Hřebci A 1/1 v teplokrevném chovu: Anno

4. 2. 2013 Eva Holubcová Autor fotek: © Jana Filipská (www.plemenici.cz), Sporthorse data, Moravský teplokrevník, archiv, Zuzana Šedá

Anno je jeden z mála plnokrevných hřebců, jejichž přínos teplokrevnému chovu a sportu je přijímán bez výhrad. S potomstvem, které dosáhlo nejvyšší úrovně v drezuře, military i v parkurovém skákání, si respekt jistě zaslouží.

AnnoAnno se narodil v jednom nejlepších německých chovů v hřebčíně Schlenderhahn matce ze skvělé rodiny, měl také elitního otce. Byl od začátku předurčen k tomu být úspěšný na dráze. Jako tříletý startoval prakticky jenom mezi elitou, na jaře vyhrál dvě derby-předzkoušky a byl čtvrtý v německé Velké jarní ceně. V německém derby se sice neumístil, ale klasické vavříny získal ve vytrvaleckém St. Leger, kde komfortně vyhrál. Jako čtyřletý vyhrál velký dostih v Holandsku a získal několik grupa umístění. Poté byl s celkovou bilancí 8 vítězství z 18 startů a 4 umístěními do čtvrtého místa přivezen do Československa jako elitní vytrvalec. Zde byl zařazen na první sezóny do napajedelského chovu.

Otec Lombard (Agio) byl ve své době velkým šampionem v Německu, když vyhrával, co se dalo. Tento dvojnásobný Kůň roku Německa je dnes znám hlavně jako otec báby Urban Sea, která patří k největším chovným matkám u plnokrevníků v historii, a protože patří do stejné rodiny jako Anno, budeme se jí věnovat níže.

ApolloniosZ Lombardova potomstva byli v teplokrevném chovu využiti Bueno, Etzel, Mokka a Seratino, ale suverénně daleko nejlepším a nejvlivnějším v této sféře byl skvělý Apollonios. Ten je ze stejné rodiny jako Anno, se kterým je blízký příbuzný. Apollonios je už po smrti, ale v KWPN chovu zazářil. Určitě můžeme jmenovat top drezurního koně Kir Royal či militaristu Gigant 2, startujícího na OH v Aténách. Apolloniovy dcery obecně produkují skvělé potomstvo, krásným příkladem je velmi populární plemeník KWPN Uphill po Oscar (v r. 2009 v Holandsku byl využit na 354 klisen, čímž dalece překonal takové hvězdy jako Jazz či Gribaldi), dále se z dcer Apollonia zrodili drezurní koně nejvyšší úrovně jako Michigan (Farrington), Luzelma Slottie (Cabochon), Ovation (Cabochon), Nalando (Caritas) nebo skokani jako West Side v Meerputhoeve (Baloubet du Rouet), Rodos (Furore), Rhiannon Ninente (Burgraaf) a ve všestrannosti třeba Ravenswing (Darlington). Také se dá zmínit Uron M (Flemmingh).

Lombardův původ byl zajímavý, pocházel z krosů linií Teddy x Prince Rose x Blandford a Hyperion. Jeho otcovskou linií byla francouzská veleúspěšná větev v rámci linie Teddy založená Deux Pour Centovým synem Tantieme. Deux Pour Centa známe velice dobře, neboť se kdysi povedl husarský kousek koupit tohoto znamenitého plemeníka do Československa, v době, kdy ho v jeho hřebčíně střídal nejlepší syn Tantieme. Deux Pour Cent zde působil pouhé dvě sezóny, ale i tak se stihl zapsat do dějin dostihů, ale i parkurů. Derby-vítězové Cent a Cejlon založili totiž své linie v TP světě, Cejlon pokračoval skrze své syny Valdštejn a Parcel, který dal pokračovatele Parcel - 90 s.v. (Paraf), všichni s potomstvem výkonnosti S až T. Zatímco lepší Cent dal věhlasného Cent - 22 alias Cinzano (otec Skřivanova Labe Jeff, jenž pak nebyl oficiálně využit v chovu), slavného Pecháčkova Amora a oficiálního pokračovatele s potomstvem až TT hřebce Centa I motěšického se synem Cent Honorace.

