Co nového přinesou speciální výstavní třídy pod hlavičkou NPS v sezóně 2018?

27. 3. 2018 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: David Špinar, Lucie Robková, Věra Marková, Milan Mikšovský, Jiří Mann a Lucie Kounická

Speciální výstavní třídy (SVT) se v posledních letech dostaly do povědomí mnoha majitelů, chovatelů i jezdců a bez nadsázky můžeme říci, že momentálně zažívají v ČR svůj boom. Jedná se nejen o třídy jezdecké i zápřahové v anglickém stylu, ale také o třídy Mladých vystavovatelů. Zejména pak třídy jezdecké nabízejí smysluplnou možnost využití původních britských plemen všemi věkovými skupinami jezdců, počínaje dětmi od 3 let.

Vzhledem k tomu, že u většiny těchto tříd se určitým dílem hodnotí kvalita koně z hlediska exteriéru a typu a dalším dílem podaný výkon, poskytují tak SVT poměrně komplexní pohled na každé zvíře a mohou být pro chovatele cenným zdrojem informací.

Potřeba dále rozvíjet SVT v ČR vedla v loňském roce k založení Národní pony společnosti, z.s. (NPS). SVT v určitém rozsahu podporují v ČR dlouhodobě i další chovatelské společnosti, které se ale primárně věnují každá svému vlastnímu plemeni. NPS se zaměřuje komplexně na všechna Mountain and Moorland plemena (shetlandský pony, velšská plemena pony a kob, exmoorský pony, dartmoorský pony, connemara, fellský pony, daleský pony, highlandský pony a New Forest pony), z nichž některá jsou v ČR již hojně zastoupena a jsou zde pro ně vedeny vlastní PK, u jiných, která v ČR PK nemají, jsou početní stavy zatím nízké.

Kromě M+M plemen otevírá NPS své výstavní třídy také pro podílové velše (WPBr), ČSP s prokazatelným podílem 12,5 % registrované velšské krve, irské coby, shire horse, clydesdale a drum horse. Ve spolupráci s pořadateli jednotlivých výstav připravila NPS pro soutěžící opravdu bohatou sezónu.

Byla vypracována pravidla nejen pro SVT, ale také pro třídy na ruce či sportovní soutěže a těmito pravidly se budou v sezóně 2018 řídit kromě jiného např. seriálové soutěže First Ridden Šampionát, Junior Ridden Šampionát a Open Ridden Šampionát.

Pravidla najdete zde: http://www.npsinfo.cz/pravidla/pravidla-nps/

Jaké změny v pravidlech SVT nás tedy v nadcházející výstavní sezóně čekají?

Nebude jich mnoho, přesto se dotknou hned několika výstavních tříd. U nejstaršího „speciálkářského“ seriálu, který v letošním roce vstupuje již do svého čtvrtého ročníku – Lead Rein poháru, došlo k úpravě pravidel pro třídu Nadějí. Nově se této třídy mohou malí jezdci účastnit 2 roky.

Ve třídách pro začínající jezdce – First Ridden, byl změněn způsob úpravy rozdělení při společném předvedení ve skupině. V minulé sezóně toto řešil stevard, v té letošní si již jezdci budou rozdělení upravovat sami.

Drobná změna, která by měla usnadnit práci zejména pořadatelům akcí, se dotýká tříd Working Hunter Pony, které byly na českých výstavách vypsány loni historicky poprvé. Kromě Novice - Working Hunter Pony tříd mohou být všechny ostatní WHP třídy vypsány formou handicapu v rámci jediné soutěže.

V předcházejících letech pro individuální prezentaci v jezdeckých třídách soutěžící používali modelové úlohy, které, podle konkrétní soutěže, obsahovaly požadované chody a přechody. Od letošního roku si mohou soutěžící připravit vlastní prezentaci, do které zahrnou požadované chody a přechody, ale tyto mohou zařadit do sestavy v libovolném pořadí. Specifikace požadavků jednotlivých tříd jsou uvedeny v pravidlech. Příprava osobité individuální prezentace při zachování požadovaných prvků umožní jezdcům přizpůsobit sestavu jejich koním tzv. na míru a ukázat to, v čem vynikají.

Zaběhnuté a fungující speciálkové seriály se v letošním roce opět rozrostou. Svůj prostor dostanou i junioři do 16 let na klisnách a valaších původních britských plemen a WPBr bez omezení KVH, pro které bude otevřena samostatná seriálová soutěž Junior Ridden Šampionát.

V obecné části pravidel došlo také k několika úpravám. Zatímco v loňském roce v některých SVT mohly startovat klisny, které pod sebou měly v daném roce neodstavené hříbě, které ovšem s klisnou do výstavního kruhu nesmělo, tak letos již tyto klisny ve SVT startovat nemohou. Ze seznamu povolených udidel pro všechny jezdecké výstavní třídy bylo vyřazeno třítypové udidlo. Velmi důležitou změnou je také jasně specifikovaná barva jezdeckých kalhot a rukavic. Proti minulé sezóně již není povolena bílá, ani tmavě hnědá, či jiné tmavé barvy u rajtek, a bílá u rukavic.

A co naopak zůstává v sezóně 2018 beze změn?

Účastníci tříd Mladého vystavovatele se opět mohou těšit na 2 speciální ceny pro nejlepšího mladého vystavovatele, věnované ASCHK ČR (1. 9. 2018 na Working Hunter Show na jízdárně Lhota u Staré Boleslavi a 23. 9. 2018 v rámci výstavy KŮŇ 2018 na výstavišti v Lysé nad Labem).

I v letošním roce podpořil LRP Svaz chovatelů shetlandských pony (SCHSHP) a generálním sponzorem tohoto seriálu zůstává společnost Sehnoutek a synové. Naším mediálním partnerem je i nadále internetový server EQUICHANNEL.CZ.  Pozitivní zprávou pro účastníky seriálových soutěží First Ridden Šampionát, Junior Ridden Šampionát a Open Ridden Šampionát, kteří se budou účastnit na irských kobech, je, že ICS ČR se i v letošním roce rozhodla podpořit nejúspěšnější účastníky z řad irských kobů speciální cenou.

Začátek výstavní sezóny je již takříkajíc „za dveřmi“ a s mnohými z vás se uvidíme 14. 4.2018 na výstavišti v Praze Letňanech, kde ACHMK ve spolupráci s NPS připravila první letošní výstavu Prague Pony Cup 2018. Přejeme všem hodně štěstí a těšíme se na viděnou.

Kompletní kalendář výstav pořádaných, nebo spolupořádaných NPS najdete na tomto odkazu: http://www.npsinfo.cz/kalendar-akci/vystavy/, mnoho užitečných informací ke SVT lze nalézt na stránkách: http://svtinfo.cz/.

Podobné články
Zambia vom Ellernbrook - LR

Národní pony společnost (NPS) by ráda pozvala v této sezóně všechny majitele i chovatele široké rodiny mountain a moorland plemen, jejich uznaných…

Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

Národní výstava NPS obvykle zakončuje výstavní sezónu v daném roce a dochází na ní k vyvrcholení šampionátových soutěží. Této tradici dostála i letos…