Jak si postavit mountain trail

9. 8. 2023 Michaela Zachová Autor fotek: Archiv Czech Mountain Trail

Hoď srdce přes překážku a kůň půjde za ním. Ano půjde, neskočí. Překážky v mountain trailu se totiž překonávají převážně v kroku, i když mezi nimi je často předepsán i rychlejší chod. Ne vždy se však chodí přes překážky rovně, u náročnějších soutěží často bývá předepsáno ustupování, obrat, couvání. Jezdecká dvojice někdy do poslední chvíle netuší, co mu rozhodčí na jednotlivých úsecích určí za způsob překonání.

Na překážky bez překážky

Často se ptáte, jak překážky vyrobit, jak mají vypadat, co vlastně mají splňovat. Tento mladý sport se stále vyvíjí a s ním samozřejmě i jeho prvky, tedy překážky. Pojďme je nyní představit v přehledném katalogu!

Uvedené překážky mají sloužit jako inspirace či příklad jednoho z možných provedení. U většiny z nich je splněn požadavek na mobilitu (možnost přestěhovat či zapůjčení jinam). Rozměry překážek jsou orientační a nejsou nijak pevně předepsány. Při jejich výrobě je potřeba se řídit zkušenostmi z jiných realizací a cílovou skupinou, která bude překážky používat – zohledněte velikost koní, stupeň výcviku, intenzitu využívání... Než s jejich výrobou začnete nebo než na nich v některém z parků budete trénovat, pročtěte si prosím několik důležitých aspektů, které je radno dodržet. Připravila je pro vás rozhodčí, Ing. arch. Věra Filipová.

Překážky pro Mountain Trail – jak je umístit

Bezpečnost člověka:

Překážky se umisťují tak, aby měl člověk dostatek místa především pro uhnutí, pokud dojde k panice a neposlušnosti koně. Proto volte dostatečnou vzdálenost od stromů či jiných překážek tak, aby člověk nebyl nucen se nacházet ve stísněném místě, kde na něj kůň může skočit. Překážky se konstruují a umisťují přednostně tak, aby člověk při vedení koně ze země zůstával mimo překážku. Dle pravidel totiž nepřechází překážku s koněm a už vůbec ne před koněm. V pokročilejších fázích výcviku může vysílat koně před sebou.

Bezpečnost koně:

Překážky mají být pro koně jisté, bytelné, neklouzavé. Měly by být bez ostrých hran a výčnělků a bez kapes či mezer, do kterých by mohl strčit nohu. Jakkoli to vypadá, že si je nástrah kůň vědom a většina koní překážku absolvuje bez problémů, je potřeba počítat i s menším procentem koní, např. cizích návštěvníků, kteří si mohou ublížit.

Překážky pro Mountain Trail – jak je trénovat?

Postup v tréninku:

Zde je třeba zohlednit pokročilost či spíše nezkušenost koně i člověka! Na pokročilé (pohyblivé, vodní či jinak náročné) překážky má dvojice postoupit až ve chvíli, kdy jistě a klidně zvládá jednoduché překážky a má vyřešeny základní ovládací povely. Překážky se absolvují nejprve na ruce, pak ze sedla. Pokud se ze sedla kůň ještě necítí jistě, člověk opět sesedne a vrátí se k nedostatkům ve výcviku na ruce.

Fyzické aspekty tréninku:

Je třeba pamatovat, že cviky na překážkách nejsou pro koně zcela přirozené. Správný trénink na překážkách rozvíjí koordinaci, svalové skupiny břicha i zad. Před tréninkem je potřeba jako u každého fyzického cvičení základní opracování, opohybování a rozehřátí, což je tím více důležité u zvýšených překážek, terénních nerovností, apod. Tím, že se cviky provádějí v kroku (pomalu) či couváním, jsou svaly zatěžovány daleko více než při běžném pohybu. Při tréninku ze sedla je zátěž ještě vyšší. U fyzicky náročných překážek je potřeba zabránit fyzické únavě a
následné bolesti svalů, která pak způsobí neochotu koně (třeba v dalších dnech), která může být mylně vykládána jako neposlušnost.

