Dostihový bičík v nemilosti

3. 10. 2011 Michaela Burdová Autor fotek: Romana Nevěřilová

27. září tohoto roku se v pořadu BBC sport objevuje zpráva, že Britská dostihová autorita (BHA) mění pravidla používání bičíku – jsou přísnější, postihy mnohem tvrdší. Není divu. Například letošní nářez (17 ran za posledním skokem), které ve Velké národní utržil vítězný, ale v cíli málem kolabující Ballabriggs, dostihům pověst rozhodně nevylepšil.

Co není zakázáno, je dovoleno?

Jezdec si nemůže vzít bič a pohánět koně, jak se mu zamane. Na tuto pomůcku existují striktní pravidla. Podle dostihového řádu o ochraně zvířat bičík slouží k pobízení koně v dostihu, má přesně stanovené rozměry a jeho způsob použití je posuzován dostihovou komisí.
Nejčastějším prohřeškem jezdce je nadměrné použití bičíku, kdy jsou údery bičíkem:

  • pokračující potom, kdy kůň již reaguje na předchozí údery,
  • neustávající ani potom, kdy kůň na použití bičíku nereaguje,
  • opakované krátce potom, kdy kůň na předchozí údery bičíkem nereagoval
  • pokračující i potom, kdy je kůň jasně poražen.

http://www.dostihyjc.cz/download/rad_ochrany_zvirat.pdf

Nadměrné používání bičíku však patří ke koloritu dostihového sportu, tresty jsou víceméně symbolické a v podstatě se vyplatí, jak je patrné z různých dostihových zpráv:

ž. Foret Petr 200 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ §316).

Jezdkyni také patří pochvala, i když si za nadměrné použití biče odnesla pokutu 200 Kč.

"Nevím, proč jsem to udělal. Prostě se to stalo," krčil rameny talentovaný mladík. Od rozhodčích inkasoval odnětí licence na jeden den za nadměrné použití bičíku a výstrahu za nevázanou oslavu.

1.m. 66. Cena zimního favorita Giordano Production (NL, 1616 m) s J. Donovalem jistě ½ v čase 1:44,19 nad Arrinao, Peinture Naive, Meritamon aj. Jezdec měl opět odebranou licenci na den za nadměrné použití bičíku.

...V té chvíli ovšem také zamířila blíže k bariéře, čímž zbrzdila favorizovanou Anjou a lehce i nastupující Yuccu. Před tou nakonec vítězství rozdílem pouhé hlavy udržela, přičemž manévr Jana Ráji dostihová komise ocenila tisícikorunovou sankcí. Tu obdržel i za nadměrné použití bičíku a kilovou přesváhu, přesto se čtyři týdny po Českém derby mohl radovat z dalšího klasického vítězství. Trenér Votava tak stejně jako loni s Vinnah, které zvítězila v Jarní ceně klisen s kurzem 20:1, získal nečekaný klasický úspěch.

Výsadní Janáčkova pozice v českých dostizích však není bez kontroverzí. Vedle vítězství sbírá jako na běžícím páse také sankce za porušování regulí. Jen letos jej rozhodčí pokutovali sedmnáctkrát, z toho jedenáct trestů inkasoval za nadměrné použití bičíku.
Velmi často totiž překračuje maximální limit sedmi ran bičíkem za cílovou rovinu. Za tento prohřešek mu rozhodčí vzali licenci na jeden den i v sobotu. "Je to v zápalu boje. Snažím se sice hlídat, ale takto prostě jezdím. Každý kůň je jiný a ne každá pobídka je důrazná," hájí se Janáček.

„Nechtěli jsme jít do čela, ale Martin Laube to udělal moc rozumně, a povedlo se mu dokonale odhadnout tempo i možnosti našeho koně. To, jak si rozvrhl síly, bylo velmi zkušené, dostih se mu vážně povedl na výbornou," pochvaloval si vítězný trenér Resulov. Martin Laube sice inkasoval trest za nadměrné použití bičíku, životní triumf mu ale tuhle skutečnost jistě vynahradil.

