Hřebci A 1/1 v teplokrevném chovu: Egerton

8. 4. 2012 Eva Holubcová Autor fotek: Jana Němečková (www.leprechaunek.cz), Míša Hubáčková

V případě Egertona se jedná o zástupce linie Nasrullah v kombinaci s německou krví na mateřské straně původu. Jeho otcem je neúspěšný otec plemeníků, rodina, i přes udržovaný vysoký standard, nevyprodukovala žádného plemeníka úspěšného ani v A 1/1, ani v teplokrevném chovu. Ovšem krevní kombinace v jeho původu jisté možnosti nabízejí a kladem je i deklarovaná tvrdost hřebce v kombinaci s exteriérem.

Egerton na dráze patřil k širší špičce v Německu a jeho nejlepší hodnocení bylo GAG 98.5, stejné jako měl tady zaživa pohřbený německý derby-vítěz Laroche, který byl byl původově vhodnějším zástupcem krve Nasrullah v teplokrevném chovu, ale to je na delší a přesnější rozbor.

EgertonŽivotní vrchol Egertona přišel v jeho třech letech, kdy byl druhý v Grosser Preis von Baden za Warrsan a za ním skončil později tak věhlasný Shirocco. Naznačené možnosti však ukončila vlásečnicová fraktura v Preis von Europa, kde tak doběhl čtvrtý (třetí byl „český" Darsalam). Vynechal kvůli tomu celou sezónu a na dráhu se vrátil v pěti letech. Tehdy získal Hansa Preis a umítil se čtvrtý v grupa 1 dostizích Grosser Preis von Baden a v italském Gran Premio del Jockey Club Italiano. V Preis von Europa byl lepší jen cizinec Youmzain. Jako šestiletý získal několik grupa 1 umístění v Grosser Preis von Baden a Grosser Mercedes-Benz-Preis. V sedmi letech porazil velmi kvalitního It´s Gino a Adlerfug v Hansa Preis. Celkově tak ze 31 startů 5x zvítězil a získal 11 umístění, to vše bylo ohodnoceno nad půl miliónu €.

Hřebec měl slušnou kariéru, přesto byl prodán do napajedelského hřebčína. Proč nebyl vyzkoušen v Německu jako např. Laroche? Důvodů je několik, pokud pomineme to, v jaké situaci je celkový německý chov, tak hlavními jsou jeho otec a rodina.

K původu

Otec Groom Dancer měl na dráze největší zásah v předzkoušce franc. Derby Prix Lupin. Jako plemeník procestoval řadu zemí - Francii, Nový Zéland, Japonsko až se dostal do Velké Británie, kde uhynul roku 2004. V chovu si držel slušný standard, dal několik grupa 1 vítězů a řadu black type potomků. Jeho nejvýznamnější pokračovatelé v chovu Kabool, Pursuit of Love či Lord of Men i přes počáteční snahy o velkou podporu však zůstali pouhým průměrem. Řada synů byla využita v chovu Selle Francais. Gaitero a Pursuit of Love jsou ze stejné kombinace, která byla využita u Egertona, tj. Blushing Groom x Nijinsky II. Tato kombinace je velmi oblíbená a využívaná. U Groom Dancer se však tato kombinace prosadila na dráze (např. Pursuit of Love či Egerton), ale již ne v chovu. Dále byli v Selle Francais využiti Singasinga, Kabool, Le Balafre či Lord of Men. Stojí za zmínku, že u nás je po Lord of Men slovenský derby-vítěz Normen zařazený v chovu, ale i když je nabízen zadarmo (reakce na napajedelskou nabídku Ryana), není o něj zájem....

Egerton je po Pursuit of Love podle hodnocení Racing Postu druhým nejlepším potomkem Groom Dancer vůbec, což je samo o sobě varující, protože v současné době za normálních okolností jsou potencionální pokračovatelé slibných otců - plemeníků pro ČR finančně nedostupní. Jenže je dnes již jasné, že Groom Dancer linii dále rozvíjet skrze své syny nebude a tak se jedná o slepou uličku.

V téměř stejné době jako Egerton odcházel do chovu jeden z nejlepších potomků Groom Dancer, a to Groom Tesse. Groom Tesse je šampión tříletek v Itálii a tamní derby-vítěz. V italském chovu, který nepatří ani zdaleka ke špičce, se však setkal s nedůvěrou a nezájmem domácích chovatelů, což bylo důvodem k odchodu na Sardinii a příčinou nejnižšího připouštěcího poplatku za A 1/1 plemeníka v teplokrevném chovu vůbec. První výsledky potomstva sportovních koní a dostihových anglo-arabů však naznačují, že nedůvěra byla oprávněná.

