Cadre Noir přijede do České republiky

Nuna Olivieru, Michela Henriqueta nebo Philippe Karla zná asi každý. Francouzskému institutu v Praze se podařilo navázat spolupráci se světoznámou elitní jednotkou Cadre Noir. První a rozjezdovou společnou akcí budou dvě přednášky v Praze a drezurně-skokové soustředění v Bohuslavicích u Telče.

quatreHistorie jezdeckých škol ve Francii sahá do 16. století. Za zakladatele moderních výcvikových metod je pokládán Antoine de Pluvinel (1555 - 1620), který v paláci Petit Bourbon nedaleko Louvru založil první školu věnující se akademickému jezdectví.

Národní jezdecká škola byla založena v r. 1972 z elitní jezdecké jednotky Cadre Noir v Saumuru, která jí přinesla věhlas a tradici. Mistři jezdectví Cadre Noir rozšířili svou původní náplň činnosti a jako pedagogický sbor této nové instituce, navazující na dřívější vojenské školy, odborně připravují a doškolují elitní jezdce a trenéry. Spojením Národní jezdecké školy a Národního hřebčína v r. 2010 vznikl Francouzský institut pro koně a jezdectví, který působí v gesci ministerstev sportu a zemědělství.

„Francouzská jezdecká tradice" byla zapsána v listopadu 2011 na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Francouzský institut v Praze uvádí přednášku: Kůň... od teorie k praxi!

letakPersival - simulátor koně v jezdectví.

Stres koní při transportu.

Bude se konat v pondělí 30. ledna od 17:30, vstup je zdarma, možný do naplnění kapacity sálu. V případě zájmu si můžete rezervovat místa zde: http://www.ifp.cz/Billetterie

Po ukončení přednášky bude možná diskuze. Další informace poskytne Kateřina Nevečeřalová: katerina.neveceral@ifp.cz

Přednášející:

Sophie Biau má na starosti výzkum v Národní jezdecké škole. Po studiu biologie se stala členkou vědecké společnosti « Pégase - Mayenne », která sdružuje veterinární i humánní lékaře, trenéry koňských i lidských atletů a vědecké pracovníky v oboru. Za svou práci zabývající se studiem pohybu drezurního koně získala v roce 2002 doktorát. Přednáší sportovní fyziologii a publikuje v odborné literatuře.

Mistryně jezdectví a pedagog Nadèje Bourdon obdržela v roce 2002 pověstný černý bičík s třemi zlatými kroužky jako symbol příslušnosti k prestižnímu Cadre Noir.

To ale není vše - přednášce bude předcházet jezdecké soustředění, konané ve dnech 28. - 29. ledna 2012 v hospodářském dvoře Bohuslavice. Jedná se o soustředění dle metod francouzské jezdecké tradice - Cadre Noir de Saumur, první tohoto druhu v ČR, pod vedením profesorky jezdectví a členky elitní jezdecké jednotky Cadre Noir paní Nadèje BOURDON.

kurbet

Předběžný časový rozvrh akce:

Sobota 28. 1.

 • od 8:30 registrace účastníků s koňmi
 • 9:00 registrace všech účastníků
 • 9:30 - 11:30 Teoretický blok pro všechny účastníky (jezdce, cvičitele, trenéry, metod. pracovníky atd.) - Základní principy francouzské jezdecké školy v praxi
 • 11:30 - 12:30 Oběd
 • 13:00 - 16:00 (popř. 17:00) Praktické jezdecké bloky v hale, 3 - 4 skupiny (dle počtu účastníků) - drezura (a drezura pro skokové disciplíny)
 • 17:00 - 18:30 Diskuze a komentáře k proběhlým ukázkám
 • 19:00 Večeře (společenský večer).


Neděle 29. 1.

 • 8:00 snídaně
 • 9:00 - 12:00 Praktické jezdecké bloky v hale, 2 skupiny - skoky (možnost diskuze nebo komentáře po ukončení každé skupiny)
 • 12:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Praktické jezdecké bloky v hale, 2 skupiny - skoky (možnost diskuze nebo komentáře po ukončení každé skupiny)
 • 16:00 - 17:30 Závěrečná diskuze
 • 18:00 oficiální ukončení.

Stránky Francouzského institutu v Praze najdete zde: www.ifp.cz, oficiální stránky Cadre Noir jsou www.cadrenoir.fr, o této elitní jednotce se více dozvíte brzy i na EQUICHANNELu.

Podobné články
Portugalsko: český tým s hřebcem lusitano

Vybrané členky České hiporehabilitační společnosti se letos zúčastnily dvou mezinárodních setkání projektu ERASMUS+, zavítaly do Litvy a Portugalska…

ČJF

Ve vzdělávací platformě ČJF naleznete další nové on-line školení, tentokrát soustředěné na welfare koní.