Psychické aspekty tréninku:

Psychika koně je při spolupráci s člověkem stěžejní. Koně je potřeba udržet v dobré náladě, zvědavého a ochotného. Nevhodné je příliš dlouhé opakování jednoho cviku či příliš dlouhá tréninková hodina s mnoha novými překážkami. Trénink je vždy potřeba prokládat pauzami. Za každou správnou reakci má být kůň dostatečně srozumitelně pochválen, aby byl motivován ke spolupráci.

Související trénink:

Vhodná je práce ze země a přiježďování koně (v jakémkoli jezdeckém stylu, ovšem korektně). Při ježdění přes překážky jsou zakázány pomocné otěže, nánosníky i martingaly. Je důležité i mimo překážky jezdit tak, aby je jezdec nepotřeboval. Je nežádoucí, aby kůň vynuceně snižoval hlavu nebo se dostával za kolmici. Stejně tak je chybou, když se kůň brání udidlu, otevírá hubu, zvedá hlavu, apod. Jedná se o chybu jezdce. Pro ježdění ve vyšších chodech je bezpodmínečným základem jednak dobrá přiježděnost mimo překážky, jednak perfektní zvládnutí překážek v kroku.

Katalog překážek:  

ZVÝŠENÝ ŽEBŘÍK

Zadání:

 • střídavě zvednuté konce kmenů vyžadují od koně soustředění na kladení noh a koordinaci
 • přemístitelná

Rozměry: šířka cca 2,0 m, délka 3,0 – 5,0 m, výška dle použitých prvků, do cca 0,4 m

Materiál: příčky: kmeny délky cca 2,0 m; průměr cca 0,2 m, podélné ohraničení: kmeny délky cca 3ch5 m, průměr cca 0,2 m

Cena: dle použitého materiálu, minimální

Postup:

 • vyskládat tak, aby délka kroku byla cca 0,6 m
 • v bočních podélných kmenech nebo v příčných kmenech se připraví osedlání, aby se kmeny při dotyku kopyta
  neodvalovaly
 • pokud by to nestačilo, lze přibít hřeby

CIK-CAK

Zadání:

 • šikmo ložené příčky vyžadují od koně, aby nakročil správnou nohou, při porušení nohosledu přestane vycházet krok; překážka vyžaduje soustředění na kladení nohou a koordinaci
 • přemístitelná

Rozměry: šířka cca 1,5 m, délka cca 3,0 – 4,0 m, průměr polen cca 0,1 – 0,3 m

Materiál: dřevěné kmeny délky cca 1,5 m, průměr cca 0,1 – 0,3 m

Cena: dle použitého materiálu, minimální

Postup:

 • vyskládat tak, aby délka kroku byla cca 0,6 m
 • může zatáčet i se větvit do více směrů
 • pokud by se příčky žebříku příliš pohybovaly při dotyku kopyta, je dobré je propojit dohromady

PNEUMATIKA

Zadání:

 • zvýšená překážka pro stoupání dvěma anebo všema nohama (dle rozměrů dostupné pneumatiky)
 • nepřemístitelná

Rozměry: dle zvolené pneumatiky, cca 0,8 – 1,2 m, výška 0,3 – 0,5 m

Materiál: pneumatika velká (traktorová)

Výplň: kamení, štěrk, cihly, polena

Zásyp: jemný štěrk, písek, štěpka, hlína

Cena: minimální: dle dostupných materiálů

Postup:

 • pneumatiku umístit na zvolené místo
 • vyskládat hrubou výplní, kam až se podaří
 • zasypat nášlapným materiálem
 • popřípadě obsypat okolí

Variantou může být i pneumatika s úzkou lávkou.