V rovině třetí kategorie na sedmnáct set metrů zvítězil po boji konečně po dvou druhých místech právě ze závodiště v Lysé Jandův šestiletý Natty Dancer vedený i připravovaný Janem Rájou, druhá doběhla Hulínského Indira s Pavlíčkem a třetí Fortex s Natálií. Favorizovaný Natty Dancer měl nesetinový kurs a Jan Rája ho vyjížděl tak vehementně při bočení v cílové rovině, že mu byla odňata licence na poslední Brno za nadměrné použití bičíku.

A co čeká provinilce ve Velké Británii?

Dostihový bičík U rovinových dostihů bude moci jezdec použít bičík jen sedmkrát v průběhu celého dostihu, přičemž pětkrát z toho v posledních 200 metrech. U překážkových dostihů je povoleno použití bičíku 8x, z toho pět za posledním skokem. Zcela se vypouští výstraha a za každé porušení pravidel bude jezdec potrestán odnětím licence a pokutou. Jedna rána nad povolený limit znamená pět dní distanc, ale stejný trest bude následovat i při použití bičíku, když kůň na předchozí úder nereagoval. Pokud jezdec opakuje ránu aniž by koni poskytl čas na reakci (což jsou tři cvalové skoky), obdrží distanc na tři dny, za nadměrnou tvrdost na dva dny. Jestliže způsobí koni mírnou podlitinu, odnese si minimálně osmidenní zákaz. Další nepříjemností pro hříšníky bude extrémně tvrdá finanční sankce při zákazu delším než dvoudenním a to ve výši podílu na získané dotaci (Jason Maguire by v případě Ballabriggse přišel o čtyřicet tisíc liber).

Prof. Tim Morris z BHA v rozhovoru pro BBC v úterý 27. září potvrdil, že padla i otázka diskvalifikace koní, kteří zvítězí, když jejich žokej porušil pravidla. Průzkum veřejného mínění však ukázal, že tohle veřejnost rozhodně nechce. Trestat a „regulovat" je nutné žokeje, trenéry, ale ne koně. Také prohlásil, že ochránci zvířat tvrdí, že používání bičíku je kruté, ale jejich pohled je v jiné rovině, protože jsou obecně proti dostihům.

Názory šampionů

Sir Henry Cecil, desetinásobný trenérský šampion:

  • „Jestliže máte pod sebou půltunové zvíře, se kterým letíte nad překážkou skoro šedesátikilometrovou rychlostí a okolo vás je dalších dvacet koní, potřebujete nějaký nástroj, který vám pomůže korigovat pohyb a rovnováhu koně."
  • „Dostihy jsou velice riskantní sport a musíme dbát na bezpečnost žokejů."

Čtrnáctinásobný vítěz klasických dostihů Frankie Dettori:

  • „Respektuji nová pravidla v zájmu tohoto krásného sportu."

Tony McCoy, šampion překážkových jezdců v posledních 16 letech a současná osobnost roku zvolená na BBC sport:

  • „Asociace profesionálních žokejů (The PJA, Professional Jockeys Association) s BHA úzce spolupracovala a věřím, že moji kolegové tyto návrhy budou respektovat v zájmu dostihového sportu."

"Bít či nebít" - vyhrát či nevyhrát?

Bič v rukou dostihových jezdců je v posledních dvou letech pod drobnohledem ochránců zvířat.
Australská Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA, Královská organizace na ochranu zvířat proti týrání) financovala studii, která dává odpověď na otázku, zda je pro výkon koně použití bičíku nezbytné. Výsledky jsou zajímavé, nikoliv však překvapivé. Australští vědci zjistili, že používání biče v cílové rovince nemá vliv na zvýšení šance koně na vítězství. Nejen, že koni bič nepomůže běžet rychleji, ale podle výsledků studie běží kůň lépe, pokud není bičem povzbuzován. Za tuto studii získala letos v září skupina vědců z veterinární fakulty na Univerzitě v Sydney cenu Eureka (10 000 eur) za podporu ochrany zvířat - Prof. Paul McGreevy, čestný člen Prof. David Evans, čestný člen Dr. Andrew McLean a čestný člen Dr. Bidda Jones z veterinární fakulty University v Sydney. Dr. Andrew McLean je známý svou teorií o naučené bezmocnosti u koní.

