Klusácké dostihy v říjnu 2007

9. 11. 2007 Marek Vaďura Autor fotek: Ing. Zemanová Michaela, Martin Hromádka

V říjnu, který je předposledním měsícem klusácké dostihové sezóny, se konaly tři dostihové dny, kdy bylo chuchelské závodiště ve znamení klusáckých klání, z nichž zřejmě prvním významným dostihem byla druhou sobotu Cena Sabbatha, třetí sobota byla ve znamení dvouletých, kteří v prvním velkém dostihu své kariéry poměřili síly ve Velké ceně dvouletých. V neděli se odběhnou dva klusácké dostihy které sezonu 2007 v Bratislavě ukončí. V Praze se v listopadu uskuteční ještě tři dostihové dny v tradičních časech, jen druhý víkend budou dostihy v neděli a sezónu ukončí 17.11. Fegat Cup, jehož uspořádání vyšlo letos na ČR.

20. dostihový den – 6.10.2007

Hlavním „bodem programu“ prvního říjnového dostihového odpoledne byla pokračující série dostihů francouzských klusáků osmým dílem, jejíž oficiální název je Prix le Tour Européen du Trotteur Francais s distancí 2180 m startovaný z met a kv němž své soupeře suverénně porazil klusák jménem New des Coevrons v jehož sulce seděl a úspěšně jej dovedl do cíle Zdeněk Škobis, který je současně i majitelem a společně tak úspěšně reprezentovali barvy stáje Viktoria.

V pořadí druhým nejdůležitějším dostihem tohoto odpoledne byla příprava Velkou cenu dvouletých (vrátíme se k ní v odstavci věnovanému 22.dostihovému dni, kdy se tento dostih konal), v níž se reprezentuje nejmladší ročník koní, letos tedy klusáci narození roku 2005 a který je vždy zajímavý pro neznalost výkonnosti těchto „mláďat“ a tím i výslkedků, která může být velkou neznámou i pro dostihové odborníky. Jmenujme alespoň část koní, kteří se dostihu účastnili a byly tak „horkými želízky“ v ohni – vítězství si vyklusala klisna Jenny Mc Murtie, následovaná Prix de Espagne, která měla v cíli náskok 9 délek před Önas Bismarckem. Tento hřebeček sice nasadil na začátku dostihu ostré tempo, Jenny Mc Murtie která však již po čtvrt kole jeho náskok dohonila a bok po boku, v poslednímoblouku však reprezentantka stáje Relay-JO Levín začala vzdalovat a zvítězila zcela suverénně. Vítězka však do velké ceny přihlášena nebyla a šanci zvítězit tím zvýšila zejména Önas Bismarckovi, Ykoře a Jupiterovi Diamantovi.


21. dostihový den – 13.10.2007

Druhá říjnová sobota, která se odehrávala za jasného dne zalitého podzimním sluncem byla ve znamení významného chovatelského dostihu, v němž se o vítězství utkají tříletí a starší hřebci s valachy, jedná se o souboj samců, valaši i hřebci jsou si rovnocennými soupeři. Ač se jedná chovatelský dostih, u nichž je obvyklý spíše autostart, Cena Sabbatha je startována z met, distance dostihu je 1670 m. Letošními favority dostihu byla tvořena dvěma koňmi - tříletý I Can Fly Diamantem a konstitučně drobným hřebcem, rovněž tři roky starým jménem Wine And Blues, který vedený stejně jako předchozí dostihový den v sulce svým jezdcem a majitelem, am.Zdeňkem Škobisem, kterému říjen dopřál s odstupem pouhého týdne již druhé vítězství v hlavním dostihu s vlastním koněm. Říjen se tak panu Škobisovi stal jistě příjemným měsícem. Wine and Blues je sice opravdu kůň drobný a budí zdánlivě křehký dojem, v dostihu však ukázal, že křehký není ani trošku a i přes nevelký vzrůst byl v letošní Ceně Sabbatha největším bojovníkem, porazivším lehce své vzrůstem větší soupeře,kteří však jeho kvality, na něž samotná velikost koně má vliv buď zanedbatelný, spíše však žádný. Souboj o vítězství se odehrával pouze mezi oběma favorizovanými koňmi, ostatní soupeři byly během celého dostihu nejlépe třetí, na lepší pozice od začátku až po cíl nedosáhli, vítězství si s vyklusaným kilometrovým časem 1:18,1 o rovnou 1 délku odnesl před druhým I Can Fly Diamantem „nejmenší a nejlepší“ účastník tohoto na tuzemské poměry prestižního dostihu Wine And Blues, čemuž ovšem neodpovídá velmi nízká letošní dotace, která činila pouhých 50.000,- Kč.

