Výlet na centrální výběr hřebců velšských plemen, WPBr a NWR

23. 3. 2017 Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová Autor fotek: Vivian Hesen, Leontien Ruissen

Velkým svátkem pro všechny milovníky velšských plemen, WPBr a NWR v Holandsku je rozhodně každoroční Centrální výběr hřebců (CHK) v Ermelu. I my jsme se letos rozhodly posílit početnou českou výpravu a společně se zástupci ZH Písek jsme tuto významnou chovatelskou akci navštívily.

Vzhledem v tomu, že v českém chovu v loňské sezóně působil prvním rokem z Holandska importovaný plemenný hřebec NWR (Nederlandse Welsh Rijpony) 2115 Zaval v.h. Enkershof, který je zapsaný v HPK-AP plemenné knihy WPBr a ČSP, nejvíce jsme se těšily právě na kolekce NWR a WPBr hřebců, které jsme velmi pečlivě sledovaly. Pozitivní zprávou pro české chovatele je skutečnost, že Zaval v.h. Enkershof je po sérii jednání k dispozici českým chovatelům i v letošní sezoně.

Holandská PK pro velšská plemena byla založena v roce 1959 a spravuje ji NWPCS (Nederland's Welsh Pony and Cob Studbook), která je dceřinou společností WPCS (Welsh Pony and Cob Society). V současné době tento svaz sdružuje zhruba 1 400 chovatelů a majitelů. PK má standardní oddíly pro čtyři čistokrevná velšská plemena, dále pro WPBr a navíc ještě oddíl pro NWR. Ve všech oddílech PK je v současné době registrováno zhruba 60 000 zvířat.

Centrální výběr hřebců je již tradičně rozdělen do dvou dnů. Pátek je věnován prvnímu kolu výběrů, a sice 3-4letým hřebcům všech kategorií. Páteční program zahajovali reprezentanti NWR. V několika odděleních se nám postupně představilo 41 tříletých uchazečů o licenci, z nichž do druhého kola výběru postoupilo 16 hřebců. Z této skupiny bylo dále v sobotu vyselektováno 9 finalistů, kteří čekali na závěrečný verdikt tříčlenné komise posuzovatelů. Ta pak výběr udělila pěti nejlepším, které nyní čeká 32denní staniční test. Zde budou u těchto pěti vybraných hřebců hodnoceny skokové a drezurní vlohy, pohyb v kroku, klusu i cvalu, charakter a chování ve stáji a při ošetřování. Do celkového hodnocení se pak započítá i to, na kolik daný hřebec odpovídá požadavkům kladeným na moderního sportovního ponyho současnosti.

Westerhuis Cupido

Největší početní zastoupení zde mělo potomstvo NWR hřebce STEERWOLDE'S V.I.P. (KVH 148 cm, vítěz staničního testu NWR hřebců 2014, o: Hagelkruis Valentijn, m: Wester Aikemas Nicolien po Downland Folklore). Tento nádherný vraník působí v holandské stáji Brouwer, kde mu pro jeho excelentní chody říkají „malý Totilas". Mezi tříletými NWR jsme viděli 6 jeho synů a další dva pak reprezentovali čtyřleté a starší NWR a WPBr. Nejúspěšnějším z nich se nakonec stal Westerhuis Cupido (52,16 % velšské krve, KVH 147 cm, m: Westerhuis Honey po Kielshoop Honeyhill), který se společně s dalšími čtyřmi mladými hřebci propracoval do skupiny vybraných. Cupido získal také cenu za nejlepší pohyb v klusu. S Cupidem je přes hřebce Kielshoop Honeyhill spřízněna klisna pana Milana Maťátka - Madam's Miss Marrit, která se loni na výstavě v Nebanicích stala šampionkou kategorie WPBr.

