Do výstavních a sportovních kruhů s Národní pony společností i v roce 2024

14. 2. 2024 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Viktor Král
Zambia vom Ellernbrook - LR
Zambia vom Ellernbrook - LR

Národní pony společnost (NPS) by ráda pozvala v této sezóně všechny majitele i chovatele široké rodiny mountain a moorland plemen, jejich uznaných podílových kříženců patřících do kategorie mountain a moorland part-bred, i chovatele a majitele ostatních původních britských plemen do výstavního kruhu.

Ačkoliv je NPS zaměřena zejména na speciální výstavní třídy jezdecké a zápřahové, na čtyřech letošních výstavách budou vypsány i klasické chovatelské třídy na ruce, protože společnost považuje za důležité, aby koně byli prověřováni nejen z hlediska exteriéru a typu, ale i z hlediska užitkových vlastností, jako jsou ochota spolupracovat s člověkem, jezditelnost a požadovaný charakter a temperament. 

Čím se výstavy NPS odlišují od specializovaných výstav pro jednotlivá plemena? Na výstavách NPS jsou vypisovány tzv. víceplemenné třídy - mountain a moorland třídy (MM třídy). V praxi to znamená, že do výstavního kruhu vždy nastupují zástupci určité skupiny plemen a jsou posuzováni společně. Rozdělení plemen do tří základních kategorií je uvedeno níže.

Mountain a moorland kategorie zahrnuje: shetlandské pony, velšská plemena pony a kob, dartmoorské pony, exmoorské pony, connemara pony, fellské pony, daleské pony, highlandské pony, a new forest pony. Tuto skupinu v českých výstavních kruzích reprezentují zejména zástupci velšských plemen pony a kob, shetlandských pony, fellských pony a conemmara pony, ostatní plemena z této skupiny nejsou v ČR příliš početně zastoupena, pokud vůbec, a zatím si cestu do výstavního kruhu nenašla. 

Mezi mountain a moorland part-bredy řadíme: welsh part-bred (v ČR hojně zastoupený, do této skupiny náleží také jedinci s minimálním podílem registrované velšské krve – 12,5%, kteří jsou registrovaní jako čeští sportovní pony), part-bred connemara (stejně jako u WPBr sem patří jedinci zapsaní jako čeští sportovní pony, kteří nesou minimálně 25% connemara krve), part-bred dartmoor (minimální podíl 12,5% registrované dartmoorské krve), part-bred new forest (jedinci s 25% podílem krve new forest pony – v ČR se jedná zejména o potomky hřebce 1150 Klootwijkhoeve’s Vidar, který působil pod PK ČSP), a part-bred dales (minimální podíl 25% registrované daleské krve). V ČR ve výstavním kruhu převažují WPBr, občas se objeví zástupci part-bred connemara a part-bred new forest. Ostatní podílové křížence jsme zatím v našich výstavních kruzích nezaznamenali. 

V kategorii ostatních původních britských plemen mohou být vystavováni zástupci irských kobů, shire horse, clydesdale horse, nebo drum horse. Z této skupiny mají na výstavách NPS převahu právě irští kobové, ale v minulosti se sporadicky objevovali i shire horse a clydesdale horse. 

Občas se setkáváme s názorem, že nelze posuzovat zástupce různých plemen proti sobě, a že zástupci těch malých plemen nemohou nikdy porazit zástupce těch větších plemen, že mladí koně nemohou konkurovat těm starším, plně vyspělým, že valaši nikdy nemohou porazit hřebce, nebo klisnu. Rádi bychom při této příležitosti tato mylná tvrzení vyvrátili. 

První věc, kterou by všichni potenciální účastníci mountain s moorland tříd na výstavách NPS měli vědět, je to, že společnost pro tyto výstavy vybírá specializované a proškolené zahraniční posuzovatele, kteří mají složeny poměrně náročné posuzovatelské zkoušky, perfektně znají plemenné standardy všech MM plemen, běžně je v MM třídách doma posuzují a obvykle jsou také na panelech více zahraničních chovatelských společností. Nejsou to tedy specialisté pouze na jedno plemeno a nedělá jim žádný problém mezi sebou porovnávat zvířata různých MM plemen, různého věku a různého pohlaví. 

Co se týče prověření kvality každého jedince vystavovaného v MM třídě, jsou na něj kladeny ještě o trochu vyšší nároky, než ve třídě specializované pouze na jedno plemeno, neboť vítěz každé víceplemenné třídy musí prokázat, že je nejen nejlepším zástupcem svého plemene, ale zároveň i to, že je lepší, než ti nejlepší reprezentanti ostatních vystavovaných plemen.