Deux Pour Cent měl výborné potomstvo i skrze dcery, např. ho lze najít na mateřské straně takových velikánů jako Velcome Fontaine a I Love You, či plemeníků dobrých ve sportu, jako Tapalque.

TantiemeCelosvětově ovšem nejdůležitějším z potomstva Deux Pour Cent byl vítěz Arc Tantieme. Toho je možné počítat mezi důležité plemeníky v TP chovu ve Francii 20. století, nachází se v původech neomezeného množství 1.60cm skokanů. Největší vliv měl asi Tantiemův syn Tanerko, který také do našeho chovu dodal Calé (mateřský otec Heraldika!) a Court Gift; a z jeho linie působí v ČR hřebec plemene Selle Francais jménem Baxte de Quettehou, kterému se zde dařilo.

Tantiemův syn Agio, otec výše řečeného Lombarda, byl ze stejné rodiny jako Anno. Na dráze získal německé St. Leger a v chovu kromě Lombarda toho příliš nedal. Do oldenburské PK byl po něm zařazen Bucephalos z mimořádné rodiny klisny Orsova (z té ostatně vychází napajedelský plemeník Wallenstein, který byl otcem báby Asterblüte, což je 4. matka Anno a 5. matka u fenomenální matky Urban Sea). Bucephala můžeme jenom v loňském hodnocení WBFSH vidět u řady skokových koní na mateřské straně původu, jako např. Little Pezi, Lorelli, Silver Exchange II, nebo i drezurního Grand Prix hřebce Don Gregorius.

Rodina Anno

Anno pocházel z mimořádné rodiny. Jeho čtvrtou matkou byla slavná Asterblüte, která vyhrála na dráze krom jiného německé derby, Preis der Diana (Oaks), St. Leger a Schwarzgold Rennen (Jarní cena klisen). Jedna z nejlepších klisen německé historie Asterblüte patřila mezi nelegální potomky výjimečné hvězdy své doby Pharise, kterého si Němci „půjčili". Asterblüte dala bohužel jen dvě dcery - pokračovatelky Alabamu a Alamedu. Alamedina vnučka Anatevka dala Allegrettu, pravou sestru zde rozebíraného Anna, matku to King´s Best a Urban Sea.

Urban SeaUrban Sea vyhrála jako outsiderka nejdůležitější test Evropy Prix de l´Arc de Triomphe, ale vše překonala v chovu, když dala derby-vítěze a nejlepšího současného plemeníka Evropy Galileo (nejlepší syn Sadler´s Wells v chovu), dále jednoho z nejlepších koní v historii Sea the Stars (začínající plemeník), a krom nich další důležité black type koně, a její dcery se činí taktéž zdatně. Rozebírat tuto silnou rodinu by bylo na hodně dlouho. A tak pro naše účely jenom ve stručnosti zmiňme plemeníky z této rodiny s vlivem TP chovu. Byli jimi Allgäu (Ortello), Andalusier (Ticino), Alpsee (Nebelwerfer), Arato (Madjar), Adonis (Magnat) či Asterios (Oleander). V hannoverském chovu působil Andalusier, dnes k vidění v původech plemeníků na straně matky jako Schwarzgold či Camaro (finalista Bundeschampionatu 5.l. a 6.l. v Německu, plemeník). Andalusier dal pokračovatele hannoverána Afrikaner (nejl. hříbě 1.60cm skokan Albertino). Důležitým byli Allgäu a Alpsee, kteří přes své plnokrevné potomstvo figuruje v řadě původů v TP chovu zařazených, nebo vlivem zajímavých plemeníků. Důležitým byl též Adonis, který měl v Německu cca 12 tepl. synů plemeníků.

