Hřebci A 1/1 v teplokrevném chovu: Scyris

11. 3. 2012 Eva Holubcová Autor fotek: Jana Němečková (www.leprechaunek.cz), Eva Holubcová, Jana Filipská (www.plemenici.cz)

Scyris byl na dráze v regionálním rámci mimořádným sprinterem a koněm s obdivuhodnou kariérou. Nabízí exteriér a tvrdost v kombinaci s charakterem a povahou. Od roku 2010 je v teplokrevném chovu a v letošním roce je nabízen i inseminačně. Z chovatelského hlediska je slabinou hřebce jeho původ i rodina.

Scyris byl kůň s mimořádnou kariérou, celkem odběhal od svých dvou do osmi let 53 startů, z nichž 35 vyhrál a naprosto dominoval na sprinterské scéně v ČR a na Slovensku. Za své výkony obdržel v ČR tituly Sprinter roku jako čtyřletý, pětiletý, šestiletý i sedmiletý. Ve svých sedmi letech navíc byl i Koněm roku a Nejlepším starším koněm. Samozřejmě je nutné jeho výkonnost vnímat v regionálním kontextu.

Scyris v NapajedlíchNade vší pochybnost prokázal tvrdost, pevné zdraví a stálost formy, která vypovídá i o charakteru hřebce, který byl vždy ochoten podat nejlepší výkon. O jeho charakteru nikdo nemůže mít pochyb, jedná se o zvíře, které v managementu trenéra Holčáka bylo naprosto bezproblémové, vždy se chovající jako profesionál. Tlumačovská prezentace podává povahu hřebce v diametrálně jiném a negativním světle, ale to lze přisoudit tamnímu hřebčínskému režimu...

K poslednímu kladu Scyrise patří jeho exteriér, který je na plnokrevníka nadprůměrný. Míry: KVP- 176, KVH - 167, Oh - 191, Ohol - 21,0 jsou velmi slušné a celková známka 8.1 je vypovídající.

V letech 2010-2011 byl naživo k dispozici chovatelům v rámci PK ČT a od letošního roku 2012 je nabízen v inseminaci hřebčínem Tlumačov, avšak v Akceleračním programu již není.

K původu

Je třeba říci, že Scyris nebyl původem sprinter. Je anomálií jak z hlediska své liniové příslušnosti, tak i z hlediska své rodiny. Proto zde je otázkou, zda bude předávat rychlá vlákna typu IIB (odpovědná za sprinterské dispozice) a zda-li takto dostojí chovatelským očekáváním, která jsou do něj vkládána na základě výkonu na dráze. Na příkladu plemeníka Keltrice úspěšného v teplokrevném chovu je možné krásně ilustrovat, jak původ odpovídal i projevu na dráze. Keltrice sám byl špičkový sprinter, jeho otec Kenmare byl vynikající mílař z linie Grey Sovereign a mateřský otec Vain je nejlepší sprinter australské historie a figuruje na obdobné pozici u Bel Esprit, otce fenomenální a zatím neporažené sprinterky Black Caviar....Keltrice dal aktuálně Navigator, který s W. Fox-Pittem vyhrál sérii HSBC Classic 2010 (finále v Pau)...Toť příklad, jak jsou ve světovém chovu využíváni sprinteři nejen výkonem, ale i odpovídajícím původem.

Avšak historicky se u nás a ve světě prosadili plemeníci, kteří byli na dráze vynikající nebo naopak velmi špatní, distančně sprinteři či až extrémní vytrvalci. Tedy zde dogmata neplatí, smysluplnou cestou je pak komplexní přístup k plemeníku jako takovému.

In Camera, otec ScyriseScyrisův otec In Camera v chovu prakticky nic nedal, kromě několika steeplerů u nás a to: Ner (matka ze „skákající" kombinace Dixieland x Mehari), Aspirant (matka ze skokově famózní kombinace Jape x Demon Club x Dakota x Negresco) či Trezor (z rodiny trojnásobného vítěze VP Tiumena). V Itálii v Meranu vyhrála Dareska (matka opět po Dixieland) či Jak (matka po Orange Bay). V Polsku po něm ve všestrannosti startuje několik potomků, Emigrant M (polokrevník, matka z linie Furioso II) dosáhl na CNC úroveň.

