věděla, že je nutné s poníkem pracovat, bylo jen otázkou, na kolik se jim tento záměr podařilo realizovat. Na prvních třech místech jsme viděli výkony zasluhující pochvalu a rozdíly mezi nimi byl opravdu minimální. Nejvíce se nám líbilo předvedení klisny Llanfrechfa Pippa Lucií Nováčkovou ze Stáje Mamamerch Žichlice. Zkušená Pippa, která v této výstavní třídě získala již mnohá ocenění s jinými vystavovateli, byla vynikající partnerkou pro desetiletou Lucku. Společně zvládly dobrou prezentaci v pohybu, hezký výstavní postoj i klidné stání v řadě. Ale to vše dokázaly i její soupeřky umístěné na druhém a třetím místě. Rozhodující pro nás byla míra práce s poníkem a v tomto ohledu byla Lucka nejlepší, neboť pečlivě Pippu po celou dobu sledovala a byla schopná okamžitě zareagovat. Druhé místo patří Beatě Jašurkové z JK Dominika, třetí se umístila Terezka Hamerníková s klisnou Abercriban Olivia, soutěžící za JS Lussy Rynholec.

Markéta Svítilová - Withymead HoneysucklePoslední skupina mladých vystavovatelů byla složena z dětí a juniorů ve věku 13-16 let. Tady už nám ti nejlepší předvedli špičkové výkony srovnatelné s profesionály. K těm rozhodně patřil výkon vítězky - třináctileté reprezentantky hřebčína KVR Křivá Voda - Markéty Svítilové, která předváděla welsh mountain pony klisnu Withymead Honeysuckle. Luxusní předvedení v pohybu, skvěle zvládnutý výstavní postoj, hezké zvýraznění horní linie a hrdla správným natažením krku, perfektní soustředěnost a klid v okamžicích, kdy to bylo potřebné. Tomuto výkonu se velmi přiblížili další tři soutěžící. Výbornou práci s klisnou Doubravka Polly odvedla i stájová kolegyně Markéty - Michaela Špičková, která obsadila druhé místo. Rovněž výkon třetí umístěné Kristýny Šmejkalové se shetlandským valachem Tymenem van de Sluissesteeg byl vynikající, jen by bylo dobré naučit poníka stát na trošku delším vodítku, abychom posuzovatelům dopřáli lepší výhled na celou hlavu poníka. K těm nejlepším patřilo také předvedení čtvrté umístěné klisny Brackens Roxanne v podání Natálky Hofmanové ze stáje Mamamerch Žichlice. Natálka má výborný cit pro práci s poníkem a odhad správného tempa a to vše v této soutěži dobře zúročila, i když v jednom okamžiku jí Roxanne v klusové pasáži nacválala. Hodně překvapivým výkonem hodným pochvaly bylo předvedení welsh mountain pony valacha Russel Pipit Kristýnou Kalibánovou. Až do této chvíle patřil Pipit spíše mezi poníky, kteří nám neukázali, co v nich opravdu dříme. V této výstavní třídě se ale konečně díky dobré práci své předvádějící probudil, což mu vyneslo krásné páté místo.

Vanda Loukotková - Progo's Flic FlacKromě výše uvedených speciálních tříd si pro účastníky Zámecká stáj Plandry připravila i několik dalších soutěží. Jednalo se zejména o různé typy jezdeckých her a hobby parkury. Zájem ze strany soutěžících byl obrovský, proto se všechny jezdecké hry odehrávaly paralelně na dvou stejných tratích. Jedné z novinek letošního roku - jízdy zručnosti na opratích se v Plandrech mimo dětí a juniorů zúčastnilo i devět dospělých, z čehož máme opravdu velkou radost.

Závěrem bychom rádi poděkovali celému týmu Zámecké stáje Plandry za krásnou neděli a všem soutěžícím za účast. Těm, kteří se umístili, blahopřejeme a těm, kterým se to v Plandrech úplně nepovedlo, přejeme hodně úspěchů příště. Ale všem hlavně spoustu radosti s vašimi poníky.

Poděkování patří také všem sponzorům, bez jejichž podpory by se akce tohoto typu nemohly konat: Česká pojišťovna, a.s., Jihlavské listy, Sepos - dveře a zárubně, Bořek Krejčíř, s.r.o., Kalenda jezdecké potřeby, Jídelna u tržnice - závodní stravování, SMJ Služby města Jihlavy, Bodit Tachov - krmiva Nova equi. Generálním sponzorem celého letošního ročníku Lead Rein poháru je společnost Sehnoutek a synové, v.o.s - výrobce krmných směsí pro domácí i hospodářská zvířata. Speciálním sponzorem 2. kola Lead Rein poháru byla Chráněná dílna Ráj pohody, Nová Paka a JK Briliant Petrovice. Mediálním partnerem seriálové soutěže Lead Rein pohár 2016 je server EQUICHANNEL.cz. Všem jim děkujeme za pomoc a podporu a těšíme se na viděnou 19. června 2016 v Hradci Králové na 3. kole LRP.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.