EspressoMatkou Anno byla Anatevka, výše zmiňovaná jako bába supermatky Urban Sea a tak znovu zdůrazníme, že Anno spadá do jedné z nejlepších a nejprůraznějších rodin současnosti, která se nejen díky Urban Sea dostala na nejvyšší úroveň v její historii vůbec. Polobratrem Anna byl i Gr.1. umístěný Anatas, dnes otec plemeníka v hannoverské i trakénské PK Alantase. Anatevka byla po vítězi Grosser Preis von Baden Espresso, což byl syn Acropolis (Donatello II) z linie Blandford. Acropolis byl šampión tříletek Anglie, pravý bratr Alycidona a polobratr Borealis, kteří sehráli svoji úlohu v teplokrevném chovu. Tesiův Donatello II byl prvním opravdu velkým odchovancem, který upozornil na největšího chovatele italské historie na mezinárodní scéně. V teplokrevném chovu sehráli určité role synové Donatella II, skvělí šampioni Alycidon i Crepello; a z produkce dcer vzešly klíčové elementy v teplokrevnýcg původech jako Aureole, Caran D´Ache či Pinza, a v KWPN chovu působící Tepukei. O některých z nich jsme se již zmiňovali v předchozích článcích.

Bába Anna Almyra byla po Birkhahn z linie Dark Ronald, což je další velká postava dějin německého chovu, bohužel omezený rozsah článku nedovoluje plně rozebrat roli tohoto velikána. Jeho význam se dá nejlépe ilustrovat faktem, že on a jeho otec Alchimist jsou neodmyslitelnou součástí německých dějin plnokrevného i teplokrevného chovu.

Anno v chovu

AmarcordAnnův původ představoval osvědčenou kombinaci těch nejlepších s nejlepšími a tak není divu, že byl na dráze tak úspěšný, méně už však v plnokrevném chovu. Tam se mu opravdu nedařilo, dal sice 13 koní, kteří se umístili v jedničkových dostizích, a z vnuků byla nejlepší jedničková Latida, ale dá se říci, že byl zklamáním. Je však třeba vidět dobové souvislosti, kdy hřebec stál sice dva roky v Napajedlích, ale ve stínu kolegů, a po odchodu z Napajedel po nějaké době přešel téměř výhradně do teplokrevného chovu. V létě v roce 2003 uhynul.

Anno byl v průběhu 90. lét využíván zejména hřebčínem Kladruby pro jejich teplokrevné stádo, a tak patří mezi málo těch hřebců, kteří byli cíleně využiti pro teplokrevný chov. Partnerkami mu často byly klisny tradičního tuzemského chovu, na které výborně navázal. Nejlepším hříbětem byl hřebec Amarcord (skoky T), který v chovu byl bohužel velmi málo využit, a i přesto dokázal dát Amose 1 (z VČ1662 Katka (Kalka-47) po 840 Kajmak-37) s výkonností skoky S** a Simbu (z Sagita po Valát) s prozatímní výkonností skoky ST**.

Anonce-KPotomci Anna vynikli jak v drezuře: Adeptus-K (ST stupeň) či Modana-K (T výkonnost), tak i ve skákání: Amarcord (TT), Amicus-K (ST), Aneta 2 (S), Aneta (S), Anonce-K (S), Frony 1 (S**), Liana (ST), Pupalka (S) či Slavín (T). V military jsou známi třeba Filippe (T) či Cantilena (S).

A jak si vedly dcery Anna? Na skocích vynikli potomci jako Perry 1 (T** ), Vinicie (T), Lorealin (ST), Jessy (S), Karmen 5 (S**), Nika 2 (S**), Veles (S*), La Grander (S*) či Madona 3 (S) a ve všestrannosti Berenis, Takoma a Veles (všichni prozatím S).