De Bekelaar's Romeo

Druhou největší kolekcí potomstva na CHK 2017 se mohla pochlubit jedna z legend chovu NWR, dnes již dvaadvacetiletý hřebec COELENHAGE'S PURIOSO (KVH 146 cm, o: Coelenhage's Lets Be The Best, m: Coelenhage's Lady Primeur po Ijsselvliedt's Primeur). Purioso získal za svůj život mnoho cenných umístění s dánskou drezurní jezdkyní Sofií Jeppesen včetně vítězství v dánském drezurním pony šampionátu 2004 v kategorii 1 pro pony s KVH nad 142 cm. Zplodil mnoho vynikajících a úspěšných potomků, z nichž určitě za zmínku stojí např. jeho syn Bodo, bronzový medailista ze švédského drezurního pony šampionátu 2015, patřící k TOP desítce drezurních pony ve Švédsku, nebo jeho plný bratr palomino hřebec Jarno, dvojnásobný NWR šampion z let 2004 a 2005, který byl exportován do Švédska, se skvělými výsledky v drezuře na národní i mezinárodní úrovni. Významného úspěchu v loňském roce dosáhl i Puriosův vnuk Nieuwmoed's Captain, který na finském drezurním pony šampionátu 4- a 5letých získal zlatou medaili. Mezi pět nejlepších postoupil Puriosův syn - elegantní plavák v hezkém typu De Bekelaar's Romero (44,34 % velšské krve, KVH 145 cm, m: Bekelaar's Hillary po Watermill Falcon). V ČR Puriosovu krev nese jeho vnučka - klisna 28/201 Golden-Dessy.

Do pětice vybraných patří také potomek hřebce ORCHARD RED PRINCE a pravý bratr výše zmíněného Nieuwmoed's Captaina - Niewmoed's Mister Right (38,48 % velšské krve, KVH 147 cm, m: Sabine po Coelenhage's Purioso), který předvedl nejen nádherný pohyb, ale ukázal také výbornou připravenost a skvělý charakter v okamžiku, kdy se jeden z předváděných hřebců v kolekci vyvlékl z uzdečky a běhal po hale na volno. Mister Right zůstal ochotně v rohu stát a v klidu vyčkal, než uprchlíka odchytí. Orchard Red Prince je nejen pokračovatelem slavné linie hřebce Vita Novas Hanassie, ale také dvojnásobným holandským šampionem NWR, jako devítiletý získal titul „Sport" a o rok později i titul „Preferent". Chovatele určitě bude zajímat, že při staničním testu obdržel vysoké hodnocení za skokové vlohy. Orchard Red Prince je také dědečkem v ČR působícího hřebce Zavala v.h. Enkershof.

Orchard Red Prince

Mezi ty nejúspěšnější se zařadil také syn hřebce HEITRAK'S MARVIN - hnědák Vlagberg's Bowden (44,34 % velšské krve, KVH 145 cm, m: Eindershof Carmen po Aester El Nino). Marvin je čtyřnásobným šampionem NWR z let 2008 - 2011, v roce 2010 získal také titul celkového šampiona CHK. Jako tříletý byl oceněn za mimořádný pohyb v klusu. Stejně jako Orchard Red Prince obdržel predikáty „Sport" a „Preferent". Jeho doménou je drezura. V chovu momentálně působí 6 jeho synů. V původu Bowdena najdeme hned několik předků, které ho spojují se Zavalem v.h. Enkershof. Oba tito hřebci mají společného dědečka, kterým je De Goede Ree Now Or Never, i když u Bowdena můžeme tohoto hřebce najít na postu dědečka z otcovy strany, zatímco u Zavala je na straně matky. Další propojení je přes hřebce Aester El Nino, který je Zavalovým pradědečkem, ale u Bowdena figuruje na postu otce matky. Krev hřebce Aester El Nino v ČR nese také klisna manželů Pavlisových - Belle's Rozetta.

Skupinu nejlepších tříletých NWR uzavírá hnědák Castenrayseweg Charmeur (42,3 % velšské krve, KVH 148 cm, o: Vlagberg's Carway, m: Castenrayseweg Hanneke po Leuns Veld's Lord). VLAGBERG'S CARWAY je synem Heitrak's Marvina a tedy i vnukem hřebce De Goede Ree Now Or Never. Tato linie nás zpátky přivádí až k cenným krevním liniím hřebčína Downland a slavnému šampionovi s mnoha úspěšnými potomky jak ve třídách na ruce, tak ve třídách jezdeckých - hřebci Small-Land Mambrino, který je produktem spojení plnokrevné klisny Gazelle a velšského pony hřebce Downland Mohawk.

Coelenhage's Amor

Ze skupiny čtyřletých NWR hřebců byl výběr udělen dalšímu z vnuků hřebce Heitrak's Marvin - Coelenhage's Amorovi (44,2 3% velšské krve, KVH 147 cm, o: Fleuramo's Justin, m: Amarents po Coelenhage's Let's Be The Bets). Justin v loňském roce reprezentoval Švédsko na Evropském pony šampionátu ve Vilhelmsborgu. Startoval v drezuře a s jezdkyní Linnéa Holmgren obsadili 16. místo z 61 startujících s celkovou známkou 68,103 bodu. Tento výsledek byl zároveň i nejlepším výsledkem v rámci švédského týmu.

