Podmínky pro zařazení plemenného hřebce do chovu

V souvislosti se zprávou o výběrech pro hřebce, kterou jsme přinesli 30. 10. 2003, se v redakční poště sešlo několik dotazů, čím jsou upraveny podmínky pro zařazení plemenného hřebce do chovu. Obecně je upravuje Zákon 154/2000 Sb., hlava 3., odst. 1 a 2, z něhož pro vás vyjmul a okomentoval B. Políček z Asociace svazů chovatelů koní.

Zákon 154/2000 Sb., hlava 3.

Odst.

1) K plemenitbě mohou chovatelé používat pouze plemeníky registrované ve speciální evidenci plemeníků (dále jen "státní registr plemeníků"), nebo jejich sperma za podmínek stanovených zákonem. Státní registr plemeníků vede osoba pověřená vedením ústřední evidence způsobem, stanoveným ve vyhlášce.
(Pozn. red.: v ČR Ústřední evidence koní Slatiňany)

2) Plemeník je registrován ve státním registru na základě žádosti vlastníka a ta musí být doložena:

a) U plemeníků tuzemského chovu:

 • dokladem o výběru plemeníka do plemenitby (§8). (Tzn. komisionelní hodnocení včetně lineárního popisu provedené komisí)
 • Dokladem o zápisu do plemenné knihy, nebo chovného registru s výjimkou málopočetných nebo dovezených plemen (§9 odst.4) (Tzn. zápis o rozhodnutí Rady příslušné PK; málopočetné nebo dovezené plemeno je plemeno, pro které není vedena v ČR PK)
 • Osvědčením o ověření původu nebo o genetickém typu (§12)
 • Potvrzením o původu (§11)

 • b) U plemeníků, dovezených ze zahraničí nebo u dovezených inseminačních dávek
  1. Potvrzením o původu vydaným zahraniční chovatelskou organizací (u inseminačních dávek jeho kopií ověřenou touto organizací)
  2. Osvědčením o genetickém typu
  3. Dokladem o zápisu plemeníka do plemenné knihy nebo chovného registru v ČR s výjimkou málopočetných plemen (§9 odst.4)

   

  Toto jsou základní věci které musí splnit budoucí plemeník. Specifické podmínky pro zařazení hřebců a klisen do jednotlivých PK upravují příslušné Řády PK.

  Související odkazy:

   

  Podobné články
  Zambesi

  Zambesi TN je první z ohlášených novinek ZH Písek pro rok 2023. Jedná se o letos 19letého KWPN hnědáka s působivým potomstvem, který se snadno může…

  I. předvýběry hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka se konají 25. ledna v ZH Tlumačov a 26. ledna v Zemském hřebčinci Písek.