Je otázkou, zda si v ČR v současné situaci můžeme dovolit takovéto experimenty a zda jsme si to vůbec kdy mohli dovolit. Navíc zrovna u této větve Nasrullaha skrze Blushing Groom je pravidlem, že hřebec, který neuspěje v A 1/1 chovu, neuspěje ani v teplokrevném. To bude pro nás užitečné vodítko, neboť letos vyběhnou Egertonovi první dvouletí na dostihové dráze. Groom Dancer je totiž jinak přes své nesporné kvality největším nedostatkem v původu hřebce.

Blushing RoomEgertonův děd, Blushing Groom, patří mezi nejlepší vnuky Nasrullaha. Na dráze byl excelentní špičkový mílař, v chovu se svými výsledky zařadil mezi Chefs-de-race. Dal několik synů, kteří jsou s oblibou využíváni jako zdroj A 1/1 krve v teplokrevném chovu, jedná se o jedince s krví, která již v teplokrevném chovu uspěla. Ostatně samotný Blushing Groom je z kombinace Nasrullah x St. Simon x Owen Tudor.

Za všechny lze zmínit Local Suitor a Nashwan. Local Suitor (matka z linie Hyperion) má zařazeného úspěšného Templer GL v několika německých PK i chovu anglo-arabů, dále to je Papelitto v hannoverské a trakénské PK. Vyhledáváni jsou i synové po dcerách Local Suitor. Jedná se např. o nadějné Ibisco a Water Dance, kteří jsou v holštýnské PK, v trakénské PK působil předčasně uhynulý Iacocca a v současné době Intendant (pravnuk Surumu). Nashwan má v teplokrevném chovu zařazené Wilawander a Chase the Ace.

Dále ze synů Blushing Grooma, s relevancí k teplokrevnému chovu, lze jmenovat Jalmood (který má stejného mateřského otce jako Lincoln a to Sicambre), Crystal Glitters (matka z kombinace Hyperion x Nasrullah) - ten ostatně má ve Francii zařazeného Sinjar ve Selle Francais, a menší zastávku učiníme u Rainbow Questa (matka po Herbager). Rainbow Quest má mezi syny minimálně Silver Rainbow (v jeho případě kros Blushing Groom x Nijinsky x Sicambre) a pravé bratry Sunshack a Raintrap (matka z linie Royal Charger), kterým úspěšně startuje potomstvo v parkurech a military, časté jsou také z kombinace s linií Nijinsky. U nás po Blushing Groom velice krátce, ale dost úspěšně působil dodnes oplakávaný Arcane s pot.: D: L, S: S**, C: L.
I otec Blushing Grooma, Red God, měl v Německu zařazeného Stanford xx.

NasrullahSyn Nearcův, Nasrullah, byl sám o sobě neskutečně talentovaný dostihový kůň, ale velmi temperamentní a problematický i na „trochu jiné" standardy, které panují v plnokrevném světě. Při využívání této krve je dobré myslet na skutečnost, že tyto dispozice předává dále a že nejlepší výsledky tudíž přinášelo spojování krve Nasrullah s klisnami perfektně prochovanými na jezditelnost a ochotu spolupracovat. Právě Blushing Groom je ale spíše výjimkou, jednalo se o mírného a přátelského hřebce.

Je třeba zdůraznit, že Nasrullahova linie patří v teplokrevném chovu k těm velmi úspěšným, ale jedná se zpravidla o jiné větve, než tu, která zde je využita. Větve jsou následující:

 • Bold Ruler (za všechny příklady např. velmi úspěšný Mytens a jeho novodobá hvězda ve všestrannosti Mighty Magic),
 • Grey Sovereign, kterou tady prezentoval např. Harlow, který byl dokonalým ztělesněním všech kladů i nedostatků této linie v její francouzské části,
 • Never Bend se syny Riverman a Mill Reef.
 • Dále Nasrullah měl i syny, kteří linii dále nerozvíjeli, ale v teplokrevném chovu byli obrovským přínosem. Za všechny stačí jméno Nordlys. Dnes již zapomenutý plemeník, který ve své době byl producentem výborných sportovních koní, ale z hlediska dnešní doby je relevantní jako mateřský otec superhvězdy Cruising. Cruising sám měl nejvyšší výkonnost v parkurech a jeho četní skvělí potomci kráčejí ve stejné stopě. Jiný syn Nasrullaha Dark Tiger je mateřským otcem francouzského esa Alligator Fontaine...