Anno patří jistě mezi nejúspěšnější plnokrevné plemeníky v TP chovu u nás za poslední dekády a jeho dcery i vnučky pokračují v produkci dobrých sportovních koní. Faktem je, že Anno patří k linii, která byla ve sportu velmi úspěšná a to zejména na pozici výborných mateřských otců. Jeho linie se navíc dobře váže s francouzským chovem a a jak ukázaly výsledky Apollonia, tak i s KWPN. Samotný Anno dobře navázal na tuzemský chov a tak možnosti pro dcery/vnučky/pravnučky Anno jsou dneska poměrně široké.

Perry 1Z doporučení pro jeho dcery a vnučky zdůrazníme, že řada z nich v sobě nese původní geny tuzemského chovu a tak jsou přirozenou volbou např. pro chovatele Moravského teplokrevníka, kteří mají k dispozici licentované hřebce původních rakousko-uherských plemen, zejména pak kmen Przedswit. Jeden z nejlepších vnuků Anna jménem Perry 1 je po Przedswit XVI - 64 a má výkonnost ST** (a startoval i v T*) v parkurovém skákání, a to je letos teprve desetiletý.

Jinak pro zahraniční inspiraci není třeba chodit daleko, neboť holandské výsledky Apollonios, ze stejné hřebčí linie a rodiny, a navíc ¾ bratra Anna, jsou dobrým vodítkem. Vezmeme-li v úvahu, že dcery Apollonia dávaly vynikající koně po hřebcích jako Oscar, Farrington či Furore (linie Farn), opakovaně po Cabochon, dále Caritas, Facet (všichni linie Hyperion xx), Burggraaf či Flemmingh (linie Ladykiller) nebo Baloubet du Rouet (linie Orange Peel xx), a tak dostáváme k dispozici další zajímavá vodítka. Samozřejmě je škodou, že samotný Apollonios je po smrti, neboť kros Apollonios x Anno, tj. prochování na tak úspěšnou rodinu, by vyústilo v dobře prodejné hříbě do ciziny. Je ovšem možné, že se vyskytne v budoucnu možnost takového prochování skrze nějakého importovaného (či jinak dostupného) hřebce s krví Apollonia.

Anno

Dcery (a vnučky) Anna byly schopné dát top potomka jak po hřebcích tuzemského chovu jako Lopez-11, Genius-14, Mykonos-22, ale také s importovanými hřebci nejrůznějších linií. Ostatně vysokou přizpůsobivost prokázala i rodina Anno, která po generace byla striktně využívána hlavně v Německu, ale v posledních dekádách jsou zástupkyně rodiny úspěšně připouštěny hřebci s původy, které v Německu nikdy nebyly přítomny.

Hřebčí linie Anna navíc je známá svojí rolí v mateřských částech původů. Velmi populární a úspěšný překážkový plemeník (využívaný též i v teplokrevném chovu) ve Francii jménem Network (Monsun) je z matky po Reliance II (Tantieme). Reliance II je mateřský otec i fundamentálního německého šampiona Surumu xx, kterého najdeme prakticky v každém původu německého A 1/1 zařazeného do tamních teplokrevných PK, či jednoho z nejlepších překážkových plemeníků Anglie - Oscar. No a nakonec krásným příkladem je právě tak úspěšný Heraldik, který je z matky po Calé z linie Tantieme. Jeho potomstvo by ostatně mohlo být zajímavou volbou, bohužel pro nás zatím nedostupnou.

Dcery a vnučky Anna tak lze dobře kombinovat s hřebci z moderních sportovních linií, ale také (a hlavně úspěšně) i s reprezentanty tradičního tuzemského chovu, což je velké plus.

