Hřebci A 1/1 v teplokrevném chovu: Tiznit

5. 3. 2012 Eva Holubcová Autor fotek: Pavla Staňková, archiv J. Cipry, archiv SCHPMT, sporthorse-data.com, BBA Year Book

Tiznit je hřebcem, u něhož jsou mimořádně vysoké naděje na úspěch v chovu a roli zlepšovatele. Pochází z krosu linií Djebel x Owen Tudor, které samy o sobě byly ve sportu velmi úspěšné jak v rolích otců, tak i mateřských otců, a to ve světě i u nás.

Dále je z rodiny, která dala řadu plemeníků úspěšných v teplokrevném chovu. Jeho hříbata jsou navíc hodnocena velmi dobře a to při dosti omezené příležitosti. Sám o sobě navíc prokázal sprinterské schopnosti (kromě jiného vyhrál Gomba handicap na 1224 m a byl výborným raným dvouletkem). Pochází z vyhlášené sprinterské linie a v původu má další osvědčené prvky rychlosti. Prokázaná tvrdost hřebce (42 startů) je doplněna jeho exteriérem, kladně hodnoceným charakterem a povahou.

Charakteristiky Tiznita nás postavily před dilema, jakým způsobem sepsat jeho profil tak, aby nevyzněl jako nekritická oslava hřebcových možností. Nakonec, názor nechť si udělá laskavý čtenář sám.

TiznitDostihová kariéra

Dostihová výkonnost je u plnokrevníka zařazovaného do teplokrevného chovu vždy vedlejší (spíše doplňující informací) vedle odpovídajícího původu, exteriéru aj. Největším úspěchem, kterého Tiznit na dráze z 42 startů dosáhl, bylo vítězství v Gomba handicap (I. kat., 1224 m). Hřebec běhal od svých dvou let (kdy se umístil třetí v Ceně zimního favorita a druhý v Pardubickém zimním favoritu) do svých 9 let. V nejdůležitější sezóně jako tříletý získal druhé místo ve Velké jarní ceně za tehdy na jaře absolutně nezastavitelným Sharp Focus, dále se umístil pátý ve Velké červnové ceně, osmý byl v obou regionálních Derby. V dalších sezónách však jeho výkonnost kontinuálně klesala, odběhal také 9 překážkových dostihů. Podstatné je, že se prověřila jeho tvrdost, co do schopností prostát náročný trénink 8 let a 42 startů.

K původu

NashamaaTiznit je po zde neznámém Nashamaa, umístěném v Gr.1., který však byl osvědčený otec a mateřský otec grupových a listed steeeplerů ve Francii i Velké Británii. Jeho potomsvo zatím jen ve Francii vyhrálo 274 dostihů a vydělalo 5 miliónů franků. Ve všestrannosti dal Malea, kvalifikovaného do národního mistrovství v Pompadour a ve vytrvalosti má syna Nonra O´Blue, který vyhrává závody na 90 km a startuje i v závodech na 130 km, také v parkurovém skákání někteří z Nashaamových potomků skáčí pod amatérskými jezdci zatím až 1.20 m. Nashamaa v kombinaci s Rex Magnou dal Shannondore, která získala převážně na překážkách přes 150 tisíc € a vyhrála na renomovaných závodištích Auteuil či Fontaineblau a v chovu již dala grupového steeplera Gold Heart a další slušné steeplery, kteří zatím vydělali půl miliónu €. Jako zajímavost lze uvést, že Nashamaa je ze stejné rodiny jako Great Nephew (děd Grundyman - u nás po něm působili Gaspari I a II) a kultovní plemeník Sir Shostakovich, který je nejen otec Sir Chamberlain, což nás přivádí k matce nového drezurního plemeníka Sandro Classic...

Francouzský systém překážkových dostihů je odlišný. Překážky jsou zpravidla mohutné a pevné a skáčou se ve vysokém tempu. To klade dost vysoké nároky na skokové schopnosti účastníků, kteří na to musí být speciálně připravováni nejenom formou skoků ve volnosti, kde se učí rutinovaně skákat perfektně a stylově. Jaký je kvalitativní rozdíl, je nejlépe možné deklarovat na, pro naše steeplery neporazitelném, Sharstarovi, který ve Auteil musel být zastaven, protože to skokově a tempově nezvládal...

Matka Azilal dala železného Azrou (107 startů, 13 vít.), vítěze Le Quelis, Pantheiste a Sizal (již matka vítězů), podstatná je však rodina. Pro mnohé jistě bude překvapením, že je ze stejné rodiny jako Mill Pond. To znamená, že se jedná o rodinu, která pravidelně produkuje plemeníky úspěšné v teplokrevném chovu a National Hunt chovu. Bratr Mill Pond Garde Royale již má pokračovatele Kapgarde a Robin des Champs, pokračovatele má v PK Selle Francais a Anglo-Arab i šampión plemeník Green Dancer a to v synech Cadoudal, Green a Solo Dancer, který byl naopak využit v Německu (po něm např. drezurní plemeník Cupric). Dále lze připomenout vnuka Green Dancer v holštýnské PK a to Bellino. Z rodiny jsou taktéž Grey Dawn II (zařazení synové Boden´s Ride a Navajo) a Takawalk II, jehož geny šířil dále syn Nativio a vnuk Maestro Nativio. Takawalk II je také mat. otcem úspěšného plemeníka všestrannosti s vlastní výkonností skoky 160 cm a to Ard Allez Cat, i zde působícího plemeníka Muscatite (ve sportu pot.: D:L, S:S, C:S.

