Další užitečné školení: Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s přepravou zvířat

8. 2. 2023 Redakce EQUICHANNEL.cz Zdroj: Veterinární univerzita Brno URL zdroje: www.vfu.cz

VFU Brno připravila odborný kurz pro zájemce o získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s přepravou zvířat.

Obsahem odborného kurzu jsou právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat, zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty, zásady čištění a desinfekce dopravních prostředků.

Místo konání: Veterinární univerzita Brno (Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole), posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání (dále jen ICV), budova č. 6

Termín zahájení: 6. 3. 2023, registrace od 7:30, výuka od 8:00 hodin

Doba trvání: 12 výukových hodin, zakončeno zkouškou (písemný test, praktická část).

Cena kurzu:  3900,- Kč včetně 21% DPH úhradu je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720060323,  specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, k. s. 0308, VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

  • Více informací naleznete zde.
TN.cz
Podobné články

Téměř 100 let staré jabloňové aleje, nacházející se v okolí stájí Josefov, vykvetly letos v plné kráse již v první polovině dubna. Zveme Vás k…

Víte, že v rámci prohlídky výcvikových stájí v Heřmanově Městci můžete zavítat i do unikátní galasedlovny? Mimo různých druhů uzd, uzdeček, udidel a…