ÚZKÁ LÁVKA

Zadání:

 • vyvýšená úzká překážka
 • přemístitelná
 • výchozí obtížnost: STŘEDNÍ

Rozměry: šířka 0,4 m, délka 3,0 m, výška cca 0,2 m

Materiál: dřevěné trámy 150 x 100 mm, d. 3,0 m, prkna (latě) – nášlapná vrstva tl. 40–50 mm

Cena: dle množství materiálu, řádově 1,5 tis. Kč

Postup: rám z trámů a nášlapná vrstva z prken

 

ÚZKÝ ŽEBŘÍK

Zadání:

 • úzká překážka
 • přemístitelná
 • výchozí obtížnost ZÁKLADNÍ až STŘEDNÍ

Rozměry: šířka cca 0,4 m + boční ohraničení, délka cca 2,0 – 5,0 m, průměr polen cca 0,1 – 0,3 m

Materiál: dřevěné kmeny na vymezení boků, průměr cca 0,1 – 0,2 m, dle požadované délky, polena/kuláče průměru cca 0,1 – 0,3 m, délka cca 0,4 m

Cena: dle použitého materiálu, minimální

Postup:

 • vyskládat tak, aby délka kroku byla cca 0,6 m
 • může být i do oblouku nebo se větvit do více směrů
 • pokud by se příčky žebříku příliš pohybovaly při dotyku kopyta, je dobré je připevnit k bočním kmenům

STOUPACÍ ŠPALEK / PAŘEZ

Zadání:

 • zvýšená překážka pro stoupání předníma nebo zadníma nohama
 • stabilní proti převrácení, i když kůň došlápne na samý okraj
 • čím menší průměr, tím je cvik těžší

Rozměry: průměr nášlapné plochy: cca 30 cm a více, výška 0 – 0,5 m (design by Bobr)

Materiál:

 • v přírodě pařez
 • v parku špalek, kámen, apod.

Cena: minimální: dle dostupných materiálů

ZVÝŠENÝ ČTVEREC

Zadání:

 • zvýšená překážka (vymezený prostor) s rozdílným povrchem
 • pro stoupání předníma anebo všema nohama
 • nepřemístitelná

Rozměry: cca 1,2 x 1,2 m (čím méně, tím obtížnější), výška 0,1 – 0,3 m

Materiál:

 • rám: dřevěné trámy anebo kmeny
 • výplň: kamení, štěrk, cihly, polena
 • zásyp: jemný štěrk, písek, štěpka, hlína

Cena: minimální: dle dostupných materiálů

Zvýšený čtverec pohled zdola

Postup:

 • seskládat rám, v případě potřeby v rozích spojit hřeby, kramlemi, osedláním, apod.
 • vyskládat hrubou výplní
 • zasypat nášlapným materiálem

ZVÝŠENÁ BEDNA

Zadání:

 • vyvýšená překážka vymezující poměrně malý prostor
 • přemístitelná
 • výchozí obtížnost: STŘEDNÍ

Rozměry: cca 1,2 x 1,2 m (popřípadě z palet 0,8 x 1,2 m) – čím méně, tím obtížnější, výška cca 0,2 – 0,4 m

Materiál: dřevěné trámy cca 180 x 100 mm, prkna – nášlapná vrstva cca 30–50 mm dle světlého rozponu
jako základ lze použít 1 až 3 palety a pobít je prkny

Cena: dle množství materiálu, řádově 3 tis. Kč, při použití palet levnější

Postup: dle zvoleného materiálu – kostru z palet nebo z trámků pobít svrchu i z boků dřevěnými prkny

LÁVKA / VAGONEK / HOUPAČKA

Zadání:

 • variabilní překážka, která může sloužit jako pevná lávka položená na zemi nebo jako pojízdný vagonek podložený 2 kulatinami nebo houpačka podložená 1 kulatinou
 • přemístitelná
 • výchozí obtížnost houpačka a vagonek: STŘEDNÍ

Rozměry: 1,0 x 3,0 m – čím méně, tím obtížnější, výška cca 0,25 m

Materiál: dřevěné trámy podélné nosné cca 180 x 120 mm, d. 3,0 m, prkna – nášlapná vrstva 50 mm, výztuhy (zavětrování) trámky cca 50 x 80 mm, jedna kulatina ve středu – pro houpačku nebo dvě kulatiny na krajích pro vagonek. Použity dubové ohradníkové sloupky.