Rex MagnaMateřský otec Tiznita Rex Magna je však hlavně velmi úspěšný otec sportovních koní (jako např. Jubilee - skoky 160 cm), jeho nejlepší syn Hofnar (drezura Grand Prix) již má několik plemeníků pokračovatelů, jako např. Levano (skoky 160 cm). Rex Magnovy dcery a vnučky jsou velmi vysoko hodnoceny, neboť pravidelně produkují potomstvo nejvyšší úrovně jak ve skocích, tak i drezuře. Aktuálně byl top jezdkyní E. Alexander-Tops koupen Titus (KWPN) (Lancelot x Rex Magna), který byl součástí bronzového družstva na ME 2011.

Třetím otcem je Kautokeino (z linie Deux Pour Cent), který figuruje na stejné pozici u jednoho z největších steeplerů posledních dekád Kauto Star.

Djebel x Owen Tudor

Djebel v čs. chovuZákladní osou Tiznitova původu je však kros Djebel x Owen Tudor, který je ve světě s oblibou a úspěšně využívaný. Hřebčí linie Djebel totiž s různými kombinacemi na Owen Tudor vyprodukovala vynikající otce drezurních koní jako: Galant Vert, Mavr (ten je po velmi oblíbeném a úspěšném Montcontour, fundamentálním plemeníku v Rusku, u nás jeho krev zastupoval Rafinad), či Sexton Blake (jehož pokračovatelem je např. Dr Bulasco xx, prochovaný ze strany matky také na Owen Tudor). Excelentním plemeníkem z této kombinace byl Imperius, který dal olympijské koně Master Maddox a Slyguff, Grand Prix skokana Vivaldi, vynikajícího plemeníka ve všestrannosti Master Imp, dále je mat. otcem olympijského Imperial Cavalier atd.

Příkladem jiné práce s linií Djebel je německá úspěšná drezurní linie Black Sky xx - Bolero - Brentano II, z níž u nás působil Boruschkin. V parkurovém skákání pak vynikli produkcí na nejvyšší úrovni plemeníci Nevado, Belgrave, Cantab, Julio Mariner či Ponticello, který byl prochovaný na Djebel ještě skrze derby-vítěze My Babu, jehož syn The Hammer dal nejenom fenomenálního skokana Sympatico, který dosáhl světového rekordu ve skoku mohutnosti 223.5 cm. Z větve My Babu také vychází Praefectus, m.o. olympijského vítěze v drezuře Bonfire. A tak by se dalo pokračovat donekonečna...

U nás se Djebelova krev prosadila na výbornou, neboť syn Astyanax se dokázal uplatnit s velmi špatnými partnerkami neskutečným způsobem a tak jeho krev v ČT chovu koluje kromě syna Koroka a jeho potomstva také skrze jeho dcery, které daly Hugben-49, Mys a Časpal. Djebelův syn Hugh Lupus je pak mateřským otcem všem dobře známého Hugbena. Pro lepší představu, jak se Djebelova krev prosadila ve sportu u nás i ve světě, se podívejte do příloh na schéma, které je ovšem neúplné.

Owen Tudor je jeden z mnoha špičkových synů Hyperiona, jednoho z největších plemeníků historie, který se také velmi výrazně prosadil v teplokrevném chovu. Pro nedostatek místa zmíníme jen větev Owen Tudor, která je specifická několika výjimkami. Je to prakticky jediná linie, která v každé generaci měla plnokrevného pokračovatele významného v teplokrevném chovu, což je výjimka, a to až do současnosti! Linie Dark Ronald, Furioso, Cottage Son, Pik As, Hurry On aj. vždy pokračovaly skrze teplokrevné zástupce. Dále je tato linie nositelem charakteru, přátelské povahy a ochoty ke spolupráci, i výborné mechaniky pohybu, což není u plnokrevníků standard. Z Owen Tudorovy linie je možné jmenovat celou plejádu velmi úspěšných plemeníků jak v roli otců, tak i mateřských otců. Ostatně sám Owen Tudor je m.o. Compromise po Nearco, který založil linii produkující OH koně a dnes ji prezentuje např. Mr. Blue.