  Linii Nearco jako takové ve sportu se budeme postupně věnovat v dalších profilech.

  Rodina

  EginaJednoznačným kladem hřebce je jeho rodina, která si drží již několik generací v Německu vysoký standard. Zakladatelkou je do Německa importovaná Egina, která byla koupena za pouhých 510 £ na dražbě v Newmarketu roku 1958 po neúspěšné kariéře ve dvou letech. V Gestüt Waldfried v kombinaci s kultovním Orsini (po němž byla do teplokrevného chovu zařazena celá plejáda synů) dala derby - vítěze Elviro, později plemeníka. Její pokračovatelkou se stala především pravá sestra Elviro Elektra. Ta porodila Gr.1. vítěze Ebano a Gr.1. umístěného Elektrant, oba dva byli později zařazeni do chovu, byli využiti i v teplokrevném, ale bez byť jen průměrných výsledků. U Ebana lze zmínit dceru Saardorne, skok 120 cm. Vnučka Elektry Elle Danzig se stala šampiónkou tříletých klisen v Německu a produkuje výborné koně.

  Málokdo tuší, že u nás již jeden plemeník z této rodiny působil, a to El Arco, který je stejně jako Elle Danzig vnuk Elektry. El Arco sám byl z linie Deux Pour Cent a do ČR byl importován po solidní dostihové kariéře v Německu (GAG 98 kg), kde získal druhé místo ve St. Leger a třetí se umístil v grupě 1 Aral Pokal. Tady si vysportoval výkonnost S v parkurech a jeho potomstvo D: Z, S: L, C: Z. V současné době je v ČR trénován panem Váňou německý grupa tři vítěz Enzio (Next Desert x Big Shuffle), který byl připraven na překážky a již vítězí na proutí v Itálii.

  Egertonova prabába Envira byla po Yoggi, velmi úspěšném v teplokrevném chovu. Envira dala řadu velmi užitečných koní, podobně jako její dcery a vnučky. Lze jen jmenovat koně jako El Tango, Captain Bee Bee (Gr.1.steepler), Meine Liebe, Estejo, Esmondo, Empire Day a další. Řada z nich běhala také překážky. Do teplokrevného chovu byl ještě zařazen grupa 2 umístěný Etzel po Lombard z Enviry, ale nesetkal se s úspěchem.

  S legendárním Surumu dala Envira Eicidoru, která však z hlediska produkce byla slabším mezičlánkem, nicméně Enrique po Niniski byl druhý v listed a vyhrál několik dostihů přes překážky. K Surumu aspoň namátkově dodat, že se jedná o jednoho z nejlepších plemeníků v historii Německa. Byl velmi využit i v teplokrevném chovu, kde po něm byla zařazena řada synů, vnuků a pravnuků v rámci linie. Je důležité se také zmínit, že je mat. otcem Monsuna. Monsun je v současné době jedním z nejlepších plemeníků v rámci Evropy a hlavně velmi vyhledávaný i v teplokrevném chovu a National Hunt.

  Pravou sestrou Enrique byla Enrica, Egertonova matka, sama na dráze vítězka, v chovu kromě Egertona dala klasickou vítězku Enoru a listed vítězku Ephigenie a její vnuk Eliot se umístil v grupě 1.

  Celkově se jedná o velmi dobrou rodinu s black type standardem, která každou generaci produkovala mnoho užitečných až výborných koní. Bohužel je zde ale podstatný háček a důvod, proč zřejmě sem byl Egerton prodán bez vyzkoušení v tamním chovu. Rodina nedokázala vyprodukovat jediného, byť jen trochu obstojného plemeníka... I přes to, že klisny z rodiny byly připouštěny partnery, kteří uspěli jak v plnokrevném, tak i v teplokrevném chovu. Je to velká škoda.

  Závěrem

  EgertonEgerton je hřebcem s výbornou dostihovou kariérou, excelentní rodinou a z linie, která v teplokrevném sportu a chovu uspěla. Ale tato linie je zde vedena přes slepou odbočku Groom Dancer a rodina není zrovna producentem plemeníků. Proto není možné se inspirovat u potomstva plemeníků v rámci rodiny, což je jinak velmi užitečná pomůcka. Je tedy otázkou, jakým způsobem tohoto hřebce v teplokrevném chovu využívat s přihlédnutím k varovným indiciím, které jsme zmínili výše.