Cena: dle množství materiálu, řádově 3 tis. Kč

Postup:

 • na podélné trámy se přibijí zarážky z latí/trámků buď pro 2 kulatiny (vagonek) a/nebo 1 kulatinu uprostřed (houpačka), ev. se udělají výřezy v trámku, který je však nutno adekvátně zvýšit
 • délka posuvu vagonku je cca 500 mm
 • zarážka pro houpačku je délky cca 150 mm uprostřed

Uložení pro vagonek: Je potřeba vytvořit pevnější povrch, po němž se kulatiny odvalují a nezaboří se do terénu. Nutné počítat i s pojezdem do obou směrů. V našem případě jsou na zemi v podélném směru položena prkna, vše překryto gumovým dopravníkovým pásem. Pás překryt hrubým kobercem, aby koním neklouzal

MIKÁDO / POLOM

Zadání:

 • přírodní kmeny (a kameny) určené k procházení či překračování
 • bezpečné uskupení kmenů bez ostrých výčnělků či kapes, kam lze strčit kopyto
 • zdánlivě náhodné rozmístění kmenů do různých úhlů, vzdáleností od sebe a výšek umožňuje volbu trasy podle požadované obtížnosti
 • přemístitelná, upravitelná

Rozměry: kmeny o průměru min. 0,1 m, aby je kůň respektoval

Materiál: dřevěné kmeny, kameny (rozměr dostatečně velké tak, aby tvořily překážku)

Cena: minimální: dle dostupných materiálů

Postup: kmeny rozmístit do nepravidelných tvarů, které ale umožní bezpečné překonání (vyhnout se příliš úzkým mezerám, kde by se kůň mohl zachytit nohou).

STŘECHA

Zadání:

 • vyvýšená překážka
 • přemístitelná, rozložitelná
 • obtížnost STŘEDNÍ


Rozměry: šířka 0,8 m, délka 2 x 2,0 m, výška cca 0,5 m

Materiál – jedna lávka: dřevěné trámy 150 x 100 mm, d. 2,0 m, prkna (latě) – nášlapná vrstva tl. 50 mm, středová podpora: dřevěné trámy 150 x 150 mm, 2 x d. 0,8 m, 4 x d. 0,4 m, ocelové pásoviny 4 ks: tl. 5 mm, d. cca 200 mm


Cena: dle množství materiálu, řádově 5 tis. Kč

Postup: dvě samostatné lávky mají zkosené konce opřené o zem, konce položené na středové podpoře mají osedlání a nasunou se příčným trámkem za svislé ocelové pásoviny, které vymezují lávky i proti posunu do stran

LANOVÝ MOST

Zadání:

 • mobilní = rozložitelný pro převoz
 • max. rozměry pro převoz v koňském přepravníku
 • hmotnost pro manipulaci 2–3 lidmi
 • obtížnost VYSOKÁ

Rozměry: max. délka (pro převoz naším přepravníkem) = 3,0 m, šířka 0,9 m

Materiál:

 • trám 100 x 120 mm, d. 3,0 m 2x
 • poleno (špalek) prům. cca 30 cm, d. 0,9 m 2x
 • oko se závitem M12 4x
 • podložka velká na M12 8x
 • šroub M12, d. 120 4x
 • karabina hasičská 120 mm 4x
 • dřevěné klínové podložky z latí 50 x 70 mm, se zahloubením dle potřeby 4x
 • kurtna (zvedací textilní pás, nosnost 3 t, s oky na koncích) d. 3,0 m 2x
 • lať 50 x 70 mm, d. 0,9 m 25–31x
 • šroub vratový M8, d. 70 mm 50–62x
 • podložka M8 50–62x
 • matice pojistná M8 50–62x
 • barva lazura na ploty (Hornbach)

