Poprvé i podruhé s Claudií Strauß ve východních Čechách

2. 8. 2019 Soňa Kaloušková Autor fotek: archiv Soni Kalouškové, Claudie Strauß

V roce 2017 jsem se osobně setkala s Claudií Strauß. Bylo to v Oberschwaigu v její domovské stáji a důvodem byla klinika Benta Branderupa, kterou již přes 18 let Claudia spolu s celou místní komunitou pořádá.

Zanedlouho poté jsem s Claudií absolvovala první intenzivní týden s mým PRE hřebcem Chiquim. Skromnost, empatie, snaha o co nejvěrnější předání všech jejich znalostí a lidskost, to vše jsou důvody, proč se zas a znovu v Oberschwaigu s Claudií několikrát ročně setkávám během intenzivních pobytů.  

A byla to právě Claudie, která mne představila Bentu Branderupovi jako svou studentku a pod jejímž vedením jsem složila první test Academic Art of Riding by Bent Branderup (AAoR)…

Na tomto místě bych se ráda zastavila u „definice“ AAoR. 

Od roku 2016, kdy do ČR přijeli první licencovaní trenéři, se akademický směr začal šířit poměrně rychle mezi jezdeckou veřejnost a získával na popularitě. Směr založený na osvědčených „výcvikových“ přístupech starých mistrů, kdy všichni začínají v kroku voděním koně pozpátku, vzbudil veliký zájem díky zdánlivé jednoduchosti.

Pokud však zavítáte na některou z klinik Benta Branderupa, velmi rychle pochopíte, že tento směr je celostní, založen na hlubokých anatomických a biomechanických znalostech a že to vůbec není jen o vodění, shromáždění, piafě a levádě…jak je tento směr, bohužel, často v našich krajích prezentován. Neplatí ani teze, že Bent Branderup převzal učení starých mistrů, a tudíž směr není vhodný pro plemena této doby.

Naopak.

Bent Branderup spolu se svými nejbližšími studenty podrobil postupy starých mistrů letitému teoretickému i praktickému zkoumání. Na základě osobních zkušeností a zkušeností svých studentů s rozličnými plemeny se postupně zrodila metodika vzdělávání jezdce i koně tak, aby naplnila „potřeby“ moderní doby. Věta „kůň není pro drezúru, ale drezúra je pro koně“ mluví za vše.

Metodika vzdělávání AAoR je postavena tak, aby pomohla koni v jeho nelehké úloze býti naším jezdeckým koněm. Aby pomohla všem plemenům koní, která se stanou jezdeckým koněm.

Ale zpět ke Claudii Strauß. Přirozeným vyústěním naší spolupráce bylo i setkání Claudie Strauß s českým publikem. Východní Čechy přivítaly Claudii poprvé v dubnu tohoto roku.

Kdo je tedy Claudia Strauß? 

Požádala jsem Claudii, aby se českému publiku sama představila.

„Koně vždy hráli v mém životě zásadní roli a ovlivnili mne velmi záhy. 
Mé první knihy, které jsem doslova zhltla, byly ´Maestoso Austria´ Arthura-Heinze Lehmanna a „Black Beauty“ od Anny Sewellové... Možná se to zdá být trochu směšné… Ale „dobrá“ hipologická literatura pro děti v době mého dětství nebyla téměř k mání.

Důležitější než sportovní úspěch byl pro nás vždy vztah s našimi koňmi na principech respektu a radosti ze společně stráveného času.

Samozřejmě jsem se i já zúčastnila několika závodů. Naše „pony komunita“ a hrdost na naše koně byla velikou motivací :-)

Můj život s koňmi se však změnil, když do naší stáje přišla dáma, studentka Egona von Neindorffa. (Pozn. Egon von Neindorff 1923–2004, významná osobnost klasické drezury). Právě ona mi později představila Benta Branderupa a svět ´Academic Art of Riding by Bent Branderup´.
Tou dobou jsem hledala cestu ve vzdělávání s mým 10letým křížencem Willowem. Bylo to neuvěřitelné, ale roku 2001 Bent Branderup poprvé přijel do naší stáje v Oberschwaigu.
Tenkrát jsme oba, já i můj Willow, byli skutečně úplnými začátečníky v AAoR. 

Bentova trpělivost během prvních let byla nepopsatelná. Víkendové kliniky s ním probíhaly jen dvakrát do roka. Žádné jiné lekce mezi tím. 
Proto nebyla naše cesta vůbec snadná: trpělivost, pokora a zájem o vzdělávání byly  bezpodmínečně nutnými předpoklady úspěchu.
Ale to už je dávno...

Od roku 2014 jsem licencovaným trenérem (Bent Branderup® Trainer). 
Mohu říci, že svůj sen opravdu žiji!

Služby, které nabízím:

  • Jednodenní kliniky, víkendové kliniky, soukromé lekce, týdenní pobyty pro studenty s koněm, on-line výuka.
  • Výcvik a redrezura koní, kteří mohou přijet za mnou do Oberschwaigu.

Jazyky, ve kterých vyučuji: němčina a angličtina

Jsem otevřena cestování po celém světě!