Ano, nabízí se úvaha, jak by asi taková studie vypadala, kdyby ji financovali mecenáši dostihového sportu a ne společnost ochránců zvířat, ale podívejme se na její abstract:

Středem zájmu jsou obavy z porušování welfare koní při používání bičíku v dostizích. Dosud neproběhla žádná studie, která by dokázala, že použití bičíku souvisí s vysokou výkonností. Naším cílem bylo popsat použití biče a výkonnost koní v průběhu dostihu a zkoumat vztahy mezi použitím bičíku a výkonností. Podle pravidel australské Racing Board (ARB) se může použít bičík pouze u koní bojujících o umístění, proto jsme očekávali, že použití bičíku bude spojeno se špičkovými výkony a tyto špičkové výkony budou výsledkem vlivu použití bičíku na zvýšení rychlosti v posledních 400 metrech. Také jsme chtěli zjistit, jak souvisí výkon ve druhé části závodu s výkonem v předchozích částech. V pěti dostizích byla analyzována data o počtu úderů a časových sekvencích v průběhu posledních třech dvou set metrových úseků. Žokejové na předních pozicích používali bič v posledních 400 a 200 metrech. Koně dosahovali v průměru nejvyšší rychlosti v úseku mezi posledními 600 a 400 metry, kde ještě žokejové bičík nepoužili. Nejvíce úderů bylo zaznamenáno v posledních 200 metrech, kdy již byli koně unaveni. Tato zvýšená frekvence používání bičíku neměla spojitost s významným zvýšením rychlosti a není tedy prediktorem dosažení předního umístění.

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0015622

Proti používání biče se veřejně ohrazuje i Monty Roberts. Jednak se tento způsob podpory koně příčí zásadám horsemanshipu a také je tu otázka selekce - výběr by měl vyřadit jedince, kteří mohou, ale nechtějí. Nejde jen o rychlost dosaženou stylem "účel světí prostředky". Jde také o interiér koně - jeho ochotu a vůli k vítězství - a o tom by měla být selekce a dostihy. Výborný kůň a horsemanship je nejlepší recept na vítězství.

A jsme u toho, co provází koně, dostihy a jezdecký sport celá staletí. Žádné metody nemohou u spojení člověka zvířete fungovat, pokud nemá jezdec a trenér cit pro koně. Jak to chodilo ve stájích trenéra Františka Vítka, který připravil řadu klasických vítězů, jsem se zeptala Jany Kafkové, která u něj 13 let pracovala.

Používal se bič v práci tak, aby se koně na něj učili promptně reagovat zvýšením rychlosti?

"Rozhodně ne. Bičík jsme sice měli, normálně jsme s ním jezdili, ale použil se v běžných situacích, když bylo třeba koně trochu podpořit. Taky jsme v práci nikdy nejezdili naplno, i když se to jinde dělalo. Prof.doc. Hanák dal před lety trenérům na školení informaci, že pokud kůň jede naplno 400 m, tak se nestačí vytvořit laktát. Jenže taky je přece důležité, aby byl kůň v pohodě psychicky, zvlášť u plnokrevníků. Takže některým tahle rada nefungovala. Vyjížděli koně na 400 m úsecích naplno, ale taky tím některým koním nabourávali psychiku.
Všechno se dá zneužít. I ten bičík."

Ze získaných informací je patrné, že veřejnost ve vyspělých státech vnímá používání dostihového bičíku spíše negativně a postoj organizací na ochranu zvířat je pochopitelný - ty by dostihy nejraději zakázaly. Dostihový bičík je však v nemilosti přímo v kolébce turfu a tam se v zájmu budoucnosti dostihového sportu k tomuto problému postavili čelem - bude tomu tak i u nás?

Podobné články

Také jste – alespoň někde a někdy – zaznamenali rozpor v tom, v jaké pozici nosí hlavu někteří úspěšní drezuráci a jak by ji podle všeho nosit měli?…

Ještě jsme nestačili vymazat z paměti fatální úraz koně Allstar B britské jezdkyně Rosalind Canter na červencovém Světovém jezdeckém festivalu v…