Potomstvo Anna, některé příklady

Kůň Nejvyšší dosažená výkonnost (2012)
Adeptus-K, nar. 1994, z 2 Diktant po 5 Diktant drezura ST
Amarcord Biofaktory, nar. 1994, z 160 Mykonos po Mykonos skoky TT
Amicus-K, nar. 1995, z 180 Mykonos po 190 Mykonos skoky ST
Amor 12, nar. 2002, z VČ1678 P XVI (Lusy) po 90 Przedswit X - 68 s.v. skoky L**
Aneta 2, nar. 1994, z 91 Gilda po Diktant I-K skoky S
Aneta, nar. 1993, z 122 Servátor I (Sára) po Servátor 1 skoky S
Anonce-K, nar. 1995, z 84 North Star VI po 13 North Star III - 23 skoky S
Ares 3, nar. 2001, z VČ1678 Przedswit XVI (Lusy) po 90 Przedswit X - 68 s.v. drezura S, skoky L**
Attila 2, nar. 1998, z 27/159 Tango (Tamina) po Tango skoky L**
Cantilena xx, nar. 1988, z Cubanita po Kayoon military S
Filippe, nar. 2001, z 5-393 Fráze po 1055 Doremit - 10 military T
Frony 1, nar. 2000, z 41/632 Fatima po 198 Cavalet trojský skoky S**
Liana, nar. 1993 z 173 Przedswit XVI po Przedswit XVI - K skoky ST
Luna Ká, nar. 2000, z VČ895 Karin po 71 Quoniam II - 125 skoky ST**
Modana-K, nar. 1994, 180 Mykonos po 190 Mykonos drezura T
Pupalka xx, nar. 1989, z Panna Wodna po Saragan skoky S
Seržant, nar. 1996, z VČ1687 Servátor (Astra), Servátor skoky L**
Slavín xx, nar. 1990 z Smela po Magnat skoky T


a vnukové ...

Vnuk Nejvyšší dosažená výkonnost (2012)
Antares, nar. 2001, Baxte de Quettehou - Nížina skoky L**
Asa Gai, nar. 2001, Gimt - 11/204 Ascaveri skoky L**
Berenis, nar. 1997, Mykonos - 22 - Nonea military S
Coudy, nar. 2004, Carismo - Višňovka skoky L**
Jessy, nar. 1993, Jury - Vinka skoky S
Karmen 5, nar. 2002, Great Pleasure - Kristinka skoky S**
La Grander, nar. 2003, Lagran - Linosa military T, skoky S*
Lorealin, nar. 2000, z 529 Lopez - 11 po Gizelda skoky ST
Madona 3, nar. 1999, Carbido - Mixela/2442 skoky S
Mistrál, nar. 1997, Ramiro - 47 - Mixela skoky L**
Nika 2, nar. 2002, Caletto III - Nonea skoky S**
Perry 1, nar. 2003, Przedswit XVI - 64 - 8/301 Gabina skoky ST**
Takoma xx, nar. 1996, Noble Law - Trapéza všestrannost S
Veles xx, nar. 2003, Taran - Višňovka military S, skoky S*
Vinicie, nar. 1996, Latinus s.v. - Višňovka skoky T


Pra(pra)vnukové
 
Courtney Love N, nar. 2004 Catango Z - Claire N, Landos skoky S*
Gio, nar. 2001 Genius - 14 - 18/206 Aralie po Landruf skoky S**
Grand, nar. 2003 Silvio II - Grácie, 142 Quoniam II - 201 skoky L**
Toska, nar. 2003, Mineral - Toma, Noble Law skoky S**

Informace čerpány z "Přehledy sportovních koní", které se mohou od informací On-line PK někdy lišit.

Podobné články
Zambesi

Zambesi TN je první z ohlášených novinek ZH Písek pro rok 2023. Jedná se o letos 19letého KWPN hnědáka s působivým potomstvem, který se snadno může…

I. předvýběry hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka se konají 25. ledna v ZH Tlumačov a 26. ledna v Zemském hřebčinci Písek.