Z výkonů jednotlivých koní v dostizích nižších kategorií nelze opomenout výkon klisny Schow Hammering, která reprezentuje barvy rodinné klusácké stáje Advokát Rokyta Bílovec a pod vedením majitele, jezdce a jmenovce stáje dosáhla letošního již jedenáctého vítězství, tentokrát si jej vyklusala v kilometrovém čase 1:16,7. Na konci říjnové rekapitulace bych čtenáře rád seznámil s tím, co se mezi děje v zákulisí dostihů tak uzavřené komunity, působící navenek jako nadšenci prodaný sport, do nějž více investují, než mohou získat na dotacích získat zpět. Je to jen zdání, událost z druhého říjnového klusáckého odpoledne kdy mezi jezdci došlo natolik otřesnému urážení, že napadený jezdec podal stížnost k Disciplinární komisi, která má pravomoc takové věci řešit, avšak už samotné podání stížnosti Dik svědčí o nemožnosti vzájemné dohody a omluvy, Dik slouží pro řešení vážných provinění. Nebudu ale předbíhat, na řadě je třetí říjnové klusácké odpoledne.


22. dostihový den – 20.10.2007

Na fotografii ze serveru mishano.com je reprezentant stejnojmenné dostihové stáje, který svým vítězstvím ve Velké ceně dvouletých udělal své stáji mimo radosti i výbornou reklamu, stáj mající mezi svými koňmi nejlepšího dvouletka roku 2007 je pouze jedna v republice a letos jej má mishano.com, naděje vzbuzující kůň mezi tříletky v příští sezóně bude logicky velmi bedlivě sledován. Fotografie je staršího data.

Posledním dostihovým dnem konaným v říjnu byla počasím zdaleka ne tak přívětivá sobota jako ta předešlá, jako pozitivní lze označit absenci urážek nejhrubšího zrna mezi jezdci, jimiž byla alespoň těm, které přímo či nepřímo poškodila dnem, který by raději vymazali. Avšak o tom více v samostatné kapitole na konci klusáckého dění v říjnu.

Hlavním dostihem dne byla zcela oprávněně Velká cena dvouletých, kde svou kariéru zahájil ročník 2005. Dostihy nejmladších koní, tedy dvouletých, jsou pro příznivce dostihů vždy velkým lákadlem, jedná se o nové koně z nichž může být každý dobrý, představuje koně z nichž možná vzejde nadějný dvouletek, který své kvality dokáže v roce následujícím coby tříletý a napřesrok z něj bude derby vítěz.

Možná. Možná ne, u dvouletých koní jejich prvním velkým dostihem definitivně skončí doba dětství a začne práce. Jasná vítězka Jenny Mc Murtie, která o dva týdny dříve mezi dvouletými suverénně zvítězila v přípravném dostihu na Velkou cenu dvouletých přihlášena nebyla, favorit dostihu byl tedy hůře odhadnutelný o to zajímavější podívaná se divákům dostihu, zahajujícím plnohodnotnou dostihovou kariéru nastupujících mladých koní při letošní Velké ceně dvouletých nabízela. Vítězství získal dvouletý hřebeček Önas Bismarck reprezentující stáj Mishano.com které kromě vítězství a dotace nadělil sebe sama jako nejlepšího dvouletka roku 2007, tedy koně, na nějž se coby na tříletého bude koukat jako na největší naději tříletých, který se v přípravném dostihu umístil druhý s rozdílem devíti délek za vítězkou. Druhé místo patřilo klisně jménem Ykora, dvouletek z českého chovu, klisna Palma Teč s odstupem osmi délek doběhla jako třetí, coby kůň českého chovu dosáhla nejlepšího místa.

Dalším dostihem, který popíši spíše telegraficky - Cena prezidenta JS Konsorcium byla dostihem, posledním v seriálu uzavírající letošní sérii dostihů pro starší klusáky nesoucí název Zlatý okruh a jehož vítězem se stal naprosto suverénně jasný favorit dostihu New des Coevrons, a získal v letošní sezóně své třetí vítězství.

Závěr dostihové sezóny 2007 i na Slovensku

Poslední víkend v říjnu se ve Chuchli neběhá, je pauza následující pravidelně po každých třech v řadě konaných dostihových dnech. Další klusácký dostihový den v Praze připadl na 3.11. Pokud někdo v mezidobí potřeboval nutně vidět alespoň jeden klusácký dostih, měl možnost k nedělní návštěvě Bratislavy, kde byl poslední říjnový víkend letos posledním dostihovým dnem a slovenskou dostihovou sezónu 2007 uzavřel doběh posledního dostihu.

