Další ročník vzdělávacích seminářů Cvičitel - instruktor pro všechny 2015

Na základě trvajících pozitivních ohlasů se opět vypisuje pro rok 2015 kurz Cvičitel - instruktor pro všechny.

Kromě sportovního - závodního - jezdectví se v současné době rozvíjí rekreační a hobby jezdectví a k rozvoji cestovního ruchu přispívá stále více aktuální agroturistika. Roste poptávka po odborně proškolené pracovní síle, neboť množící se počty úrazů mají většinou původ v neznalosti a neodbornosti.

Na základě pozitivních ohlasů po konání kurzu v letech 2010 - 2014 dále pokračujeme.

V roce 2015 vypisujeme další kurz pro zlepšení vzdělanosti jezdecké veřejnosti. Jezdecké veřejnosti mající zájem o vzdělání a poté spolupráci při přípravě jezdců ve výcviku v jízdě na koni v turistických jízdárnách, soukromých rančích apod. Kurz je vhodný též pro osoby, které zajišťují přípravu a vedení koní v hiporehabilitaci jako základní vzdělání pro navazující speciální kurz v oblasti hiporehabilitace.

Podmínkou účasti v kurzu je věk min. 18 let a základní teoretické a praktické znalosti v jezdectví - jezdecká licence ČJF není podmínkou. Po absolvování kurzu a zkoušky nebude kvalifikace vyznačena v licenci ČJF!

Kurz je zaměřen ke splnění teoretické a praktické zkoušky - není tedy určen k výuce jízdy na koni - přihlásit by se měli pouze jezdci, kteří již jezdit na koni umí a chtějí si zlepšit své lektorské dovednosti.

Kurz je zajištěn vysoce odbornými lektory. Absolvování kurzu - 170 hodin (výuka teoretická a praktická) formou víkendového studia (so + ne) je ukončeno zkouškou před komisí. Zkouška se skládá z části teoretické (písemný test a ústní zkouška) a praktické - (pro anglický styl: drezura st. Z a parkur do 80 cm - jako zkouška vedení a ovládání koně), dále vedení výcvikové hodiny a lonžování koně se začátečníkem.

Absolventi kurzu jsou schopni vést výcvik v jízdě na koni v anglickém stylu na jízdárně i v terénu, pro rekreační a hobby ježdění, a pro agroturistiku za dodržení zásad bezpečnosti. Kurz je vhodný také pro osoby, které zajišťují přípravu a vedení koní v hiporehabilitaci jako základní vzdělání pro navazující speciální kurz v této oblasti.

Na základě Osvědčení o rekvalifikaci (vhodné též pro uplatnění uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce) lze požádat o vydání živnostenského listu (vázaná činnost).
Kvalifikace nebude vyznačena v licenci ČJF.

Vzdělávací kurz bude vypsán v roce 2015:

  • na jaře (březen - červen) v BRNĚ na VFU
  • zahájení 28. - 29. 3. 2015

Praktickou část vzdělávání lze absolvovat na vlastním koni, nebo v omezeném počtu je možné zapůjčení koně. Kurzu je možné se účastnit v rámci REKVALIFIKACE ÚŘADU PRÁCE. Kontaktujte váš Úřad práce, rádi vám poradí.

Další informace a přihlášky: enesnalova@draci.cz nebo tel. 604 176 856. K organizačnímu zajištění kurzu je nutné poslat přihlášky co nejdříve, nejpozději však do 15. února 2015.

Během ÚNORA 2015 bude další komunikace vedena s potencionálními zájemci - písemná přihláška, rozpis jednotlivých víkendů a další informace.

Podobné články

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. vás zve na školení na téma: „Práce s koněm v lese“.

Claudii Strauß vám jistě nemusíme nijak dlouze představovat. Možná si vzpomenete na článek vydaný před třemi lety, nejspíš ale nevíte, že tato…