Skupina tříletých WPBr nám nabídla další zajímavou podívanou. Z této kolekce nás zaujali 2 mladí hřebci. Tím prvním byl Drikkushof Zoro, hřebec s velmi dobrou kostrou i hloubkou hrudníku (23,45 % velšské krve, o: Don Cremello Du Bois, m: Mandy po Wester Aikema's Aidos) a Coelenhage's Happy Hour, velmi elegantní pony (50,63 % velšské krve, KVH 148 cm, o: King William, m: Compagnon's Hannah po Rhodin Hedde). Výběr nakonec získal Happy Hour, který se stal rovněž i šampionem WPBr.

Coelenhage's Happy Hour

V sobotu se kromě mladých hřebců předvedli i hřebci starší, již s výběrem pro holandskou PK, a to jak na ruce, tak i pod sedlem. Ve třídě čtyřletých NWR hřebců na ruce zvítězil další z reprezentantů stáje Coelenhage - vraník Houdringe's Raspoetin (42,58 % velšské krve, KVH 146 cm, o: Leuns Veld's Lord, m: Orchard Apple Bee po Orchard Boginov). Druhé a třetí místo v této třídě obsadili poloviční sourozenci v ČR působícího plemeníka Zavala v.h. Enkershof, synové hřebce Orchard Wildeman: Spoorzicht's Red Flyer a Bijsterhof's Valencio. Právě Spoorzicht's Red Flyer nás zaujal prostornou a elastickou mechanikou pohybu. Oba tito hřebci byli předvedeni také v sedlové třídě a byla jim udělena prémie. Valencio je dokonce více než polovičním bratrem Zavala, neboť kromě otce mají společného ještě i otce matky. Těšili jsme se rovněž na třídu desetiletých a starších NWR hřebců, kde jsme měli možnost pod sedlem vidět Zavalova dědečka - hřebce Orchard Red Prince.

Z čistokrevných velšských plemen byly početně více zastoupeny sekce A a B. V sekci C a D nebylo ani v minulých letech prezentováno mnoho hřebců a nejinak tomu bylo i v letošním roce. V sekci A bylo postupně v několika skupinách předvedeno 33 hřebců různých věkových kategorií na ruce, z nich 26 bylo tříletých. Kolekce těchto mladých uchazečů o licenci byla kvalitativně i typově velmi různorodá. Mnohem zajímavější než třídy mladých se nám jevily třídy starších, již licentovaných hřebců.

Springbourne Capricorn

Ve skupině 7-9letých hřebců naši pozornost upoutal Springbourne Capricorn (KVH 118 cm, o: Cascob Red Kite, m: Springbourne Corona po Springbourne Caraway), který předvedl vynikající pohyb a zároveň splnil naše očekávání po stránce exteriéru a typu. Capricorn působí v holandském hřebčíně Singel's rodiny van Beekových a má na svém kontě již slušnou řádku úspěchů. Svoji kariéru odstartoval v roce 2013, kdy byl úspěšně licentován pro holandskou PK, obsadil 1. místo ve třídě tříletých hřebců sekce A na Royal Welsh Show (RWS) a vybojoval titul overall vicešampiona mladých na Dragon Show. V ČR jeho krev nese jeden z odchovů hřebčína KVR, Křivá Voda.

Mezi čtyřletými již licentovanými hřebci nás zaujal hřebec Potteries Simon (KVH 115 cm, o: Lacy Jaffa, m: Powys Seren po Waxwing Hill Billy), který byl sice menší, ale s dobrou kostrou, v pěkném typu a navíc ukázal mimořádnou mechaniku pohybu se skvělou flexí zadních končetin. Simonovým dědečkem z otcovy strany je šampion hřebců sekce A z RWS 2000 - Lacy Justyn, který je pokračovatelem linie dvojnásobného overall šampiona RWS z let 1972 a 1973 - hřebce Gredington Simwnt.