  Inspiraci lze jinak hledat až u potomstva Blushing Groomových synů v chovu. Již zmíněný Templer GL (otec Local Suitor, bába po Orsini, excelentní „T" rodina úspěšná jak v dostizích, tak i ve sportu) je vynikající hřebec s vlastní výkonností jak na dostihové dráze, tak i v drezuře, a to až do německé stupnice M. Sumarizující video je zde. Má několik körovaných synů (jako třeba Tiamo GL) a jeho nejlepší syn a někdejší plemeník Toyon GL (matka z linie Cor de la Bryere) dosáhl výkonnosti skoky 135 cm, prozatímní výkonnost skoky 120 cm má valach Tom Tom Go (matka opět ze stejné linie jako Toyon GL) i valach Touch Down (matka po Goldstrand).

  Objevuje se i slibné potomstvo z dcer, lze zmínit vnučku Chiquita HD (otec z linie Cor de la Bryere, bába z linie Almé Z) dosáhla 140 cm skoky a Cardea Z (opět linie Cor de la Bryere) zatím 120 cm.
  Bude zajímavé sledovat, jak si budou vést další synové a vnukové Local Suitor v německém chovu.

  Blushing Groomova celkově nejlepšího syna na dráze i v chovu, Nashwana, si přiblížíme z hlediska výsledků v teplokrevném chovu až u profilu hřebce Moonjaz, zařazeného v PK CS.

  Možnou cestou je inspirovat se u chovatelů, kteří vybrané jedince z nicku Blushing Groom a Nijinsky (či Northern Dancer) opětovně prochovávali na linii Nasrullah, u nás by to bylo možné buď „francouzskou" cestou, a to na Grey Sovereign skrze klisny s vlivem Harlowa, nebo s využitím krve Dara Monarch. Úspěšně byly taktéž využity kombinace s archaickými, ale stále funkčními původy...

  A protože Egerton je z matky po Niniski, je záhodno upozornit na to, že jeho otec Nijinsky II a pokračovatelé jsou v teplokrevném chovu dosti úspěšní, ale samotné rozvádění úspěchů by bylo na samostatný článek. Za všechny syny Nijinského je nutné uvést alespoň Green Dancer s četnými syny (např. Solo Dancer, Cadoudal) úspěšnými v chovu sportovních koní. U nás působili či působí z linie Nijinsky II například Angel Falls, Friedland, Gouriev, Orlov, Ponsardin, Victory Piper či Wallace. Maximální dosaženou výkonností potomstva však byly skoky L** (u Ponsardin a Victory Piper).

  Niniski sám dal řadu vynikajících synů, jsou mezi nimi Hernando, Lomitas či Petoski, kteří sami na dráze byli ztělesněním klasicity. Byli a jsou využíváni i v National Hunt chovu a do teplokrevného chovu jsou zařazováni jejich potomci. Jako ukázkový příklad lze zmínit Romanoff, kterého do svého chovu zařadil Gestüt Birkhof - chov, kde vycítili možnosti Heraldika. Ve Francii působili v chovu Selle Francais synové Assessor, jenž je otcem úspěšných sportovních koní, a Aflora. Niniski je také mateřským otcem Even Top (v chovu Selle Francais) a klisny Elise van der Werf (po otci Parco z linie Der Löwe) s výkonností 120 cm skoky.

  U Egertona samotného, s přihlédnutím k platnému pravidlu uvedenému výše u Blushing Groom, budou klíčovým zdrojem informací potomci a jejich úspěšnost na dostihové dráze. Hřebec působí v chovu teprve od roku 2009 a letos mu vyběhnou první dvouletí. Napajedelská hříbata po Egerton je možné zhlédnout na hřebčínských stránkách, např. letošní zde.

  Na úplný závěr ještě zdůrazníme klíčová fakta:
  a) Groom Dancer není otec plemeníků;
  b) rodina, i přes velké množství slušných hřebců, nedokázala dát žádného aspoň trochu solidního plemeníka.

  Egerton je nabízen v hřebčíně Napajedla za stejný připouštěcí poplatek jako loni, a to 5 000 Kč.

  Podobné články
  Zambesi

  Zambesi TN je první z ohlášených novinek ZH Písek pro rok 2023. Jedná se o letos 19letého KWPN hnědáka s působivým potomstvem, který se snadno může…

  I. předvýběry hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka se konají 25. ledna v ZH Tlumačov a 26. ledna v Zemském hřebčinci Písek.