Odvrácená tvář klusáckých dostihů má mnoho podob

Na fotografii pocházející z loňského roku jsou zdánlivě spořádání "sportovci" kteří dovedou schopnějšího a na poli tréninku klusáků, majícího dobré výsledky svých svěřenců úspěšného profesionála coby trenéra i profesionálního jezdce, počastovali nadávkami, za které by se nemusel stydět leckterý xenofob.


Rozhodně se nedomnívám že ostatní sportovní disciplíny koní jsou čisté jako čerstvě napadlý sníh, vše funguje v dokonalé harmonii a lásce spojené s úctou ostatním závodníkům, kde všichni dodržují pravidla a nezvítězí-li sami, ze srdce výhru přejí vítězi. Takováto hypotetická situace neexistuje v rámci žádné z disciplín jakéhokoli sportu, klusácké dostihy nevyjímaje. Zdravá rivalita a chuť vítězit je předpokladem pro sport, nicméně jsou-li ve hře byť malé finanční částky, dostává prostor ješitnost a neschopnost unést porážku, což jsou vlastnosti, které fair-play sportu odporují svou podstatou a ani sebedokonalejší dostihový řád neobsáhne vše. DŘ je koncipován pro sport vedený čestným způsobem a na chyby a prohřešky jezdců pamatuje širokou škálou sankcí. Nicméně peníze jsou pro někoho více než čest a vítězství, nebo alespoň dotovaného umístění, se snaží dosáhnout technikami výslovně jezdcům zakázanými v průběhu dostihu, které často ohrožují ostatní koně i jezdce na zdraví a kterým méně zkušení jezdci po seznámení s realitou a „technikou“ těchto jakoukoli férovost ignorujících „prasat dostihové dráhy“ raději obětují lepší umístění a ustoupí, stěžovat si nejdou protože takovéto chování bohužel často nelze odhalit ani ze záznamu dostihu.

Dopování je u nás méně častým jevem, ale i tento způsob získávání vítězství se u nás vyskytuje, jeden z našich amatérských jezdců krom svého hulvátství byl antidopingovou kontrolou jasně usvědčen z aplikace nepovolených látek, tedy dopingu a aby jeho „věhlas“ nezůstal jen v měřítku národním, byla mu aplikace nepovolených látek prokázána antidopingovou kontrolou v zahraničí, což jistě velmi prospělo renomé českých klusáků a zdejších poměrů. Ironií osudu navíc je, že se nejedná o Čecha, jen zde dotyčný léta žije i přes svou neoblíbenost u drtivé většiny klusácké obce a myslím, že stejně musí na okolí působit i mimo dostihy. Do jeho repertoáru lze zařadit i reakci na povinnost, podrobit se antidopingové kontrole, kdy vstoupil do místnosti dostihové komise rozkopnutím dveří a hrubě její členy urážel, že je nucen antidopingovou kontrolu podstoupit. Zřejmě nejbohatší částí jeho české slovní zásoby jsou nadávky. Jedná se sice o jednotlivce a jeho chování je sice opakovaně sankcionováno, nicméně 200 až 500 korun jsou směšné částky, které navíc tomuto člověku vždy poskytnou možnost urážet dostihovou komisi. Stejně jako k lidem chová se i ke koním, kteří měli tu smůlu, že skončili právě u něj. Sankcí, která by odpovídala jeho chování k lidem i koním, by z hlediska dostihové řádu měla tomuto člověku doživotně zakázat účast na dostizích a vlastnit, trénovat a jezdit jakéhokoli koně.

Bohužel, i mezi lidmi, věnujícími se té nejméně populární koňské disciplíně, lze nalézt nenávist, podvody, neférovost pocházející z řad hlupáků, kteří jsou všude a i v malém počtu jejich vlastnosti dokážou nadělat mnoho zlého.

Foto a zdroj: Ing. Zemanová Michaela

Podobné články

Nezvyklý případ z klusáckého dostihového prostředí začal tento týden rozplétat Okresní soud v Ostravě. Na lavici obžalovaných usedl dvaačtyřicetiletý…

Česká klusácká dostihová sezóna 2014 je za námi a nastal čas rekapitulovat. Celkově bylo uspořádáno od 5. dubna do 15. listopadu 30 dostihových dnů v…