Spring Star's Kimro

V sekci B se kromě 20 tříletých hřebců o licenci ucházeli i dva starší, z nichž nakonec bylo pro holandskou PK vybráno sedm. Největší ovace sklidil tříletý ryzák Spring Star's Kimro (KVH 134 cm, o: Spring Star's Jarno, m: Spring Star's Kimara po Eyarth Tom Tom), který se stal nejen šampionem sekce B, ale také celkovým šampionem körungu. Kimrův otec byl licentován také pro českou PK a v současné době zde má 4 zapsané dcery. Titul vicešampiona sekce B si vybojoval jeden ze starších hřebců - sedmiletý francouzský plemeník Adagio de L´Aurore (KVH 133 cm, o: Heniarth Wood-Wind, m: Etincelle Ravignan, po Kirby Cane Statecraft), v majetku paní Ingrid Delaitre. Adagio získal licenci a bude v letošní sezóně působit v chovu pana Geerta Verbaase. Tento hřebec dosáhl mnoha skvělých výsledků ve výstavních kruzích VB, Francie i Belgie, kde získal tituly na těch nejprestižnějších velšských výstavách. V roce 2014 splnil kvalifikaci na HOYS a v jezdecké třídě s Claire Sheehan obsadil 8. místo. Je držitelem několika bronzových a stříbrných medailí WPCS a může se pochlubit rovněž vynikajícími výsledky z parkurových soutěží. Hřebec působí také v inseminaci.

Sekci C reprezentovali tři mladí uchazeči o licenci a jeden již dospělý licentovaný hřebec, kterého jsme v sobotu odpoledne měli možnost vidět také pod sedlem. Výběr nakonec získali dva: čtyřletý vraník Brynseion Lord Mayday (KVH 130 cm, o: Brynmellion Llwelyn, m: Neuaddparc Lady Marmelade po Synod Amstrong), který se stal i šampionem sekce C a vicešampionem celého körungu, a tříletý palomino Llanidan Esquire (KVH 136 cm, o: Parvadean Gold Top, m: Thorneyside Mary Kate po Gristhills Blazing Commando).

Brynseion Lord Mayday

V sekci D jsme měli možnost vidět dva tříleté hřebce a jednoho staršího, již licentovaného, kterého můžeme označit za zajímavého reprezentanta svého plemene. Byl jím sedmiletý velšský kob Brynithon Red-Flyer (KVH 149 cm, o: Brynithon The Gigalo, m: Glafon Gem Rhosyn po Thorneyside Flyer). Jednalo se o souladného koba v dobrém jezdeckém typu s hezkou hlavou i horní linií, který se výborně předvedl jak na ruce, tak pod sedlem a stal se šampionem sekce D. Jeho dědeček - Thorneyside Flyer - získal titul šampiona hřebců sekce D na RWS 1992. Flyerovu krev v ČR nesou např. klisny Kensa Celtic-Princess, Login Miss Money Penny či hřebec MBS Flying Rocket. Přes svého druhého dědečka - hřebce Thorneyside The Terminator - je Brynithon Red-Flyer spřízněn s plemenným hřebcem AC Golden Boy, který působí v hřebčíně Amerika.

Sobotní den jsme završili návštěvou stáje Coelenhage pana R.H.J. Vrolijkena ve Wezepu. Při této příležitosti jsme měli možnost vidět při práci pod sedlem hřebce King William (otce vybraného mladého hřebce Coelenhage's Happy Hour). King William je produktem spojení malého plnokrevného hřebce Kaiserjager s klisnou velšského pony Vaneska (po Lemonshill Little Emperor). Kaiserjager významným způsobem ovlivnil chov kvalitních jezdeckých poníků po celém světě, a to prostřednictvím svých 20 uchovněných synů. Ve stáji Coelenhage jsme si prohlédli také chovné klisny a dorost, zaujali nás zejména dva poloviční sourozenci plemenného hřebce Zaval v.h. Enkershof - tříletá klisna a dvouletý hřebec ze stejné matky (Groeze's Mirna) po otci Coelenhage's Purioso. Děkujeme panu R.H.J. Vrolijkenovi za milé přijetí i čas, který nám věnoval, a blahopřejeme mu k úspěchu na CHK 2017, neboť ze 7 hřebců NWR a WPBr, kterým byl udělen výběr, byli 3 v jeho majetku a dva z nich přímo z jeho chovu.

Děkujeme pánům Jiřímu Ptáčkovi a Blahoslavu Políčkovi st. za příjemnou společnost na cestě i možnost prohlédnout si legendární plemeníky stáje Team Nijhof, kde jsme se cestou domů zastavili.

Dále děkujeme fotografkám paní Leontien Ruissen (Fotografie Leontien Ruissen, blog) a paní Vivian Hesen za laskavé svolení k použití jejich fotografií v článku.

Podobné články
Zambesi

Zambesi TN je první z ohlášených novinek ZH Písek pro rok 2023. Jedná se o letos 19letého KWPN hnědáka s působivým potomstvem, který se snadno může…

I. předvýběry hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka se konají 25. ledna v ZH Tlumačov a 26. ledna v Zemském hřebčinci Písek.