Ráda bych vám zprostředkovala i inspirativní příběh, který Claudia prožila s jejím prvním akademickým koněm, již zmíněným Willowem.

Tady je…

„Willow byl původem pony (syn klisny welsh A a plnokrevného arabského hřebce) o výšce 137 cm. Narodil se v roce 1991.

Náš společný život začal, když bylo Willowovi 10 let (i když ho znám od jeho narození). 
Má přítelkyně Tanja Oexler, majitelka tohoto malého ponyho (a též majitelka usedlosti v Oberschwaigu), mě požádala, abych se ujala jeho vzdělávání. 
Díky mému vzrůstu jsem totiž byla ideální osobou. Ne velká a ani ne těžká :-).

Když bylo Willowovi 5 let, pokusili se jej obsednout. Dívka, která jej obsedala, však skončila v nemocnici. A tak jeho vzdělávání bylo dočasně ukončeno…
Dalších 5 let strávil Willow na pastvinách ve společnosti ostatních valachů. Byl koněm plným energie!  Vyrostl ve velmi sebevědomého koně a vůdce stáda.

Na samém počátku naší společné cesty jsem požádala Benta Branderupa, aby nás vzdělával. 
A tak se stalo, že nás akademické jezdecké umění oba doprovázelo od samého počátku až na samý konec…
Willow byl tak jemný a chytrý! Ale také silný!

Pochopila jsem, že jít cestou akademického jezdeckého umění je to nejlepší rozhodnutí. 
Jeho extrémně strmá hlezna a zdeformovaná kopyta byly další velkou výzvou.

Byla to kostrbatá cesta ... se třemi lekcemi Benta Branderupa dvakrát ročně to šlo velmi pomalu...

Naší cestě jsme však zůstali věrni i přes mnoho nezdarů a tápání.

Pomalu, ale jistě, a s nekonečnou Bentovou trpělivostí s námi oběma, jsme sdíleli s Willowem společný jazyk, zlepšili náš pohyb. Rostli jsme spolu… 
V roce 2010, v jeho 19 letech, jsme absolvovali squire test. (Pozn. jeden z jezdeckých testů, základní stupeň dosaženého vzdělání v Academic art of Riding by Bent Branderup. Platnost úspěšného absolvování testů trvá 5 let a poté musí být test opakován. Tím je zajištěno, že se jezdec neustále vzdělává a test není jen jakousi metou.)

Willow zemřel ve věku 27 let v důsledku existence obrovských melanomů na střevech. 
Avšak ještě půl roku před svým odchodem byl schopen naplno absolvovat vzdělávání ze země i pod sedlem.

Zabývali jsme se společně primárními úkoly – školním zastavením, přechody…uvolněním a lehkostí…zdokonalovali jsme své schopnosti a vědomosti…

Jsem si jistá, že Willow prožil plnohodnotný život. 
Byl hrdým a zářícím ponym až do samého konce.
Měla jsem tak velké štěstí, že mne Willow doprovázel (více či méně) 27 let.

Zásadně ovlivnil můj život. 
To on ze mne udělal učitele, a nakonec i Bent Branderup ® Trainer.
Willow v mém srdci zanechal obrovskou prázdnotu.

Zároveň však po něm zůstává veliké bohatství…“

Claudia Strauß přijíždí do východních Čech podruhé již brzy

Ve dnech 14.–15. 9. se opět setkáme s českým publikem při akademické práci v Klamoši u Chlumce nad Cidlinou.

Těšíme se na skvělé podmínky, které pro nás opět připraví Veronika Doležalová se svým týmem. Zázemí klamošské stáje napomohlo k přátelské atmosféře, která poznamenala velmi milé, komorní dubnové setkání. Věřím, že ne jinak tomu bude i v září.

K vidění bude práce ze země, z ruky i ze sedla ve třech individuálních lekcích každého z jezdců.

Přihlášeno je v tuto chvíli 6 koní různého stáří a pokročilosti vzdělání. Je na co se těšit!

Tříhodinový teoretický blok rozdělený na tři části má hlavní téma sed jako primární pomůcka.

Intenzivní vzdělávací víkend nám opět zpříjemní skvělé domácí bábovky a další dobroty z lokálních zdrojů. K dispozici bude teplá káva i čaj, možnost objednání obědu a společného sobotního posezení.

Claudie sebou přiveze i kolekci originálních výcvikových pomůcek Academic Art of Riding by Bent Branderup. Některé bude možné vyzkoušet a bude možné je na místě i zakoupit.

Cena kliniky s Claudií Strauß pro diváky je 1 500 Kč na celý víkend a zahrnuje zhlédnutí všech lekcí i teoretického bloku, možnost dotazů během kliniky a samozřejmě občerstvení.

S radostí zodpovím případné dotazy nebo zašlu podrobné informace k akci prostřednictvím ashaadox@ashaadox.cz.

Podobné články

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. vás zve na školení na téma: „Práce s koněm v lese“.

Claudii Strauß vám jistě nemusíme nijak dlouze představovat. Možná si vzpomenete na článek vydaný před třemi lety, nejspíš ale nevíte, že tato…