Další ročník kurzu Cvičitel - instruktor - pro všechny

Na základě pozitivních ohlasů po konání kurzu v letech 2010 - 2016 dále pokračujeme. V roce 2017 vypisujeme další kurz pro zlepšení vzdělanosti jezdecké veřejnosti.

Kurz je pro jezdeckou veřejnost mající zájem o vzdělání a poté spolupráci při přípravě jezdců ve výcviku v jízdě na koni v turistických jízdárnách, soukromých rančích apod. Je vhodný též pro osoby, které zajišťují přípravu a vedení koní v hiporehabilitaci jako základní vzdělání pro navazující speciální kurz v oblasti hiporehabilitace.

Cvičitel - instruktor - pro „všechny" 2017

Vzdělávací zařízení Brno (akreditace MŠMT dne 2. 3. 2016 ,č.j. 023/2016-50, IČO: 757 181 71 - garant MVDr. Eva Nesňalová,CSc., ve spolupráci s Klinikou chorob koní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro Vás připravil vzdělávací kurz.

Kromě sportovního - závodního - jezdectví se v současné době rozvíjí rekreační a hobby jezdectví a k rozvoji cestovního ruchu přispívá stále více aktuální agroturistika. Roste poptávka po odborně proškolené pracovní síle, neboť množící se počty úrazů mají většinou původ v neznalosti a neodbornosti.

Podmínkou účasti v kurzu je věk min. 18 let a základní teoretické a praktické znalosti v jezdectví - jezdecká licence ČJF není podmínkou. Po absolvování kurzu a zkoušky nebude kvalifikace vyznačena v licenci ČJF!

Kurz je zaměřen ke splnění teoretické a praktické zkoušky - není tedy určen k výuce jízdy na koni - přihlásit by se měli pouze jezdci, kteří již jezdit na koni umí a chtějí si zlepšit své lektorské dovednosti.

Kurz je zajištěn vysoce odbornými lektory. Absolvování kurzu - 202 hodin (výuka teoretická a praktická) formou víkendového studia (so + ne) je ukončeno zkouškou před komisí. Zkouška se skládá z části teoretické (písemný test a ústní zkouška) a praktické - pro anglický styl: drezura st. Z a parkur do 80 cm - jako zkouška vedení a ovládání koně, dále vedení výcvikové hodiny a lonžování koně se začátečníkem.

Absolventi kurzu jsou schopni vést výcvik v jízdě na koni v anglickém stylu na jízdárně i v terénu, pro rekreační a hobby ježdění, a pro agroturistiku za dodržení zásad bezpečnosti. Kurz je vhodný také pro osoby, které zajišťují přípravu a vedení koní v hiporehabilitaci jako základní vzdělání pro navazující speciální kurz v této oblasti.

Na základě Osvědčení o rekvalifikaci (vhodné též pro uplatnění uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce) lze požádat o vydání živnostenského listu (vázaná činnost).
Kvalifikace nebude vyznačena v licenci ČJF.

Vzdělávací kurz bude vypsán v roce 2017 na jaře (duben - červen) v BRNĚ na VFU

Praktickou část vzdělávání lze absolvovat na vlastním koni, nebo v omezeném počtu je možné zapůjčení koně.
Kurzu je možné se účastnit v rámci REKVALIFIKACE ÚŘADU PRÁCE. Kontaktujte váš Úřad práce, rádi vám poradí.

Další informace a přihlášky tel. MVDr. E. Nesňalová: 604 176 856

K organizačnímu zajištění kurzu je nutné nahlásit se co nejdříve, nejpozději však do 15. února 2017.

Informace v PDF naleznete ke stažení pod článkem.

Podobné články

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. vás zve na školení na téma: „Práce s koněm v lese“.

Claudii Strauß vám jistě nemusíme nijak dlouze představovat. Možná si vzpomenete na článek vydaný před třemi lety, nejspíš ale nevíte, že tato…