Pro zajímavost jsme zrekapitulovali výsledky 13 výstav NPS, na kterých byly v uplynulých pěti letech vypsány klasické chovatelské třídy na ruce, a kde se udělovaly tituly supreme šampiona a supreme vicešampiona, nebo overall šampiona a overall vicečampiona. Z těchto 26 nejprestižnějších chovatelských ocenění jich 6 získali zástupci velšských horských pony, po pěti titulech mají na svém kontě reprezentanti WPBr a velšských kobů, tři z těchto titulů shodně vybojovali zástupci shetlandských pony, irských kobů a connemara pony a majitelem jednoho z těchto titulů je také velšský pony v typu koba. Pokud se na stejnou skupinu zvířat podíváme z jiného úhlu pohledu, pak uvidíme, že 54% z nich byly klisny, 31% hřebci a 15% valaši. Co se týče věku těch nejúspěšnějších pony a koní, tak 11 z 26 titulů získali jedinci ve věkovém rozpětí od několikaměsíčního hříběte po tříletka, a zbylých 15 vybojovali pony a koně čtyřletí a starší. Z těchto statistických údajů je tedy jasné, že plemenná příslušnost, nebo pohlaví, či věk nejsou podstatné, ale naopak velmi záleží na kvalitě zvířete, jeho připravenosti a způsobu předvedení, a pak se klidně může stát, že zástupce nejmenšího plemene z rodiny MM plemen, porazí všechny své větší soupeře, jak jsme mohli vidět naposledy na Národní výstavě NPS 2023 v Kolesách, kde titul supreme šampiona získal shetlandský valach v mini typu českého chovu Ivysen Merlin, a s KVH 87 cm je aktuálně nejmenším držitelem tohoto prestižního chovatelského ocenění za posledních 5 let. U čísel ještě chvíli zůstaneme. Myslím, že čeští chovatelé se za své odchovy vůbec nemusí stydět, neboť 19 z těchto 26 udělených titulů ve sledovaném období získali koně českého chovu. V tomto časovém úseku určitě můžeme vyhodnotit i nejúspěšnějšího českého chovatele, kterým je jednoznačně hřebčín Pretoria, neboť jeho odchovanci byli na samotném vrcholu na výstavách NPS celkem čtyřikrát. Mezi těmi nejúspěšnějšími koňmi máme i takové, kteří ve sledovaném časovém intervalu získali některý z uvedených titulů více než jedenkrát. Jsou to klisna irského koba SD Maeva (maj. Petra Šikolová, import, 2 tituly v průběhu jedné sezóny), mladý hřebec WMP Napoleon DC (maj. Zuzana Jourová, český odchov, 2 tituly v průběhu jedné sezóny), a hřebec plemene connemara pony Diamondczech Full Moon (maj. manželé Pavlisovi, český odchov, 2 tituly v průběhu 2 sezón). Věříme, že tento krátký náhled do historie prostřednictvím čísel rozptýlí obavy všech, kterým by výše uvedené mýty bránily v účastni na výstavě, a společně s námi si tuto výstavní sezónu užijí. Zájemci nejen o chovatelské třídy na ruce, ale i o speciální výstavní třídy sedlové i zápřahové a sportovní třídy si mohou vybírat hned z několika termínů: 

 • 18.-19.5.2024 – VI. ŠAMPIONÁT NATIVNÍCH BRITSKÝCH PLEMEN – JK Vasury Kolesa u Kladrub nad Labem, chovatelské třídy na ruce, speciální výstavní třídy, bude udělena speciální cena Zemského hřebčince v Písku pro šampiona kategorie MMPBr. Souběžně s výstavou bude vypsán i sportovní den, kterého se mohou účastnit koně s PP i bez PP.
 • 22.-23.6.2024 – LETNÍ ŠAMPIONÁT NPS 2024 – JK Semice, chovatelské třídy na ruce a speciální výstavní třídy. Souběžně s výstavou bude vypsán i sportovní den, kterého se mohou účastnit koně s PP i bez PP.
 • 13.7.2024 – Letní sportovní den NPS 2024 – Jízdárna Lhota u Brandýsa nad Labem – sportovní třídy.
 • 3.8.2024 – WORKING HUNTER SHOW 2024 – Jízdárna Lhota u Brandýsa nad Labem – v rámci této výstavy budou otevřeny chovatelské třídy na ruce pouze pro mladé koně od 1 do 3 let, speciální výstavní třídy a bude udělena první ze dvou cen ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele. Souběžně s výstavou bude vypsán i sportovní den, kterého se mohou účastnit koně s PP i bez PP.
 • 31.8.-1.9.2024 – NÁRODNÍ VÝSTAVA NPS 2024 - JK Vasury Kolesa u Kladrub nad Labem, chovatelské třídy na ruce, speciální výstavní třídy a bude udělena druhá cena ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele. Souběžně s výstavou bude vypsán i sportovní den, kterého se mohou účastnit koně s PP i bez PP. V rámci sportovního dne bude vypsána i kostýmová show.
 • 28.9.2024 – Podzimní sportovní den NPS 2024 – Školní statek v Hořicích – sportovní třídy.