In Camera je po Sadler´s Wells, který je absolutní legendou a zaslouženým fenoménem ve světě rovinových dostihů. V chovu se však jeho pokračovateli stali pouze klasičtí vytrvalci jako Galileo, Montjeu či High Chaparral. Podobná situace panuje i v National Hunt chovu, kde jeho synové dostali enormní příležitost jak z hlediska kvality, tak i kvantity. I tam platilo pravidlo, že nejlépe uspěli vytrvalci jako Old Vic či Oscar. Pro enormní rozšíření krve Sadler´s Wells není možné v rámci článku věnovat objektivní analýzu, nicméně i namátkový přehled (viz příloha) ukazuje několik informací: klasicita, osvědčené původy a kombinace. Problematickou kapitolou je sport, kde se přímí potomci Sadler´s Wells vzhledem k jejich předpokládané vysoké chovné hodnotě prakticky neobjevili, ale např. ve Francii je momentálně přes 4 300 koní z linie Sadler´s Wells z aktuální produkce v současnosti působících 17 synů, 24 vnuků a několika pravnuků, ale co se týče vlivu ve sportu, neprosadilo se zatím víceméně nic, až na sporadické výjimky. V chovu je zařazen jediný teplokrevný plemeník a to Nidor (po French Glory, vítězu Gr.1. na 2400 m). Při takovém rozšíření je to však pouze otázkou času a statistiky.

U nás skončilo několik jeho synů, ale ani jeden nezanechal z hlediska produkce v tepl. chovu výraznější stopy (viz schéma). Inspirací a i vzorem ve využívání plnokrevných hřebců pro nás mohou být Němci. Holštýnská PK zařadila několik hřebců z linie Sadler´s Wells, všechny bez výjimky vytrvalci či synové vytrvalců s rodokmenem postaveným na již zpravidla v tepl. chovu osvědčené krvi, slibujícím sportovní předpoklady: jsou jimi Waterdance (sám výkonnost v military „S" dle něm. stupnice), Ibisco (překážkář, výborná rodina, provázanost s tepl. chovem), Armand (patří do stejné rodiny jako úspěšný Apollonios a u nás působící Anno s pot. D:T, S:TT, C:TT) a Fiepes Winged (vítěz na 2800 m a umístěný ve St. Leger). Trakénská PK má zařazeného Kiton po Lando (hřebčí linie Birkhahn) s výkonností nad 2000 m, jehož m. o. je In the Wings (irský derby-vítěz), syn Sadler´s Wells. Ovšem u něj bylo prioritou to, že je z rodiny, která dala mnoho úspěšných plemeníků v tepl. chovu. Podobně je Sadler´s Wells využíván ve Francii, kde se zařazují synové s vlivem Vieux Manoir, Abgar aj.

Celkově hřebčí linie Nearco byla ve sportu velmi úspěšná (skrze Compromise, Nasrullah, Dante, Royal Charger, Turn-To a mnohé další), pro omezený rozsah se jí věnovat však budeme až u jiných hřebců. Samotný Northern Dancer měl několik synů, kteří ve sportu skrze své potomstvo uspěli, týká se to třeba Dance in Time, Northern Value, Nijinsky II či Nureyev, ale je třeba mít na paměti, že genetika je leckdy nevyzpytatelná. Krásně to lze ukázat na Nureyev, což je ¾ bratr Sadler´s Wells a ve sportu si jeho následovníci vedou mnohem lépe...

Satis - polobratr ScyriseRodina je nejen základ státu, ale i plemeníka. Scyris v tomto ohledu má velmi závažný nedostatek. Sám je suverénně daleko nejlepším zástupcem rodiny. Matka Scytia kromě něj dala někdejšího slušného koně Secemin, steeplery Satis (ten je po osvědčeném producentu skokanů Oregon z kombinace Dakota x Mehari) a Secam (v UK vítězství v Class 6). Její dcery se zatím v chovu neprosadily, i když Scintina (po Dixieland!) dala Scinuse (31 startů, 9 vítězství). Bába Secesja je matkou Serafin (vítěz švédské Velké národní). Pátá matka Sobieslawa dala Sobienicu, která má na svědomí dva plemeníky v tepl. chovu Sryx a Styl s omezeným významem. A to je vše.

