Ze semináře Bezpečně na cestách

28. 11. 2013 Jana Fatenova Autor fotek: archiv autorky

S přepravou koní se setkávají všichni, co se u koní pohybují. Proto další ze seminářů podporující propojení chovatelské a sportovní činnosti seriálu „Fandíme vzdělávání“ zamířil do těchto vod. JS S+S Kroměříž ve spolupráci s HYJÉ – koně, o.s., SK SCHPMT a SŠHS Kroměříž uspořádala seminář v areálu Hubertcentra v Kroměříži. Lektor Pavel Čechovský se přepravě koní věnuje již dvacet let a je profesionálním certifikovaným přepravcem koní.

Na účastníky semináře čekala bohatá teorie i praxe v nakládání koní. Teorie kolem přepravy byla obohacena bezpočtem příkladů z praxe, které oživily celý seminář. Účastníci semináře prošli cestou historie přepravy, informacemi proč a kdy jsou koně přepravováni. V části legislativy se dozvěděli o řidičském oprávnění, spojitelnosti vozidel, nejvyšší povolené rychlosti jízdní soupravy a též informace o záznamovém zařízení.

Aspektům přepravy v podmínkách Evropské unie bylo věnováno také několik slov. Je potřeba mít na paměti, že přeprava má i svá negativa a jsou zde možnosti újmy zvířete při přepravě, ale i újmy na dopravní technice. Z etologického hlediska přepravy byl probrán stres a jeho příčiny. Dále z čeho pramení problémové chování a jeho projevy. Jedna z kapitol byla věnována možnosti narušení vztahu majitel - kůň. Neopomnělo se na finanční a technologické zatížení přepravy.

Praktická ukázkaBohatý blok byl věnován teorii nakládání koní a hlavně principům korektního naložení. Protože se Pavel Čechovský věnuji i přepravě mladých, nezkušených či problémových koní, i tato problematika zde byla probrána. Základním pravidlem však stále zůstává systém malých kroků, které na sebe postupně navazují a vedou k cíli.

Praktické informace pro jízdu přivítal nejeden řidič, a tak se účastníci např. dozvěděli, jak nejlépe projet zatáčkou, co dělat, když kůň vlek rozhoupá atd.

K praktické části se účastníci semináře přemístili na nádvoří. Mohli si prohlédnout vybavení a možnosti dnešních moderních vozíků. K ukázce nakládání byla připravena desetiletá klisna moravského teplokrevníka Petty, která prokázala svou připravenost k naložení. Tak diváci viděli postupné nakládání, krok za krokem s využitím různých pobídek, vyslání koně do vozíku, i na ukázku naložení koně pomocí lan došlo.
Nejeden účastník se tak dozvěděl odpověď na své otázky.

Proč si organizátoři vybrali místo pro seminář v Hubertcentru?
Hubertcentrum slouží pro žáky SŠHS Kroměříž oboru jezdec a chovatel koní jako vzdělávací centrum. Žáci se zde učí základům ošetřování, krmení, veterinárního ošetření koní a také podkovářství a nezbytný je jezdecký výcvik. Absolventi oboru nacházejí uplatnění na všech pracovištích chovu koní jako ošetřovatelé, kočí a jezdci. Tedy je to místo vzdělávání a i seminář „Bezpečně na cestách" měl za úkol zvýšit povědomí a vzdělanost lidí kolem koní.

Zakončíme mottem z přednášky P. Čechovského:

„Přeprava koní bude vždy způsobovat stres, nepohodlí a ohrožovat jejich bezpečnost, vždy bude narušovat jejich welfare. Když už je nutné koně přemisťovat, nechť je to provedeno co nejohleduplněji, humánně a bezpečně."

Podobné články

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. vás zve na školení na téma: „Práce s koněm v lese“.

Claudii Strauß vám jistě nemusíme nijak dlouze představovat. Možná si vzpomenete na článek vydaný před třemi lety, nejspíš ale nevíte, že tato…