Cena: cca 8 000 Kč

Postup: nejprve dřevěné prvky natřít 2x barvou

 • trámy: cca 70 mm od konce provrtat 12 mm, připevnit oko M12 šroub a velkou podložku M12 (4x)
 • kurtny: naznačit po 85 mm a pomocí důlčíku (aby se neporušila vlákna) protáhnout šrouby M8 s podložkou
 • dřevěné latě: cca 60 mm od konce provrtat 8 mm, latě přišroubovat ke kurtnám, takže zůstane cca 400 mm na každém konci volných = střed, na trámy položit 1 poleno

Přes poleno položit střed a 4 karabinami zacvaknout do 4 ok v trámech. Nadzvednout střed a podsunout druhé poleno. Polena posunout co možno do krajů.

Podle potřeby (střed se dotýká trámů) podložit polena např. klínovými podložkami, dle potřebné výšky (na foto vyrobeno z latí 50 x 70 mm, d. 400 mm).

Nájezdové plošiny – vyrobeno z palet 120 x 80 cm s pobitím nášlapné plochy (prkna 30 x 200 mm), zakrytování tří svislých stěn, celk. výška cca 380 mm. Důležité je eliminovat mezery, do kterých by mohl kůň strčit kopyto.

 

Dále uvedené překážky nejsou z přírodních materiálů, nicméně jsou vhodné pro výcvik podle principů Mountain Trailu, neboť pro koně představují specifický druh překážek.

ZÁVĚS

Zadání:

 • zdánlivě pevná překážka, která se koně dotýká na hlavě a těle
 • pohyblivá překážka pro průchod ze země i ze sedla

Rozměry: šířka cca 2 m, výška zavěšení cca 2,5 m

Materiál: nosná tyč – na požadovanou šířku, cca 2 m, závěs – nastříhaná plachta / jednotlivé pruhy látky, fólie a podobně. Použít materiál, který odolává větru a slunečnímu záření, jinak podlehne rychlé zkáze, podpory – stojany na výšku cca 2,5 m, stromy

Cena: dle použitého materiálu, minimální

TURNIKET

Zadání:

 • zdánlivě pevná překážka, která se koně dotýká na hlavě a těle
 • jeden stojan může být pevný, ale je užitečné, aby druhý byl přemístitelný, usnadní to počátek výcviku

Rozměry: šířka dle nastavení, výška cca 1,8 m

Materiál: tyče z pěnové izolace (např. izolace na potrubí, zde délky 1 m, průměr 18, tl. 9 mm) – 10 ks, potrubí průměr 20 mm – celkem cca 4 m, šrouby M6/100 a pojistné matice – 10 ks, stojany (zde skokové) – 2 ks

Cena: tyče, potrubí, šrouby a matice – cca 200 Kč, stojany (skokové) – 2x cca 700 Kč

Postup: 

 • potrubí se nařeže po cca 25 cm, na jedné straně se navrtá dírami 6 mm
 • na šrouby se do cca 1/3 našroubuje matice (jako doraz), šroub se prostrčí trubkou až po matici
 • potrubí se prostrčí dírou ve stojanu a navleče se pěnová trubka

 

Přejeme vám i vašim koním mnoho spokojených chvil jak na cvičišti, tak potom hlavně při praktickém použití v terénu!

Pokud máte zájem dozvědět se něco více, navštivte webové stránky Czech Mountain Trail.

Podobné články

Ve dnech 9. a 10. září se na Pardubickém závodišti odehrálo nezapomenutelné Mistrovství České republiky v Mountain Trailu 2023, které bylo součástí…

Už jste někdy slyšeli o horseboardingu? Jde o jezdeckou show a zároveň sport. Můžete se s ním blíže seznámit v rozhovoru s průkopníkem této…