Slabostí je i mateřský otec Euro Star (Habitat), který v chovu nevyprodukoval prakticky nic, až na Dolin, který působil v Itálii. Ten, ačkoliv dostal slušnou příležitost v kvalitním chovu, dal jediné slušné hříbě Catherine D (skoky 135 cm). Samotný Habitat je otcem Lou Piguet (z krosu Deux Pour Cent x Sicambre x Tourbillon x Djebel), který je jeho nejlepším představitelem v tepl. chovu, mj. otec plemeníka Fandango. U nás působil syn Muscatite s pot.: D:L, S:S, C:S. Linie mateřského otce ve sportu nebyla špatná, například se jim dařilo právě s Hand In Glove (z linie Royal Charger po Nearco), ale zde vede přes odbočku ke slepé uličce Euro Star, proto se jí blíže zabývat nebudeme.

Otec báby Antiquarian (z kombinace War Relic x Hyperion) byl úspěšný plemeník a ve sportovním chovu lze zmínit syna Dipol, který je mateřským otcem u nás působícího špičkového militaristy Grot či našeho bývalého steeplera Kreator, který byl do své předčasné smrti velmi slibným v KWPN chovu. Antiquarian je také m.o. Omen (Dakota). Tady se dostáváme k Orlando Plus (hřebčí linie Pilot), na kterém si ukážeme právě využívání krve. Jedná se o „T" skokana, Mistra Polska 7letých ve skákání, jehož m.o. je Omen, a otec báby je Akcept po u nás působícím Waidwerk z matky z krosu Negresco x Aquino....

Zajímavostí původu je prochování 4x5 na vynikající chovnou klisnu Somethingroyal skrze její syny Secretariat a v teplokrevném chovu mimořádně úspěšného Sir Gaylord. Také Hyperion vstupuje do původu jako mat. otec Antiquarian i skrze Casanovu, který je otec prabáby jak u Scyrise, tak i u plemeníka a drezurně úspěšného Stravinsky. Matka Casanovy Double Life dala plemeníka Precipitation odpovědného za vnuka Furioso II, který založil jednu z světově nejlepších teplokrevných linií.

Závěrem

Lze říci, že Scyris je po slabém otci z „mrtvé" rodiny a po neúspěšném mateřském otci. Dále Sadler´s Wells a jeho potomstvo těžilo z obrovské kvalitativní i kvantitativní příležitosti doplněné managementem a PR na špičkové úrovni a zkombinované s dominancí celé linie. To v teplokrevném chovu k dispozici není, navíc příliš dominantní linie mají někdy problém se přizpůsobit různorodým prvkům v rodokmenech teplokrevných koní. Proto významné chovy přistupují k Sadler´s Wells se značnou rezervou a zařazují hřebce s osvědčenými vazbami na teplokrevný chov v původu.

Scyris v roce 2008Z hlediska chovatelských doporučení je nutné konstatovat, že Scyris je začínajícím plemeníkem, u něhož není jisté, jak se bude projevovat jeho potomstvo s ohledem na nastolené otázky vycházející z jeho původu a projevu na dráze. Tradiční inspirace vycházející z úspěšných spojení v rámci hřebčí linie je značně ztížená tím, že jak jsme výše uváděli, Sadler´s Wellsova krev se ve sportu zatím neprosadila, i přesto je třeba přihlížet k tomu, jak se zástupci Sadler´s Wellse pracují Němci a Francouzi.

Slabý původ v prvních generacích a rodina pak neumožňuje nabídnout opakovaně prověřená spojení. Pak je tedy třeba se snažit navázat na silné stránky jeho původu v zadních sekcích, např. na v teplokrevném chovu úspěšné hřebce Hyperion, či z linie Nearco jako Sir Gaylord (a jeho synové Habitat i Sir Ivor). Krevně se také dá inspirovat u polských chovatelů, jakým způsobem pracovali s In Camerou a rodinou Sobieslawy.

Co zůstává klady Scyrise, je právě tolik cenná tvrdost, exteriér, povaha a charakter. Nikdo mu nemůže upřít status osudového koně z hlediska mimořádnosti a vlastních kvalit.

Ale odpověď na to, jakým Scyris bude v chovu, nám dá až čas.

Příště se můžete těšit na článek od Evy Holubcové a jejího spolupracovníka Mirka Hlahůlka o hřebci, který nebude k dispozici v letošní sezoně, zato ale jeho krev už koluje možná i ve vašich koních.

Podobné články
Zambesi

Zambesi TN je první z ohlášených novinek ZH Písek pro rok 2023. Jedná se o letos 19letého KWPN hnědáka s působivým potomstvem, který se snadno může…

I. předvýběry hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka se konají 25. ledna v ZH Tlumačov a 26. ledna v Zemském hřebčinci Písek.