V centru Kralovický dvůr se uskuteční školení stylových rozhodčích s fenomenálním Johanem Sailerem

10. 2. 2019 Tisková informace

Doškolení stylových komisařů proběhne 3. března 2018 v jezdeckém areálu Kralovický dvůr. Proběhne pod vedením zahraničního lektora Johanna Sailera (Německo) a lektora Ing. Jan Šímy.

Cílem ČJF je prostřednictvím stylového skákání podporovat rozvoj správných návyků, techniky a myšlení jezdců v parkurovém sportu. Za tímto účelem ČJF organizuje soustavné vzdělávání stylových komisařů, pro něž od roku 2016 platí povinné doškolování 1x za 2roky. Povinné doškolení se uskuteční za účasti frekventantů SCP.

Školení proběhne pod vedením zahraničního lektora Johanna Sailera (Německo) a lektora Ing. Jan Šímy.

Předpokládaný program školení - Začátek v 9:00

  • způsob stavby parkuru pro stylové soutěže (vzdálenosti, jednotlivé překážky apod.),
    nejnovější trendy projití postaveného parkuru společně se stavitelem, zopakování nejdůležitějších
    prvků parkuru
  • nejvhodnější pozice pro umístění stanoviště rozhodčího
  • praktická část s posuzováním v rámci parkurových závodů
  • práce ve skupinách (cvičení k určení správného hodnocení v limitovaném čase včetně zdůvodnění a rozboru chyb)
  • otevřená diskuze, rozbor nejčastějších situací z praxe

Školení je zdarma a je přístupné nejen stylovým komisařům, ale i trenérům a instruktorům jezdectví.

Přihlášky zasílejte prostřednictvím kalendáře vzdělávacích akcí v Jezdeckém informačním systému (JIS) nejpozději do 20. 2. 2019.

Kontaktní osoba: Veronika Jiroutová, email: veronika.jiroutova@cjf.cz

Podobné články

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. vás zve na školení na téma: „Práce s koněm v lese“.

Claudii Strauß vám jistě nemusíme nijak dlouze představovat. Možná si vzpomenete na článek vydaný před třemi lety, nejspíš ale nevíte, že tato…