Je nutné jmenovat minimálně alespoň následující plemeníky z krve Abernant: Abgar (Abernant x syn Djebel), který vešel do legend v KWPN chovu, jehož nejlepším pokračovatelem z mnoha úspěšných byl asi Pion, otec špičkových drezurních koní včetně OH koně Aktion, Abgar je mat. otcem Jodokus, který dal Oki Doki. V KWPN chovu uspěli i Able Albert (u něj je typické prochování na Owen Tudor) a Cadmus (jemuž je Abernant mat. otcem, jinak je z linie Hurry On). Další syn Owen Tudor s excelentními výsledky je Right Royal V, jehož hřebčí linie kromě výše zmíněného Rex Magny je zabezpečena skrze Foxiland, Salvo - po němž u nás působil Toxin (pot.: D:S, S:S, C:T), Star Regent či Regular Guy (otec OH koně Irish) aj.

Tudor Minstrel patří k nejlepším pokračovatelům a z jeho linie pochází jak zde působící Spring Haven s „T" potomstvem, velmi pozitivně se prosadil i Feuersturm, který měl nejenom Gigolo (TT) v military. Feuersturm je však z větve Tudor Melody (Tudor Minstrel), která je zodpovědná za kultovního Lauries Crusador, což je excelentní otec drezurních koní s více jak 50 syny v chovu. Také jiný Tudor Minstrelův syn Sallymount je mateřský otec Hill Hawk, jehož dcera Cileste dala pravé bratry a drezurní esa Welt Hit I. až VI. Je nutné dodat, že Tudor Minstrelovi následníci uměli dávat i 160 cm skokany, jejich doménou nebyla jen drezura.
Celkově kvalitních zástupců krve Owen Tudor je nekonečně mnoho, proto je lepší se podívat na stručný průřez, který je v příloze.

Potomstvo

Letošní hříbě po Tiznit z dcery Rock n´RollTiznit zatím nebyl příliš využit, letos by se mu mělo narodit 13 hříbat z 15 zapuštěných klisen. Z dřívější produkce lze uvést letos čtyřletou Tinu G, která je již zařazena do HPK. Její majitel ing. P. Galatík ji hodnotí následovně: „Je to klisna velkého rámce s velice dobrým pohybem. Je vyrovnaná a pracovitá, nyní je připuštěna hřebcem Furioso IX MT/ 1601 Furioso Rinaldo III G. Po prvním hříběti bude zařazena do sportu, spíše na drezuru. Vzhledem k výborným výsledkům rentgenologického vyšetření a opravdu výbornému charakteru je představa ji zařadit po sportovním testování do základního stáda klisen moravského teplokrevníka v Těšánkách."

Navázání na český chov

Tiznitův původ nabízí mnoho možností pro zdejší klisny. Jak je dobře vidět, zástupci linie Djebel u nás, i přes mnohdy velmi omezenou příležitost, uspěli jak v roli otců, tak i mateřských otců. Nabízí se možnost prochování na potomstvo hřebců Korok, Spring Haven či Agadir. Viz např. Gabrina (Spring Haven x Agadir) - skoky S či Veneria (Spring Haven x Korok) s vlastní výkonností D:L, S:L, C:T, potomstva zatím S: L**. Zajímavé by bylo i prochování na Dakotu...

Inspiraci také lze hledat v zahraničí u aktuálně úspěšných spojení, ostatně k tomu lze využít připojené soubory k liniím, které vás mohou trochu navést. Např. Zeoliet, Rolando a Armstrong, úspěšní plemeníci, jsou z kombinace Ramiro x Owen Tudor. Pro klisny tradičního českého chovu pak zbývá dodat, že kvalitní plnokrevný plemeník s předpoklady, které výše uvedený hřebec má, nemůže nic "zkazit". Navíc z hlediska aktuálnosti jeho krve lze uvést příklad, že loni byl licentován ve Verdenu hannoverský hřebec Concours Complet po Stakkato z matky po Sir Shostakovich (z rodiny Nashamaa), z báby po Star Regent (Owen Tudor x Djebel). Jak vidno, zájem o tuto krev je vysoký i nadále.

A co je podstatné, z hlediska další chovatelské práce by Tiznitovy dcery měly na co navázat, jak se zdejším chovem, tak s importovanými plemeníky, či eventuelně stojícími v zahraničí.

Shrnutí

Tiznit je z rodiny, která produkuje osvědčené plemeníky. Je po otci steeplerů ve Francii a Velké Británii, jehož kombinace s Rex Magnou se pozitivně skokově osvědčila. Je z kombinace linií, která se ve světě tradičně používá a je na ně prochován skrze jedince, kteří ve sportovním chovu uspěli. Je důležité upozornit na to, že tato kombinace se u plnokrevného plemeníka u nás již nikdy opakovat nemusí, neboť řada ve sportu úspěšných linií je v plnokrevném světě prakticky vytlačena na okraj. Jeho rodina i krev je úspěšná nejenom ve světě, ale i u nás, což je podstatné z hlediska návaznosti. Je nabízen na stanici pana Cipry u Trutnova, kde je letos k dispozici v inseminaci čerstvým spermatem.

Podobné články
Zambesi

Zambesi TN je první z ohlášených novinek ZH Písek pro rok 2023. Jedná se o letos 19letého KWPN hnědáka s působivým potomstvem, který se snadno může…

I. předvýběry hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka se konají 25. ledna v ZH Tlumačov a 26. ledna v Zemském hřebčinci Písek.