I letošní výstavní sezóna nabídne všem účastníkům možnost zapojit se do výstavních a sportovních seriálů, a v průběhu celé sezóny sbírat cenné body na akcích NPS. 

 • NPS AGROLEX LEAD REIN POHÁR 2024 – seriálová soutěž pro děti od tří do devíti let na klisnách a valaších s KVH do 122 cm soutěžících ve vypsaných lead rein třídách.
 • NPS DESPI FIRST RIDDEN ŠAMPIONÁT 2024 – seriálová soutěž pro děti do 12 let na ponících s KVH do 137 cm soutěžících ve vypsaných first ridden třídách.
 • NPS KMITEX JUNIOR RIDDEN ŠAMPIONÁT 2024 – seriálová soutěž pro děti a juniory na klisnách a valaších bez omezení KVH soutěžících ve vypsaných junior ridden třídách.
 • NPS KMITEX OPEN RIDDEN ŠAMPIONÁT 2024 – seriálová soutěž pro jezdce bez omezení věku a klisnách, valaších i hřebcích bez omezení KVH soutěžících ve vypsaných open ridden třídách. 
 • NPS STAMP ŠAMPIONÁT IRSKÝCH KOBŮ 2024 – seriálová soutěž pro příslušníky tohoto plemene soutěžící v chovatelských třídách na ruce, speciálních výstavních třídách i sportovních třídách.
 • NPS CAVALLETO VOZATAJSKÝ ŠAMPIONÁT 2024 – seriálová soutěž pro děti, juniory i dospělé, soutěžící ve vypsaných vozatajských parkurech a drezurách.
 • NPS NAES TRAIL ŠAMPIONÁT 2024 - seriálová soutěž pro děti juniory i dospělé, soutěžící ve vypsaných trailech.

Pokud by někdo rád zažil výstavní atmosféru a odkládá svoji účast na výstavě jen z důvodu nedostatku vlastních zkušeností, má možnost si vše před sezónou vyzkoušet na veřejném tréninku, který bude probíhat pod vedením zkušených lektorů Ivety Lewingerové a Rafífy Hamoudové v termínu 27.-28.4.2024 na Jízdárně Lhota a bude zaměřený na speciální výstavní třídy, chovatelské třídy na ruce i na vybrané sportovní soutěže. Je to vynikající příležitost k osvojení si potřebných dovedností a k seznámení se s průběhem jednotlivých výstavních tříd a jejich hodnocením, což může zejména u nováčků znamenat skvělý start do sezóny. Zároveň je to i jedinečná možnost pro všechny potenciální účastníky chovatelských tříd jakéhokoliv věku, aby si přijeli oprášit nebo doladit svou vystavovatelskou techniku, nebo vyvezli do cizího prostředí mladého koně bez zkušeností. Propozice i s přihláškou najdou všichni zájemci na stránkách NPS: https://www.npsinfo.cz/kalendar-akci/vystavy-sportovni-dny-a-vzdelavaci-akce/.

Věříme, že i letos uvidíme ve výstavních kruzích nové tváře, budeme se těšit z mnoha krásných, dobře připravených a předvedených zvířat, z příjemné atmosféry, z podpory naši partnerů, budeme čerpat vědomosti z hodnocení a postřehů zkušených posuzovatelů, kteří mohou nás i naše svěřence posunou zase o kousek dále, ale hlavně se budeme celý rok setkávat s milými a příjemnými lidmi, které spojuje stejná věc – láska ke koním. Těšíme se na každého z vás. 

Podobné články
Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

Národní výstava NPS obvykle zakončuje výstavní sezónu v daném roce a dochází na ní k vyvrcholení šampionátových soutěží. Této tradici dostála i letos…

Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…